Рішення сесій ради

 

 
       

 

                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                        ____ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                  

                                                      РІШЕННЯ 

    ________ 2018 року                с.  Колодисте                            №____    

Про встановлення місцевих                                                                  податків і зборів на 2019 рік  

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1, 291-295  Податкового кодексу України ( далі - ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи, протокол №1 наради з суб’єктами  мікро та малого підприємництва села від 20.04.2018 року,  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від ________________ р. , сільська рада

ВИРІШИЛА :

      1.Встановити з 1 січня 2019 року на території  Колодистенської         сільської ради        місцеві податки і збори    :

  * 1.податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно додатку 1.

 * 1.2.транспортний податок, згідно додатку 2.

 *1.3. туристичний збір, згідно додатку 3.

 *1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів, згідно додатку 4.

 *1.5. Єдиний податок, згідно додатку 5.  

          2.Секретарю сільської ради :

          2.1.  оприлюднити  це рішення  в  одному з районних друкованих ЗМІ  та на  Інтернет- сайті сільської ради  у десятиденний строк після його прийняття та підписання, але не пізніше  1  липня цього року.

         2.2.   відповідно до п.п.12.3.3. п.12.3. статті 12 ПКУ, копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

         3.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2019року.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

Сільський голова                                                 О.Сарана   

 

                                                                                             Додаток  1                                                                                 до рішення сільської ради                                                                             від ____________№___

1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

 1. Визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ:

     -об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

е)  дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

    - об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

       У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі;

     1.2. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ:

 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

     1.3. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об*єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ:

       Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

     1.1.4. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

     1.1.5. згідно п.п. 266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

1.1.6.ставки податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для  об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються на 2019 рік рішенням сільської радив розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування  згідно таблиці, що  додається.

    1.1.7. відповідно пункту 266.4.2 статті 266 Податкового кодексу України, та враховуючи відсутність прибутків і пропозиції релігійної громади, встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що наявні на території села і перебувають   у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями)   звільнивши їх від сплати цього податку;

    1.1.8. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

    1.1.9.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ:

      Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті 266  ПКУ, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті 266 ПКУ , та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті 266 ПКУ, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

 ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

    1.1.10.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ:

     Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар ради                                                                         О.Ополонець 

 

                                                                                       Додаток 2                                                                                                    до рішення ради                                                                                            від ________№___

                                  2.Транспортний податок

    2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     2.2. об'єктом оподаткування транспортним податком  є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;

     2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

     2.4. ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

     2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

     2.7. Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ.

Секретар ради                                                                          О.Ополонець     

 

                                                                                 Додаток 3                                                                                                до рішення ради                                                                                            від__________№___

                                      3.Туристичний збір                              

     3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

     3.2. платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     3.3. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

     3.4. база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     3.5. справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     3.6. порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     3.7. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар ради                                                О.Ополонець     

 

                                                                                     Додаток 4                                                                                                 до рішення ради                                                                                           від _____№___

                   4.Збір за місця для паркування транспортних засобів

   4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     4.2. об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      4.3. базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

4.4.  ставки збору за місця для паркування транспортних засобів  встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року»;

      4.5. порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

     4.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар ради                                                          О.Ополонець 

 

                                                                                               Додаток 5                                                                                               до рішення ради                                                                                           від ______№____

                                       5.Єдиний податок

       5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України ( далі –ПКУ), та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

    Відповідно до п.   291.4. статті 291 ПКУ, суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

        5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

        5.3.  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

         5.4. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

         5.5. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік ;        

   5.6.  відповідно до п. 293.1. статті 293 ПКУ, ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

   5.7. відповідно до п.293.2. статті 293 ПКУ, фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими радами  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

  5.8. відповідно до п. 293.3 статті 293  ПКУ, відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

       5.9. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

       5.10. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

       5.11. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ;

 5.12. встановити фіксовані ставки єдиного податку   для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у  відсотках до  розміру прожиткового мінімуму :

 

Розмір ставок для платників єдиного податку 1 групи –

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осібта обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує  300 000грн.

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 1 групиу відсоткахдо  розмірупрожиткового мінімумудля працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  харчовими  продуктами

10%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  текстильними  виробами,  одягом  і  взуттям

10%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  іншими  товарами

10%

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10%

81.30

Надання ландшафтних послуг

10%

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10%

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10%

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10%

13.96

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

13.99

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10%

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10%

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10%

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10%

14.14

Виробництво спіднього одягу

10%

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

10%

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10%

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та ін. м-лів

10%

15.20

Виробництво взуття

10%

 16.23

Виробництво  інших  дерев»яних  будівельних  конструкцій  і  столярних  виробів

10%

16.29

Виробництво  інших   виробів  з  деревини:  виготовлення  виробів  з  корка,  соломки  та  рослинних  матеріалів  для  плетіння

10%

 25.12

Виробництво  металевих  дверей  і  вікон

10%

25.72

Виробництво  замків  і  дверних  петель

10%

25.99

Виробництво  інших  готових  металевих  виробів, н. .в. і. у.

