Рішення сесій ради

                                                                             

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               25 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

05 лютого 2018 року

      с.Колодисте   

       № 25/1

 
 Про виконання сільського

 бюджету за 2017рік 

          Заслухавши та обговоривши звіт  бухгалтера сільської ради Канак А.П. про виконання сільського бюджету за 2017рік, врахувавши висновки постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проводилась робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населених пунктах. За 2017рік до сільського бюджету надійшло 1474649 грн., з них 1474498 грн. – кошти загального фонду, міжбюджетні трансферти, які надані з районного бюджету на утримання установ культурив сумі 71036 грн. Кошти спеціального фонду за  2017 рік надійшли в сумі 151 грн.В т.ч. субвенція в сумі 0 грн. Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду -1195918грн.В т.ч. субвенція 35180 грн. при плані35180 грн. 100 %,по спеціальному  фонду –332800 грн.  Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням виконавчого комітету та постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада                                                           ВИРІШИЛА:

              1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за   2017 рік по загальному фонду по доходах  в сумі1474498 грн., по видатках – 1195918 грн., з перевищенням доходівнад видатками в сумі278580 грн., по спеціальному фонду по доходах –151 грн., по видатках у сумі –332800 грн., з перевищенням  видатків над  доходамив сумі0грн.

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                                О.Сарана

 

                                                         

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              25  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                   

                                                   РІШЕННЯ 

05 лютого  2018 року               с.Колодисте                       № 25/2

   

Про оголошення конкурсу

з відбору  суб’єкта оціночної діяльності

для  проведення незалежної оцінки

об’єкта комунальної власності -нежитлової

будівлі, будівлі млина

         В зв’язку з можливим поновленням договору оренди на  об’єкт комунальної власності -   нежитлової будівлі, будівлі млина , відповідно до рішення сільської ради від 26 червня 2017 р. №19/15«Порядок проведення конкурсного

відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є коммунальною власністю  територіальної громади»,  керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,«Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні», статтею  60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Оголосити  конкурс  з відбору  суб’єкта  оціночної  діяльності, який  буде залучений до проведення незалежної оцінки об’єкта, що належить до комунальної  власності територіальної громади і  перебуває  на балансі  сільської ради :

1.1. Назва об’єкта – нежитлова будівля, будівля млина, загальною площею 188,2 м2 ;

1.2.Місцезнаходження: 20400, Черкаська область, с.Колодисте, вул.Доманицького, буд.№1 в ;  

1.3.Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для поновлення договору  оренду будівлі.

 1. Встановити, що :

2.1. Учасники конкурсу подають до сільської ради   документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів.

2.2. До підтвердних документів належать:

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;

-  засвідчені  копії установчих документів учасника конкурсу;  

- копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково

залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

3. Покласти на Комісію, утворену рішенням сільської ради від 26 червня 2017 року №19/16«Про  утворення   конкурсної комісії  з проведення конкурсів на право оренди  комунального майна», повноваження  щодо організації та проведення  конкурсу  з    відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта, що належить до комунальної власності територіальної громади  села та перебуває  на балансі  сільської ради.

4.  Конкурснадокументація має  подаватися   до сільської ради   за адресою: вул.Шевченка,6, с.Колодисте, Тальнівський район, Черкаська область, індекс 20450(з відміткою «На конкурс»).

5. Конкурсна пропозиція претендента подається окремо в запечатаному конверті ( з відміткою «Пропозиція на конкурс») і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт в календарних днях.

6.Заяви  прийматимуться впродовж 20 календарних днів з дня  оприлюднення  оголошення  про конкурс в одній із районних газет.

 7. Конкурс провести 15 березня 2018року о 10.00 за адресою: вул.Шевченка,6, с.Колодисте, Тальнівський район, Черкаська область.  

