Рішення сесій ради

                                                            

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ 

20 грудня 2017року                              

с.Колодисте                                         

    №  24/1

 

 

Про затвердженняПрограми                                                                 соціально-економічного розвитку                                                                села Колодисте на 2018 рік 

        Відповідно до вимог Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 385 від 06.08.2014 р. враховуючи пропозиції депутатів , сільська  рада                                                                                        ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити Програму соціально-економічного розвитку села Колодисте  на 2018 рік ( далі – Програма), що додається.

2.     Бухгалтеру сільської ради при формуванні сільського бюджету на  2018 рік передбачити кошти, необхідні для реалізації Програми в цьому році, в сумі 132,478 тис. грн.

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів. 

Сільський  голова                                                                    О.Сарана

 

                                                              

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ 

20 грудня 2017року                              

 с.Колодисте                                         

    №  24/2

Про  Програму«Питна  вода                                                                        та питне  водозабезпечення  населення                                                  Колодитенської сільської ради                                                                    на 2018– 2020роки» 

     З метою забезпечення членів територіальної громади  якісною питною водою, відповідно до статті 10 Водного кодексу України, статей 13, 43 Закону України «Про питну воду та водопостачання», Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, на виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України" на 2012-2020 роки», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів), загальнодержавної програми «Питна вода України на 2012-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 118 „Деякі питання, пов'язані з виконанням загальнодержавної програми „Питна вода України на 2006-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів від 05 квітня 2012 р. № 273 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» та від 19 вересня 2007 року № 1158 „Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села, поліпшення комунального обслуговування населення у сільській місцевості", керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів , сільська  рада

ВИРІШИЛА:                                                                                                1. Затвердити Програму «Питна вода та питне  водозабезпечення населення Колодистенської  сільської радина 2018 -2020 роки» »( далі – Програма),(додається ).

     2. Затвердити заходи та кошторис витрат  щодо реалізації Програми на 2018 рік, (додаток 1).

     3. Бухгалтеру сільської ради при формуванні сільського бюджету на  2018 рік передбачити цільові асигнування, необхідні для реалізації Програми в цьому році, в сумі 46,313 тис.грн.

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський  голова                                                                   О.Сарана

 

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                РІШЕННЯ

20 грудня 2017року                              

 с.Колодисте                                         

    №  24/3

Про сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки

та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  

 на 2018 рік

     Заслухавши інформацію сільського голови , врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада                                      ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки ( додається).

2.  Затвердити    План заходів та кошторис витрат на 2018 рік з реалізації сільської програми «Турбота» на 2018-2020 роки ( далі –План заходів та кошторис)  ( додаток 1).  

3. Головному бухгалтеру сільської ради, при  формуванні бюджету на 2018 рік, передбачити  кошти  на виконання    Плану заходів та кошторису  в сумі 2,0 тис. грн.

4.Для обстеження житлово-побутових умов заявників та складання відповідного акту, створити  комісію з надання одноразової цільової  матеріальної допомоги  громадянам в складі :

Варгач Леся Прокопівна                    - голова комісії, депутат сільської ради;

Калиушко Людмила Володимирівна - секретар комісії, депутат сільської ради;

Коновал Лариса Олександрівна         - член комісії, депутат сільської ради.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку.

Сільський голова                                                                          О.Сарана 

 

                                  КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ 

20 грудня 2017року                              

 с.Колодисте                                         

    №  24/4

Про программуприродоохоронних заходів

на 2018рік, що підлягають фінансуванню

з фонду охорони навколишнього

природного середовищасільського бюджету

та інших джерел фінансування

        Відповідно до підпункту 22 частини 1 статті 26, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про охорону навколишнього середовища», постановою Кабінету міністрів України від 17.09.1996р. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань бюджету, планування та фінансів , сільська рада                                                                                       ВИРІШИЛА :

1.Затвердити программу  природоохоронних заходів на 2018рік, що підлягають фінансуванню з фонду охорони навколишнього природного середовищасільського бюджету ( далі – Програма), що додається.

