Рішення сесій ради

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                  15СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                   

                                                  РІШЕННЯ 

28 лютого2017року                с.Колодисте                       №15/1 

Про підтримку ініціативи трудового                                                                   колективу Колодистенського                                                                             НВК «ДНЗ – ЗОШ 1-Ш ступенів»                                                                       щодо присвоєння навчальному                                                                         закладу імені В.М.Доманицького  

     Розглянувши клопотання директора Колодистенського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів»  про підтримку ініціативи трудового колективу навчального закладу щодо присвоєння навчальному закладу імені В.М.Доманицького, керуючись Законом України від 24 травня 2012 року  № 4865-VI«Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Порядком проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р.  № 989,  враховуючи пропозиції депутатів, сільська рада             ВИРІШИЛА :                                                                                                        1.              Підтримати  Ініціативу трудового колективу Колодистенського  навчально – виховного комплексу – загальноосвітня школа І-Ш ступенів  щодо присвоєння навчальному закладу імені В.М.Доманицького, який  зробив  значний особистий внесок у розвиток суспільного життя села та Тальнівського району.

2.              Провести громадське  обговорення щодо присвоєння навчальному закладу імені В.М.Доманицького у відповідності доПорядку  проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р.  № 989.

3.              Директору Колодистенського навчально – виховного комплексу – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сарані В.П.  за наслідками громадського обговорення підготувати для подачі в Тальнівську районну раду документи :

1) інформаційну довідку про фізичну особу, ім’я якої пропонується присвоїти навчальному закладу;

2) розрахунки та кошторис витрат, пов’язаних з присвоєнням навчальному закладу  імені фізичної особи;

3) узагальнені зауваження і пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення;

4) протокол зборів трудового колективу навчального закладу про підняття клопотання про присвоєння навчальному закладу імені В.М.Доманицького, який  зробив  значний особистий внесок у розвиток суспільного життя села та Тальнівського району.

4.              Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії Кулинич Л.М.

Сільський голова                                                                       О.Сарана 

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                         15 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                      РІШЕННЯ 

28 лютого 2017року                  с. Колодисте                            №15/2

Про розгляд листа відділу освіти                                                             Тальнівської райдержадміністрації                                                                       про  надання субвенції районному бюджету                                                       для Колодистенського  НВК «ДНЗ- ЗОШ  І-ІІІ ступенів» 

        Розглянувши лист  відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації  від 25.01.2017 №43/07 про надання субвенції районному бюджету для реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщина  на 2016 -2020 роки» в частині  належного функціонування Колодистенського НВК «ДНЗ- ЗОШ  І-ІІІ ступенів» щодо оплати праці кухаря,  придбання продуктів харчування для дітей учасників АТО і дітей дошкільної установи,  керуючись  ч.2 ст.85, статтями 91, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:                                                                                              1.Надати субвенцію районному бюджету за рахунок коштів вільного залишку  для реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщина  на 2016 -2020 роки» в частині  належного функціонування Колодистенського НВК «ДНЗ- ЗОШ  І-ІІІ ступенів», а саме:                                                                    -        0,5 ставки кухаря  в сумі 11712 грн.;                                                      -        оплата харчування дитини учасника АТО 968 грн.                                 -         на харчування дітей дошкільної установи 8000 грн., 

     2.Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету, передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку для  реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщина  на 2016 -2020 роки» в частині  належного функціонування Колодистенського  НВК «ДНЗ- ЗОШ  І-ІІІ ступенів» щодо  оплати  праці 0,5 ставки кухаря та придбання продуктів харчування для дітей учасників АТО і дітей дошкільної установи  на суму20680 гривень . 

     3.Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами. 

     4.  Повернутись до розгляду цього питання в ІІ півріччі при наявності  відповідних коштів. 

      5. Копію цього рішення направити відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації. 

      6.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань  планування бюджету та фінансів. 

