Рішення сесій ради

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                     13  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ

 

22 грудня 2016року                              

 с.Колодисте                                         

    №  13/1

 

 

Про затвердження Програми                                                               соціально-економічного розвитку                                                                 села Колодисте на 2017 рік

        Відповідно до вимог Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 385 від 06.08.2014 р. враховуючи пропозиції депутатів , сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити Програму соціально-економічного розвитку села Колодисте  на 2017 рік ( далі – Програма), що додається.

2.     Бухгалтеру сільської ради при формуванні сільського бюджету на  2017 рік передбачити кошти, необхідні для реалізації Програми в цьому році, в сумі 153,898 тис. грн.

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський  голова                                                                    О.Сарана

 

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                  13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                

                                                РІШЕННЯ

22 грудня 2016 року            с. Колодисте              № 13/2

Про  затвердження заходів та кошторису                                                    витрат на 2017 рік з реалізації  програми                                                «Питна  вода та питне  водозабезпечення                                                 жителів села  на 2016– 2017роки»

      З метою забезпечення членів територіальної громади  якісною питною водою, відповідно до статті 10 Водного кодексу України, статей 13, 43 Закону України «Про питну воду та водопостачання», Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, на виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України" на 2012-2020 роки», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів), загальнодержавної програми «Питна вода України на 2012-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 118 „Деякі питання, пов'язані з виконанням загальнодержавної програми „Питна вода України на 2006-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів від 05 квітня 2012 р. № 273 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» та від 19 вересня 2007 року № 1158 „Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села, поліпшення комунального обслуговування населення у сільській місцевості", керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів , сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити заходи та кошторис витрат на 2017 рік з  реалізації Програми « Питна  вода та питне  водозабезпечення  жителів села   на 2016 – 2017 роки», затверджену рішенням сільської ради від 24.12.2015 № 4/2  (додається).

     2. Бухгалтеру сільської ради при формуванні сільського бюджету на  2017 рік передбачити цільові асигнування, необхідні для реалізації Програми в 2017 році  в сумі 10,0 тис.грн.

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський  голова                                                                  О.Сарана

 

                                                                                              Додаток                                                                                          до рішення сільської ради                                                                                         від 22.12.2016 № 13/2

                          Заходита кошторис витрат  на 2017 рік                            з реалізації  Програми « Питна вода та  питне водозабезпечення                                     жителів селана 2016– 2017роки » 

 

№            Зміст заходу                            Термін                                      Сума

п/п                                                     виконання                         фінансування                             

_____________________________________________________________

1. перевірка технічного стану              2017рік   

      об'єктів  водопровідного        

      господарства;                      

2. забезпечення належного

    контролю за якістю води у  

    громадських    криницях,               постійно

    дослідження води згідно

    державних стандартів;     

5.  будівництво  артезіанської          2017 рік

     свердловини

6. оформлення експертиз та            2017 рік                                10,0 тис.грн.

    дозволів                                          

 

Секретар ради                                                                  О.Ополонець

Бухгалтер                                                                         А.Канак

 

         КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                          13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                                            РІШЕННЯ

22 грудня 2016 року                  с. Колодисте              № 13/3

Про затвердження плану заходів                                                                     та кошторису витрат на 2017 рік                                                                      з реалізації  сільської Програми                                                           «Турбота» на 2016 -2017 роки

     Заслухавши інформацію сільського голови , врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада                                       ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити    План заходів та кошторис витрат на 2017 рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 24.12.2015 №4/3, із змінами внесеними згідно рішення ради від 06.10.2016 №11/10, від 23.11.2016 №12/3 ( далі –План заходів та кошторис витрат на 2017 рік)  ( додаток ).   

2. Бухгалтеру сільської ради, при  формуванні бюджету на 2017 рік, передбачити  кошти  на виконання    Плану заходів та кошторису витрат на 2017 рік  в сумі 15,0 тис.грн.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку.

  Сільський голова                                                                          О.Сарана

 

                                                                                                     Додаток                                                                                  до  рішення  сільської  ради від                                                                                         22.12.2016 №13/3

                                 План заходів та кошторис витрат                                                    на 2017рік з реалізації сільської програми «Турбота»                                                      на 2016-2017 роки                                                                                         

№ п/п

               Зміст заходів

Відповідальні   

  виконавці

Термін

викона-

ня

Джерело фінансування,

тис. грн

 

 

Сільський бюджет

Кошти вільного залишку

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Проводити планомірне обстеження умов проживання осіб похилого віку, інвалідів, багатодітних та малозабезпечених сімей з метою визначення осіб, які потребують різних видів допомоги

Виконавчий комітет сільської ради, фахівець із соціальної роботи

Постійно

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

2

Надання грошової допомоги на поховання громадян не пенсійного віку та невідомим особам

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно по мірі не обхід-ності

   

 

 

3

Систематично проводити благодійні акції з метою залучення додаткових коштів та натуральної допомоги для надання різних видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення

Виконавчий комітет сільської ради, фахівець із соціальної роботи

Постійно

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

4

Надання грошової допомоги до Міжнародного дня інвалідів дітям-інвалідам

Виконавчий комітет сільської ради

До Дня інвалідів

    

