Рішення сесій ради

                                    КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                  10 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                     РІШЕННЯ

    16 серпня 2016 року             с.Колодисте                       № 10/1

 

Про затвердження звіту про незалежну

оцінку об’єкта комунальної власності –

адмінбудівлі сільської ради, що розташована

за адресою :  20450, Черкаська область,

Тальнівський район, вул. Шевченка, 5

      Розглянувши переданий, згідно акту прийому – передачі № 01/08/16-40-НП-А від 12.08.2016 року, звіт  про незалежну оцінку об’єкта комунальної власності – адмінбудівлі сільської ради,  що   перебуває  на балансі сільської ради, розташованої за адресою :  20450, Черкаська область, Тальнівський район, вул. Шевченка, 5, загальною площею 242,8 кв.м, керуючись Законом України «Про оренду державного і комунального майна», пунктами  21, 28  постанови Кабінету Міністрів України № 1891 від 10.12.2003р. «Про затвердження методики оцінки майна»,   Порядком  проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади села, затвердженого рішенням сільської  ради від  27.11.2015 р. № 2/2, сільська рада

ВИРІШИЛА:

     1.Взяти до відома, що відповідно до пункту 3 Порядку  проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади села, затвердженого рішенням сільської  ради від  27.11.2015 р. № 2/2, звіт  про вартість майна затверджується рішенням сільської ради.

     2. Затвердити звіт про незалежну оцінку об’єкта комунальної власності –адмінбудівлі сільської ради , що   перебуває  на балансі сільської ради, розташованої за адресою :  20450, Черкаська область, Тальнівський район, вул. Шевченка,  5, загальною площею 242,8 кв.м,  яка проведена станом на 01 серпня  2016 року ( додається).

     3.Затвердити вартість всієї  адмінбудівлі, вказаної в п.2 цього рішення в  розмірі    399 770  грн.( Триста дев’яносто дев’ять тисяч сімсот сімдесят грн.) без ПДВ та вартість 1м2 площі  цієї адмінбудівлі  в розмірі 1646,50 грн. ( Одна тисяча шістсот сорок шість гривень 50 коп.) без ПДВ .

     4. Строк дії  звіту, затвердженого пунктом 2 цього  рішення , встановлений суб’єктом оціночної діяльності , який  проводив оцінку, терміном в три роки,  відповідно до п.28  Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1891 від 10.12.2003р.

     5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                         О.Сарана

 

 
   

                              КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 10 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                    РІШЕННЯ

16 серпня 2016 року               с.Колодисте                       № 10/2

 

Про  надання  дозволу на укладання

договору оренди комунального

 нерухомого майна– нежитлового приміщення

другого поверху адміністративної будівді

 

            Розглянувши заяву ПСП «Сяйво»від 15.08.2016р. вх.№___, випискуіз Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, копіюдовідки про взяття на облік платника податку, відповідно до  рішення сільської ради від  27.11.2015 року №2/2«Про  Порядок надання в оренду, проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади села Колодисте, Методики розрахунку, ставки орендної плати , форми типового договору оренди комунального майна», керуючисьЗаконом України « Про  оренду  державного та комунального майна», статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати  дозвіл  на укладання договору  оренди комунального нерухомого майна  –2 кімнати нежитлового приміщення другого поверху адміністративної будівді в розмірі 46 кв.м., що розміщена за адресою с.Колодисте, вул.Шевченка, №5 у порядку, передбаченому діючим законодавством України та відповідно до   Порядку, затвердженому рішенням сільської ради від 27.11.2015 року № 2/2.

2.Доручити сільському голові  Сарані О.Д.  протягом п’яти днів розмістити  в районних  друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті сільської ради  оголошення про намір передати  в оренду вказане в п.1 цього рішення комунальне  нерухоме  майно на наступних  умовах :

  - термін оренди  -  2 роки;

-  орендна  плата, що розрахована за  формулою згідно   Методики  розрахункуорендної плати та  ставки орендної плати, що становить  не менше 3786,95 грн. в рік та 315,58 грн. в місяць;

- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням- для адміністративної будівді;

- дотримання вимог експлуатації  об’єкта;

- здійснення поточних ремонтів ;

- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- дотримання умов належного утримання прилеглої території.

