Рішення сесій ради

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             21 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ 

02 листопада 2017 р.

      с.Колодисте   

       № 21/1

 

  Про виконання сільського                                                               бюджету за 9 місяців 2017 року 

          Заслухавши та обговоривши звіт  бухгалтера сільської ради Канак А.П. про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2017року, врахувавши висновки постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проводилась робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населеномупункті. За 9 місяців 2017рокудо сільського бюджету надійшло 1076077,35 грн., з них 1076077,35 грн. – кошти загального фонду, міжбюджетні трансферти, які надані з районного бюджету на утримання установ культури  в сумі 35521,00 грн. Кошти спеціального фонду за  9 місяців 2017року  надійшли в сумі 112,34 грн.Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду 768834,27грн.при плані828824 грн. 92,7%,по спеціальному  фонду –140045,25 грн.  Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням виконавчого комітету та постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

 ВИРІШИЛА:

              1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за   9 місяців 2017року  по загальному фонду по доходах  в сумі1076077,35 грн., по видатках – 768834,27 грн., з перевищенням доходівнад видатками в сумі   307242,73 грн., по спеціальному фонду по доходах –112,34 грн., по видатках у сумі –140045,25 грн.

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                                О.Сарана

 

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 21СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                  РІШЕННЯ 

02 листопада 2017 року

        с.Колодисте  

№ 21/2

 

                           

Про  Порядок проведення конкурсів                                                           на право оренди комунального майна, що належить                            Колодистенській територіальній громаді та                                 затвердження Методики розрахунку,                                                  ставки орендної плати , пропорції розподілу                                          плати за оренду комунального майна,                                                  форми типового договору оренди комунального майна 

      У відповідності до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування
 в  Україні ”, частини 6 статті 9 Закону  України „Про оренду державного та
 комунального майна ” із змінами,  Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики»,  постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня
 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право
 оренди державного майна»,з урахуванням  Методики розрахунку орендної 
плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою
 Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями,
 Типового договору оренди  індивідуально визначеного (нерухомого або іншого)
 майна, що належить до державної власності, затвердженого Наказом Фонду
 державного майна України від 23.08.2000  N 1774 із змінами, з метою
 упорядкування  питань управління комунальною  власністю  територіальної 
громади села, врахувавши пропозиції депутатів та відповідної постійної 
комісії, сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

     1.Сільська рада від імені та в інтересах територіальної  громади,  відповідно до закону, здійснює  правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує  усі майнові операції, може  передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. Сільська  рада в межах своїх повноважень щодо управління комунальним майном  територіальної  громади села діє самостійно і несе відповідальність насамперед перед населенням села. Сільська рада керується принципом поєднання державних і самоврядних інтересів.

   2.  Визнати Колодистенську  сільську раду єдиним орендодавцем комунального майна, що належить територіальній  громаді  села.

3.     Затвердити:

-               Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить Колодистенській   територіальній  громаді (додаток №1);

    -       Методику розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу

            плати за оренду комунального майна (додаток 2)

-               Типовий договір оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села   (додаток №3);

       4. Визнати таким, що втратило чинність рішення  сільської ради від 19.09.2017 №20/1 «Про  Порядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної громади та з відбору суб’єктів оціночної діяльності, Методики розрахунку, ставки орендної плати , форми типового договору оренди комунального майна»

      5. Взяти до відома, що дане рішення  набирає чинності з моменту його оприлюднення в місцевому  ЗМІ та на офіційному веб-сайті сільської ради.

      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з питань планування , бюджету та фінансів.

Сільський   голова                                                          О.Сарана

 

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               21 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                   

                                                     РІШЕННЯ 

02 листопада 2017 року                 с.Колодисте                      № 21/3 

Про постійно діючу  комісію сільської ради                                                   з питань поводження з безхазяйними відходами    

 

     Відповідно до статей 12, 21 Закону України «Про відходи», керуючись
 Порядком    виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України  від 3 серпня 1998 р. N 1217 , Порядком  ведення
 державного обліку та паспортизації відходів, затвердженим постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.11.1999р. №2034 та з метою зменшення обсягів утворення 
відходів, посилення контролю за екологічним станом місць утворення та видалення 
відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини, 
сільська рада
ВИРІШИЛА:  
1.     Утворити постійно діючу комісію сільської ради з питань поводження з
 безхазяйними відходами  ( далі – комісія) у складі згідно з додатком 1. 
2.     Затвердити Положення про комісію сільської ради з питань  поводження 
з безхазяйними відходами згідно з додатком 2. 
3.     Контроль за виконанням цього рішення  покласти на  постійну комісію 
сільської ради з питань з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального 
майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,
соціального захисту населення. 