 

 

5

Надання грошової допомоги на лікування онкохворих, тяжкохворих громадян

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно по мірі необхідності

  2,0

 

 

 

6

Забезпечити надання одноразової цільової матеріальної допомоги ветеранам  Великої Вітчизняної війни до  Дня Перемоги 9 Травня

Виконавчий комітет сільської ради

9 Травня 2017року

    

 

 

7

Надання одноразової грошової допомоги старожилам, яким виповнилось 90 і більше років до ювілейних дат та надання адресної  допомоги ветеранам – визволителям Тальнівщини

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

   

 

 

8

Придбання листівок для вітання людей похилого віку до ювілейних дат

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Забезпечити надання одноразової цільової допомоги на лікування  учасникам бойових дій в Афганістані, іншим учасникам бойових дій

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

2,0

  

 

10

Надання одноразової грошової матеріальної допомоги особам, переміщеним зі східних областей України на вирішення соціально-побутових питань

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

   

 

 

11

Надання одноразової цільової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції на сході України, батькам або  їх членам  сім»ї, мобілізованим  та членам сім»ї мобілізованих військовозобов»язаних

для придбання необхідних речей (одягу, взуття, амуніції тощо)

Виконавчий комітет сільської ради

 

Постійно

      10,0

 

 

 

 

      

 

12

Надання одноразової матеріальної допомоги голові ради ветеранів до Дня людей похилого віку для вирішення соціально-побутових питань людей похилого віку

Виконавчий комітет сільської ради

До Дня людей похилого віку

    

 

 

13

Надання матеріальної цільової допомоги жителям села в надзвичайних ситуаціях (пожежа, буревії та н...)

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

    

 

 

14

Надання  одноразової грошової цільової  допомогиучасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в розмірі 1 тис.грн. кожному, для   вирішення соціально-побутових питань до  Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 14 грудня

Виконавчий

Комітет

Сільської ради

До Дня вшанування учасників аварії на ЧАЄС

1,0

 

 

  

 

               

 

Секретар ради                                               О.Ополонець          

 

                                                                                                                                                           КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                       13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                                                                                      РІШЕННЯ 

22 грудня 2016 року                  с. Колодисте              № 13/4 

Про программу природоохоронних заходів                                                         на 2017рік, що підлягають фінансуванню                                                         з фонду охорони навколишнього природного                                     середовища сільського бюджету                                                                          та інших джерел фінансування 

        Відповідно до підпункту 22 частини 1 статті 26, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про охорону навколишнього середовища», Постановою Кабінету міністрів України від 17.09.1996р. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань бюджету, планування та фінансів , сільська рада   

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити программу природоохоронних заходів на 2017рік, що підлягають фінансуванню з фонду охорони навколишнього природного середовищасільського бюджету та інших джерел фінансування  ( далі – Програма), що додається. 

2.Бухгалтеру сільської ради  при формуванні бюджету  передбачити кошти в сумі 0 тис.грн. на  фінансування заходів  Програми з фонду охорони навколишнього природного середовища  та інших джерел фінансування.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування, бюджетута фінансів.

Сільський голова                                                                     О.Сарана    

 

     КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                        13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                                          РІШЕННЯ 

22 грудня 2016 року                  с. Колодисте              № 13/5 

Про затвердження заходів та кошторису                                                  витрат на 2017 рік з виконання  програми                                            «Будівництво, реконструкція, ремонт та                                                        утримання вулиць і доріг  села  в2016-2017 роках»

          Заслухавши інформацію сільського голови , керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011№ 52  «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»,   підпунктом  1 пункту а статті  27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Законом України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», статтею 91 Бюджетного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:                                                                                                      1. Затвердити заходи та  кошторис витрат на 2017 рік з  виконання Програми «Будівництво, реконструкція, ремонт та  утримання вулиць і доріг  села  в2016-2017 роках», затверджену рішенням сільської ради від 24.12.2015 №4/6, із змінами від 06.10.2016  №11/15  (додається).

2.Бухгалтеру сільської ради при  формуванні бюджету  передбачити кошти в сумі 98,178 тис.грн. на  фінансування заходів з виконання  Програми «Будівництво, реконструкція, ремонт та  утримання вулиць і доріг   села  в 2016 -2017 роках» .

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

Сільський голова                                                                    О.Сарана  

 

        

             КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                             13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ   

                                                       РІШЕННЯ

22 грудня 2016 року                  с. Колодисте              № 13/6

Про заходита кошторис витрат на 2017рік                                                        з реалізації Програми із зовнішнього                                                освітлення,благоустрою, упорядкування                                                        та покращеннясанітарного стану села2016-2017роки 

              Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України», Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій,  затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.11.2009 року №1320-р, з метою покращення стану із зовнішнього освітлення,  благоустрою, санітарного  стану, створення належних умов для життєдіяльності жителів села , керуючись         п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити заходи  та кошторис витрат    на 2017 рік з реалізації Програми із зовнішнього освітлення,упорядкування та покращення санітарного стану села  на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 22.12.2016 №4/10 ( Додатки 1, 2).