2.Головному бухгалтеру сільської ради  при формуванні бюджету  передбачити кошти в сумі 1,0 тис.грн. на  фінансування заходів  Програми виключно з фонду охорони навколишнього природного середовища .

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування, бюджетута фінансів.

Сільський голова                                                                     О.Сарана

 

                                                             

                                  КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ 

 

20 грудня 2017року                              

     

       с.Колодисте                                                               

  №  24/5

Про  Програму«Будівництво, реконструкція, ремонт та                                   утримання вулиць і доріг  села Колодисте   в 2018 -2020 роках»

      Заслухавши інформацію сільського голови , враховуючи, що  Законом України від 2 червня 2015 року, № 491-VIII«Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення» передбачено, що до видатків які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, а також внесено зміни до  підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та доповнено повноваження  виконавчих органів сільських рад  повноваженнями щодо  організації  за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах),  керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011№ 52  «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»,   підпунктом  1 пункту а статті  27, статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статтями 20, 40, 41 Закону України  «Про автомобільні дороги», статтею 91 Бюджетного кодексу України, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму  «Будівництво, реконструкція, ремонт та  утримання вулиць і доріг   села Колодисте    в2018-2020 роках»  ( далі- Програма) (додається ).

 2. Затвердити заходи та  кошторис витрат на  виконання Програми в 2018 році  в сумі 13,0 тис.грн., ( додаток 1).

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

Сільський голова                                                                О.Сарана

 

                                                         

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ 

20 грудня 2017року                              

 с.Колодисте                                         

    №  24/6

Про Програму організаційного, технічного 
і фінансового  забезпечення  заходів щодо
оформлення, утримання, зберігання та охорони
об'єктів комунальної власності   та тих,
що перебувають на балансі   сільської ради 
 на 2018 – 2020 роки

           З метою забезпечення ефективного та надійного функціонування сільської ради,  установ, організацій, які розміщені в адміністративних будинках комунальної  власності територіальної громади , збереження і охорони майна, що перебуває на їх балансі,керуючись  п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити Програму організаційного, технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони об'єктівкомунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   сільської ради на 2018 – 2020 роки ( далі – Програма) додається.

     2.Затвердити  План заходів ( додаток 1)  та кошторис витрат з реалізації Програми  в 2018 році   ( додаток 2).

     3.Головному бухгалтеру сільської ради при формуванні бюджету передбачити кошти в сумі 0 грн. на виконання заходів з реалізації Програми в 2018 році.

      4. Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Сільський голова                                    О.Сарана

 

                                                     

                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ 

 

20 грудня 2017року                              

с.Колодисте                                         

    №  24/7

 

Про Програму розвитку культури та спорту                                                на території Колодистенської сільської ради 

       В зв’язку з передачею  на утримання сільської ради  закладів культури, керуючись Законом  України  «Про охорону культурної спадщини», Указами Президента України №485/2000  «Про державну підтримку клубних закладів», №490/2000  «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» ,п.22.ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення, сільська рада 

ВИРІШИЛА:

    1.Затвердити   Програму розвитку культурита спорту  на території Колодистенської     сільської ради на 2018-2020роки  ( далі – Програма)       ( додається).

    2.  Затвердити    План заходів та кошторис витрат на 2018 рік з реалізації Програми  ( далі –План заходів та кошторис)  ( додаток 1).

   3. Головному бухгалтеру сільської ради, при  формуванні бюджету на 2018 рік, передбачити  кошти  на виконання    Плану заходів та кошторису  в сумі 400 грн

    4. .Контроль за виконанням цього рішення  покласти  напостійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

      Сільський голова                                                            О.Сарана

 

                                                        

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ 

 

20 грудня 2017року                              

 с.Колодисте                                         

    №  24/8

Про затвердження Програми покращення                                              благоустрою, упорядкування, санітарного                                                    стану та зовнішнього освітлення в  селі
 на 2018-2020 роки

              Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України», Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій,  затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.11.2009 року №1320-р, з метою покращення стану із зовнішнього освітлення,  благоустрою, санітарного  стану, створення належних умов для життєдіяльності жителів села , керуючись         п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму покращення благоустрою, упорядкування,  санітарного стану та зовнішнього освітлення в  селі  на 2018-2020 роки  ( далі – Програма)   (додається ).