10%

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

10%

31.01

Виробництво меблів  для  офісів  і  підприємств  торгівлі

10%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

10%

31.09

Виробництво  інших  меблів

10%

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10%

45.40

Торгівля  мотоциклами,  деталями , приладдям  до  них,  техобслуговування  і  ремонт 

10%

52.21

Допоміжне  обслуговування  наземного  транспорту

10%

95.23

Ремонт взуття

10%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10%

95.25

Ремонт годинників

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

13.30

Оздоблення текстильних виробів

10%

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10%

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10%

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

81.21

Загальне прибирання будинків

10%

81.22

Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів

10%

81.29

Інші види діяльності з прибирання

10%

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10%

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10%

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10%

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10%

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

10%

 

5.13. встановити фіксовані ставки єдиного податку   для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць  для другої групи платників єдиного податку - у  відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати.

                   Розмір ставок для платників єдиного податку 2 групи -

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб

або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,

одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує 1 500 000 грн. 

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 2 групиу відсотках до розмірумінімальної заробітної плати, встановленої  на 1 січня податковогозвітного року

01.11 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

15%

01.13

Вирощування овочів і баштаних культур ,корнеплодів і бульбоплодів

15%

01.19 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

15%

01.24 

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

15%

 01.25

Вирощування ягід,горіхів,інших фруктів

15%

01.29 

Вирощування інших багаторічних культур 

15%

01.30

Відтворення  рослн

15%

01.41 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

15%

01.42 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

15%

01.46 

Розведення свиней 

15%

01.47 

Розведення свійської птиці 

15%

01.49 

Розведення інших тварин 

15%

01.50 

Змішане сільське господарство 

15%

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

15%

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

15%

01.63

Післяурожайна діяльність

15%

01.70 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

15%

02.10 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

15%

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

15%

03.12 

Прісноводне рибальство 

15%

10.13 

Виробництво м'ясних продуктів 

15%

10.39 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

15%

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

15%

10.51

Перероблення  молока,  виробництво  масла  та  сиру

15%

10.61 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

15%

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

15%

10.73 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

15%

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

15%

10.92 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

15%

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

15%

13.94 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

15%

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

15%

14.12

Виробництво  робочого  одягу

15%

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

15%

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

15%

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

15%

15.20 

Виробництво взуття 

15%

16.10 

Лісопильне та стругальне виробництво 

15%

16.21 

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 

15%

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

15%

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

15%

18.11 

Друкування газет 

15%

18.12 

Друкування іншої продукції 

15%

20.14 

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 

15%

22.11 

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 

15%

22.23 

Виробництво будівельних виробів із пластмас 

15%

23.11 

Виробництво листового скла 

15%

23.12 

Формування й оброблення листового скла 

15%

23.31 

Виробництво керамічних плиток і плит 

15%

23.32 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 

15%

23.41 

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

15%

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

15%

23.69 

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 

15%

23.70 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

15%

25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

15%

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

15%

25.72 

Виробництво замків і дверних петель 

15%

25.99 

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 

15%

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

15%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

15%

31.09 

Виробництво інших меблів 

15%

32.30

Виробництво  спортивних  товарів

15%

32.40 

Виробництво ігор та іграшок 

15%

32.99 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 

15%

33.13 

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 

15%

33.14 

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 

15%

33.17 

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 

15%

33.19 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 

15%

35.13 

Розподілення електроенергії 

15%

35.22 

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

15%

35.30 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

15%

36.00 

Забір, очищення та постачання води 

15%

37.00 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

15%

41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

15%

42.11 

Будівництво доріг і автострад 

15%

42.99 

Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 

15%

43.21 

Електромонтажні роботи 

15%

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

15%

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

15%

43.31 

Штукатурні роботи 

15%

43.32 

Установлення столярних виробів 

15%

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

15%

43.34 

Малярні роботи та скління 

15%

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

15%

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

15%

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

15%

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

15%

46.18

Діяльність  посередників,  що  спеціалізуються  в  торгівлі  іншими  товарами

15%

46.21 

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 

15%

46.31 

Оптова торгівля фруктами й овочами 

15%

46.32

Оптова  торгівля  м»ясом  і  м»ясними  продуктами 

15%

46.38 

Оптова торгівля іншими продуктами харчування,  у т.ч.  рибою, ракоподібними імолюсками 