2. Бухгалтеру сільської ради передбачити в бюджеті  сільської ради на 2017 рік видатки на  фінансування Програми    в сумі 27,220 тис. грн.,згідно з затвердженими заходами щодо її виконання та кошторисом. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів. 

Сільський голова                                                               О.Сарана                                 

                                                                                    Додаток 1                                                                                                       до рішення сільської ради                                                                                    від 22.12.2016 №13/6

                                   Заходи з виконання Програми із зовнішнього освітлення,упорядкування та  покращення санітарного стану села  на 2017 рік 

п/п

Найменування заходів

Виконавець

Термін виконання

 

1

Поточний ремонт мереж вуличного освітлення

виконком сільської ради

 

2017 рік

2

Технічне обслуговування мережі зовнішнього освітлення

виконком сільської ради

 

2017 рік

3

Оплата за електроенергію, використану мережею зовнішнього освітлення

виконком сільської ради

 

2017 рік

4

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

виконком сільської ради

 

2017 рік

5

Покіс трави на узбіччях доріг та в місцях загального користування

Робітник з благоустрою села

 

2017 рік

6.

Упорядкування і утримання в належному стані  зелені та паркові зони,пам’ятники, кладовище

Робітник з благоустрою села

 

2017 рік

7.

утримання робітника з благоустрою населеного пункту,

 

 

2017 рік

 

 

 

 

 

   

Секретар ради                                             О.Ополонець                                                   

 

                                                                                    Додаток 2                                                                                                        до рішення сільської ради                                                                                    від 22.12.2016 №13/6 

                                 Кошторис витрат                                                                                на проведення заходівв 2017 році  з  виконання  Програми із зовнішнього освітдення, благоустрою упорядкування та  покращення санітарного стану села    

п/п

Найменування заходів

Сума в місяць

грн.

Загальна сумав рік

тис.грн.

1

Оплата праці робітника з благоустрою села відповідно до трудового договору  з врахуванням сум  відрахувань

 

 

2

Поточний ремонт мереж вуличного освітлення

 

 

3

Технічне обслуговування мережі зовнішнього освітлення

 

5,120

   4

Оплата за електроенергію, використану мережею зовнішнього освітлення

 

16,0

5

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

 

 

6

Покіс трави на узбіччях доріг та в місцях загального користування

 

1,1

7

Упорядкування і утримання в належному стані  зелені та паркові зони,пам’ятники, кладовище

 

5,0

 

 

 

 

Секретар ради                                                                     О.Ополонець 

     Бухгалтер сільської ради                                                      А.Канак

 

        КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                          13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                                         РІШЕННЯ 

22 грудня 2016 року                  с. Колодисте              № 13/7   

Про план заходів та кошторис витрат                                                              на 2017 рік з реалізації  Програми                                                          мобілізаційної підготовки та мобілізації в селі  

         Відповідно до Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації, затвердженої  рішенням сільської ради від _______№___,  керуючись  статтею 19 Кодексу цивільного захисту України, п.22 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА : 

         1. Затвердити   план заходів та кошторис витрат на 2017 рік  з реалізації Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації в селі  ( далі Програма) ( додаток 1).         

2.Бухгалтеру сільської ради, при формуванні  бюджету, передбачити кошти в сумі 0 грн. на реалізацію Програми в 2017 році.

         3.Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету та фінансів .

 

Сільський голова                                                                     О.Сарана 

                                                                                                 Додаток 1                                                                                      До рішення сільської ради                                                                                      від 22.12.2016 № 13/7 

                             ПЛАН ЗАХОДІВ та КОШТОРИС ВИТРАТ                                       на 2017 рік з реалізації  Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації в селі

п/п

Назва заходу

Виконавці  

Фінансування,

грн

1.

Посилити охорону приміщень установ та організацій села

Керівники установ та організацій

Власні кошти

2.

Створити недоторканий резерв

для населення : паливо-мастильні матеріали, медикаменти, товари першої необхідності (сірники, ліхтарики, свічки, засоби особистої гігієни, продукти харчування (сіль, сахар, крупи, макаронні вироби, олія, мука, вода питна)

 

Виконавчий комітет

0 тис.грн

3.

По амбулаторії: створити резерв: паливо-мастильні матеріали, медикаменти, ліхтарики, дезинфікуючі засоби

завідувач амбулаторії

0 тис.грн.

4.

Залучити сформований загін самооборони до охорони стратегічних об’єктів (водозабори, башні Рожновського, приміщення соціальної сфери)

командир загону

на громадських засадах

5.

Ознайомити жителів села з правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях через місцеве радіомовлення та дошки оголошень

секретар сільської ради

-

Секретар ради                                                         О.Ополонець

Головний бухгалтер                                                А.Канак

 


                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                            13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ     

                                                        РІШЕННЯ

22 грудня 2016 року                      с. Колодисте              № 13/8 

Про програму організації та фінансування                                                        у 2017 році громадських робіт                                                                      для жителів села  

Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  керуючись статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012, постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру», сільська  рада

 ВИРІШИЛА:                                                                                                     1. З метою тимчасової зайнятості жителів, затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт   на 2017рік для жителів села ( далі – Програма) (додається )  та заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населеннясела у 2017році ( додаток 1)

       2. Бухгалтеру сільської ради :

2.1.  при розробці  проекту бюджету на 2017рік передбачити кошти на    виконання зазначеної Програми в межах видатків, передбачених на фінансування відповідних галузей;

2.2.  забезпечити виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення села в 2017році в сумі 3,2 тис. гривень.