2.Затвердити заходи з виконання Програми (додаток 1)та кошторис витрат    на 2018 рік (додаток 2).

3.Передбачити в бюджеті  сільської ради на 2018рік видатки на                        фінансування Програми    в сумі 54,570 тис.грн., згідно з затвердженими заходами щодо її виконання та кошторисом.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                О.Сарана

 

                                                          

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ 

20 грудня 2017року                              

         с.Колодисте                                    

    №  24/9

Про програму організації та                                                              фінансування у 2018  році                                                                громадських робіт для жителів                                                                    села Колодисте   

        Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  керуючись статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012, постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру», сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

      1. З метою тимчасової зайнятості жителів, затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт   на 2018 рік для жителів села Колодисте       ( далі – Програма) (додається)  та заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населеннясела   у 2018 році ( додаток 1).

       2. Бухгалтеру сільської ради :

2.1. при розробці  проекту бюджету на 2018 рік передбачити кошти на    виконання зазначеної Програми в межах видатків, передбачених на фінансування відповідних галузей;

2.2. забезпечити виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення села  в 2018 році в сумі 3723 гривні.

      3. Дане рішення вступає в силу з дня його оприлюднення, але не раніше  ніж з 01.01.2018 року.

      4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань    планування, фінансів та  бюджету.

Сільський голова                                                    О.Сарана 

 

                                                          

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ 

20 грудня 2017року                              

       

        с.Колодисте                                                                                                      

  №  24/10

Про план заходів та кошторис витрат                                                            на 2018 рік з реалізації  Програми                                                    мобілізаційної підготовки та мобілізації в селі 

         Відповідно до Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації, затвердженої  рішенням сільської ради від _№_,  керуючись  статтею 19 Кодексу цивільного захисту України, п.22 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА :

         1. Затвердити   план заходів та кошторис витрат на 2017 рік  з реалізації Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації в селі  ( далі Програма) ( додаток 1).         

2.Головному бухгалтеру сільської ради, при формуванні  бюджету, передбачити кошти в сумі 0 грн. на реалізацію Програми в 2018 році.

         3.Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету та фінансів .  

Сільський голова                                                                    О.Сарана

 

                                                                                     Додаток 1                                                                                      До рішення сільської ради                                                                               від 20.12.2017 № 24/10 

ПЛАН ЗАХОДІВ та КОШТОРИС ВИТРАТ

на 2018 рік

З реалізації  Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації

в селі

п/п

Назва заходу

Виконавці  

Фінансування,

грн

1.

Посилити охорону приміщень установ та організацій села

Керівники установ та організацій

Власні кошти

2.

Створити недоторканий резерв

для населення : паливо-мастильні матеріали, медикаменти, товари першої необхідності (сірники, ліхтарики, свічки, засоби особистої гігієни, продукти харчування (сіль, сахар, крупи, макаронні вироби, олія, мука, вода питна)

Виконавчий комітет

0 тис.грн

3.

По дитячому садку:

створити резерв : продукти  харчування, медикаменти,

паливо-мастильні матеріали, бутельована вода, сірники, ліхтарики, миючі засоби

 

завідуюча ДНЗ

0 тис.грн

4.

По амбулаторії: створити резерв: паливо-мастильні матеріали, медикаменти, ліхтарики, дезинфікуючі засоби

завідувач амбулаторії

0 тис.грн.

5.

Залучити сформований загін самооборони до охорони стратегічних об»єктів (водозабори, башні Рожновського, приміщення соціальної сфери)

командир загону

на громадських засадах

6.

