Рішення сесій ради

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                  23 ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

15листопада2017 року

        с.Колодисте   

       № 23/1

 

Про затвердження                                                                                проектно- кошторисної документації                                                              на будівництво водогону в с.Колодисте 

      Розглянувши представлений  проектно-кошторисну документацію, позитивний  висновок  державної експертизи   від04 грудня 2017 року,  відповідно до п.п1 п. «а» статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п.4 статті 14 Бюджетного кодексу України, постанови КМУ  від 11.04.2002 N 483 « Про Порядок затвердження проектно-кошторисної документації», згідно з Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 N 154, зареєстрованим в Мін'юсті України 12.02.2004 за N 189/8788, враховуючи спільний лист  від 24.02.2005 N 7/8-134, N 4/3-260 Державного комітету України з будівництва та архітектури та Державного комітету України з питань  житлово-комунального господарства, сільська  рада                                                ВИРІШИЛА: 

1.     Затвердити  проектно-кошторисну документацію на будівництво водогону по вулицях Вдовиченків, Доманицького, Шевченка, Козацька, Миру, Молодіжна, Набережна в с.Колодисте з розрахунком договірної ціни загальною  кошторисною вартістю в сумі 4910,735 тис. гривень.

 

Сільський голова                                                       О.Сарана

 

                                                    

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                  23ПОЗАЧЕРГОВАСЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАНН

                                                   РІШЕННЯ 

14 грудня 2017 року                  с.Колодисте                          №23/2 

Про оголошення проведення  громадських                                         слухань   щодо врахування   громадських                                                  інтересів під час розроблення проекту                                                   детального плану території  вулиць                                            Вдовиченків, Доманицького, Миру,                                                 Молодіжна, Козацька, Набережна,                                                       Шевченка в с.Колодистому для будівництва водогону  

       Розглянувши   проект детального плану території вулиць с.Колодистого
 для  будівництва водогону,  розроблений згідно договору № 57-17 від 
27.10.2017 р. на виконання проектно- вишукувальних робіт, врахувавши 
погодження проекту  детального плану території на засіданні архітектурно- 
містобудівної ради ( витяг  з протоколу № 27 від 25.10.2017 року) , 
керуючись п.42 ч.1.статті 26, п.п.10 п.»а» ч.1 статті 31  Закону України
 «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтями  16, 19, 21   Закону  
України «Про регулювання містобудівної діяльності»,постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 2011 р.  N555 «Про затвердження Порядку
  проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під
 час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»,
 враховуючи пропозиції депутатів сільської ради,  сільська рада 

ВИРІШИЛА :

    1. Взяти до відома , що :                                                                      1.1. згідно ч.2 статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»затвердження на місцевому рівні містобудівної документації без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється;                                                                                          1.2.  Сільська рада  зобов’язана забезпечити :                                               - оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості;                                                       - реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні ;                                               - узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію;                        - оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.                                                2. Оголосити  проведення  громадських слухань   щодо врахування   громадських інтересів під час розроблення проекту детального плану території  вулиць Вдовиченків, Доманицького, Миру, Молодіжна, Козацька, Набережна, Шевченка с.Колодисте Тальнівського району Черкаської області  для будівництва водогону.                                                                             3. Оприлюднити розроблений проект  детального плану території вулиць Вдовиченків, Доманицького, Миру, Молодіжна, Козацька, Набережна, Шевченка в с.Колодисте Тальнівського району Черкаської області для будівництва  водогону  не пізніше ніж у  місячний строк з дня його  подання  розробником  до    сільської  ради  шляхом  розміщення матеріалів (планшетів,  макетів) на стенді біля адмінприміщення сільської ради  та інформувати  громадян через ЗМІ ,  а також розмістити  інформацію на офіційному веб-сайті сільської ради.                                                            4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради оприлюднити повідомлення про початок процедури розгляду та  врахування пропозицій  громадськості у проекті містобудівної документації, яке  має містити:                                          1) інформацію  про  мету,  склад   та   зміст   містобудівної документації,  викладену  у  скороченій  та  доступній для широкої громадськості формі;      2) основні  техніко-економічні  показники,  зокрема  графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;                                                  3) відомості    про    замовника   та   розробника   проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення;                                                   4)  місцем   ознайомлення  з  проектом містобудівної документаціївизначити  приміщення сільської ради,   строк– впродовж місяця з дня оприлюдення  ;                                                                                 5) інформацію про  посадову  особу  сільської ради,  відповідальну за організацію розгляду пропозицій;                                                               6)  дата   завершення  розгляду пропозицій– впродовж місяця з дня оприлюдення;                                                                                            7) пропозиції мають подаватися    громадянами   у   письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім'я  та  по  батькові,  місця  проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.     5. Призначити  спеціаліста – землевпорядника Варгач Л.П. особою, яка   забезпечує    роботу   з   розгляду   пропозицій громадськості та є  відповідальною   за автентичність проектудетального плану території, якій  оприлюднити     результати    розгляду      пропозицій громадськості  до проекту містобудівної документації у двотижневий строк з дня  їх  прийняття  шляхом   розміщення  на офіційному веб-сайті сільської ради.                             6. Пропозиції  громадськості  підлягають  реєстрації  та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.                                                                                                      7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  сільського голову. 

 

Сільський голова                                                                      О.Сарана 

 

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                     23 ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

14 грудня2017 року

       с.Колодисте   

       № 23/3

 

Про присвоєння чергового рангу                                                         сільському  голові Сарані О.Д. 

         Керуючись  ст.15, ст. 21  Закону  України  «Про службу  в  органах  місцевого  самоврядування», постановою  Кабінету  Міністрів  України                від  09.03.2006р.  № 268 «Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів  та  інших  органів»зі змінами,враховуючи, що  сільський  голова  Сарана О.Д.  успішно   відпрацював  на  займаній  посаді  з  часу  присвоєння  йому  9  рангу  посадової  особи  місцевого  самоврядування два  роки, сільська рада 

   ВИРІШИЛА: 

    1. Присвоїти сільському голові Сарані Олексію Дитровичу8 ранг посадової особи місцевого самоврядування, категорія ІVз 14грудня 2017 року.

       2. Взяти  до  відома, що  рішенням  Колодистенської  сільської  ради  від 16.11.2015р № 1/1сільському  голові  Сарані Олексію Дитровичубуло  присвоєно  9  ранг  посадової  особи  місцевого  самоврядування. 

 

Сільський голова                                                       О.Сарана