      3. Дане рішення вступає в силу з дня його оприлюднення, але не раніше  ніж з 01.01.2017року.

      4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань    планування, фінансів та  бюджету.

               Сільський голова                                                    О.Сарана

 

                           КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                     13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ   

                                                       РІШЕННЯ

22 грудня 2016 року                   с. Колодисте              № 13/9 

 Про  сільський бюджет на 2017 рік 

           Відповідно підпункту23частини 1 статті 26 та пункту1статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтей76, 77 Бюджетного кодексу України,  сільська рада                                                                      ВИРІШИЛА:                                                                                                   1.Визначити на 2017 рік:  

    -  доходисільського бюджету в сумі 923544гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 923244 гривень, в тому числі доходи спеціального фонду сільського бюджету 300 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видаткисільського бюджету в сумі 923544гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 923244 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету 300 грн;

 -  збалансований сільський бюджет згідно з додатком 2 цього рішення.

    2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету  на 2017 рік у сумі 923544 грн, у тому числі обсяг по загальному фонду сільського бюджету у сумі 923244 грн. та по спеціальному фонду сільського бюджету у сумі 300 згідно  з додатком 3 цього рішення.

    3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 5000 гривень.

    4. Затвердити   на 2017рік:

 - формулу розподілу обсягу  міжбюджетних трансфертів між тальнівським районним бюджетом та Колодистенським сільським бюджетом на 2017рік

згідно з  додаток  4до цього рішення;

-  міжбюджетнітрансфертизгідно з  додаток  4до цього рішення;

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017рікза їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

        оплата праці працівників бюджетних установ;

        нарахування на заробітну плату;

       оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

       поточні трансферти населенню.

 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію   регіональних  програм на загальну суму  153898гривень (додаток №5). 

 7.Розпорядникам коштів сільського бюджету:

          - забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах:

 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених  законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку,які споживаються бюджетними установами;

 затвердити  ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках

 для кожної бюджетної установи,виходячи з обсягів відповідних бюджетних  асигнувань;

-                брати бюджетні зобов’язання у 2017 році з врахуванням необхідності виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у Тальнівському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань.

  8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

До доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України, а саме:

-         акцизний податок;

-         податок на майно;

-         екологічний податок;

-         єдиний податок;

-         надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;державне мито;

-         інші доходи, що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства.

 9.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджетуна 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69 та 71 Бюджетного кодексу України.

 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

11. Додатки 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана

 

                       КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ  

                                                     РІШЕННЯ

22 грудня 2016 року                  с. Колодисте              № 13/10

Про структуру виконавчих органів,                                                         загальну чисельність апарату                                                         Колодистенської сільської ради та її                                                  виконавчих органів, витрат на їх утримання

        Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 26 , частини 1, 4 статті 61   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції сільського голови та депутатів, сільська рада

ВИРІШИЛА :

               1.Затвердити з 01.01.2017  рокуслідуючу структуру та загальну   чисельність апарату Колодистенської  сільської ради та її виконавчих органів: 

№п/п

Найменування розділу виконавчих органів ради

 

 

 

Гранична чисельність штатних оди ниць

Примітка

1.

 Апарат сільської ради   

5,5

 

 

 

Сільський голова

1,0

 

 

 

Секретар

1,0

 

 

 

Головний бухгалтер

1,0

 

 

 

Спеціаліст IIкатегорії,

інженер - землевпорядник

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Касир

0,5

 

 

 

Архіваріус

0,5

 

 

 

Прибиральник службових приміщень

0,5

 

2.

ЖКГ

2,0

 

 

 

Робітник по благоустрою

території населеного пункту

1,0

 

 

 

Технік-електрик

1,0

 

3.

Бібліотека             

0,5

 

 

 

Завідуючий бібліотекою

0,5

 

4.

 Сільський будинок культури.             

1,0

 

 

 

Директор СБК

1,0

 

            2. Затвердити штатні розписи  та видатки на утримання згідно додатків 1,2,3,4, з подальшим внесенням змін з 01.03.2017 року в додаток 3 та додоток 4. 

          3. Уповноважити сільського голову на період проведення конкурсу на заміщення вакантної посади та до призначення бухгалтера  на посаду, укласти цивільно- правовий договір з відповідним фахівцем для виконання роботи по бухгалтерському обслуговуванню  сільської ради.            

            4. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти  на комісію з питань планування та виконання бюджету. 

Сільський голова                                                                       О.Сарана  

 

 

                                                                                      Додаток 1                                                                                                          Затверджено                                                                                            до рішення сільської ради                                                                                від 22.12.2016 №13/10 

                                                                                                        Затверджую
                             штат у кількості 5,5  штатних одиниць
                              з місячним фондом заробітної плати за

                                  посадовими окладами ___12037,00_ грн.