Ознайомити жителів села з правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях через місцеве радіомовлення та дошки оголошень

секретар сільської ради

-

      Секретар ради                                                                    О.Ополонець

      Головний бухгалтер                                                            А.Канак

 

                                                           

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                            24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

20 грудня 2017року                              

с.Колодисте                                         

    №  24/11

Прозаходи з виконання  в 2018 році
 Програми коригування  (оновлення)
топографічної підоснови, схеми планування
території та генерального плану села Колодисте
  на 2016 – 2020 роки

            Відповідно до Програми коригування (оновлення) топографічної підоснови схеми планування території та генерального плану села   на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням ради від 24.12.2015 № 4/17,  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011  № 559 «Про містобудівний кадастр»,  керуючись п. 22 та 42  ч.1 статті  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,врахувавши пропозиції постійної комісії сільської  ради з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити заходи з  виконання в 2018 році Програми коригування (оновлення) топографічної підоснови схеми планування території та генерального плану села Колодисте    на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням ради від 24.12.2015 №4/17, передбачивши:

      2.1.виконання робіт з коригування (оновлення) топографічної підоснови схеми планування території та  генерального плану  села  ;

           2.2. кошти в сумі 11472 грн. для фінансування робіт згідно п.2.1. цього            рішення, при формуванні  сільського бюджету на 2018 рік.

     3.Визначити відповідальним виконавцем даної програми спеціаліста- землевпорядника  сільської ради.

     4. Головному бухгалтеру сільської ради при  формуванні видаткової частини сільського  бюджету на 2018 рік  передбачати кошти на виконання заходів програми.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.  

Сільський голова                                                                   О.Сарана

 

                                                           

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ 

20 грудня 2017року                              

               с.Колодисте                                    

    №  24/13

Про фінансування установ культури                                                         сільської радив 2018році

     Відповідно до Закону України від 28.12.2014 р. № 79-У111 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», керуючись пунктом 20 розділу У1 «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, з метою збереження існуючої мережі установ культури села , враховуючи пропозиції постійної комісії сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити розрахунок видатків, необхідних на утримання в 2018році установ  культури  сільської ради ( Додаток 4).

2. Просити Тальнівську районну раду для фінансування установкультури в 2018році виділити Колодистенській  сільській раді міжбюджетні трансферти в сумі 71963 грн.

3. Провести «дофінансування» до річної потреби для утримання  установ культури села за рахунок коштів вільного залишку сільського бюджету.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів та бюджету.

Сільський голова                                                                   О.Сарана     

 

                                                        GERB                                                                                                                        

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ 

20 грудня 2017року                              

              с.Колодисте                         

    №  24/14

 

Про структуру виконавчих органів, загальну                                        чисельність апарату Колодистенської сільської                                              ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання

        Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 26 , частини 1, 4 статті 61   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановами  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, Наказом  Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказом    Міністерства культури ітуризму Українивід 18.10.2005  N745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України          27 жовтня 2005 р. за N1285/11565,  наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р №557 ”Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” із змінами, Наказом  міністерства  освіти  і  науки  України  від  04.11.2010 р. №1055 «Про  затвердження  Типових  штатних  нормативів  дошкільних  навчальних  закладів»,  враховуючи пропозиції сільського голови та депутатів, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити з 01.01.2018  року структуру та загальну   чисельність апарату Колодистенської  сільської ради та її виконавчих органів: 

№п/п

Найменування розділу виконавчих органів ради

 

 

 

Гранична чисельність штатних оди ниць

Примітка

1.

 Апарат сільської ради   

5,5

 

 

 

Сільський голова

1,0

 

 

 

Секретар ради

1,0

 

 

 

Головний бухгалтер

1,0

 

 

 

Спеціаліст IIкатегорії

1,0

 

 

 

Касир

0,5

 

 

 

Архіваріус

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибиральник службових приміщень

0,5

 

 

 

 

 

 

2.

