ПРОЕКТ

                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              _____СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                      РІШЕННЯ 

__________ 2019 р.                                                                  №_____

 

Про  встановлення   ставок земельного                                              податку,  пільг з його  сплати  на  2020 рік

           Відповідно до  пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3.,  12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті  12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14,  пунктів 30.2. , 30.5., 30.9  статті  30, статей 269, 270, 271,  274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючисьЗаконом  України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від 13.03.2017р.№16/2,   що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,     аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від _______,  сільська  рада ВИРІШИЛА  :

      1. Установити з 01.01.2020 року  на  території  Колодистенської    сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1 ;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, встановлені  відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України,  та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 2.

      2.    Взяти до відома ,  що :

     2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;

    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;

    2.3. базою оподаткування є :

    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;

     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;

     2.8.відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є :

- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

     3.   Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

      4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації  та  в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.  

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради. 

      6 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення , але не раніше 01.01.2020 року.

Сільський голова                                               О.Сарана   

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням    сільської ради

   від _______________2019 р. № _______

СТАВКИ
земельного податку1

         Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з  01 січня   2020  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

71

Код району

240

Код
згідно з КОАТУУ

71240840000

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

С.Колодисте   

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,000

1,000

1,000

1,000

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,000

-

5,000

-

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

-

 

01.07

Для городництва4

-

0,300

-

0,300

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,000

1,000

4,000

4,000

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,300

0,300

0,500

0,500

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,030

0,030

0,030

0,030

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

-

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

0,030

-

0,030

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

-

-

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

0,030

-

0,030

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,030

0,030

0,030

0,030

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

03

                                         Землі громадської забудови

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

         -

       -

          -

       -

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

-

-

-

-

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

-

-

-

-

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

-

-

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

-

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

-

-

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,000

1,000

1,000

1,000

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,000

-

-

-

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,000

-

-

-

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,000

-

-

-

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,000

-

-

-

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,000

-

1,000

-

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

     -

       -

      -

      -

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

 

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

 

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

        -

        -

         -

       -

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

 

05

                          Землі  іншого  природоохоронного  призначення

 

06

                                             Землі оздоровчого призначення

(землі, що мають природні лікувальні властивості, які  використовуються  або  можуть  
використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

                                              

 

 

                                                        

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

      -

     -

       -

    -

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

      -

     -

       -

    -

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

      -

     -

       -

    -

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

 

07

                                      Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

      0,300

     0,300

       0,300

    0,300

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

      -

     -

       -

    -

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

      0,300

     0,300

       0,300

    0,300

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

-

-

-

-

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для

збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

08

                             Землі історико-культурного призначення

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

      -

     -

       -

    -

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

      -

     -

       -

    -

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

      -

     -

       -

    -

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

 

09

                               Землі лісогосподарського призначення

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним

 послуг 

0,100

0,100

0,100

0,100

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

 

 

10

                                    Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

      0,300

    0,300

    0,300

      0,300

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

-

-

       -

    -

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

-

-

       -

    -

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

      0,300

         -

     0,300

    -

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0,300

0,300

0,300

0,300

 

10.06

Для сінокосіння

0,300

0,300

0,300

0,300

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

2,000

2,000

2,000

2,000

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

      -

     -

       -

    -

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

      -

     -

       -

    -

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,300

0,300

0,300

0,300

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

      -

     -

       -

    -

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

    

      

11

                                                              Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

0,300

0,300

0,300

0,300

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

      -

    

     -

    

       -

      

    -

   

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

      -

     -

       -

    -

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

0,300

0,300

0,300

0,300

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження  та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

      -

     -

       -

    -

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

      -

     -

       -

    -

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

      -

     -

       -

    -

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

    -

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

-

-

-

-

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і

споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

-

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,000

-

1,000

-

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

13

                                                            Землі зв’язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

-

-

-

-

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

1,000

-

-

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

-

-

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій      

     3,000

       3,000

    5,000

    3,000

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

     3,000

-

5,000

-

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду      

-

-

-

-

 

15

                                                                              Землі оборони

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

      -

     -

       -

    -

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

      -

     -

       -

    -

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

      -

     -

       -

    -

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

      -

     -

       -

    -

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

      -

     -

       -

    -

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

      -

     -

       -

    -

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

 

16

Землі запасу

1,000

1,000

4,500

4,500

 

17

Землі резервного фонду

1,000

1,000

4,500

4,500

 

18

Землі загального користування4

1,000

1,000

1,000

1,000

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

__________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

Сільський голова                                                      О.Сарана

 

Додаток 2
до  рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішенням _    сільської ради

від ____ ___________ 2019 р. № ______

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2020  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

240

Код згідно з КОАТУУ

71240840000

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

С.Колодисте     

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

                    Фізичні особи :

          - інваліди першої і другої групи;                                           100%

   -  фізичні особи, які виховують трьох і

       більше дітей віком до 18 років;                                          100%

   -  пенсіонери (за віком);                                                          100%

   - ветерани війни та особи, на яких поширюється

 дія Закону України  « Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» ;                                                 100 %

 • фізичні особи, визнані законом особами, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                     100%                                         

   При цьому, звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб,   поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

 -  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  не більш як 0,25 гектара;

-   для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

  -  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

  -  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. 

 • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

та землекористувачі за умови передачі земельних

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику

єдиного податку четвертої групи на період дії єдиного

податку четвертої групи                                          100 %       

                      Юридичні особи :

 • дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 незалежно від форми власності і джерел фінансування,

 заклади культури, науки,  освіти, охорони здоров’я,

 соціального захисту, фізичної культури та спорту,

 які повністю утримуються за рахунок коштів

 державного або місцевих бюджетів                   100 % 

 • органи державної влади та органи місцевого самоврядування ,

 бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини,

 водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та

 повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою

діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ                                         100%

    __________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Сільський голова                                  О.Сарана

 

                           Аналіз  регуляторного  впливу

        до  проекту  рішення    Колодистенської   сільської ради

   «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на  2020 рік»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання        

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку  сільської  територіальної громади.

До складу місцевих податків  входить і земельний податок.

           Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України( далі –ПКУ)  , недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, сільська  рада окремо приймає  рішення про місцеві податки і збори та  рішення «Провстановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на  2020 рік»

         У разі неприйняття рішення про встановлення ставок земельного податку  на 2020 рік, відповідно до пункту 12.3.5 статті 12  ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми громади, а саме:

-  програма «Турбота» в частині соціального захисту жителів села  (18 тис. грн..);

- поточний ремонт доріг (100 тис. грн..);

утримання  вуличного освітлення  (65 тис. грн..)

            -  співфінансування будівництва  водогону ( 150 тис.грн.)

            - виготовлення ген.плану (175 тис.грн)

            - та інші заходи.

         Відповідно до статті  269 ПКУплатниками  земельного податку  є:

-власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

         Пунктом 270.1. статті 270 ПКУ визначено, що  об'єктами оподаткування є:

-  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

- земельні частки (паї), які перебувають у власності.

         Базою оподаткування земельним податком згідно статті 271 ПКУ є

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації,

- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

         Статтею 274 ПКУ передбачено, що ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання

 Разом з тим, статтею 277 ПКУпередбачено, щоставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено,  розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

          Земельний податок на території сільської ради сплачують в основному громадяни – власники земельних ділянок.

            Однак є  4 суб»єкти господарювання, що мають земельні ділянки в постійному користуванні та сплачують земельний податок.

             Тому, в аналізі регуляторного впливу аналізуються  вигоди та втрати від впровадження цього рішення   4-х  суб’єктів малого підприємництва.

Аналіз втрат до місцевого бюджету

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про ставки земельного податку  на 2020 рік

У разі не прийняття рішення про ставки земельного податку  на 2020 рік

Відхилення,

  /грн./

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень   / грн./

Ставка%

 

Очікуваний обсяг надходжень  /грн../

1

Земельний податок

Від 0,03 до 5,0 %

    920

Від 0,01 до 3,0%

   780

      140

 

Разом (втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

      140

У разі прийняття рішення «Провстановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати    на 2020 рік» очікується, що  в бюджет  сільської  громади надійдуть кошти від суб»єктів  малого підприємництва в сумі 920   грн.  

Рішення  про встановлення місцевих податків і зборів   приймається  сільською радою окремо. Тому в цьому аналізі регуляторного впливу  не розраховуються  втрати  до місцевого бюджету у разі не  прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Разом з тим, при прийнятті рішення «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на 2020 рік»  необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

 Забезпечити  баланс  всіх суб»єктів, на які рішення здійснює    вплив,  можливо  встановивши  розміри  ставок земельного податку  , які б забезпечили  наповнення місцевого бюджету, з метою  фінансування  програм соціального захисту жителів села з однієї сторони  та не призвели б до скорочення кількості зареєстрованих   підприємців через  завелике податкове навантаження  з іншої сторони.

На території сільської ради є   4 суб»єкти господарювання, що мають земельні ділянки в постійному користуванні та   сплачують земельний податок.

В зв»язку із зниженням нормативно- грошової оцінки  землі, та з метою недопущення  зменшення  дохідної частини сільського бюджету, пропонується дещо збільшити  ставки земельного податку . Однак незначне збільшення ставок земельного податку  не вплине на  витрати суб»єктів господарювання -   підприємців . 

Під час проведення консультацій з  підприємцями, дійшли взаємної згоди, що  ставки земельного податку  збільшаться  для наступних видів цільового призначення земель у відсотковому значенні від нормативної грошової оцінки :

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 1,00

 

 

 

Для  ведення фермерського господарства

1,00

 

 

 

 

Для сінокосіння і випасання худоби4

Для рибогосподарських потреб

1,00

2.00

 

 

 

Важливість проблеми при затвердженні ставок земельного податку  полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів,  покращення інфраструктури.

            Враховуючи, вищевикладене,  розробляється проект рішення „Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на 2020 рік»  та оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради та  на спеціальному стенді для офіційних повідомлень  .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської  ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішенням  сільської  ради «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на 2019 рік»  від 14 червня 2018 р.

№ 28/2 застосовуються лише на 2019 рік.