15%

46.49 

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 

15%

46.90 

Неспеціалізована оптова торгівля 

15%

47.11 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування

15%

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

15%

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

15%

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

15%

47.41 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

15%

47.43 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

15%

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.53

Роздрібна  торгівля  килимовими  виробами,  покриттям  для  стін  та  підлоги  в  спеціалізованих  магазинах

15%

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

15%

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.64

Роздрібна торгівля  спортивним  інвентарем  у  спеціалізованих  магазинах

15%

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

15%

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

15%

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

15%

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

15%

47.77 

Роздрібна торгівля годинниками  

15%

47.78

Роздрібна  торгівля  іншими  невживаними  товарами  в  спеціалізованих  магазинах

15%

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

15%

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами

15%

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

15%

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

15%

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

15%

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

15%

49.32 

Надання послуг таксі 

15%

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

15%

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

15%

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

15%

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

15%

56.3

Обслуговування  напоями

15%

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

15%

56.29 

Постачання інших готових страв 

15%

58.11 

Видання книг 

15%

58.13 

Видання газет 

15%

62.01 

Комп'ютерне програмування 

15%

62.02 

Консультування з питань інформатизації 

15%

62.09 

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 

15%

63.11 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 

15%

63.99 

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

15%

65.11 

Страхування життя 

15%

65.12 

Інші види страхування, крім страхування життя 

15%

65.30 

Недержавне пенсійне забезпечення 

15%

66.21 

Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

15%

66.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

15%

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (земельних ділянок загальна площа яких не перевишує 0,2га,житлові приміщення загальна площа яких не перевищує 100кв.метрів,нежитлові приміщення(споруди,будівлі)та/або їх частини загальна площа яких не перевищує 300кв.метрів)

15%

69.10 

Діяльність у сфері права 

15%

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування 

15%

70.22 

Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

15%

71.12 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 

15%

73.11 

Рекламні агентства 

15%

73.20 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

15%

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

15%

75.00 

Ветеринарна діяльність 

15%

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

15%

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

15%

77.31 

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 

15%

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

15%

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

15%

80.10 

Діяльність приватних охоронних служб 

15%

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

15%

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

15%

82.19

Фотокопіювання,  підготовка документів  та  ін.  спеціалізована  допоміжна  офісна  діяльність

15%

82.92 

Пакування 

15%

82.99 

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

15%

85.53 

Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів 

15%

85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. 

15%

86.22 

Спеціалізована медична практика 

15%

86.23 

Стоматологічна практика 

15%

93.12

Діяльність  спортивних  клубів

15%

93.13

Діяльність  фітнес-центрів

15%

93.19 

Інша діяльність у сфері спорту 

15%

93.29 

Організування інших видів відпочинку та розваг 

15%

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 

15%

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

15%

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

15%

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

15%

95.25 

Ремонт годинників

15%

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

15%

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

15%

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

15%

96.04 

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

15%

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

15%

Секретар  ради                                                                    О.Ополонець 

 

 


                              

                                     КОЛОДИСТЕНСЬКА      СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                           ____ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                                             Код згідно з КОАТУУ 7124084001 

                                                     РІШЕННЯ 

Про  встановлення   ставок земельного                                                    податку,  пільг з його  сплати  на  2019 рік

           Відповідно до  пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3.,  12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті  12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14,  пунктів 30.2. , 30.5., 30.9  статті  30, статтей 269, 270, 271,  274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючисьЗаконом  України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від  13.03.2017р.№16/2, що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,     аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від ________________ р. ,  сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

      1. Установити на території  Колодистенської   сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета

створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних

ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 2.

      2.    Взяти до відома ,  що :

   2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;

    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;

    2.3. базою оподаткування є :

    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;

     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;

     2.8.відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є :

- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

     3.   Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

    4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання, але не пізніше  15  липня цього року.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.  

      6 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення , але не раніше 01.01.2019 року.

Колодистенський   сільський голова         О.Сарана                            

с.Колодисте   

_______________2018 р.

№___________________ 

 

                                                                             Додаток 1
                                                           до  рішення про встановлення ставок
                                                           та пільг із сплати земельного податку

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      рішенням Колодистенської сільської ради

                                                      від _______________ 2018  р. № ______

 

                                             СТАВКИ
                                        земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію з  01 січня  2019  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

71

Код району

240

Код
згідно з КОАТУУ

71240840001

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

С.Колодисте   

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

8

-

8

-

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

-

 

01.07

Для городництва4

-

0,3

-

0,3

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

3

3

4

4

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3-8

0,3-3

0,3-8

0,3-4

 

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

-

0,03

-

0,03

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

-

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

-

-

-

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

-

-

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

0,03

-

0,03

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

-

0,03

-

0,03

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

0,03

-

0,03

 