4.Взяти до відома, що :

-  сума орендної плати розрахована  згідно «Звіту від 12.08.2016 про незалежну оцінку ринкової вартості нежитлових приміщень другого поверху адміністративної будівді (площею 242.80 кв.м.), яка знаходиться за адресою: Черкаська область, Тальнівський район, село Колодисте, вулиця Шевченка, №5» і  ринкова вартість об’єкту оцінки -  приміщень другого поверху адміністративної будівді, без ПДВ, станом на 12.08.2016 року становить  399770,00 (Триста дев’яносто дев’ять тисяч сімсот сімдесят гривень 00 копійок)

-  орендна плата  визначається  із застосуванням  орендних  ставок, які  встановлені Додатком  1 до  Методики розрахунку  і порядку використання плати за оренду комунального майна, затвердженого рішенням сільської ради від 27.11.2015 року № 2/2   та з урахуванням індексу інфляції з часу проведення  незалежної експертної оцінки.

5. Встановити, що:

- сільська рада  протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення  приймає заяви про оренду  майна, вказаного в п.1 цього рішення;

- протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв сільська рада затвердить  результати вивчення попиту на об’єкт оренди та в разі надходження двох і більше заяв  оголосить  конкурс на право оренди майна. В разі надходження тільки однієї заяви, майно буде передано в оренду без проведення конкурсу.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну   комісію з питань  АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення( голова Кособлик О.Д. ).

Сільський голова                                                                          О.Сарана 

 

 

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                10 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                  РІШЕННЯ

16 серпня 2016 року               с.Колодисте                       № 10/3

  

Про видачу ордеру гр. Лозовій Ю.С.

та укладання  договору найму службового

житлового приміщення

           Відповідно до рішення виконавчого комітету Колодистенської сільської ради  від 11.06.2014 р. № 19 «Про надання службового житла Лозовій Ю.С.» ,  керуючись  п.7 статті 16 , статтями 51, 118,119, 121, 122, 123 Житлового Кодексу України,  постановою Ради Міністрів Української  РСР  від 4 лютого 1988 р. N37 « Про службові жилі приміщення» (  із змінами від  25.12.2013 р. N  955) , враховуючи  рішення   сільської  ради   від 23.12.2013  року № 26/1 "Про прийняття в комунальну власність   територіальної  громади с.Колодисте житлового будинку та земельної ділянки", сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Видати  спеціальний  ордер на заселення  до службового житлового приміщення, що належить до комунальної власності територіальної громади, за адресою : с.Колодисте, вул.Молодіжна № 6, рік побудови -1990, загальною площею – 100,8 м2, житловою площею – 62,6 м2, кількість кімнат 5,  Лозовій Юлії Сергіївні- фельдшеру сільського ФАПу,   враховуючи, що до складу її сім’ї входять:

      - Лозовий Сергій Олександрович– 1984 року народження  - чоловік ;

 - Лозовий Максим Сергійович– 2011року народження -син.      

  1. Корінець ордеру зберігати в справі квартиронаймачів.
  2. Затвердити текст договору найму службового житлового приміщення     ( додається).
  3. Уповноважити сільського голову від імені Колодистенської сільської ради  укласти  договір найму службового житлового приміщення  з фельдшером сільського ФАПу - Лозовою Юлією Сергіївною .
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Кулинич Л.М.

Сільський голова                                            О.Сарана

 

 

                              КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                10 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                   

                                                  РІШЕННЯ

16 серпня 2016 року               с.Колодисте                       № 10/4

Про затвердження Положення про

умови оплати праці працівників  сільської

ради в новій редакції

    Відповідно до Бюджетного кодексу України,  Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 „Про упорядкування структури та умови плати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 20.12.1993 р. №1049 „Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади”,  наказу від 18.10.2005  N 745 Міністерства культури і туризму України, зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 27 жовтня 2005 р.  за N 1285/11565 «Про впорядкування умов оплати праці  працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,

враховуючи Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р. №1166 , керуючись пп.23 п.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ,   сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про умови оплати  праці працівників  сільської ради в новій редакції  (додається).

