Рішення сесій ради

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА      СІЛЬСЬКА РАДА                                                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                  26 ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                   РІШЕННЯ 

06 квітня 2018 року                    с. Колодисте                              № 26/1 

 Про надання дозволу на розроблення генерального                                   плану села Колодисте Тальнівського району                                            Черкаської області  

        Відповідно до п. 42 ч. 1 ст. 26, ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 17, 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою вирішення питань розвитку, планування, забудови та іншого використання територій села, сільська  рада

 ВИРІШИЛА : 

      1. Розробити генеральний  план села Колодисте Тальнівського району Черкаської області.

     2. Визначити замовником містобудівної документації – виконавчий комітет Колодистенської сільської  ради.

      3. Виконавчому комітету сільської  ради :

3.1. визначити в установленому законодавством порядку розробника генерального  плану,  встановити строки розроблення та джерела його  фінансування;

3.2.  повідомити через місцеві засоби інформації, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті сільської ради рішення про початок розроблення генерального  плану  ;

3.3. забезпечити попередні  громадські слухання для  врахування   громадських інтересів  для подальшої  розробки  проекту Генерального плану села із зміною його  адміністративних меж  та  включенням  земель державної форми власності;

3.4. забезпечити  проведення громадських  слухань    проекту генерального плану у відповідності до вимог постанови КМУ   від 25 травня 2011 р. N 555      « Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  під час розроблення проектів містобудівної   документації на місцевому рівні»;

3.5. оприлюднити  на офіційному веб-сайті  сільської проект генерального  плану  не пізніше як у місячний строк з дня їх надходження до виконавчого комітету сільської  ради;

3.6. оприлюднити в місцевих засобах інформації, а також на офіційному веб-сайті сільської ради  результати розгляду пропозицій громадськості до проекту генерального  плану  двотижневий строк з дня їх прийняття; 

3.7. внести на розгляд сільської  ради проект  генерального  плану  для його затвердження.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову. 

Сільський голова                                                                  О. Сарана

 

                                                     

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                    26 ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                    РІШЕННЯ 

06 квітня 2018 року                   с. Колодисте                              № 26/2 

Про оголошення попередніх   громадських                                          слухань  для  врахування   громадських                                                  інтересів під час розробленнякартографічних                                        матеріалів для подальшої  розробки  проекту Генерального                          плану села Колодисте із зміною його  адміністративних меж          

          Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та  статті  21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  затвердження на місцевому рівні містобудівної документації (генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, детальних планів територій) без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.                                                 Згідно вимог статті  48 Закону України «Про землеустрій»,  обов’язок органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування залучати представників громадських організацій та об’єднань громадян до участі в обговоренні схем землеустрою адміністративно-територіальних одиниць, підготовці пропозицій щодо врахування інтересів територіальних громад при здійсненні землеустрою.                                                                        Керуючись     постановою КМУ   від 25 травня 2011 р. N555 « Про затвердження Порядку  проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  під час розроблення проектів містобудівної   документації на місцевому рівні»,  з метою подальшого  розроблення проекту Генерального плану з можливою зміною меж села, сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Провести  попередні громадські слухання  для  врахування громадських інтересів та інтересів суб’єктів господарювання щодо  прогнозних змін   меж села Колодисте  та погодження графічних матеріалів його перспективних  меж  з включенням  земель державної форми власності загальною площею 440 га.  

    2. Призначити  відповідальною особою  за організацію проведення  зборів жителів  села  та  представників зацікавлених суб’єктів господарювання  з обговорення прогнозованих змін меж  несеного пункту та збір і оформлення пропозицій  - спеціаліста – землевпорядника   сільської ради – Варгач Лесю Прокопівну. 

     3. Попередні громадські слухання  провести за участю громадян та суб’єктів господарювання, на яких обговорити  графічні матеріали  перспективних меж села  та оформити відповідні протоколи до 05 травня 2018 року.

     4. Секретарю ради  оголосити про проведення попередніх громадських слухань  в ЗМІ та на сайті сільської ради.

    5. Контроль за виконанням  рішення покласти на сільського голову. 

Сільський голова                                                         О.Сарана  

 

                                                    

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                  26 ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

   РІШЕННЯ 

06 квітня 2017 року                    с.Колодисте                          № 26/3 

Про затвердження детального                                                                  плану території для будівництва                                                                водогону по вулицях Вдовиченків,                                                  Доманицького, Козацька, Миру, Молодіжна,                                      Набережна, Шевченка в  селі Колодисте                                          Тальнівського району Черкаської області 

               Розглянувши проект детального плану території, розроблений згідно договору № 57-17від 27.10.2017р. на виконання проектно- вишукувальних робіт, врахувавши погодження проекту  детального плану території на засіданні архітектурно- містобудівельної ради ( витяг № 27 з протоколу від 25.10.2017  року) , керуючись п.42 ч.1.статті 26, п.п.10 п.»а» ч.1 статті 31  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   ч.8 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зважаючи на те, що в термін визначений для прийняття пропозицій та зауважень від громадськості до розробленого проекту містобудівної документації,  жодних пропозицій та зауважень не надходило, сільська рада

ВИРІШИЛА :                                                                                       1.Затвердити детальний план території для будівництва водогону по вулицях Вдовиченків, Доманицького, Козацька, Миру, Молодіжна, Набережна, Шевченка в  селі Колодисте Тальнівського району Черкаської області,  (додається).