Сільський голова                                                                    О.Сарана 

 

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                    15СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ 

                                                   РІШЕННЯ  

 28 лютого 2017року              с.Колодисте                      №  15/3 

Про розгляд листа Тальнівської ЦРЛ                                                              про надання субвенції районному                                                                 бюджету  для Колодистенського    ФАПу 

        Розглянувши лист головного лікаря Тальнівської  ЦРЛ від 26.01.2017№112-сщодо  виділення  субвенції  для Колодистенського  ФАПу на придбання медикаментів та виробів медичного призначення , на туберкулін, на невідкладну допомогу,  на виплату заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, послуги зв’язку, канц.товари, повірку  медичного обладнання, перезарядку вогнегасників, проведення заміру опору заземлення в сумі 77 486,00 грн., керуючись ч.7  статті 78, ч.2 ст.85 статтями  91, 101 Бюджетного кодексу України,  статтями 28 та 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Надати субвенцію районному бюджетуза рахунок коштів вільного залишкудля Колодистенського ФАПу:

-- на придбання медикаментів та виробів медичного призначення:

-  на невідкладну допомогу в сумі 500 грн.;

-  на тубенкулін в сумі 2500гривень; 

          2.  Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок коштів вільного залишку для  надання субвенції районному бюджету на  невідкладну допомогу  та тубенкулін  для Колодистенського   ФАПу  в   сумі 3000 гривень. 

          3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами. 

         4. Утриматись тимчасово  від надання  субвенції районному бюджету коштів на заробітну плату,   на  послуги зв’язку, повірку  медичного обладнання,  перезарядку вогнегасників, канц.товари,  проведення заміру опору заземлення  ,  яку просить надати  Тальнівська центральна районна лікарня,  за рахунок вільного  залишку бюджетних коштів    за підсумками  2016 року,  в зв’язку з недостатньою кількістю цих коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади.    

       5. Копію цього рішення надіслати   головному  лікарюТальнівської  ЦРЛ.

       6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів. 

Сільський голова                                                                      О.Сарана

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                            ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                    15 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                       РІШЕННЯ  

 28 лютого  2017 року                  с. Колодисте                        №15/4    

Про розгляд листа Тальнівського                                                                   районного територіального центру                                                                   соціального обслуговування про                                                                     надання субвенції районному бюджету                                                             на  заробітну плату соціальним робітникам 

        Розглянувши лист директора  Тальнівського районного територіального центру соціального обслуговування  від 24.01.2017р. № 28,  врахувавширайонну комплексну програму «Турбота  на 2015 -2020 роки»в частині забезпечення  безперебійного обслуговування одиноких непрацездатних громадян   , керуючись ч.2 статті 85,  статтями    91, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Тимчасово утриматись від надання  субвенції районному бюджету за рахунок коштів вільного залишку  на виконання  районної комплексної програми «Турбота  на 2015-2020роки» на заробітну плату соціальним робітникам, які  обслуговують одиноких непрацездатних,    в зв»язку з недостатньою кількістю цих коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади.

        2. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції  районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення  в другому півріччі   даного бюджетного року при наявності відповідних коштів.

        3.Копію цього рішення надіслати Тальнівському  районному  територіальному  центру соціального обслуговування.

         4.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                           О.Сарана 

 

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                               ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                     15 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                      РІШЕННЯ 

28 лютого 2017року                  с.  Колодисте                             № 15/5 

Про розгляд листа Тальнівської РДА                                                                    про виділення  коштів на інвентаризацію земель,                                         зайнятих лісовими насадженнями 

       Розглянувши лист Тальнівської райдержадміністрації від 27.01.2017 р. № 01-13/216  про виділення   коштів  районному бюджету  на проведення робіт  з інвентаризації  земель, зайнятих  лісовими насадженнями, відповідно до ч.2.ст.85,  ст..91, 101  Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА: 

    1. Відмовити у наданні  субвенції районному бюджету на проведення робіт  з інвентаризації  земель, зайнятих  лісовими насадженнями, в зв’язку з тим, що  кількість коштів вільного залишку  недостатня  для всіх запланованих потреб територіальної громади. 

   2.Копію цього рішення надіслати в Тальнівську райдержадміністрацію. 

   3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів. 

Сільський голова                                                                            О.Сарана

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                          ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                     15 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                      РІШЕННЯ 

28 лютого 2017року                  с. Колодисте                              № 15/6

Про розгляд листа про надання субвенції                                           районному бюджету на організацію заходів з                                             рятування людей на водних об’єктах 

        Розглянувши лист  Тальнівської райдержадміністрації  від 31.01.2017 №01-29/5628  про надання субвенції районному бюджету на організацію заходів з рятування людей на водних об’єктах, відповідно до Програми організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням  обласної ради  від 20.08.2014 р. № 28-5/У1, на виконання  розпорядження Президента України  від 14.07.2001 р. №190-2001-рп, керуючись  ч.2 ст.85, статтями 91, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада                                                                                  ВИРІШИЛА:

    1. Тимчасово утриматись від надання  субвенції районному бюджету за рахунок коштів вільного залишку на організацію заходів з рятування людей на водних об’єктах, відповідно до Програми організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням  обласної ради  від 20.08.2014 р. № 28-5/У1.