Сільський голова                            О.Сарана

 

 

                           КОЛОДИСТЕНСЬБКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                 25 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                  РІШЕННЯ  

05 лютого 2018року                  с.Колодисте                         № 25/03 

Про виплату ХХХХХХХХ середньої

заробітної плати  за час  вимушеного

прогулу згідно рішення суду

 

       Розглянувши заяву ХХХХХХХ про виплату йому  коштів за час вимушеного прогулу  згідно рішення суду від 01 лютого 2018 року, рішення Тальнівського районного суду від 20.10.2017 року  по справі № 704/984/17 за позовом ХХХХХХХХ до Колодистенської сільської ради про стягнення  середнього заробітку  за час вимушеного прогулу, ухвалу апеляційного суду Черкаської області від 13.12.2017 року, якою  апеляційну скаргу  сільської ради відхилено, а рішення Тальнівського районного суду від  20.10.2017 року залишено без змін, сільська рада відмічає наступне.

       Згідно з положеннями статті 129 Конституції України однією з основних засад здійснення судочинства є обов’язковість судового рішення.

       Зазначена норма Конституції України знайшла своє відображення і в процесуальному законодавстві України. Так, статтею 14 Цивільного процесуального кодексу України  встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

       Судове рішення допускається до виконання лише після набрання ним законної сили, тобто після апеляційного розгляду справи або після закінчення строку на апеляційне оскарження.

      ДФСУ у листі від 01.10.2015 р. № 9186/Х/99-99-17-02-01-14 роз'яснила, що саме роботодавець виступатиме податковим агентом при нарахуванні середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

       Крім того, середня зарплата за час вимушеного прогулу підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 % від об’єкта оподаткування.

       Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету ПДФО та військового збору з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи.

        При винесенні рішення про поновлення працівника на роботі суд одночасно ухвалює рішення про виплату працівникові середньої зарплати за час вимушеного прогулу.  Оскільки справляти і сплачувати ПДФО та військовий збір – це обов’язок роботодавця, у резолютивній частині судового рішення визначають суму без їх утримання.

       Якщо в рішенні суду розмір середньої зарплати за час вимушеного прогулу  вказано як загальна сума - обкладення ПДФО та військовим збором здійснюється виходячи із загальної суми в місяці її нарахування (виплати).

      Керуючись статтею 129 Конституції України, статтею 14 Цивільного процесуального кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА :

     1. Виплатити ХХХХХХ середню заробітну плату за час вимушеного прогулу згідно рішення Тальнівського районного суду  від 20.10.2017 року по справі № 704/984/17, з вирахуванням та утриманням  сум оподаткування до бюджету ПДФО та військового збору.

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                                                        О.Сарана 

 

                                                         

                                КОЛОДИСТЕНСЬБКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                         25 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                      РІШЕННЯ  

05 лютого 2018 року                     с.Колодисте                         № 25/4 

Про надання субвенції районному

 бюджету на організацію заходів з

рятування людей на водних об’єктах

        Розглянувши лист  Тальнівської райдержадміністрації  від 10.01.2018№01-29/6005  про надання субвенції районному бюджету на організацію заходів з рятування людей на водних об’єктах, відповідно до Програми організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням  обласної ради  від 20.08.2014 р. № 28-5/У1, на виконання  розпорядження Президента України  від 14.07.2001 р. №190-2001-рп, керуючись  ч.2 ст.85, статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1.Надати субвенцію районному бюджету  на організацію заходів з рятування людей на водних об’єктах, відповідно до Програми організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням  обласної ради  від 20.08.2014 р. № 28-5/У1 в сумі 500,00(п’ятсот) гривень.

     2.Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету, передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок розподілу вільного залишку сільського бюджетудля  реалізації заходів з рятування людей на водних об’єктах в сумі 500,00(п’ятсот ) гривень.

     3.Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

      4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань  планування бюджету та фінансів. 