03

                                         Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

         -

       -

          -

       -

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

-

-

-

-

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

-

-

-

-

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

-

-

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

-

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3

3

-

-

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

-

-

-

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

-

-

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

-

-

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

-

-

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

-

-

-

-

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1

1

-

-

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1-3

1-3

-

-

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

     -

       -

      -

      -

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

 

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

 

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

        -

        -

         -

       -

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

 

05

                          Землі  іншого  природоохоронного  призначення

 

06

                                             Землі оздоровчого призначення

(землі, що мають природні лікувальні властивості, які  використовуються  або  можуть  
використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

                                                                              

 

 

                                                                                             

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

      -

     -

       -

    -

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

      -

     -

       -

    -

06.03

Для інших оздоровчих цілей

      -

     -

       -

    -

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

07

                                      Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

      0,3

     0,3

       0,3

    0,3

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

      -

     -

       -

    -

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

      0,3

     0,3

       0,3

    0,3

07.04

Для колективного дачного будівництва 

      -

     -

       -

    -

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для

збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      0,3

    0,3

       0,3

    0,3

08

                             Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

      -

     -

       -

    -

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

      -

     -

       -

    -

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

      -

     -

       -

    -

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

09

                               Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

      -

     -

       -

    -

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

-

-

-

0,03

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

        0,03

10

                                    Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

      0,3

0,3

-

-

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

      0,3

     0,3

       -

    -

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

      0,3

     0,3

       -

    -

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

      0,3

     0,3

       -

    -

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

      0,3

     0,3

       0,3

    0,3

10.06

Для сінокосіння

      0,3

      0,3

     0,3

       0,3

10.07

Для рибогосподарських потреб

      0,3

     0,3

       0,3

    0,3

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

      -

     -

       -

    -

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

      -

     -

       -

    -

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

      0,3

     0,3

       0,3

    0,3

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

      -

     -

       -

    -

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      0,3

     0,3

       0,3

    0,3

 

11

                                                              Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

      0,3

     0,3

       0,3

    0,3

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

      -

    

     -

    

       -

      

    -

   

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

      -

     -

       -

    -

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

      0,3

     0,3

       0,3

    0,3

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження  та використання земель природно-заповідного фонду

      0,3

     0,3

      0,3

    0,3

 

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

      -

     -

       -

    -

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

      -

     -

       -

    -

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

      -

     -

       -

    -

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1

-

1

-

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

      -

     -

       -

    -

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

      -

     -

       -

    -

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

      -

     -

       -

    -

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і

споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

      -

     -

       -

    -

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

      -

     -

       -

    -

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      1

     -

       1

    -

 

13

                                                            Землі зв’язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

      -

     -

       -

    -

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

      1

     1

       -

    -

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

     1

      1

       -

    -

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      1

     1

       -

    -

 

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій       

     5

       3

    5

    3

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

     5

      -

    5

       -

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду       

     5

      3

    5

         3

 

15

                                                                              Землі оборони

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

 

 

 

 

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

      -

     -

       -

    -

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

      -

     -

       -

    -

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

      -

     -

       -

    -

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

      -

     -

       -

    -

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

      -

     -

       -

    -

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

      -

     -

       -

    -

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

 

16

Землі запасу

3

3

4,5

4,5

 

17

Землі резервного фонду

3

3

4,5

4,5

 

18

Землі загального користування4

1

1

1

1

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1-3

1-3

1-4,5

1-4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

__________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

Секретар  сільської ради                           О.Ополонець 

 

                                                                               Додаток 2                                                                                до рішення про встановлення ставок                                                           та пільг із сплати земельного податку                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      рішенням Колодистенської сільської ради

                                                      від ____ ___________ 2018 р. № ______

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію  з 01.01. 2019  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

240

Код згідно з КОАТУУ

7124084000

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Колодисте     

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

                    Фізичні особи :

          - інваліди першої і другої групи;                                       100%

   -  фізичні особи, які виховують трьох і

       більше дітей віком до 18 років;                                          100%

   -  пенсіонери (за віком);                                                         100%

   - ветерани війни та особи, на яких поширюється

 дія Закону України  « Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» ;                                                  100 %

 • фізичні особи, визнані законом особами, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                      100%     

  При цьому, звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

 -  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  не більш як 0,25 гектара;

-   для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

  -  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

  -  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

та землекористувачі за умови передачі земельних

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику

єдиного податку четвертої групи на період дії єдиного

податку четвертої групи                                            100 %     

                      Юридичні особи :

 • дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 незалежно від форми власності і джерел фінансування,

 заклади культури, науки,  освіти, охорони здоров’я,

 соціального захисту, фізичної культури та спорту,

 які повністю утримуються за рахунок коштів

 державного або місцевих бюджетів                                      100 %

 • органи державної влади та органи місцевого самоврядування ,

 бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини,

 водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та

 повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою

діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних

благ                                                              100% 

  __________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Секретар ради                                                      О.Ополонець   

 

                                                                           

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

27 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                     РІШЕННЯ 

04 травня 2018 р.