2.Дане рішення ввести  в дію з 16.08.2016 року .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                             О.Сарана 

 

 

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                10 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                  РІШЕННЯ

16 серпня 2016 року               с.Колодисте                       № 10/5

Про  Положення про преміювання

та надання матеріальної допомоги

працівникам та керівництву апарату

Колодистенської   сільської радив новій редакції

 

           Відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», статті 247 Кодексу Законів про
 працю в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),  наказу            МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ  від 18.10.2005  N745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України                             27 жовтня 2005 р. за N1285/11565,  враховуючи  рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та  фінансів ,  з метою заохочення працівників сільської  ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи, сільська  рада:         

В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити  Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам та керівництву аппаратуКолодистенської   сільської ради  в новій редакції (додається) за погодженням з профгрупою.

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань планування,  бюджету та фінансів .

 

Сільський голова                                                                    О.Сарана

 

 

                                       КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
                          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                              10 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ
                                                                РІШЕННЯ

16 серпня 2016 року           с. Колодисте                    № 10/6

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина   Безусого Дмитра  Дмитровича  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,70га., по вулиці Комсомольська, 39 у  власність громадянину   Безусому Дмитру  Дмитровичу    для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Комсомольська, 39.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

Сільський  голова                                                                О.Сарана

 

 

                                           КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                                   10 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                         

                                                    РІШЕННЯ

 

16 серпня 2016 року                 с. Колодисте                    № 10/7

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки   Чурпіти Валентини  Костянтинівни  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,44га., у  власність громадянці   Чурпіті Валентині  Костянтинівні для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Набережна, 20.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

Сільський  голова                                                                О.Сарана

 

 

                                            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                                   10 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                    

                                                      РІШЕННЯ

16 серпня 2016 року                 с. Колодисте                    № 10/8

Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина   Чурпіти Петра Васильовича  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,25га., у  власність громадянину  Чурпіті Петру Васильовичу для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Набережна, б/н.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

Сільський  голова                                                                О.Сарана

 

 

 
                                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                                           10 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

 

                                                                     РІШЕННЯ

16 серпня 2016 року                 с. Колодисте                    № 10/9

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства

 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки   Чурпіти Лідії Петрівни  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,23га., у  власність громадянці   Чурпіті Лідії Петрівні для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Комсомольська б/н.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

Сільський  голова                                                                О.Сарана

 

 

                                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                                       10 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                           

                                                                   РІШЕННЯ

16 серпня 2016 року                      с. Колодисте                    № 10/10

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства

 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки   Чурпіти Оксани Романівни  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,33га., у  власність громадянці   Чурпіті Оксані Романівні для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Комсомольська б/н.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

Сільський  голова                                                                О.Сарана

 

 

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 10 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                                                                       

                                                                 РІШЕННЯ

 

    16 серпня 2016 року               с.Колодисте                       № 10/11

 Про надання щорічної відпустки

 сільському голові Сарані О.Д.

            Заслухавши та розглянувши заяву сільського голови Сарани О.Д.від 08.08.2016року про надання йому щорічної відпустки за період роботи з 16.11.2015 по 15.11.2016р., керуючись  статтею 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”, ч.2 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6  Закону України "Про відпустки", Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року№268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів”, Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 року №504 “Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268",  рішенням сільської ради від 24.12.2015 № 4/14«Про преміювання та  надання допомог сільському голові в 2016 році», Положенням про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Колодистенськоїсільської ради, затвердженого рішенням ради від 16.08.2016№10/5, сільська рада

 В И Р І Ш И Л А:

     1.Надати сільському голові Сарані Олексію Дмитровичу щорічну  відпустку за період роботи з 16.11.2015 по 15.11.2016р. терміном на 14 календарних днів,  з 22 серпня 2016 року по 05 вересня 2016 року /враховано святковий день 24 серпня, який не оплачується/ .

     2.Бухгалтеру сільської ради  виплатити   сільському голові Сарані О.Д. одноразову допомогу на оздоровлення в розмірі  середньомісячної заробітної плати та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2016 рік в розмірі  середньомісячної заробітної плати.

     3.На період відпустки повноваженнясільського голови здійснює секретар ради Ополонець О.В.

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності та етики.

 Сільський голова                                                         О.Сарана

 

Оприлюднено на сайт 16.08.2016 р. Ополонець О.В.