Сільський голова                                              О.Сарана 

 

                                                                                                                  

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               25 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ 

                                                    РІШЕННЯ

    05 лютого 2018 року               с.Колодисте                       № 25/ 5  

Про розгляд листа начальника                                                                     управління соціального захисту населення                                                  Тальнівської райдержадміністрації                                                                  від 18.12.2017 р. № 3963/9 

              Розглянувши лист начальника управління соціального захисту населення Тальнівської районної державної адміністрації від 18.12.2017 р. № 3963/9 про надання субвенції для реалізації районних програм  керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

            ВИРІШИЛА: 

 1. Надати субвенцію районному бюджету в сумі 11500 (Одинадцять тисяч п’ятсот) гривень, а саме:
  1. На відшкодування вартості проїзду пільговим категоріям громадян автомобільним транспортом в межах району в сумі 5000 грн.;
  2. Згідно районної програми «Розвитку фізичної культури та спорту Тальнівського району» на 2018-2020 роки на організацію районного свята «Найспортивніше село» в сумі 1500 грн.;
  3. Відповідно до районної програми «Турбота» на 2015-2020 роки для реалізації налагодження чіткої системи та організації роботи по оформленню житлових субсидій,  матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Тальнівської РДА, а саме заправка картриджів, придбання та ремонт принтерів, придбання паперу, папок, виготовлення стелажів в сумі 5000 грн.
 2. Утриматись тимчасово від надання субвенції в зв’язку з недостатньою кількістю коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади а саме:
 1. На відшкодування вартості санаторно-курортного лікування інвалідам загального захворювання, учасникам бойових дій з числа учасників АТО в сумі 5250 грн;
 2. На організацію місцевих спортивних заходів, які проводитимуться в 2018 році в сумі 1000 грн.

         3. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції районному бюджету для цілей, вказаних в п.2цього рішення, при перевиконаннісільського бюджетуза І півріччя 2018 року тапри наявності відповідних коштів.

         4.Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету,передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок розподілу вільного залишку сільського бюджетув сумі 11500,00 гривень.

     5.Уповноважити сільського голову,  на підставі п.1 цього рішення тарішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

6.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питаньпланування, бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                               О.Сарана

 

                                                                                                                      

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               25 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                   

                                                   РІШЕННЯ 

    05 лютого 2018 року               с.Колодисте                       № 25/6  

Про розгляд листа директора                                                              районного центру соціальної реабілітації                                                   дітей-інвалідів Тальнівської районної                                                            ради від 03.07.2017 р. № 36  

              Розглянувши лист директора районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Тальнівської районної ради від 03.07.2017 р.         № 36 про надання субвенції для реалізації районної програми «Турбота» у 2017 році, керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада                                                          ВИРІШИЛА: 

         1.Надати субвенцію районному бюджету в сумі 1000 грн. для реалізації районної програми «Турбота» у 2018 році на функціонування районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів за рахунок коштів вільного залишку сільського бюджету.

     2.Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету, передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок розподілу вільного залишку сільського бюджетув сумі 1000,00(одна тисяча ) гривень.

     3.Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

      4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань  планування бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                               О.Сарана     

 

 

 
                                                   


                              КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             25   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ

05лютого 2018 року

           с.Колодисте   

       № 25/7

 

Про внесення змін в рішення                                                                    сільської ради від 20.12.2017 № 24/12                                                          «Про сільський бюджет на 2018 рік"

       Заслухавши інформацію  головного бухгалтера  сільської ради Канак А.П. про внесення змін в рішення сільської ради від 20.12.2017 року  №24/12 «Про сільський бюджет на 2018 рік», враховуючи пропозиції депутатів сільської ради та керуючись п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України .п.п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення сільської ради від 20.12.2017 року  №24/12 «Про сільський бюджет на 2018»такі зміни:

     1.Установити доходи сільського бюджету в сумі 1157780гривень00 копійок  в  т.ч.загального фонду в сумі 1156780гривень00 копійок, спеціального фонду 1000гривень 00 копійок.

      2.Установити видатки  сільського бюджету в сумі 1205659гривень00 копійок в т.ч.загального фонду в сумі 1204659гривень 00 копійок, спеціального фонду в сумі 1000 гривень. Додаток 3 викласти в новій редакції /додаток 3/ додається.

3. Затвердити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 47879 гривень, джерелом покриття якого є визначення розподілу вільного залишку станом на 01.01.2018 року /додаток 2 додається/.

   3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань плануваннябюджету та фінансів.