 ЖКГ

2,0

 

 

 

                                   

Робітник по благоустрою

території населеного пункту

 

    1,0

 

 

 

Технік-електрик

1,0

 

 

 

 

 

 

3.

Бібліотека             

 

 

 

 

Завідувач  бібліотекою

0,25

 

 

 

 

 

 

4.

 Сільський будинок культури             

 

 

 

 

Директор СБК

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2. Затвердити штатні розписи  та видатки на утримання згідно додатків 1,2,3,4.           

            3. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти  на комісію з питань планування та виконання бюджету.

Сільський голова                                                                     О.Сарана   

 

                                               

 
                                                    

           

                                    КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             24 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ 

                                                     РІШЕННЯ 

20 грудня  2017 року                  с.Колодисте                            № 24/15

Про затвердження Положення про                                                    преміювання та надання матеріальних                                               допомог працівникам Колодистенської                                                   сільської ради у 2018 році 

        Відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», статті 247 Кодексу Законів про
працю в Україні,  ст..ст. 2,  51 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами,  від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 р.за № 593/1618,  наказу   Міністерства культури ітуризму України  від 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України  27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565,  враховуючи колективний договір,  з метою заохочення працівників сільської  ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи, сільська  рада                         В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про преміювання та надання матеріальних допомог працівникам Колодистенської      сільської  ради у 2018  році  за погодженням з профспілковим комітетом (додається).
  2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про преміювання працівників   сільської ради, затверджене  рішенням сільської ради від 22.12.2016 № 13/12.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань планування, бюджету та фінансів .

Сільський голова                                 О.Сарана  

 

ПОГОДЖЕНО                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  профкомітету                                        рішенням  сільської  ради від 20.12.2017 №8                                                від 20.12.2017 №24/15 

                                              ПОЛОЖЕННЯ

                   про преміювання та надання матеріальних допомог працівникам  Колодистенської  сільської ради у 2018 році

  1. Загальні положення 

1.1.Положенняпро преміювання та надання матеріальних допомог працівникам    сільської ради ( далі – Положення ) розроблене відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», статті 247 Кодексу Законів про працю в Україні, Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, Наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказу   Міністерства культури ітуризму Українивід 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України          27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565, колективного договору,   з метою заохочення працівників сільської ради     (далі Працівників) за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.                                                                               Відповідно до вимог підпункту 2 пункту  2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268, конкретні умови, порядок та розміри преміювання  керівних працівників, спеціалістів і службовців апарату сільської ради  та її виконавчих органів,визначаються цим  положенням про преміювання .                                                             Відповідно до підпункту «в» пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,  порядок і розміри преміювання  працівників сільського Будинку культури,  сільської бібліотеки  визначаються цим  положенням, відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

         1.2. Преміювання керівних працівників, спеціалістів і службовців апарату сільської ради  та її виконавчих органів, схеми посадових окладів яких затверджені  постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  здійснюється  відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше 10% посадових окладів та економії фонду оплати праці,  згідно розпорядження сільського голови.        В окремих випадках з нагоди державних  свят, а саме Пасхи, Дня незалежності України, професійних свят -  Дня місцевого самоврядування, ювілейних дат, на підставі клопотання профспілкового комітету за розпорядженням сільського голови з урахуванням особистого вкладув загальні результати роботи,  керівним  працівникам, спеціалістам і службовцям   апарату сільської ради  та її виконавчих органів  може бути виплачена одноразова премія в розмірі посадового окладу  в   межах затвердженого фонду преміювання.                                                     1.3.Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування  за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ними  відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.        Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу – (10% ), які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.                                                                                        1.4. Преміювання  керівних працівників сільського Будинку культури,  сільської бібліотеки  здійснюється  в окремих випадках з нагоди професійних свят – Всеукраїнського Дня бібліотек, Всеукраїнського Дня  працівників культури,  за розпорядженням сільського голови з урахуванням особистого вкладув загальні результати роботи  в розмірі посадового окладуу межах коштів на оплату праці.                                                        1.5. Відповідно до підпункту «ж» пункту 2 Наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»,  розмір  премії робітникам, зайнятим обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органіввизначається  розпорядженням сільського голови в межах установлених фондів оплати праці  залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи щомісячно. Конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується.                                                      1.6. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати,  премія  працівникам  не нараховується та не виплачується.                                                                                               1.7. Працівникам, які на дату нарахування премії є звільненими, незважаючи на те, що вони у місяці за результатами якого проводиться преміювання працювали, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров’я, або згідно з пунктом 1 частини 1 статті 40 КЗпП, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення.                                                                                               1.8. Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.                                                                1.9. Фонд преміювання Працівників утворюється в у розмірі не менше 10% посадових окладів та економії фонду оплати праці.

