ПРОЕКТ                            

                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             ______СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                 

                                                   РІШЕННЯ

____________ 2020 року                                                    № _____

Про  встановлення   ставок земельного                                            податку,  пільг з його  сплати  на  2021 рік

           Відповідно до  пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3.,  12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті  12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14,  пунктів 30.2. , 30.5., 30.9  статті  30, статей 269, 270, 271,  274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючисьЗаконом  України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від 13.03.2017р.№16/2,   що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,     аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від _______ №________,  сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

      1. Установити з 01.01.2021 року  на  території  Колодистенської    сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1 ;

  2)пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

Врахувати:

-пільги для фізичних та юридичних осіб, встановлені  відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України;

- земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначені статтею 283.

2.    Взяти до відома ,  що :

     2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;

    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;

    2.3. базою оподаткування є :

    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;

     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;

     2.8.відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є :

- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

     3.   Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

      4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації  та  в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.  

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради. 

     6 . Рішення набирає чинності із 01.01.2021 року.

Сільський голова                                                           Олексій САРАНА

 

                                                                                         Додаток 1
                                                          до  рішення про встановлення ставок
                                                          та пільг із сплати земельного податку

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           рішенням сільської ради                                                                               від _____2020 р. № ___

                                                  СТАВКИ
                                         земельного податку1

         Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з  01 січня  2021  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

71

Код району

240

Код
згідно з КОАТУУ

71240840001

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Колодисте   

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами та в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,800

0,800

0,800

0,800

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,000

-

5,000

-

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

-

 

01.07

Для городництва4

-

0,300

-

0,300

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,000

1,000

4,000

4,000

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,300

0,300

0,500

0,500

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,030

0,030

0,030

0,030

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

-

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

0,030

-

0,030

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

-

-

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

0,030

-

0,030

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,030

0,030

0,030

0,030

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

03

                                         Землі громадської забудови

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

         -

       -

          -

       -

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

-

-

-

-

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

-

-

-

-

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

-

-

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

-

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

-

-

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,000

1,000

1,000

1,000

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,000

-

-

-

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,000

-

-

-

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,000

-

-

-

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,000

-

-

-

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,000

-

1,000

-

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

     -

       -

      -

      -

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

 

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

 

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

        -

        -

         -

       -

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

 

05

                          Землі  іншого  природоохоронного  призначення

 

06

                                             Землі оздоровчого призначення

(землі, що мають природні лікувальні властивості, які  використовуються  або  можуть  
використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

                                              

 

 

                                                        

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

      -

     -

       -

    -

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

      -

     -

       -

    -

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

      -

     -

       -

    -

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

 

07

                                      Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

      0,300

     0,300

       0,300

    0,300

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

      -

     -

       -

    -

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

      0,300

     0,300

       0,300

    0,300

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

-

-

-

-

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для

збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

08

                             Землі історико-культурного призначення

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

      -

     -

       -

    -

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

      -

     -

       -

    -

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

      -

     -

       -

    -

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

 

09

                               Землі лісогосподарського призначення

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним

 послуг 

0,100

0,100

0,100

0,100

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

 

 

10

                                    Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

      0,300

    0,300

    0,300

      0,300

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

-

-

       -

    -

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

-

-

       -

    -

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

      0,300

         -

     0,300

    -

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0,300

0,300

0,300

0,300

 

10.06

Для сінокосіння

0,300

0,300

0,300

0,300

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

2,000

2,000

2,000

2,000

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

      -

     -

       -

    -

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

      -

     -

       -

    -

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,300

0,300

0,300

0,300

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

      -

     -

       -

    -

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

    

       0,3

11

                                                              Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

0,300

0,300

0,300

0,300

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

      -

    

     -

    

       -

      

    -

   

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

      -

     -

       -

    -

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

0,300

0,300

0,300

0,300

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження  та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

      -

     -

       -

    -

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

      -

     -

       -

    -

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

      -

     -

       -

    -

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

    -

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

-

-

-

-

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і

споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

-

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,000

-

1,000

-

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

13

                                                            Землі зв’язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

-

-

-

-

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

1,000

-

-

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

-

-

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій      

     3,000

       3,000

    5,000

    3,000

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

     3,000

-

5,000

-

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду      

-

-

-

-

 

15

                                                                              Землі оборони

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

      -

     -

       -

    -

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

      -

     -

       -

    -

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

      -

     -

       -

    -

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

      -

     -

       -

    -

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

      -

     -

       -

    -

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

      -

     -

       -

    -

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

 

16

Землі запасу

1,000

1,000

4,500

4,500

 

17

Землі резервного фонду

1,000

1,000

4,500

4,500

 

18

Землі загального користування4

1,000

1,000

1,000

1,000

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

__________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

Сільський голова                                             Олексій САРАНА

 

                                                                                        Додаток 2
                                                          до  рішення про встановлення ставок                                                            та пільг із сплати земельного податку

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                     рішенням сільської ради                                                                               від ______ 2020 р. № ____

                                              ПЕРЕЛІК
                      пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
                   відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
                     кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2021  рік та вводяться в дію  з 01.01. 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

240

Код згідно з КОАТУУ

71240840001

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Колодисте     

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 • органи державної влади та органи місцевого самоврядування ,  бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини,  водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та  повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ                                                                                                         100%

    __________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Сільський голова                                                    Олексій САРАНА

 

                           Аналіз  регуляторного  впливу                                                   до проекту рішення Колодистенської сільської ради           «Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на  2021 рік» 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання        

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку  сільської  територіальної громади.