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від земельного податку  при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок земельного податку  з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати земельного податку ;

 - забезпечити своєчасне надходження до сільського  бюджету земельного податку;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської  ради та не приймати  рішення сільської  ради «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати    на 2020 р.

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України,  із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Через очікуванні втрати місцевого бюджету не можливо в повному обсязі профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати    на 2020 рік у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку  на території села  та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. Надходження коштів до місцевого бюджету дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальний дошкільний навчальний заклад, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок земельного податку , враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок земельного податку на 2020 рік.

 За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Проте, прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати земельного податку .  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати місцевого бюджету у сумі   140        грн., за рахунок сплати земельного податку за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю,   .

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати земельного податку  (прогнозована сума   920  грн.).

3.Створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .

Відсутні

Альтернатива 3

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету (орієнтовно у сумі 5 000 грн.) та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади

Існування ризику переходу діяльності суб’єктівгосподарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Витрати пов’язані лише з платою за землю із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.  в сумі:   780     грн.

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата земельного податку  за встановленими ставками    920грн.

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем села  за рахунок значного зростання дохідної частини сільського  бюджету

Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасних сплати земельного податку , а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За даними бухгалтерської служби сільської радистаном на 01.01.2019 року                    

Показник

Великі

Середні

Малі

В тому числі мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

4

4

4

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

100 %

100%

100 %

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

       780     грн     

Альтернатива 2

Сплата земельного податку  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням земельного податку  оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про ставки земельного податку .

Сплата податку за запропонованими ставками (    920   грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку  до цього АРВ

Альтернатива  3

 

Відсутні.

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати орієнтовно будуть складати 5 000 грн. Надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати малого бізнесу .

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного актане розраховувалися.         

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей        

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки земельний податок  буде сплачуватися платниками відповідно  до Податкового  кодексу Україниза ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землюЗменшаться надходження до місцевого бюджету , а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми. Очікуванні втрати до  місцевого бюджету складатимуть    140      грн   .

 

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення сільської  ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку  на території села  та відповідне наповнення місцевого бюджету.

 До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно  920       грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку .

 Альтернатива  3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

 Сплата податків і зборів СПД та громадянами за обґрунтованими ставками. 

Сплата податків за запропонованими ставками 920   грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку  до цього АРВ.

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету (5 000 грн.) та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Надмірне податкове навантаження (_5 000 грн. ) спричинить занепад малого бізнесу.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку  до цього АРВ

Додаткове наповнення сільського  бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива 1

Сплата податків за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Сумарні витрати,      140 грн.

Зменшення надходжень до сільського  бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

 

 

 

 

    

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  місцевого  бюджету. Податкове навантаження для платників земельного податку  не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  земельного податку .

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати земельного податку .

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати земельного податку .

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що  спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих ставок земельного податку ,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування –  сільської  ради.                                                                                      

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території сільської ради, аналітичних показників Звенигорродської  ОДПІ Черкаської області,  станом на 01.01.2019 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок земельного податку  на 2020 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення сільської  ради "Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2020 р.» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії  сільської  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська  рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок земельного податку , що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 • Розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.
 • Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
 • Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р.

/грн./

1

Разом надходжень до місцевого бюджету(очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

 920   грн. 

 

Земельний податок

920 грн.

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

4

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, годинина 1 суб’єкта .

1,5 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту (  сума  земельного податку та вартість адміністративних процедур, що  витрачатиметься  одним  суб’єктом   малого підприємництва)

230+ 37,69 = 267,69 грн.

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті сільської ради;

- на стенді сільської  ради

 

 Високий

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом  сільської  ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники  Звенигородської ОДПІ у Черкаській області;

- інформація бухгалтерської служби сільської  ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці  до  дня  закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

Сільський голова                                                          О.Сарана

 

Додаток ____

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.04. 2019р. по 12.04.2019р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

 Консультації

     4

Обговорено запропоновані ставки податку. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

 

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

       4

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4  (одиниць), ), у тому числі малого підприємництва -  (одиниць) та мікропідприємництва 4 (одиниць)

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100,00 (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата земельного податку , визначеного рішеннями  сільської  ради на 2020 рік одним суб»єктом малого  підприємництва ), гривень

 

230

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

230

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

           920

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

      Розрахунок вартості 1 людино-години:

     норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993 години (норми тривалості робочого часу на 2019 рік  відповідно до листа Мінсоцполітики від 08.08.2018
№ 78/0/206-18 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік»);

  використовується мінімальна заробітна плата, яка згідно із Законом України від 23.11.2018
№ 2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік» з 01.01.2019 у місячному розмірі становить 4173,0 грн., у погодинному розмірі – 25,13 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*25,13  грн= 25,13

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0,5 год*25,13 грн= 12,56

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

37,69

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4

16

Сумарно, гривень

150,76

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

920

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

150,76

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1 070,76

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1 070,76

0

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, що наданні бухгалтерською службою сільської  ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва.  

Сільський голова                                                                О.Сарана  

Опубліковано 22.04.2019 року