                  2. Порядок нарахування та виплати премій 

     2.1. Бухгалтерська служба  щомісяця  розраховує фонд преміювання  залежно від  штатної чисельності та доводить зазначену інформацію до відома  керівника або особи, яка виконує його повноваження .                 2.2. Керівник або особа, яка виконує його повноваження, на основі розрахунків, наданих бухгалтерською службою, готує обґрунтоване розпорядження щодо встановлення розміру місячної  премії кожному працівнику. Преміювання Працівників здійснюється на підставі розпорядження сільського голови.                                                            2.3. Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається  в межах фонду преміювання .                                   2.4. Місячна премія працівникам виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію.                      Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому провадиться оцінювання службової діяльності.                                                                 2.5. Розмір  премії сільського голови  визначається рішенням сільської  ради.                                                                                                            2.6. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду преміювання.

3. Показники преміювання та визначення розміру премії

     3.1. Преміювання Працівників здійснюється за розпорядженням сільського голови  на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання працівниками посадових обов’язків і завдань.                                                     3.2. Преміювання Працівників за результатами роботи за місяць може здійснюватись, як в абсолютній сумі так і у відсотках до посадового окладу.       3.3. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:                                                  -своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень, виконання плану роботи;                                                             -сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;                                                                                                         -дотримання виконавської і трудової дисципліни;                                         -постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.                 3.4. Розмір премії залежить від стану виконання показників, зазначених в п. 3.3. цього Положення та особистого вкладу працівника в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.                                                                                               3.5. Зменшення відсотку преміювання Працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:                                                                           -несвоєчасного або неякісного виконання своїх посадових обов’язків, порушення строків розгляду документів - на 100%;                                      -неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва сільської  ради- 100%;                                                                                               - порушення правил внутрішнього трудового розпорядку ( запізнення на роботу, залишення робочого місця  раніше) – 50%;                                        - заняття в робочий час по сторонніми справами -100%;                             - здійснення прогулу -100%.

                       4.Надання матеріальної допомоги

   4.1. Допомога на оздоровлення відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і виплачується в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних відпусток.                                                                                         4.2. Матеріальна допомога Працівникам для вирішення соціально-побутових питань надається за їх заявою на підставі клопотання профспілкового комітету розпорядженням сільського голови  в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.                                   4.3.  Відповідно до підпункту «б» пункту 4   постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу   МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ  від 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України   27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565,працівникам    дошкільного навчального закладу,   сільського Будинку культури,  сільської бібліотеки    надається  матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення, в сумі один посадовий оклад на рік.                                           4.4. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення  при наданні щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати сільському голові  надається за його заявою рішенням  сільської  ради.                                                                     4.5. Допомога, зазначена в пунктах 4.1.-4.4. надається в межах затвердженого фонду оплати праці. 

Сільський голова                                                                      О.Сарана

 

 

 
          

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               24 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                        

                                                      РІШЕННЯ 

20 грудня   2017 року                  с.Колодисте                     №   24/16 

Про  преміювання,   надання допомог
та  надбавки за високі досягнення у праці                                          сільському голові   в 2018 році 

      Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 353  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись  статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  підпунктом «в» пункту 2, пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268  « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”  , врахувавши  пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

 В И Р І Ш И Л А  :

        1.Здійснювати в 2018 році преміювання  сільського голови Сарани О.Д., або особи,  яка  виконує  повноваження  сільського  голови у випадках, передбачених  ч.2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ( відпустка, хвороба, дострокове звільнення,  тощо) відповідно до його   особистого вкладу  в загальні результати роботи  щомісячно  в межах затверджених видатків на оплату праці,   в розмірі 4300 грн.