До складу місцевих податків  входить і земельний податок.

           Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України ( далі –ПКУ) , недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, сільська  рада окремо приймає  рішення «Провстановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на  2021 рік».

Під час проведення консультацій з підприємцями, надійшли пропозиції щодо зменшення ставки земельного податку за видом цільового призначення «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», оскільки сплата податку за діючою ставкою створює непомірне податкове навантежння.При визначенні ставок земельного податку на 2021 рік було проведено порівняльний аналіз діючих ставок по Черкаській області, та, зокрема, по Тальнівському району.  Враховуючи зазначене, сільська рада, враховуючи пропозиції СПД, зменшує ставку земельного податку за видом цільового призначення «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» на 0,2%.

Аналіз ставок у порівнянні з 2020 роком:

Найменування податку

Ставки податку

на 2020 рік,%

 

Ставки податку

 на 2021 рік,%

1

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1

0,8

 У разі неприйняття рішення про встановлення ставок земельного податку  на 2021 рік, відповідно до пункту 12.3.5 статті 12  ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що не дозволить врахувати пропозиції СПД, та зменшити податкове навантаження. Крім цього, пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, неприбуткові організації в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, втратять право на пільгу у 2021 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ не враховує реальні потреби землекористувачів в отриманні пільг зі сплати земельного податку.

За рахунок отриманих коштів від сплати земельного податку, планується, що будуть профінансовані соціальні програми громади, а саме:

- програма природоохоронних заходів, що підлягають фінансуванню з фонду охорони навколишнього природного середовища сільського бюджету та інших джерел фінансування (1 тис.грн.);

- програма розвитку культури і мистецтва, охорону культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування (2,5 тис.грн.);

- програма коригування  (оновлення) топографічної підоснови, схеми планування території та генерального плану села (7,2 тис.грн.);

- програма « Питна  вода та питне  водозабезпечення  населення Колодистенської  сільської ради ( 1 тис.грн.).         

Аналіз надходжень  до місцевого бюджету

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про ставки земельного податку  на 2021 рік

У разі не прийняття рішення про ставки земельного податку  на 2021 рік

Відхилення,

  /грн./

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень   / грн./

Ставка%

 

Очікуваний обсяг надходжень  /грн../

1

Земельний податок

Від 0,01до 5,0 %

    12000,00

Від 0,01 до 5,0%

   14000,00

2000,00

 

Разом (втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

      2000,00

У разі прийняття рішення «Провстановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати    на 2021 рік» очікується, що  в бюджет  сільської  громади надійдуть кошти від суб’єктів  малого підприємництва в сумі 12000,00 грн. 

Разом з тим, при прийнятті рішення «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на 2021рік»  необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

 Забезпечити  баланс  всіх суб’єктів, на які рішення здійснює    вплив,  можливо  встановивши  розміри  ставок земельного податку, які б забезпечили  наповнення місцевого бюджету, з метою  фінансування  програм соціального захисту жителів села з однієї сторони  та не призвели б до скорочення кількості зареєстрованих   підприємців через  завелике податкове навантаження  з іншої сторони.

На території сільської ради є   4 суб’єкти господарювання, що мають земельні ділянки в постійному користуванні та   сплачують земельний податок.

Запропоновані ставки земельного податку дозволять, з одного боку, забезпечити надходження до місцевого бюджету, необхідні для виконання соціальних програм, а з іншого – не призведуть до додаткових (надмірних) витрат СПД. Тим самим буде забезпечено баланс інтересів між ОМС, громадою та підприємцями.

Важливість проблеми при затвердженні ставок земельного податку  полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів,  покращення інфраструктури.

            Враховуючи, вищевикладене,  розробляється проект рішення „Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на 2021 рік»  та оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради та  на спеціальному стенді для офіційних повідомлень  .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської  ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішенням  сільської  ради «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на 2020 рік»  від 20 червня 2019 р.№ 35/2 застосовуються лише на 2020 рік.

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від земельного податку  при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок земельного податку  з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати земельного податку ;

 - забезпечити своєчасне надходження до сільського  бюджету земельного податку;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської  ради та не приймати  рішення сільської  ради «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати    на 2021 р.

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України,  із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що не дозволить врахувати пропозиції СПД щодо зменшення ставок за окремим видом цільового призначення земель.  

Пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, неприбуткові організації в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, втратять право на пільгу у 2021 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ не враховує реальні потреби землекористувачів в отриманні пільг зі сплати земельного податку. У зв’язку з чим вбачається збільшення бюджетних витрат на дотації бюджетним та комунальним підприємствам для компенсації розміру плати за землю до бюджету.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати    на 2021 рік у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку  на території села  та відповідне наповнення місцевого бюджету. Будуть встановлені необхідні пільги.  Крім того, при визначенні розміру ставок земельного податку, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок земельного податку на 2021 рік.

 За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Проте, прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати земельного податку .  Можливе скорочення

 кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Надходження від сплати земельного податку за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (14000,00).

вбачається збільшення бюджетних витрат на дотації бюджетним та комунальним підприємствам для компенсації розміру плати за землю до бюджету, через неможливість встановити пільги відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ. Виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД.

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати земельного податку  (прогнозована сума   12000,00 грн.).

3. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .

Зменшення надходжень до місцевого бюджету через зменшення ставки земельного податку за окремими видами цільового призначення земель на 2000,00 грн.

Альтернатива 3

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету (орієнтовно у сумі 15000,00 грн.) та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади

Існування ризику переходу діяльності суб’єктівгосподарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Сплата за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата земельного податку  за встановленими ставками.   

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем села  за рахунок значного зростання дохідної частини сільського  бюджету

Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасних сплати земельного податку , а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За даними бухгалтерської служби сільської радистаном на 01.01.2020 року

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

0

4

4

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

0 %

100%

100 %

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати пов’язані  з платою за землю із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (14000,00 грн).  Податкове навантаження не зменшене, не враховані пропозиції СПД.

 

Альтернатива 2

Сплата земельного податку  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для окремих категорій.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням земельного податку  оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про ставки земельного податку .

Сплата податку за запропонованими ставками (    12000,00 грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку  до цього АРВ – М-Тест.

Альтернатива  3

 

Відсутні.

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати орієнтовно будуть складати 15000 грн. Надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати малого бізнесу

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного актане розраховувалися.         

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей        

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки земельний податок  буде сплачуватися платниками відповідно  до Податкового  кодексу Україниза ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, не будуть враховані пропозиції СПД. Зазначене призведе до збільшення соціальної напруги, недовіри до місцевої влади.  

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення сільської  ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку  на території села  та відповідне наповнення місцевого бюджету.

 До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно 12000,00  грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку .

 Альтернатива  3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів СПД та громадянами за обґрунтованими ставками.  Враховані пропозиції СПД. Довіра до місцевої влади.

Втрати місцевого бюджету через зменшення ставок податку – 2000,00грн.

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету (15000,00грн.) та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Надмірне податкове навантаження (15000,00 грн. ) спричинить занепад малого бізнесу.

 

Додаткове наповнення сільського  бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива 1

Надходження до місцевого бюджету від сплати податків за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю – 14000,00 грн.

Сплата СПД податку без урахування наданих пропозицій – 14000,00 грн.

Можливі додаткові витрати  місцевого бюджету - поточні  трансфертичерез не встановлення пільг.

Зменшення надходжень до сільського  бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

     Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення дозволить зменшити податкове навантаження для платників земельного податку.    Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  земельного податку .

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати земельного податку .

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати земельного податку .

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю,що  не дозволить врахувати пропозиції СПД та встановити необхідні пільги. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих ставок земельного податку ,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування –  сільської  ради.                                                                                         

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території сільської ради, аналітичних показників Звенигорродської  ОДПІ Черкаської області,  станом на 01.01.2020 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок земельного податку  на 2021 рік.

При визначенні ставок податків враховані ставки,  що встановлені по Черкаській області, зокрема по Тальнівському району, в Глибочківській та Корсунській громадах для визначення оптимального рівня, який дозволив би з одного боку сприяти надходженню до місцевого бюджету, а  з іншого – не бути обтяжливим для підприємців та громадян.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення сільської  ради "Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2021 р.» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії  сільської  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська  рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок земельного податку , що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 • Розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.
 • Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
 • Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2021 р.

Всього за рік

в т.ч. за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

Разом надходжень до місцевого бюджету(очікуваний обсяг надходжень, грн..), в тому числі:

12000,00

 

2600

 

2600

 

4200

 

2600

 

- земельний податок

12000,00

2600

2600

4200

2600

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

4

4

4

4

4

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта .

1,5 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

- на сплату податку

- на адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12000,00

 

169,88

 

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- у друкованому ЗМІ;

- на офіційному сайті сільської ради;

- на стенді сільської ради

 

 Високий

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом  сільської  ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники  Звенигородської ОДПІ у Черкаській області;

- інформація бухгалтерської служби сільської  ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці  до  дня  закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

Сільський голова                                          Олексій САРАНА

Опубліковано 14.04.2020 року