       2.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення, а також сканованих матеріалів містобудівної документації затвердженої цим рішенням на офіційній сторінці в мережі Інтернет.

      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісіюз питаньАПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

Сільський голова                                                               О.Сарана   

 

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                       26 ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                

                                                  РІШЕННЯ

06 квітня 2018 року                  с. Колодисте              № 26/4 

Провнесення змін в «Заходи з виконання                                                     в 2018 році  Програми коригування  (оновлення)                                 топографічної підоснови, схеми планування території                                 та генерального плану села   на 2016 – 2020 роки»                                       від 20.12.2017 №24/11

       Заслухавши інформацію сільського голови Сарани О.Д.  про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2017 р. № 24/11 «Про Заходи з виконання  в 2018 році  Програми коригування  (оновлення) топографічної підоснови, схеми планування території та генерального плану села   на 2016 – 2020 роки»  врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада                                                                                      ВИРІШИЛА:

         Внести зміни в Заходи з виконання  в 2018 році  Програми коригування  (оновлення) топографічної підоснови, схеми планування території та генерального плану села на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням ради від 20.12.2017 №24/11:               

    1.Доповнити в Заходи з виконання  Програми на виконання робіт з коригування (оновлення) топографічної підоснови схеми планування території та  генерального плану  села  коштами в сумі 61128 гривень за рахунок вільних залишків сільського бюджету.

     2.Визначити відповідальним виконавцем даної програми спеціаліста- землевпорядника  сільської ради.

    3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.  

Сільський голова                                                                   О.Сарана   

 


                              КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                 26 ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                              РІШЕННЯ

06 квітня2018 року

     с.Колодисте   

       № 26/5

 

 

Про внесення змін в рішення                                                                        сільської ради від 20.12.2017 № 24/12                                                        «Про сільський бюджет на 2018 рік»                                                             із змінами внесеними рішенням                                                                  від 05.02.2018 р. № 25/7 

       Заслухавши інформацію  головного бухгалтера  сільської ради Канак А.П. про внесення змін в рішення сільської ради від 20.12.2017 року  №24/12 «Про сільський бюджет на 2018 рік», із змінами внесеними рішенням від 05.02.2018 р. № 25/7 враховуючи пропозиції депутатів сільської ради та керуючись п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України .п.п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада                                                                                      ВИРІШИЛА:

Внести до рішення сільської ради від 20.12.2017 року  №24/12 «Про сільський бюджет на 2018», із змінами внесеними рішенням від 05.02.2018 р. № 25/7» такі зміни:

     1.Установити доходи сільського бюджету в сумі 1157780гривень00 копійок  в  т.ч.загального фонду в сумі 1156780гривень00 копійок, спеціального фонду 1000 гривень 00 копійок.

      2.Установити видатки  сільського бюджету в сумі 1273617гривень00 копійок в т.ч.загального фонду в сумі 1272617гривень 00 копійок, спеціального фонду в сумі 1000 гривень. Додаток 3 викласти в новій редакції /додаток 3/ додається.

3. Затвердити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 67958 гривень, джерелом покриття якого є визначення розподілу вільного залишку станом на 01.01.2018 року /додаток 2 додається/.

  4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань плануваннябюджету та фінансів.

Сільський голова                                                    О.Сарана 

 

                                                             

                              КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                   26 ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                    РІШЕННЯ

06 квітня 2018 року                    с.Колодисте                       №26/6

Про затвердження звіту про незалежну                                                оцінку об’єкта комунальної власності –                                              нежитлової будівлі, будівлі млина, що розташована                                      за адресою :  20450, Черкаська область,                                        Тальнівський район, с.Колодисте,                                                      вул.Доманицького, 1 в

      Розглянувши переданий, згідно акту прийому – передачі, звіт  про незалежну оцінку об’єкта комунальної власності –нежитлової будівлі, будівлі млина,   що   перебуває  на балансі сільської ради, розташованої за адресою :  20450, Черкаська область, Тальнівський район, с.Колодисте, вул. Доманицького, 1 в, загальною площею 188,2 кв.м, керуючись Законом України «Про оренду державного і комунального майна», пунктами  21, 28  постанови Кабінету Міністрів України № 1891 від 10.12.2003р. «Про затвердження методики оцінки майна»,   Порядком  проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади села, затвердженого рішенням сільської  ради від   26 червня 2017 року  № 19/15, сільська рада                                                                 ВИРІШИЛА:                                                                                               1.Взяти до відома, що     відповідно до пункту 3 Порядку  проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади села, затвердженого рішенням сільської  ради від  26 червня 2017 року  № 19/15,  звіт  про вартість майна затверджується рішенням сільської ради.