     2.Повернутись до розгляду цього питання в ІІ півріччі при наявності  відповідних коштів.    

     3. Копію цього рішення направити до Тальнівської районної державної адміністрації. 

      4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань  планування бюджету та фінансів. 

Сільський голова                                                                       О.Сарана  

 

                                    КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                15 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ 

                                                        РІШЕННЯ 

28 лютого 2017 року                     с.Колодисте                       №15/7  

Про  субвенцію районному бюджету                                                               на виконання  районної  програми                                                             розвитку туризму на 2012 -2010 роки 

        Розглянувши лист  Тальнівської райдержадміністрації     від 24.01.2017 №64/01-31, щодо надання коштів на реалізацію районної  програми розвитку туризму на 2012 -2020 роки, керуючись ч.2 статті 85, статтями 91,  ст.101 Бюджетного кодексу України, статтею   65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Утриматись  від  надання  субвенції районному бюджету на виконання  районної  програми розвитку туризму на 2012 -2020 роки за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, в зв’язку з недостатньою кількістю цих коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади. 

    2.Копію цього рішення направити  Тальнівській райдержадміністрації. 

     3.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів. 

Сільський голова                                                                      О.Сарана 

 

КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                             15 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                         РІШЕННЯ  

28 лютого 2017року                        с.Колодисте                       № 15/8 

Про розгляд листа щодо надання                                                                       субвенції для безперебійного прийому                                                             громадян з питання надання субсидій 

        Розглянувши лист  УПСЗН Тальнівської районної державної адміністрації від 16.01.2017р.  № 116, про надання субвенції районному бюджету для  реалізації районної комплексної програми «Турбота  на 2015 -2020роки» в частині  покращення обслуговування та забезпечення  безперебійного прийому громадян з питань надання житлових субсидій, керуючись ч.2 ст.85, статтями 91, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Тимчасово утриматись від надання  субвенції районному бюджету за рахунок коштів вільного залишку на виконання  районної  програми «Турбота  на 2015-2020 роки» в частині покращення обслуговування та забезпечення безперебійного прийому громадян та  уповноваженої особи  сільської ради з питань оформлення житлових субсидій, для налагодження чіткої системи та організації роботи з даного питання (для придбання канцтоварів, комп»ютерів, принтерів, заправки картриджів,блоків безперебійного живлення, стелажів, шаф, стільців)

         2. Повернутись до розгляду цього питання в ІІ півріччі при наявності  відповідних коштів.

        3. Копію цього рішення направити УСЗН Тальнівської районної державної адміністрації

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів. 

Сільський голова                                                                       О.Сарана

 

      КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                       15СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                         

                                                       РІШЕННЯ 

28 лютого 2017 року                  с. Колодисте              № 15/9 

Про внесення змін в рішення сільської                                                               ради від 22.12.2016 р. № 13/6                                                                           «Про заходита кошторис витрат                                                                         на 2017рік з реалізації Програми                                                                       із зовнішнього освітлення, благоустрою,                                                     упорядкування та покращення                                                                 санітарного стану села2016-2017роки» 

      Заслухавши інформацію сільського голови Сарани О.Д., про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2016 р. № 13/6 «Про заходи та кошторис витрат на 2017 рік з реалізації Програми із зовнішнього освітлення, благоустрою, упорядкування та покращення санітарного стану села 2016-2017 роки» , врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада                                                                                                 ВИРІШИЛА:

        1. Внести зміни до рішення сільської ради від 22.12.2016 р. № 13/6 «Про заходи та кошторис витрат на 2017 рік з реалізації Програми із зовнішнього освітлення, благоустрою, упорядкування та покращення санітарного стану села 2016-2017 роки»в Кошторисівитратна проведення заходівв 2017 році  з  виконання Програмиіз зовнішнього освітдення, благоустрою упорядкування та  покращення санітарного стану села, доповнивши:

    -     підпункт 3 «Технічне обслуговування мережі зовнішнього освітлення» в розмірі 1,6 тис.грн., за рахунок коштів вільного залишку сільського бюджету;

    -     підпункт 4«Оплата за електроенергію, використану мережею зовнішнього освітлення» в розмірі 5,1 тис.грн., за рахунок коштів вільного залишку сільського бюджету;

     -   Кошторис витратна проведення заходівв 2017 році  з  виконання Програмиіз зовнішнього освітдення, благоустрою упорядкування та  покращення санітарного стану села підпунктом 8 наступного змісту «Придбання тримера для скошування травина узбіччях доріг та в місцях загального користування» в розмірі 2,0 тис.грн.виклавши  «Кошторис витратна проведення заходівв 2017 році  з  виконання Програмиіз зовнішнього освітдення, благоустрою упорядкування та  покращення санітарного стану села»  в новій редакції ( додаток 1).  