                   Сільський голова О.Д.Сарана

       
                          ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2017 рік

                   Працівників Колодистенської сільської ради                

   Вводиться в дію  з 01 січня  2017 року

 

       


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість

штатних

посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами 
(грн.) 

5

1

Сільський голова

1

2910

2910

2

Секретар ради

1

2358

2358

3

Головний бухгалтер  

1

1723

1723

4

Спеціаліст ІІ категорії

1

1723

1723

5

Касир   

0,5

1723

861,5

6

Архіваріус   

0,5

1723

861,5

7

Прибир адмінприміщення

0,5

3200

1600

 

Усього

5,5

х

12037

     Сільський голова О.Д.Сарана                              Бухгалтер  А.П.Канак

 

                                                                                             Додаток 2                                                                                                          Затверджено                                                                                           до рішення сільської ради                                                                                    від 22.12.2016 №13/10

                                                                                     Затверджую                                                                                     штат у кількості 2 штатних одиниць                                                                з місячним фондом заробітної плати                                                                   за посадовими окладами 6400,00 грн.                                                               Сільський голова  О.Д.Сарана

                                Штатний розпис на 2017 рік                                                                              Благоустрій міст, сіл, селищ

з 01.01.2017 року

 

 


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість

штатних

посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами 
(грн.) 

 

5

 

1

Робітник по благоустрою території населеного пункту

1,0

3200

3200

 

2

Технік-електрик

1,0

3200

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

2,0

х

6400

Керівник 

________________
(підпис)                (ініціали і прізвище) 

 

Керівник бухгалтерської служби / 

начальник планово-фінансового підрозділу

 
________________
(підпис)         (ініціали і прізвище) 

 

                                                                 

 

                                                                                                 Додаток 3                                                                                          до рішення сільської ради                                                                                  від 22.12.2016 №13/10  

                                                                               Затверджено

                                                                 штат у кількості 0,5 штатних одиниць
                                                             з місячним фондом заробітної плати за                                                              посадовими окладами 1576,00 грн.                                                       Сільський голова  О.Д.Сарана

 

                                        Штатний розпис на 2017 рік                                                                                   Сільська бібліотека

з 01.01.2017 року

 


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість

штатних

посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами 
(грн.) 

 

5

 

1

Завідуюча бібліотекою

0,5

3152

1576

 

 

Усього

0,5

х

1576

Керівник 

________________
(підпис)                (ініціали і прізвище) 

 

Керівник бухгалтерської служби / 

начальник планово-фінансового підрозділу

 
________________
(підпис)         (ініціали і прізвище) 

 

 

 

                                                                                                    Додаток 4                                                                                         До рішення сільської ради                                                                                    від 22.12.2016 №13/ 10

                                                      Затверджено

                                                                 штат у кількості 1,0 штатних одиниць
                                                             з місячним фондом заробітної плати за                                                              посадовими  окладами 2912,00 грн.

                                                 Сільський голова О.Д.Сарана 

        


                                Штатний розпис на 2017 рік                                                                            Сільський будинок культури

з 01.01.2017 року

 


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість

штатних

посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами 
(грн.) 

 

5

 

1

Директор СБК

1,0

2912

2912

 

 

Усього

1,0

х

2912

Керівник 

________________
(підпис)                (ініціали і прізвище) 

 

Керівник бухгалтерської служби / 

начальник планово-фінансового підрозділу

 
________________
(підпис)         (ініціали і прізвище) 

 

 

 

                                                                                                       Додаток 3                                                                                     До рішення сільської ради                                                                                   від 22.12.2016 №13/ 10  

                                                                                   Затверджую

                                                          штат у кількості 0,25 штатних одиниць
                                                          з місячним фондом заробітної плати за                                                    посадовим окладом 788,00 грн.   

                                        Сільський голова О,Д.Сарана

 

                                    Штатний розпис на 2017 рік                                                                                     Сільська бібліотека    

з 01.03.2017 року 

 


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість

штатних

посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами 
(грн.) 

 

5

 

1

Завідуюча бібліотекою

0,25

3152

788

 

 

Усього

0,25

х

788

Керівник 

________________
(підпис)                (ініціали і прізвище) 

 

Керівник бухгалтерської служби / 

начальник планово-фінансового підрозділу

 
________________
(підпис)         (ініціали і прізвище) 

 

         

 

                                                                                                     Додаток 4                                                                                      До рішення сільської ради                                                                                  від 22.12.2016 №13/ 10  

                                                                          Затверджую

                                                                 штат у кількості 0,5 штатних одиниць
                                                               з місячним фондом заробітної плати                                                                  за посадовими окладами 1456,00 грн

                                                         Сільський голова О.Д.Сарана     

                                           
                                  Штатний розпис на 2017 рік
                                       Сільський будинок культури
з 01.03.2017 року

 


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість

штатних

посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами 
(грн.) 