Сільський голова                                                  О.Сарана       

 

  

                                       КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               25 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                                                       РІШЕННЯ 

    05 лютого 2018 року                   с.Колодисте                       № 25/ 8    

 Про надання невикористаної                                                            відпустки  сільському голові Сарані О.Д. 

            Заслухавши та розглянувши заяву сільського голови Сарани О.Д.від 01.02.2018року про надання йому невикористаної відпустки за період роботи з 16.11.2016по 15.11.2017р., керуючись  статтею 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”, ч.2 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6  Закону України "Про відпустки", Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року№268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів”, Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 року №504 “Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268",  рішенням сільської ради від 20.12.2017№ 24/16 «Про преміювання та  надання допомог сільському голові в 2018році», Положенням про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Колодистенськоїсільської ради, затвердженого рішенням ради від 20.12.2017№24/15, сільська рада

 В И Р І Ш И Л А:

     1.Надати сільському голові Сарані Олексію Дмитровичу невикористану  щорічну відпустку за період роботи з 16.11.2016 по 15.11.2017 р. терміном на 16 календарних днів,  з 03березня 2018 року по 19березня 2018 року включно.

     2.Бухгалтеру сільської ради  провести відповідні розрахунки.

     3.На період відпустки повноваженнясільського голови здійснює секретар ради Ополонець О.В.

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності та етики. 

 Сільський голова                                                         О.Сарана

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА     

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                       25 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ  

                                                  РІШЕННЯ 

05 лютого 2018 року                  с.Колодисте                         №  25/9 

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                  проекту  землеустрою, щодо  відведення                                          земельної  ділянки  у  власність,                                                              для  ведення  особистого  селянського                                                 господарства Біленького В.С. 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Біленького  Володимира  Степановича  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,51га.,  у  власність громадянці  Біленькому  Володимиру  Степановичу   для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,32.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                О.Сарана

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        25 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                  РІШЕННЯ 

05 лютого 2018 року                  с.Колодисте                            №  25/10 

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                            проекту  землеустрою, щодо  відведення                                               земельної  ділянки  у  власність,                                                             для  ведення  особистого  селянського                                             господарства Калиушко Л.В.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки   Калиушко  Людмили  Володимирівни   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                          ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,90га.,  у  власність громадянці  Калиушко  Людмилі  Володимирівні    для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Партизанська,9.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.    

Сільський  голова                                                            О.Сарана

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                          25 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                            

                                                    РІШЕННЯ 

05 лютого 2018 року                   с.Колодисте                            №    25/11 

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                  проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                 земельної  ділянки  у  власність,                                                                для  ведення  особистого селянського                                                  господарства Саєнко  В.Д. 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки   Саєнко  Вікторії  Дмитрівни   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                                         ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,70га.,  у  власність громадянці  Саєнко  Вікторії  Дмитрівні    для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Миру,29.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.  

   Сільський  голова                                                             О.Сарана

 

                                                       
                                                                                                                                                     КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                          25 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                            

                                                     РІШЕННЯ 

05 лютого 2018 року                    с.Колодисте                            №  25/12 

Про  затвердження технічної                                                              документації  із  землеустрою                                                                щодо  встановлення ( відновлення)                                                          меж   земельної  ділянки ФОП  Білопуп  В.В. 

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  ФОП  Білопуп  Вікторії  Василівні з  клопотанням  надати  в  користування  земельну  ділянку  площею – 0,0176га.,  на  умовах  оренди    терміном  на  49 (сорок  дев’ять ) років  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі,  із  земель  комунальної  власності   Колодистенської  сільської  ради,  які  відносяться  до  категорії  земель – землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  -  землі  під  соціально-культурними  об’єктами,  за  адресою: 20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Шевченка, 1А,  кадастровий  номер  земельної  ділянки – 7124084000:02:001:0123  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

 1.   Надати  в  користування  земельну  ділянку  площею – 0,0176 га.,  на  умовах  оренди    терміном  на  49 (сорок  дев’ять ) років  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі,  із  земель  комунальної  власності   Колодистенської  сільської  ради,  які  відносяться  до  категорії  земель – землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  -  землі  під  соціально-культурними  об’єктами,  за  адресою: 20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Шевченка, 1А,  кадастровий  номер  земельної  ділянки – 7124084000:02:001:0123 в  межах  населеного  пункту.

2. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                 О.Сарана

 

                                                         
                             КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         25 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                     РІШЕННЯ 

 05 лютого 2018 року                    с.Колодисте                            № 25/13   

Про  затвердження проекту  землеустрою,                                              щодо  відведення   земельної  ділянки Калиушко Л.М.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Калиушко  Лесі  Миколаївні   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,4700га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Шевченка,19. Керуючись   статтями  22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,4700 га.,  громадянину  Калиушко  Лесі  Миколаївні   у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Шевченка,19.  

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,4700га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0270 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 Сільський  голова                                              О.Сарана 

 

                                                                                                                                                                                                                          

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                          25 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                            

                                                     РІШЕННЯ 

 05 лютого 2018 року                   с.Колодисте                            № 25/14 

 Про  затвердження проекту  землеустрою,                                             щодо  відведення   земельної  ділянки Калиушко  О.А.   

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Калиушко  Олега  Анатолійовича   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,5517га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Шевченка,24. Керуючись   статтями  22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,5517 га.,  громадянину  Калиушко  Олегу  Анатолійовичу   у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка,24.  

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,5517га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0269 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 Сільський  голова                                      О.Сарана

 

                                                        
                                                   

                           КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         25 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ 

                                                   РІШЕННЯ 

05 лютого 2018 року                   с.Колодисте                       №   25/15 

Про припинення  користування                                                             земельною ділянкою Савранською В.П. 

      Розглянувши   заяву  громадянки  Савранської  Василини  Полікарпівни про  припинення  користування  земельною  ділянкою  площею  0,40га  по  вулиці Партизанська, б/н  в  зв’язку  з  неможливим  обробітком,  керуючись  ст.ст.12,141  Земельного  Кодексу  України, п.п.34ч.1ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  сільська  рада

  ВИРІШИЛА:

1.Припинити  користування  земельною  ділянкою  громадянці  Савранській  Василині  Полікарпівні площею 0,40га.  по  вулиці  Партизанській,б/н    в  зв’язку   з  неможливим  обробітком.

2.Землевпоряднику  сільської  ради  Варгач  Л.П.  внести  відповідні  зміни  в  земельно - облікові  документи  та  подати  їх  податкову  адміністрацію.

Сільський  голова                                            О.Сарана

 

                                                       
                                               

                             КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                          25 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                                РІШЕННЯ 

05 лютого 2018 року              с.Колодисте                            №    25/16 

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                              проекту  землеустрою, щодо  відведення                                            земельної  ділянки  у  власність,                                                              для  ведення  особистого  селянського                                            господарства Савранської В.П. 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки   Савранської  Віри  Павлівни   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                              ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,50га.,  у  власність громадянці  Савранській  Вірі  Павлівні  для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Партизанська,б/н.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

Сільський  голова                                                      О.Сарана

 

                                                          
                                                                                                                                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        25 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ 

                                                  РІШЕННЯ 

05 лютого 2018 року                с.Колодисте                            №    25/17 

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                проекту  землеустрою, щодо  відведення                                          земельної  ділянки  у  власність,                                                                  для  ведення  особистого  селянського                                            господарства Польової Л.М. 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки   Польової Любові  Миколаївни  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                             ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,57 га.,  у  власність громадянці  Польовій Любові  Миколаївні  для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Миру,9.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.  

Сільський  голова                                                      О.Сарана

 

                                                          

                              КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         25 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ 

                                                   РІШЕННЯ 

05 лютого 2018 року                   с.Колодисте                            №    25/18 

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                  проекту  землеустрою, щодо  відведення                                            земельної  ділянки  у  власність,                                                                для  ведення  особистого  селянського                                                господарства Закревському В.В. 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Закревського Віктора Васильовича   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,35 га.,  у  власність громадянину Закревському Віктору Васильовичу для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Миру,б/н.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

Сільський  голова                                                      О.Сарана

Оприлюднено на сайт 05.02.2018 року