2.2. Збільшити суму коштів:

-   виконання Кошторису витрат на 2017 рік  пункту 3«Технічне обслуговування мережі зовнішнього освітлення» в сумі 1,6 (Одна тисяча шістсот) грн., за рахунок коштів вільного залишку сільського бюджету;

-   на виконання Кошторису витрат на 2017 рік  пункту 4«Оплата за електроенергію, використану мережею зовнішнього освітлення» в сумі 5,1(П’ять тисяч сто) грн., за рахунок коштів вільного залишку сільського бюджету;

- на виконання Кошторису витрат на 2017 рік  пункту 8 «Придбання тримера для скошування травина узбіччях доріг та в місцях загального користування» в сумі 2,0(Дві тисячі) грн., за рахунок коштів вільного залишку сільського бюджету.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                               О.Сарана   

 

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 15   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                    РІШЕННЯ 

28 лютого 2017 року

           с.Колодисте   

       № 15/10

 

Про внесення змін до рішення від 22.12.2016 р.                                             №13/10 «Про структуру виконавчих органів,                                           загальну чисельність апарату Колодистенської                                               сільської ради та її виконавчих органів,                                                             витрат на їх утримання» 

       Заслухавши обгрунтуваннякомісії по перевірці навантаженості директора сільського будинку культури Біленького Василя Олександровича впродовж робочого дня та виконання ним посадової інструкції, розглянувши заявузавідуючої сільською бібліотекою Такової Галини Іванівни про переведення на 0,25 % посадового окладу сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в пункт 2 рішення сільської ради від 22.12.2016 р. №13/10 «Про структуру виконавчих органів, загальну чисельність апарату Колодистенської сільської  ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» із змінами від 30.01.2017 р № 14/10:

-         Додаток 3 із 01.04.2017 року;

-         Додаток 4 із 01.05.2017 року.

2. Секретарю ради ознайомити працівників із змінами в організації праці.

Сільський голова                                                                       О.Сарана

 

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                15   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ 

28 лютого 2017 року

     с.Колодисте   

       № 15/11


 

Про внесення  змін в рішення  сільської  ради                                                   від 22.12.2016 року  №13/9                                                                         "Про сільський бюджет на 2017 рік"

       Заслухавши інформацію  бухгалтера  сільськоїради Канак А.П. про внесення змін в рішення сільськоїради від 22.12.2016 року  №13/9 Про сільський бюджет на 2017 рік ,враховуючи пропозиціїдепутатів сільськоїради та керуючись п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.п.п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення сільськоїради від 22.12.2016 року  №13/9 Про сільський бюджет на 2017 рік такі зміни:

1.Установити доходи сільського бюджету в сумі 923544 гривні 00 копійок  в    т.ч.загального фонду в сумі 923244 гривні 00 копійок.спеціального фонду 300 гривень 00 копійок.

   2.Установити видатки  сільського бюджету в сумі 1235544 гривні 00 копійок в т.ч.загального фонду в сумі 973244 гривень 00 копійок,спеціального фонду в сумі 262300гривень 00 копійок.Додаток 3 викласти в новій редакції /додаток 3/ додається.

3.Затвердити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 50000 гривень джерелом покриття якого є визначення розподілу вільного залишку станом на 01.01.2017 року( Додаток  2 додається).

4.Затвердити дефіцит  спеціального фонду сільського бюджету в сумі 262000 гривень джерелом покриття якого є  кошти ,що передаються із вільних залишків загального фонду до спеціального фонду( бюджету розвитку).

5..Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань плануваннябюджету та фінансів.

 Сільський голова                                           О.Сарана

 
                                            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                                                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                      15 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                            

                                                     РІШЕННЯ

Від  28 лютого  2017 року            с.Колодисте                      № 15/12

Про  надання  дозволу  на  розробку                                                         проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                     земельної  ділянки  у  власність, для                                                                   ведення  особистого  селянського                                                         господарства Саєнка  В.М.

         Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Саєнка  Валерія  Миколайовича про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст.12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 1,02га.,  у  власність громадянину  Саєнку  Валерію  Миколайовичу   для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення  (рілля), за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,45.