 

5

 

1

Директор СБК

0,5

2912

1456

 

 

Усього

0,5

х

1456

Керівник 

________________
(підпис)                (ініціали і прізвище) 

 

Керівник бухгалтерської служби / 

начальник планово-фінансового підрозділу

 
________________
(підпис)         (ініціали і прізвище) 

 

 

 

 

                                                                       

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                     13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ

22 грудня  2016 року                    с.Колодисте                        № 13/11

Про фінансування установ                                                                    культури сільської радив 2017 році 

     Відповідно до Закону України від 28.12.2014 р. № 79-У111 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», керуючись пунктом 20 розділу У1 «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, з метою збереження існуючої мережі установ культури села, враховуючи пропозиції постійної комісії сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, культури, виховання,соціального захисту населення, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити розрахунок видатків, необхідних на утримання в 2017році установ культури Колодистенської   сільської ради.

2. Просити Тальнівську районну раду для фінансування установ культури в 2017році виділити Колодистенській   сільській раді міжбюджетні трансферти в сумі 48,036 тис. грн.,  в тому числі на бібліотеку 20,184 тис.грн., на  будинок культури  27,852 тис.грн.

3. Провести «дофінансування» до річної потреби для утримання установ культури села за рахунок коштів вільного залишку сільського бюджету.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів та бюджету.

Сільський голова                                          О.Сарана  

 

                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                    13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ 

                                                     РІШЕННЯ 

22 грудня  2016 року                   с.Колодисте                        № 13/12 

Про затвердження Положення про                                                                 преміювання та надання матеріальної                                                             допомоги працівникам Колодистенської                                                   сільської ради у 2017 році 

        Відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», статті 247 Кодексу Законів про
працю в Україні, ст.ст. 2, 51 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),  наказу   Міністерства культури ітуризму України від 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України  27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565, враховуючи колективний договір,  з метою заохочення працівників сільської  ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи, сільська  рада:

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Колодистенської сільської  ради у 2017 році  за погодженням з профспілковим комітетом (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про преміювання працівників   сільської ради, затверджене  рішенням сільської ради від 16.11.2015 року № 1/11 із змінами від 24.12.2015 № 4/16.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань планування, бюджету та фінансів. 

Сільський голова                                                                           О.Сарана                                                                                            

ПОГОДЖЕНО                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням  профкомітету                                            рішенням  сільської  ради від 01.12.2016№4                                                    від 22.12.2016 № 13/12 

                                          ПОЛОЖЕННЯ                                                                            про преміювання та надання матеріальної допомоги                         працівникам Колодистенської сільської ради у 2017 році 

1.     Загальні положення

1.1.Положенняпро преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам    сільської ради ( далі – Положення ) розроблене відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», статті 247 Кодексу Законів про працю в Україні, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказу   Міністерства культури ітуризму Українивід 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України          27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565, колективного договору,   з метою заохочення працівників сільської ради     (далі Працівників) за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

         1.2.Преміювання Працівників здійснюється  відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць у межах фонду преміювання, але не менше 10%  посадових окладів та економії фонду оплати праці,  згідно розпорядження сільського голови.

       Відповідно до вимог підпункту 2 пункту  2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268, конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються цим  положенням про преміювання .

         1.3.В окремих випадках з нагоди державних  свят, а саме Дня незалежності України,  Дня місцевого самоврядування, ювілейних  дат,  на підставі клопотання профспілкового комітету за розпорядженням сільського голови з урахуванням особистого внеску,  Працівникам    може бути виплачена одноразова премія в розмірі посадового окладу  в   межах затвердженого фонду преміювання.

      1.4.Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування  за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ними  відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

       Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу – (10% ), які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

       1.5. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати,  премія  працівникам  не нараховується та не виплачується.

       1.6. Працівникам, які на дату нарахування премії є звільненими, незважаючи на те, що вони у місяці за результатами якого проводиться преміювання працювали, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров’я, або згідно з пунктом 1 частини 1 статті 40 КЗпП, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення.    

      1.7.Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

       1.8.Фонд преміювання Працівників утворюється в у розмірі 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці .

                  ІІ. Порядок нарахування та виплати премій

     2.1. Бухгалтерська служба  щомісяця  розраховує фонд преміювання  залежно від  штатної чисельності та доводить зазначену інформацію до відома  керівника або особи, яка виконує його повноваження .

     2.2. Керівник або особа, яка виконує його повноваження, на основі розрахунків, наданих бухгалтерською службою, готує обґрунтоване розпорядження щодо встановлення розміру місячної  премії кожному працівнику. Преміювання Працівників здійснюється на підставі розпорядження сільського голови.

     2.3. Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається  в межах фонду преміювання .

     2.4. Місячна премія працівникам виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію.

     Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому провадиться оцінювання службової діяльності.

     2.5..Розмір  премії сільського голови  визначається рішенням сільської  ради і здійснюється на підставі розпорядження сільського голови .

     2.6. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду преміювання.

Ш. Показники преміювання та визначення розміру премій 

  3.1.Преміювання Працівників здійснюється за розпорядженням сільського голови  на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання працівниками посадових обов’язків і завдань.

         3.2.Преміювання Працівників за результатами роботи за місяць може здійснюватись, як в абсолютній сумі так і у відсотках до посадового окладу.