 
Сільський голова                  О.Сарана
 

                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                21 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                   

                                                   РІШЕННЯ 

    02 листопада 2017 року           с.Колодисте                     №21/4 

Про відповідальну посадову особу за                                                     додержання законодавства про                                                        охорону навколишнього природного середовища 

     Відповідно до статей 15, 19  Закону України « Про охорону навколишнього
 природного середовища»,  статті  21 Закону України «Про відходи», керуючись
 п.п. 1 п. «б» ч.1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» , сільська рада
ВИРІШИЛА:  
1.  Покласти  на  Варгач лесю Прокопівну - спеціаліста ІІ категорії,  
землевпорядника сільської ради,  повноваження   по контролю  за додержанням
 законодавства про охорону навколишнього природного середовища, за дотриманням
 законодавства щодо  збору, переробки, утилізації і захоронення відходів,  
за  їх раціональним  використанням   та безпечним поводженням з відходами 
на  території села.  
2.     Контроль  за виконанням  рішення покласти на сільського голову. 
 
Сільський голова                                       О.Сарана
 

                                       КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                              21   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                           РІШЕННЯ

02 листопада 2017 року          с. Колодисте                    № 21/5

Про внесення змін до рішення сільської ради                                             від 24.12.2015 р. №4/7«Про Програму                                         організаційного, технічного і фінансового                                    забезпечення  заходів щодо оформлення,                                           утримання, зберігання та охорони  об'єктів                                       комунальної власності та тих, що перебувають                                          на балансі   сільської ради    на 2016 – 2017 роки»

        Заслухавши інформацію сільського голови Сарани О.Д.  про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015 р. № 4/7 «Про Програму організаційного, технічного і фінансового забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання та охорони  об'єктів комунальної власності та тих, що перебувають на балансі   сільської ради    на 2016 – 2017 роки»  врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

     1.  Внести зміни в Додаток 1 рішення сільської ради від 24.12.2015№ 4/7  «План  заходів на 2016-2017 роки з реалізації Програми  організаційного, технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони  об'єктів комунальної власності   та тих, що перебувають на балансі сільської ради на 2016 – 2017 роки», а саме: доповнити план заходів на 2017 рік з реалізації Програми:

- Підпунктом 6 «Придбання меблів для сільської ради» термін виконання -  грудень 2017 року ;

    2. Внести зміни в Додаток 2 рішення сільської ради від 24.12.2015№ 4/7 «Кошторис витрат на проведення заходів в 2016 році  з  реалізації  Програми 

організаційного, технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони об'єктівкомунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   сільської ради на 2016 – 2017 роки»:

-Підпунктом 7 «Придбання меблів для сільської ради»  коштами в сумі 23,0 тис. гривень за рахунок  субвенції з районного бюджету.

Викласти План заходів та кошторис витрат з реалізації Програми на 2017 рік  в новій редакції (додаток 1,2)

3.Контроль за виконання програми покласти на постійні комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Сільський голова                                                                      О.Сарана   

 

КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                        21 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                                  РІШЕННЯ 

02 листопада 2017 року            с.Колодисте              № 21/6                                            

Про виділення матеріальної допомоги                                                          на лікування згідно поданої заяви ххххх 

      Розглянувши заяву гр. хххххх про виділення матеріальної допомоги на лікування та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми «Турбота» на 2016 – 2017 роки від 24.12.2015 року № 4/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.   Надати гр. ххххх допомогу на лікування в сумі 2000 (Дві тисячі )гривень.

2.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів. 

Сільський голова                                                           О.Сарана     

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                            21 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                

                                                   РІШЕННЯ 

02 листопада 2017 року            с.Колодисте              № 21/7                                            

Про виділення матеріальної допомоги                                                         на лікування згідно поданої заяви хххх

      Розглянувши заяву гр. ххххх про виділення матеріальної допомоги на лікування та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми «Турбота» на 2016 – 2017 роки від 24.12.2015 року № 4/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.   Надати громадянці хххх допомогу на лікування в сумі 2000 (Дві тисячі )гривень.                                                                                                       2.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів. 