              с.Колодисте   

       № 27/3

 

  Про виконання сільського

 бюджету за 1квартал 2018року 

          Заслухавши та обговоривши звіт  бухгалтера сільської ради Канак А.П. про виконання сільського бюджету за 3 місяці 2018року, врахувавши висновки постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проводилась робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населеномупункті. За 3 місяці 2018рокудо сільського бюджету надійшло 324468 грн., з них 324401 грн. – кошти загального фонду, міжбюджетні трансферти, які надані з районного бюджету на утримання установ культури  в сумі 14836 грн. Кошти спеціального фонду за  3 місяці 2018року  надійшли в сумі 66 грн.Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду 274960грн.при плані295849 грн. 93%,по спеціальному  фонду –0 грн.  Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням виконавчого комітету та постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада                                                                                               ВИРІШИЛА:

              1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за   3 місяці 2018 року  по загальному фонду по доходах  в сумі 324401 грн., по видатках – 274960 грн., з перевищенням доходівнад видатками в сумі 49508 грн., по спеціальному фонду по доходах –0 грн., по видатках у сумі –0 грн.

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                                О.Сарана 

 

 

                              КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                            

                                                       РІШЕННЯ

04 травня 2018 р                          с. Колодисте                         № 27/ 4

Про Програму підтримки

військовослужбовців військової служби,

які зараховані для проходження служби

за контрактом у 2018 році та членів їх сімей

        Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропозицій  військового комісара, висловлених на координаційній раді  Тальнівської  райдержадміністрації  щодо підтримки військовослужбовців, які зараховані для проходження служби за контрактом та  призвані до бойових частин і виконують завдання в зоні АТО та членів їх сімей, з метою  збільшення рівня мотивації громадян для вступу на військову службу, сільська  рада,

В И Р І Ш И Л А:

     1.Затвердити :

     1.1.Програму підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом  у 2018 році та членів їх сімей ( далі – Програма) згідно з додатком 1;

     1.2.План заходів щодо реалізації Програми в 2018 році   та кошторис витрат згідно з додатком 2 ;

     1.3. Порядок надання матеріальної   підтримки військовослужбовців, які уклали контракт про проходження служби за контрактом у 2018 році або їх сімей  (далі – Положення ), згідно з додатком 3.

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію сільської ради   з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський  голова                                                                    О.Сарана   

                                                             

                                                                                Додаток  1                                                                                        до  рішення сільської  ради                                                                            «04» травня 2018 р. №27/4                                                                

                                                  ПРОГРАМА

підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом  у 2018 році та членів їх сімей

      Програма підтримки військовослужбовці військової служби за контрактом, які уклали контракт зі Збройними Силами України у 2018 році (надалі – Програма) – це заходи, які проводяться з метою поліпшення фінансово - матеріального становища громадян, що виявили бажання в складний для країни час захищати її територіальну цілісність та недоторканність, уклавши контракт щодо проходження військової служби у Збройних Силах України.

    У рамках Програми передбачається надання одноразової цільової  грошової  допомоги особам, які зараховані з 01.01.2018 р на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України або членам їх сімей , які ведуть спільне домогосподарство ( дружина,  мати, батько) .

     Паспорт до програми наведений в додатку 1 до Програми.

    1. Загальні положення

    1.1. На сьогоднішній день першочерговим є питання виконання завдань  з відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом, які визначені Президентом України - Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України та Міністерством оборони України, а також проведення ряду заходів з метою популяризації військової служби за контрактом. В умовах проведення в Україні АТО виникає гостра необхідність щодо комплектування бойових військових частин Збройних Сил України військовослужбовцями військової служби за контрактом.  

    2. Мета та основні завдання

    2.1. Метою Програми є матеріально - фінансове заохочення громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних Силах України у 2018 році .

    3. Очікувані результати

    3.1. Посилення соціального захисту військовослужбовців та підвищення іміджу військової служби за контрактом.

    3.2. Покращення матеріального становища військовослужбовців військової служби за контрактом та членів їх сімей від надання одноразової цільової грошової  допомоги.

     4. Джерела фінансування

     4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків сільського  бюджету та інших  джерел  фінансування, не заборонених законодавством України, згідно списків військовослужбовців військової служби за контрактом, які проживають та зареєстровані  в селі,  наданих Тальнівським  об’єднаним районним   військовим комісаріатом.