     2. Затвердити звіт про незалежну оцінку об’єкта комунальної власності –нежитлової будівлі, будівлі млина  , що   перебуває  на балансі сільської ради, розташованої за адресою :  20450, Черкаська область, Тальнівський район, с.Колодисте, вул Доманицького, 1 в, загальною площею 188,2 кв.м,  яка проведена станом на 01 березня 2018 року ( додається).

     3.Затвердити вартість всієї  адмінбудівлі, вказаної в п.2 цього рішення в  розмірі    61680  грн.( Шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят грн.) без ПДВ.                                                                                                                  4. Строк дії  звіту, затвердженого пунктом 2 цього  рішення , встановлений суб’єктом оціночної діяльності , який  проводив оцінку, терміном в три роки,  відповідно до п.28  Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1891 від 10.12.2003р.

     5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                         О.Сарана 

 

                                                                                                                                         

                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                 26 ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII СКЛИКАННЯ

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

06 квітня 2018 року                       с.Колодисте              № 26/7                

Про  заключення договору                                                                  оренду комунального нерухомого майна–                                              нежитлова будівля, будівля млина

            Розглянувши заяву фізичної особи –підприємця  Ясінського В.В. від 03.02.2018р., випискуіз Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, копіюдовідки про взяття на облік платника податку, в зв’язку із закінченнямтерміну дії  договоруоренди комунального нерухомого майна – нежитлова будівля, будівля млина, враховуючи те, що орендар Ясінський В.В. добросовісно виконував умови договоруоренди,відповідно до  рішення сільської ради від  02.11.2017року №21/2«Про  Порядок проведення конкурсів на право оренди комунального майна, що належить Колодистенській територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу плати за оренду комунального майна, форми типового договору оренди комунального майна», керуючисьЗаконом України « Про  оренду  державного та комунального майна», статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Заключити договору  оренди комунального нерухомого майна – нежитлова будівля, будівля млина, що розміщений за адресою с.Колодисте, вул.Доманицького, №1В у порядку, передбаченому діючим законодавством України та відповідно до Порядку, затвердженому рішенням сільської ради від 02.11.2017 року № 21/2, фізичній особі- підприємцю  Ясінському Володимиру  Васильовичу, місце реєстрації – с.Колодисте, вул.Миру №34а.

Передбачивши в договорі оренди наступні умови :   

- термін оренди  -  2,9 роки;

-  орендна  плата  становить 4124 грн. в рік та 343,67 грн. в місяць;

- цільовепризначення- для переробки сільськогосподарської продукції ;

- дотримання вимог експлуатації  об’єкта;

- здійснення поточних ремонтів ;

- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- дотримання умов належного утримання прилеглої території.

2.Взяти до відома, що :

-  сума орендної плати розрахована  згідно «Звіту від 19.03.2018 про проведення незалежної оцінки ринкової вартості нерухомого майна – нежитлової будівлі, будівлі млина» і  ринкова вартість об’єкту оцінки -  млина, без ПДВ, станом на 19.03.2018 року 61680 грн.;

-  орендна плата  визначається  із застосуванням  орендних  ставок, які  встановлені Додатком  1 до  Методики розрахунку  і порядку використання плати за оренду комунального майна, затвердженого рішенням сільської ради від 02.11.2017 року № 21/2   та з урахуванням індексу інфляції з часу проведення  незалежної експертної оцінки.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну   комісію з питань  АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення( голова Кособлик О.Д. ).

Сільський голова                                                                          О.Сарана 

 

                                                      

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА                                               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                   26 ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ

 06 квітня 2018 р                          с. Колодисте                        № 26/8 

Про внесення змін до рішення                                                                сільської ради від 20.12.2017 р. № 24/14                                                      «Про структуру виконавчих органів, загальну                                        чисельність апарату Колодистенської сільської                                               ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання»  

        Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 26 , частини 1, 4 статті 61   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»,  керуючись постановами  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», від 26 січня 2011 р. N 59 «Про затвердження Типового положення  про бухгалтерську службу бюджетної установи»,  враховуючи Положення про бухгалтерську службу сільської ради, затверджене розпорядженням сільського голови від 22 березня 2018 р.№17-Р, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 20.12.2017 р.№ 24/14 « Про структуру виконавчих органів, загальну чисельність апарату Колодистенської сільської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання», виклавши   з 01.04.2018  року наступну  структуру та загальну   чисельність Колодистенської сільської ради та її виконавчих органів: 

№п/п

Найменування розділу виконавчих органів ради

 

 

 

Гранична чисельність штатних оди ниць

Примітка

1.

 Апарат сільської ради   

 

 

 

 

Сільський голова

1,0

 

 

 

Секретар ради

1,0

 

 

 

Спеціаліст IIкатегорії

1.0

 

 

 

Архіваріус

0,5

 

 

 

Прибиральник службових приміщень

0,5

 

 

Бухгалтерська

Головний бухгалтер

1,0

 

 

служба:

Касир

0,5

 

 

 

 

 

 

                2. Затвердити додаток 1 (Штатний  розпис апарату сільської ради) в новій редакції ( Додається).

            3. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти  на комісію з питань планування та виконання бюджету.

Сільський голова                                                                         О.Сарана                                                                                                                        Оприлюднено на сайт 06 квітня 2018 року