Сільський голова                                                           О.Сарана   

 

                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                      21 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                                РІШЕННЯ

02 листопада 2017 року            с. Колодисте                    № 21/8

Про внесення змін до рішення сільської ради                                             від 22.12.2016 р. №13/3«Про затвердження плану                                      заходів та кошторису витрат на 2017 рік                                                      з реалізації  сільської Програми «Турбота»                                                  на 2016 -2017 роки»із змінами                                                        внесеними рішенням від 26.04.2017 р. № 17/2;                                    внесеними рішенням від 26.06.2017 р. № 19/18                                      внесеними рішенням від 19.09.2017 р. № 20/8 

        Заслухавши інформацію сільського голови Сарани О.Д.  про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2016 р. № 13/3 «Про затвердження плану заходів та кошторису витрат на 2017 рік з реалізації  сільської Програми «Турбота» на 2016 -2017 роки»  врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада                                           ВИРІШИЛА:                                                                                        Внести зміни в Додаток 1 рішення сільської ради від 22.12.2016 № 13/3 «Про затвердження плану заходів та кошторису витрат на 2017 рік з реалізації  сільської Програми «Турбота» на 2016 -2017 роки», а саме:

1.  Доповнити кошторис витрат на 2017 рік з  реалізації Програми:

   - в підпункті 5 «Надання грошової допомоги на лікування онкохворих, тяжкохворих громадян» коштами в сумі 4 тис. гривень за рахунок перевиконання доходів над видатками сільського бюджету;

- в підпункті 14 «Надання  одноразової грошової цільової  допомогиучасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в розмірі 1 тис. грн. кожному, для   вирішення соціально-побутових питань до  Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 14 грудня»» коштами в сумі 2 тис. гривень за рахунок перевиконання доходів над видатками сільського бюджету,

та викласти План заходів та кошторис витрат з реалізації Програми на 2017 рік  в новій редакції (додаток 1).

2.Контроль за виконання програми покласти на постійні комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Сільський голова                                                                      О.Сарана

 

                                  КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                          21   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

02 листопада 2017 року

           с.Колодисте   

       № 21/9

 

Про внесення змін в рішення                                                                        сільської ради від 22.12.2016 № 13/9                                                            «Про сільський бюджет на 2017 рік» із змінами                                              внесеними рішенням від 28.02.2017 р. № 15/11                                  внесеними рішенням від 13.03.2017 р. № 16/1                               внесеними рішенням від 26.04.2017 р. № 17/4                                внесеними рішенням від 26.06.2017 р. № 19/23                                 внесеними рішенням від 19.09.2017 р. № 20/11 

       Заслухавши інформацію  головного бухгалтера  сільської ради Канак А.П. про внесення змін в рішення сільської ради від 22.12.2016 року  №13/9 «Про сільський бюджет на 2017 рік» із змінами внесеними рішенням від 28.02.2017 р. № 15/11, від 13.03.2017 р. № 16/1, від 26.04.2017 р. № 17/4, від 26.06.2017 р. № 19/23, враховуючи пропозиції депутатів сільської ради та керуючись п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України .п.п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада ВИРІШИЛА:                                                                                         Внести до рішення сільськоїради від 22.12.2016 року  №13/9 «Просільський бюджет на 2017»із змінами внесеними рішенням від 28.02.2017 р. № 15/11; від 13.03.2017 р. № 16/1; від 26.04.2017 № 17/4; від 26.06.2017 р. № 19/23, 19.09.2017 р. № 20/11 такі зміни:                                             1.Установити доходи сільського бюджету в сумі 1117056гривень00 копійок  в  т.ч.загального фонду в сумі 1116756гривень00 копійок, спеціального фонду 300 гривень 00 копійок.                                                           2.Установити видатки  сільського бюджету в сумі 1488457гривень00 копійок в т.ч.загального фонду в сумі 1209148гривень 00 копійок, спеціального фонду в сумі 279309 гривень. Додаток 3 викласти в новій редакції /додаток 3/ додається.                                                                                          3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань плануваннябюджету та фінансів.