Сільський голова                                                 О.Сарана

 

                                                                                Додаток 1 до Програми

                                          Паспорт Програми

підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом  у 2018 році та членів їх сімей        

1

Ініціатор розроблення Програми

Тальнівський  військовий комісаріат

2

Дата, номер і назва розпорядного документу органу виконавчої влади про розроблення документу

п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропозиції Тальнівського об’єднаного  військового комісаріату щодо підтримки військовослужбовців, які зараховані для проходження служби за контрактом та  призвані до бойових частин і виконують завдання в зоні АТО та членів їх сімей

3

Розробник Програми

Виконавчий  комітет  сільської ради

4

Відповідальні виконавці Програми

Тальнівський  об’єднаний  районний  військовий комісаріат,  виконавчий  комітет сільської  ради

5

Термін реалізації Програми

2018 рік

6

Джерела фінансування Програми

Сільський  бюджет, кошти  вільного залишку.

 

 

 

Секретар  ради                                                О.Ополонець     

                                                                            Додаток 2 до Програми

                                            План заходів

 щодо реалізації Програми підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом  у 2018 році та членів їх сімей  та кошторис витрат в  2018 році

№ з/п

 

Зміст заходу

Кількість  запланованих військовозобов’язаних, для укладання контракту

(осіб)

Витрати

всього (грн..)

Джерела фінансування

 

 

 

Виконавці

 

 

 

Забезпечити  надання одноразової цільової грошової  допомоги для покращення матеріального становища військовослужбовців військової служби за контрактом та членів їх сімей, які проживають в селі та уклали контракт

 з 01.01.2018 року

       

          0

Сільський  бюджет,

Кошти вільного залишку  

 Тальнівський  об’єднаний районний  військовий  комісаріат,

Виконавчий комітет сільської ради

 

 

 

 

Секретар  ради                                                           О.Ополонець   

 

                                                                                       Додаток 3                                                                                      до рішення сільської  ради                                                                            від 04.05.2018 р.№ 27/4

                                                Порядок

 надання  матеріальної  підтримки  військовослужбовців, які уклали контракт про проходження служби за контрактом у 2018 році або  їх сім'ям  

    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. Порядок надання матеріальної підтримки військовослужбовців які уклали контракт про проходження військової служби за контрактом у 2018 році та їх сімей (далі – Порядок ) визначає механізм  та умови надання одноразової цільової грошової   допомоги (далі – фінансова допомога) військовослужбовцям які уклали контракт про проходження військової служби або їх сім»ям , як однієї з форм надання соціальних послуг окремим категоріям жителів села.

    1.2. Фінансова допомога надається ,згідно з рішення сільської ради,   військовослужбовцям,  які уклали контракт про проходження військової служби за контрактом у 2018 році (членам їх сімей) , які проживають та зареєстровані в селі.

    1.3. Фінансова допомога є безповоротною допомогою, яка надається окремим категоріям громадян (членам їх сімей) , які уклали контракт на проходження військової служби в 2018 році, проживають та зареєстровані в селі за рахунок коштів сільського  бюджету, .

    1.4. Фінансова допомога громадянину (заявнику), який зареєстрований і фактично проживає на території села , надається одноразово протягом 2018 року.

     1.5. У цьому  Порядку  терміни вживаються у наступному значенні :

- окремі категорії громадян( члени їх сімей) – це особи, які уклали контракт на проходження військової служби проживають або фактично перебувають на території села, відповідно до Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання» (які зареєстровані та фактично проживають у селі  члени їх сімей – громадяни які перебувають в шлюбі, батьки , діти, дружина або чоловік які ведуть спільне  домогосподарство;

- домогосподарство — сукупність мешканців (або один мешканець), які спільно проживають в одному житловому приміщенні (або його частині), перебувають у родинних стосунках або стосунках свояцтва, ведуть спільне господарство, спільно користуються комунальними послугами і послугами з утримання будинків і споруд та при будинкових територій і які повністю або частково об’єднують та витрачають кошти на оплату вартості цих послуг;

- фінансова допомога — це форма цільової грошової  допомоги, яка надається персонально та безпосередньо окремим категоріям громадян (членам їх сімей), які уклали контракт на проходження військової служби.

     2. ФІНАНСОВА ДОПОМОГА

     2.1. Отримувачами  фінансової допомоги є громадяни жіночого або чоловічої статі,  які уклали контракт для проходження військової служби, у 2018році, які проживають на території села.

    У разі звернення громадян які уклали контракт на проходження військової служби  через членів їх сімей, члени сімей за дорученням.

    У разі загибелі військовослужбовця що проходив службу на контракті та уклали цей контракту 2018 році, який ще не отримував допомогу яка передбачена цим порядком  - отримують допомогу члени їх сімей за наявністю свідоцтва про смерть.