          3.3.За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:

-своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень, виконання плану роботи;

-сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;

-дотримання виконавської і трудової дисципліни;

-постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

         3.4.Розмір премії залежить від стану виконання показників, зазначених в п. 3.3. цього Положення та особистого вкладу працівника в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.

         3.5.Зменшення відсотку преміювання Працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:

-несвоєчасного або неякісного виконання своїх посадових обов’язків, порушення строків розгляду документів - на 100%;

-неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва сільської  ради- 100%;

- порушення правил внутрішнього трудового розпорядку ( запізнення на роботу, залишення робочого місця  раніше) – 50%; 

- заняття в робочий час по сторонніми справами -100%;

- здійснення прогулу -100%.

                       1У.Надання матеріальної допомоги

            4.1.Допомога на оздоровлення відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і виплачується в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних відпусток.

           4.2.Матеріальна допомога Працівникам для вирішення соціально-побутових питань надається за їх заявою на підставі клопотання профспілкового комітету розпорядженням сільського голови  в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.

           4.3.Відповідно наказу   МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ  від 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України   27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565,  працівникам культури  надається  матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення,  у  сумі  не більше ніж один посадовий оклад на рік.

           4.4.Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення сільському голові  надається за його заявою та рішенням сесії сільської  ради в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.

            4.5.Допомога, зазначена в пунктах 4.1.-4.4. надається в межах затвердженого фонду оплати праці.

Сільський голова                                                                          О.Сарана  

 

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                   13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                

                                                       РІШЕННЯ

22 грудня 2016 року                  с. Колодисте              № 13/13

Про  преміювання та  надання допомог                                                         сільському голові   в 2017 році 

         Відповідно достатті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,із змінами та доповненнями, врахувавши  пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

        1. Здійснювати в 2017 році преміювання  сільського голови Сарану Олексія Дмитровича, або особи,  яка  виконує  повноваження  сільського  голови у випадках, передбачених  ч.2 статтті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ( відпустка, хвороба, дострокове звільнення,  тощо) відповідно до її  особистого вкладу  в загальні результати роботи  щомісячно  в межах фонду преміювання,   в розмірі не менше 10 відсотків від посадового окладу та економії фонду оплати праці, в межах затверджених видатків на оплату праці.

         2. Встановити, що розмір щомісячної премії сільському голові Сарані О.Д. або особі, яка виконує її  повноваження,  на підставі цього рішення визначається розпорядженням сільського голови або особи, яка виконує її повноваження, з врахуванням вимог  Положення про  преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам сільської ради в 2017 році, затвердженим рішенням сільської ради від 22.12.2016 №13/ 12.

         3. З нагоди державних свят  - Дня Незалежності  України, Дня  місцевого самоврядування, ювілейних дат на  підставі клопотання профспілкового комітету з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи  сільському голові Сарані О.Д.. або особі, яка виконує повноваження сільського голови, виплачувати  одноразову премію в розмірі посадового окладу   в  межах затверджених видатків на оплату праці.

         4. Надавати сільському голові Сарані О.Д. або особі, яка виконує її повноваження,   допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік.

   5. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 24.12.2015 №4/14 « Про преміювання та  надання допомог сільському голові   в 2016 році».

Сільський голова                                                        О.Сарана

 

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                    13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ 

                                                          РІШЕННЯ 

22 грудня  2016 року                        с.Колодисте                        № 13/14 

Про план роботи Колодистенської                                                               сільської ради на перше  півріччя 2017 року

         Заслухавши інформацію сільськогоголовиСарана О.Д. про план роботи Колодистенської сільської ради на перше півріччя 2017року, врахувавши врахувавши пропозиції депутатів по її обговоренню та висновок постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку, керуючись підпунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:                                                                                       1.Затвердити план роботи Колодистенськоїсільської ради на перше півріччя2017 року.(Додається)

 2. Доручити сільському голові Сарана О.Д. в разі потреби вносити зміни та доповнення до плану роботи на І півріччя 2017 року.

3. Контроль за виконанням плану роботи  покласти на секретаря ради Ополонець О.В.

 

Сільський голова                                                              О.Сарана

 

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ   

                                                       РІШЕННЯ

22 грудня 2016 року                  с. Колодисте              № 13/15 

Прозаходи з виконання  в 2017 році                                                     Програми коригування  (оновлення)                                                     топографічної підоснови, схеми планування                                             території та генерального плану села   на 2015 – 2020 роки 

            Відповідно до Програми коригування (оновлення) топографічної підоснови схеми планування території та генерального плану села   на 2015 – 2020 роки, затвердженої рішенням ради від №,  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011  № 559 «Про містобудівний кадастр»,  керуючись п. 22 та 42  ч.1 статті  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,врахувавши пропозиції постійної комісії сільської  ради з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити заходи з  виконання в 2017 році Програми коригування (оновлення) топографічної підоснови схеми планування території та генерального плану села   на 2015 – 2020 роки, затвердженої рішенням ради від №, передбачивши:               

     2.1.замовлення робіт з оновлення генерального плану села ;

           2.2. кошти в сумі 20 тис. грн. для фінансування робіт згідно п.2.1. цього                 рішення, при формуванні  сільського бюджету на 2017 рік.