Сільський голова                                                  О.Сарана 

 

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                21 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                   

                                                      РІШЕННЯ 

    02 листопада 2017 року            с.Колодисте                      №21/5    

 Про звіт сільського голови                                                                      щодо здійснення державної                                                               регуляторної політики в 2017 році 

        На виконання статті 38  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо заслуховування щорічного   звіту   сільського голови  про  здійснення  державної  регуляторної політики та оприлюднення його в ЗМІ, , відповідно до п.п.9  ч.1. статті 26,  статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції відповідальної постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,  сільська рада                              ВИРІШИЛА :

    1.Звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики в 2017 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Доручити секретарю ради оприлюднити  звіт сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики   сільською радою в 2017 році  в одному з районних друкованих ЗМІ.

    4.Конроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову та на комісію з питаньпланування,  бюджету та фінансів сільської ради.

  Сільський голова                                          О.Сарана 

 

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                21 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                   

                                                     РІШЕННЯ 

02 листопада 2017 року                с.Колодисте                      №21/6 

Про план діяльності з  підготовки та                                                       перегляду  проектів регуляторних                                                    актів  сільської ради на 2018рік 

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада                                                                ВИРІШИЛА:                                                                                        1.Затвердити план діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018рік (додається).

          2.Доручити секретарю ради  оприлюднити план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018рік до 15 грудня 2017 року в районних ЗМІ та на сайті сільської ради.

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради.

  Сільський голова                                                 О.Сарана

 

                              КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                21 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIIСКЛИКАННЯ 

                                                     РІШЕННЯ 

02 листопада 2017 року               с.Колодисте                         № 21/12 

Про відмову у  наданні Тальнівській                                                      міській раді коштів для  оплати витрат                                                       за  навчання учнів  у Тальнівській                                                        дитячій музичній школі 

     Розглянувши лист виконавчого комітету Тальнівської  міської ради  від 11.10.2017 р. вих. № 01-13/2072, сільська рада відмічає, що відповідно до вимог статті 85  Бюджетного кодексу України,  сільським радам забороняється  здійснювати видатки на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів.                                                                Керуючись ч.2 статті 85,  статтями   91, 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтею   65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Відмовити у наданні Тальнівській міській раді коштів для  оплати витрат за  навчання учнів  у Тальнівській  дитячій музичній школі ( ДМШ) , в зв’язку з тим, що щомісячну плату за навчання дітей у ДМШ здійснюють батьки учнів,  відсутністю вільних  коштів у сільському бюджету  та  відповідної програми в сільській раді, а діючим законодавством   не передбачено фінансування із сільського бюджету закладів, переданих в міську об’єднану  громаду.                                                                                   2.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                      О.Сарана 

 

                                    КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                           21 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                         РІШЕННЯ

Від 02  листопада  2017 року             с.Колодисте                   №    21/13

 Про  затвердження технічної  документації                                                   із  землеустрою, щодо  встановлення  меж                                           земельної  ділянки  в  натурі (на  місцевості) 

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Куценко  Анни  Лук’янівни  з  клопотанням  затвердити  технічну документацію із  землеустрою, щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі (на  місцевості)  площею – 0,1600га., у  власність,  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до категорії  земель -  землі    житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Шкільна,1  керуючись   статтями  122,123, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                                    ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  технічну документацію із  землеустрою, щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі (на  місцевості)  площею – 0,1600га., громадянці  Куценко  Анні  Лук’янівні,  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до категорії  земель -  землі    житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь - землі  під  житловою  забудовою.

     2. Передати  у приватну  власність Куценко Анні Лук’янівні ,земельну  ділянку, для  будівництва  і обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд  із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до категорії  земель -  землі    житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь - землі  під  житловою  забудовою,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шкільна,1  кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0262 .

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                О.Сарана

 

                                  КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               21 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                                          РІШЕННЯ

Від 02  листопада  2017 року             с.Колодисте                   №    21/14

 Про  затвердження проекту  землеустрою,                                           щодо  відведення   земельної  ділянки  Чурпіти Л.О.  

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Чурпіти Людмили Олександрівни  з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,7773га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Партизанська,18   керуючись   статтями 22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                             ВИРІШИЛА:                                                                                              1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,7773га.,  громадянці  Чурпіті  Людмилі  Олександрівні  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Партизанська,18.                                                                                            2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,7773 га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0263 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.                                                     3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради. 

 Сільський  голова                                     О.Сарана