         2.З нагоди  державних  свят  – Пасхи, Дня незалежності України,  професійного свята – Дня  місцевого самоврядування, ювілейних дат на  підставі клопотання профспілкового комітету з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи  сільському голові 4300 грн. або особі, яка виконує повноваження сільського голови, виплачувати  одноразову премію в розмірі посадового окладу в  межах затверджених видатків на оплату праці.

         3. Надавати сільському голові  Сарані О.Д. або особі, яка виконує його повноваження,   допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік.

         4.Враховуючи сумлінне та якісне виконання конкретних завдань та посадових обов’язків, покладених на сільського голову, професіоналізм, компетентність, ініціативність, значні зусилля щодо виконання сільського бюджету, благоустрою території населеного пункту, кладовища,  законності  та правопорядку в населеному пункті, забезпечення безперебійного  зовнішнього освітлення села та водопостачання жителів села,виплачувати сільському голові Сарані О.Д. у межах затвердженого фонду оплати праці  надбавку за високі досягнення у праці  в розмірі 40% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та за вислугу років щомісячно.

          5. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни  сільським головою Сараною О.Д., премія та надбавка за високі досягнення у праці, визначені пунктами 1,2  та 4  цього рішення скасовуються або  їх розмір  зменшується за рішенням сільської ради. 

         6. Взяти до відома, що надбавка за ранг та за вислугу років встановлюється ( змінюється)   сільському голові або особі, яка  виконує  повноваження  сільського  голови,    окремим рішенням сільської ради з дати, коли настало право на відповідну  надбавку.

          7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів. 

Сільський голова                                                                    О.Сарана

 

                                                        

       КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                   24 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                    РІШЕННЯ

20  грудня 2017 року                    с.Колодисте                 № 24/17

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                   проекту  землеустрою, щодо  відведення                                          земельної  ділянки  у  власність,                                                              для  ведення  особистого  селянського                                             господарства Куценко Т.М. 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Куценко  Тетяни  Михайлівни   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  -0,70 га.,  у  власність громадянці  Куценко  Тетяні  Михайлівні   для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Партизанська, 28.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

Сільський  голова                                                                       О.Сарана

 

                                  
            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                   24 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                       РІШЕННЯ

  20  грудня 2017 року                  с.Колодисте                            № 24/18

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                             технічної  документації  із  землеустрою,                                                    щодо  встановлення  (відновлення) меж                                              земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,                                            для  будівництва  та  обслуговування                                               житлового  будинку, господарських                                                          будівель  та  споруд  Куценко  Т.М. 

                 Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Куценко  Тетяни  Михайлівни   про  надання  дозволу  на  розроблення технічної  документації  із  землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  у  власність  ,  відповідно  ст.. 122, 123,186, 186-1 Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                        ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл   на  розроблення технічної  документації  із  землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки площею  - 0,25 га  в  натурі  на  місцевості,  у  власність громадянці  Куценко  Тетяні  Михайлівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд,  за  рахунок  земель  Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,   за    адресою:  20450, Черкаська область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка, 41.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

     Сільський  голова                                                 О.Сарана

 


                                   
        КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                         24 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ      

                                                    РІШЕННЯ

20  грудня 2017 року                    с.Колодисте                      № 24/19 

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                   проекту  землеустрою, щодо  відведення                                        земельної  ділянки  у  власність,                                                              для  ведення  особистого  селянського                                             господарства Канака  І.П. 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Канака  Івана  Павловича  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                                 ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  -0,55 га.,  у  власність громадянину  Канаку  Івану  Павловичу  для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Миру,8

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                  О.Сарана

 

                                  
     КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                   24 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                                      

                                                       РІШЕННЯ

 20  грудня 2017 року                 с.Колодисте                     №24/20

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                             технічної  документації  із  землеустрою,                                                 щодо  встановлення  (відновлення) меж                                           земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,                                               для  будівництва  та  обслуговування                                                 житлового  будинку, господарських                                                        будівель  та  споруд Канак  І.П. 