     3.Визначити відповідальним виконавцем даної програми спеціаліста- землевпорядника  сільської ради.

     4. Головному бухгалтеру сільської ради при  формуванні видаткової частини сільського  бюджету на 2017 рік  передбачати кошти на виконання заходів програми.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.    

 

Сільський голова                                                                   О.Сарана

 

                                       КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                      13 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ  

                                                  РІШЕННЯ

від 22  грудня  2016 року        с.Колодисте                   № 13/16  

 Про  затвердження проекту землеустрою,                                                 щодо  відведення   земельної  ділянки                                                               у приватну  власність,  для  ведення                                                              особистого  селянського  господарства                                                              Чурпіті Оксані   Романівні 

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Чурпіти Оксани   Романівни  з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,2849 га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Набережна,б/н     керуючись   статтями 22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,2849 га.,  громадянці  Чурпіті  Оксані Романівні   у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Набережна, б/н.

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,2849 га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0245 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 

 Сільський  голова                                               О.Сарана

 

 

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                         13 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                            

                                                  РІШЕННЯ 

від 22  грудня  2016 року        с.Колодисте                   № 13/17  

Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                 щодо  відведення   земельної  ділянки                                                              у приватну  власність,  для  ведення                                                         особистого  селянського  господарства                                                               Чурпіті Лідії  Петрівні 

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Чурпіти Лідії  Петрівни   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,2282га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Набережна,б/н    керуючись   статтями 22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА: 

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,2282га.,  громадянці  Чурпіті Лідії Петрівні  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Набережна,б/н.   

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,2282га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0246 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради. 

 Сільський  голова                                               О.Сарана

 

 

          КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                         13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ    

                                                  РІШЕННЯ 

22 грудня 2016 року              с. Колодисте              № 13/18 

 Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                          щодо  відведення   земельної  ділянки                                                              у приватну  власність,  для  ведення                                                             особистого  селянського  господарства                                                              Чурпіті Василю  Івановичу

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Чурпіти Василя  Івановича  з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,3909га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Шевченка,69 керуючись   статтями 22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА: 

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,3909га.,  громадянину  Чурпіті  Василю  Івановичу  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Шевченка,69. 

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,3909 га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0244 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту. 

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

Сільський  голова                                                О.Сарана

 

                           КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                    13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ 

                                                  РІШЕННЯ 

22 грудня 2016 року              с. Колодисте              № 13/19 

 Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                 щодо  відведення   земельної  ділянки                                                               для  будівництва  і  обслуговування                                                           житлового  будинку,  господарських будівель                                                   і  споруд Чурпіті Василю Івановичу 

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Чурпіти Василя  Івановича  з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,2500га., у  власність,  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  забудованих  земель  житлової  забудови  під  одно – та   двоповерховою  забудовою,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Шевченка,69 керуючись   статтями  122, 186  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,2500га.,  громадянину  Чурпіті  Василю  Івановичу  у приватну  власність,  для  будівництва  і обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  забудованих  земель  житлової  забудови  під  одно – та   двоповерховою  забудовою,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,   с.  Колодисте,  вул. Шевченка,69.

     2. Передати  у приватну  власність, земельну  ділянку  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  забудованих  земель  житлової  забудови  під  одно – та   двоповерховою  забудовою,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Шевченка,69  кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0243.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 Сільський  голова                                               О.Сарана

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 13 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ 

22 грудня 2016 року              с. Колодисте              № 13/20 

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                             проекту  землеустрою, щодо  відведення                                               земельної  ділянки  у  власність,  для                                                               ведення  особистого  селянського                                                                 господарства Панченку В.А. 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Панченка  Василя  Андрійовича   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,60га.,  у  власність громадянину Панченко Василю  Андрійовичу    для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Набережна,26.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

Сільський  голова                                                О.Сарана

 

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                  13   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                    РІШЕННЯ 

22 грудня 2016 року

           с.Колодисте   

       № 13/21

                       

Про відмову у  наданні субвенції                                                                           районному бюджету на виконання                                                                   районної комплексної програми                                                            «Турбота  2015-2020 роки»                                                                           на утримання фахівця з соціальної роботи 

         Розглянувши лист заступника голови Тальнівської районної адміністрації від 19.12.2016р. № 1063/01-16, зметою реалізації районної комплексної програми «Турбота  на 2015 -2020 роки»в частині забезпечення  та утримання фахівця з соціальної роботи в районних центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керуючись ч.2 статті 85, статтями 91,  93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтею   65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Відмовити у наданні  субвенції районному бюджету на виконання  районної комплексної програми «Турбота  на 2015-2020 роки» в частині забезпечення та утримання фахівця з соціальної роботи в районних центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в зв’язку з тим, щов Колодистенському «НВК-ДНЗ» ЗОШ І-ІІІ ст. працює соціальний педагог, який здійснює разом з класними керівниками діяльність в сфері соціальної роботи з учнями, решта жителів села з своїми проблемами звертається безпосередньо до сільської ради.

      2 . Контроль за виконанням рішення покласти сільського голову.

 

Сільський голова                                                                       О.Сарана

Опубліковано на сайт 22.12.2016 р.