   2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

Сільський  голова                                                          О.Сарана

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 15 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                    РІШЕННЯ

Від  28 лютого  2017 року       с.Колодисте                      № 15/13

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                             проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                 земельної  ділянки  у  власність,  для                                                 будівництва  та  обслуговування  житлового                                               будинку, господарських  будівель  та  споруд Саєнко  В.М. 

          Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Саєнка  Валерія  Миколайовича  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для   будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,  та  відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА: 

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,25га.,  у  власність громадянину Саєнку  Валерію  Миколайовичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд,  за  рахунок  земель  Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,   за    адресою:  20450, Черкаська область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,45.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

  Сільський  голова                                             О.Сарана

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 15 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                   РІШЕННЯ

 Від  28 лютого  2017 року     с.Колодисте                     № 15/14

Про  надання  дозволу  на  розробку                                                               проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                         земельної  ділянки  у  власність, для                                                                    ведення  особистого  селянського                                                      господарства Гайшук П.І.

         Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Гайшука  Петра  Івановича   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст.12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,30га.,  у  власність  громадянину  Гайшуку  Петру  Івановичу   для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення  (рілля), за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,48.

   2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.  

 Сільський  голова                                         О.Сарана

 

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                     15 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                    РІШЕННЯ

 Від  28 лютого  2017 року      с.Колодисте                     №15/15

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                         проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                  земельної  ділянки  у  власність,  для                                                         будівництва  та  обслуговування житлового                                                       будинку, господарських  будівель  та  споруд                                                      Гайшук П.І. 

        Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Гайшука  Петра  Івановича  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для   будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,  та  відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА: 

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,25га.,  у  власність громадянину  Гайшуку  Петру  Івановичу   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд,  за  рахунок  земель  Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,   за    адресою:  20450, Черкаська область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,48.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

  Сільський  голова                                               О.Сарана

 

                              КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 15 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                      РІШЕННЯ

 Від  28 лютого  2017 року        с.Колодисте                     № 15/16 

Про  надання  дозволу  на  розробку                                                             проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                   земельної  ділянки  у  власність, для                                                     ведення  особистого  селянського                                                             господарства Гайшук Т.В.  

         Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Гайшук  Тетяни Валеріївни  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст.12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,20га.,  у  власність громадянці Гайшук   Тетяні  Валеріївні    для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення  (рілля), за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,б/н.

   2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                  О.Сарана

 

                           КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 15 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                    РІШЕННЯ

 Від  28 лютого  2017 року      с.Колодисте                   №15/17 

Про  надання  дозволу  на  розробку                                                                проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                     земельної  ділянки  у  власність, для                                                         ведення  особистого  селянського                                                               господарства Саєнко Н.П. 

         Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Саєнко  Наталії  Петрівни про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст.12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,48га.,  у  власність громадянці Саєнко  Наталії  Петрівні   для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення  (рілля), за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,б/н.

   2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                           О.Сарана

 

                             КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                  15 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                    РІШЕННЯ

Від  28 лютого  2017 року       с.Колодисте                      № 15/18

Про  надання  дозволу  на  розробку                                                             проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                     земельної  ділянки  у  власність, для                                                                 ведення  особистого  селянського                                                                     господарства Гайшук  М.В.

         Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Гайшука  Миколи  Васильовича   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст.12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,90га.,  у  власність  громадянину  Гайшуку  Миколі  Васильовичу   для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення  (рілля), за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,б/н.

   2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.   

Сільський  голова                                                        О.Сарана

 

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                  15 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                    РІШЕННЯ

Від  28 лютого  2017 року       с.Колодисте                      № 15/19

Про  надання  дозволу  на  розробку                                                             проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                     земельної  ділянки  у  власність, для                                                              ведення  особистого  селянського                                                                 господарства Гайшук  Е.Є.

         Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Гайшук  Емми  Євдокимівни  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст.12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,36га.,  у  власність громадянці Гайшук  Еммі  Євдокимівні    для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення  (рілля), за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,10.

   2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.   

 Сільський  голова                                                   О.Сарана

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                  15 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                           

                                                    РІШЕННЯ

Від  28 лютого  2017 року       с.Колодисте                      № 15/20

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                      проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                   земельної  ділянки  у  власність,  для                                                           будівництва  та  обслуговування  житлового                                         будинку, господарських  будівель                                                                  та  споруд Гайшук  Е.Є. 

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Гайшук  Емми  Євдокимівни  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для   будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,  та  відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,25га.,  у  власність громадянці  Гайшук  Еммі  Євдокимівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд,  за  рахунок  земель  Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,   за    адресою:  20450, Черкаська   область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,10.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                               О.Сарана