                 Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина Канака Івана  Павловича про  надання  дозволу  на  розроблення технічної  документації  із  землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  у  власність  ,  відповідно  ст..122, 123,186, 186-1   Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                             ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл   на  розроблення технічної  документації  із  землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки площею  - 0,25га  в  натурі  на  місцевості,  у  власність громадянину  Канаку  Івану  Павловичу  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд,  за  рахунок  земель  Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,   за    адресою:  20450, Черкаська область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Миру,8.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

Сільський  голова                                                 О.Сарана

 

                                                        

   КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                      24 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ 

                                                   РІШЕННЯ

20  грудня 2017 року                  с.Колодисте                            №   24/21 

Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                   щодо  відведення   земельної  ділянки Шевченко  Р.С.  

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Шевченко  Раїси  Степанівни   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,5300 га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Доманицького, б/н.   Керуючись   статтями  22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,5300 га.,  громадянці  Шевченко  Раїсі  Степанівні  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Доманицького, б/н.  

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,5300 га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0268 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

Сільський  голова                                                                О.Сарана

 

                                                        
                             КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              24 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ     

                                                  РІШЕННЯ

 20  грудня 2017 року                  с.Колодисте                   № 24/ 22  

 Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                     щодо  відведення   земельної  ділянки Шевченко  В.М.  

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Шевченко  Віталія  Михайловича   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,4000 га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Доманицького, б/н.   Керуючись   статтями  22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,4000 га.,  громадянину  Шевченко  Віталію Михайловичу  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Доманицького, б/н.  

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,4000 га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0266 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

Сільський  голова                                            О.Сарана

 

                                                        

                           КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              24 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                         

                                                 РІШЕННЯ 

20  грудня 2017 року                с.Колодисте                            №  24/23  

 Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                 щодо  відведення   земельної  ділянки Шевченко  С.Й.  

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Шевченко  Степана  Йосиповича   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,3154 га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Доманицького,40.   Керуючись   статтями  22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                           ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,3154 га.,  громадянину  Шевченко  Степану  Йосиповичу у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Доманицького,40.  

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,3154 га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0265 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

Сільський  голова                                                   О.Сарана

 

                                    
             КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                            24 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                    РІШЕННЯ

20 грудня  2017 року                   с.Колодисте                   №  24/24

 Про  затвердження технічної  документації                                                із  землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення)                                     меж  земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,                                         для  будівництва  та  обслуговування житлового                                            будинку, господарських будівель  та  споруд 

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Шевченко  Степана  Йосиповича з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,2500 га., у  власність,  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  забудованих  земель  житлової  забудови  під  одно – та   двоповерховою  забудовою,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Доманицького,40 керуючись   статтями  122, 123,186, 186-1 Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  технічної  документації  із  землеустрою,щодо  встановлення  (відновлення)меж  земельної  ділянки площею  - 0,2500 га., в  натурі  на  місцевості, для  будівництва  та  обслуговування житлового будинку, господарських будівель  та  споруд,   громадянину Шевченко  Степану  Йосиповичу  у приватну  власність,  із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель - землі  житлової та  громадської забудови, вид  угідь - землі  під житловою та забудовою,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,   с.  Колодисте,  вул Доманицького,40.

     2. Передати  у приватну  власність, земельну  ділянку  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради, ,  які   відносяться  до  категорії  земель - землі  житлової та  громадської забудови, вид  угідь - землі  під житловою та забудовою,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,   с.  Колодисте,  вул. Доманицького,40,  кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0264.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

Сільський  голова                                                О.Сарана