    2.2. Порядок надання одноразової фінансової допомоги

    2.2.1. Фінансова допомога передбачена цим Порядком  не носить постійного характеру, а є додатковою до існуючого доходу і може надаватися жителям села   ( членам їх сімей) не більше одного разу на рік за умови надання відповідних документів у разі укладання контракту у 2018 році.

    2.2.2. У разі укладання контракту на проходження військової служби 2018 році громадянин ( члени їх сімей)  села  надає до Тальнівського  об’єднаного районного  військового комісаріату наступні документи:

- заяву на ім’я  сільського  голови

- копію паспорта,

- копію ідентифікаційного коду,

- документ про номер особового розрахункового рахунку та реквізити банку, в який перерахувати кошти.

     У разі звернення членів їх сімей до вищевикладених документів до Тальнівського об’єднаного районного  військового комісаріату  надається:

- довідка про склад сім’ї

- документ підтверджуючий родинний зв'язок (акт обстеження побутових умов що підтверджує факт ведення суспільного домогосподарства),

    У разі отримання фінансової допомоги членом сім’ї на військовослужбовця що проходив службу на контракті, та уклав цей контракт у 2018 році, який ще не отримував допомогу яка передбачена цим Порядком , у разі його загибелі

до вищевикладених документів додається  свідоцтво про смерть.

     2.2.3. Підставою для розгляду питання сільською радою щодо  надання фінансової  допомоги військовослужбовцю, який уклав контракт,  є :

- заява громадянина на ім’я сільського  голови;

-  список  та проханням від військового комісара про надання фінансової допомоги;

-  ксерокопія паспорта,

- ксерокопія ідентифікаційного коду,

- номер особового розрахункового рахунку та реквізити банку, в який перерахувати кошти;

-  оригінал довідки із військової частини  про перебування на військовій службі, - ксерокопія витягу з наказу по військовій частині про укладення контракту та проходження військової служби,

- ксерокопія Контракту про проходження військової служби,

- ксерокопію  посвідчення учасника бойових дій

- Акт обстеження матеріально-побутових умов заявника,

- ксерокопія паспорта отримувача допомоги,

- ксерокопія ідентифікаційного номера отримувача допомоги,

- поштова адреса отримувача допомоги, або номер карткового рахунка, відкритого в одній із установ банку. 

     Підставою для надання фінансової допомоги  у разі звернення членів їх сімֹֹї є заява громадянина на ім’я сільського  голови зі списками та проханням від військового комісара про надання фінансової допомоги, з ксерокопію паспорту, ксерокопія ідентифікаційного коду, номер особового розрахункового рахунку та реквізити банку, в який перерахувати, доручення, довідку про склад сім’ї, документ який підтверджує родинний зв’язок( акт обстеження побутових умов що підтверджує факт ведення суспільного домогосподарства).

    Підставою для отримання фінансової допомоги членам сім’ї на військовослужбовця що проходив службу на контракті та уклав цей контракту 2018 році, який ще не отримував допомогу,  яка передбачена цим Порядком , у разі його загибелі,  є заява громадянина на ім’я сільського  голови зі списками та проханням від військового комісара про надання фінансової допомоги, з ксерокопію паспорту, ксерокопія ідентифікаційного коду, номер особового розрахункового рахунку та реквізити банку, в який перерахувати, доручення, довідку про склад сім’ї, документ який підтверджує родинний зв’язок,  копія свідоцтва про смерть.    

    2.3. Розмір одноразової фінансової допомоги на поточний рік жителям села, які уклали контракт на проходження військової служби,  визначається рішенням сесії сільської  ради при прийняті бюджету,  виходячи з реальних можливостей сільського   бюджету.

    2.4. Порядок розгляду заяв про надання фінансової допомоги :

- сільський  голова  приймає на розгляд звернення військового комісара  разом з списком   військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби за контрактом у 2018 році і на час укладання контракту зареєстровані в селі  для виплати одноразової фінансової допомоги і передає документи на розгляд сільської ради;

 - проект рішення сільської  ради про надання фінансової допомоги готує секретар ради;

- виплата фінансової допомоги здійснюється через відділення банку, обраного заявником.

Секретар  ради                                                           О.Ополонець 

 

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА     СІЛЬСЬКА РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                   27 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ 

04 травня 2018 року

         с.Колодисте        

№ 27/5

 

Про встановлення розміру матеріальної допомоги

на поховання деяких категорій осіб виконавцю

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася

поховати померлого

      Згідно ст. 40 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99

«Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов»язалася поховати померлого»,  врахувавши рішення сільської ради від 20.12.2017 р.№24/3 «Про сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 рокита план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2018 рік» та  пропозиції депутатів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

     1. Встановити розмір  допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого в сумі  2000   грн.( дві  тисячі  грн.).

     2. При наданні допомоги, вказаної в п.1 цього рішення,  керуватись Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99

«Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» та Програмою «Турбота на 2018 -2020 роки», затвердженою  рішенням сільської ради від 20.12.2017 р. №24/3 щодо надання  допомоги  на поховання померлого (померлої):
    1) аспіранта,  докторанта,  клінічного  ординатора,  студента
вищого  навчального закладу I-IV рівня акредитації,  що навчається
за денною формою,  учня професійно-технічного навчального закладу,
якщо  померлий  не  утримувався  особою,  застрахованою  в системі
загальнообов'язкового державного соціального  страхування;  особи,
яка перебувала на утриманні зазначених осіб;     

     2) дитини,  на  яку  один  з  батьків (опікун,  піклувальник,
усиновитель),  що не застрахований в системі загальнообов'язкового
державного соціального страхування,  отримував допомогу відповідно
до Закону  України  "Про  державну  допомогу  сім'ям   з   дітьми" ;

     3) особи,  не  застрахованої  в системі загальнообов'язкового
державного  соціального  страхування,  яка  отримувала  на  дитину
допомогу  відповідно  до  Закону  України  "Про  державну допомогу
сім'ям з дітьми"або  Закону  України  "Про  державну
соціальну допомогу   інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам";

     4) особи,  яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті
не працювала,  не перебувала на службі,  не зареєстрована у центрі
зайнятості як безробітна;

     5) особи,  яка не має права на отримання пенсії або державної
соціальної  допомоги  відповідно  до  Закону України "Про державну
соціальну допомогу особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  та
інвалідам" ;

     6)  особи, яка мала право на призначення пенсії або державної
соціальної  допомоги  відповідно  до  Закону України "Про державну
соціальну  допомогу  особам,  які  не  мають  права  на пенсію, та
інвалідам" , але за життя таким правом не скористалася.      

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                   О.Сарана   

 


              КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                        27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ   

                                                    РІШЕННЯ 

04 травня 2018 року                   с. Колодисте              № 27/ 6                     

Про виділення одноразової                                                                цільової допомоги згідно                                                                                поданої заяви ХХХХХХХ

      Розглянувши заяву громадянина ХХХХХХХ про виділення одноразової  цільової допомоги учасник бойових дій  та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми  «Турбота »  на 2018 – 2020 роки від 20.12.2017 року № 24/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати громадянину ХХХХХХ одноразову  цільову допомогу в сумі 2000 (дві тисячі) гривень.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана 

 

 

             КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                         27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                                   РІШЕННЯ 

04 травня 2018 року                   с. Колодисте              № 27/7                                            

Про виділення одноразової

 цільової допомоги згідно

поданої заяви ХХХХХХХ

      Розглянувши заяву громадянина ХХХХХХ про виділення одноразової  цільової допомоги учасник бойових дій  та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми  «Турбота »  на 2018 – 2020 роки від 20.12.2017 року № 24/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати громадянину ХХХХХХ одноразову  цільову допомогу в сумі 2000 (дві тисячі) гривень.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана 

 
 
  Описание: GERB


              КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                      27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                        

                                                      РІШЕННЯ

04 травня 2018 року                   с. Колодисте              № 27/8                                            

Про виділення одноразової

 цільової допомоги згідно

поданої заяви ХХХХХХ

      Розглянувши заяву громадянина ХХХХХХ про виділення одноразової  цільової допомоги учасник бойових дій  та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми  «Турбота »  на 2018 – 2020 роки від 20.12.2017 року № 24/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Надати громадянину ХХХХХХ одноразову  цільову допомогу в сумі 2000 (дві тисячі) гривень.

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана

 

                           КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                

                                                       РІШЕННЯ

04 травня 2018 року                   с. Колодисте              № 27/9                                            

Про виділення одноразової

 цільової допомоги згідно

поданої заяви ХХХХХХ

      Розглянувши заяву громадянина ХХХХХХ про виділення одноразової  цільової допомоги учасник бойових дій  та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми  «Турбота »  на 2018 – 2020 роки від 24.12.2015 року № 24/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати громадянину ХХХХХХ одноразову  цільову допомогу в сумі 2000 (дві тисячі) гривень.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана 

 

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ   

                                              РІШЕННЯ

04 травня 2018 року             с. Колодисте              № 27/10                                           

Про виділення одноразової

 цільової допомоги згідно

поданої заяви ХХХХХХХ

      Розглянувши заяву громадянина ХХХХХХХ про виділення одноразової  цільової допомоги учасник бойових дій  та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми  «Турбота »  на 2018 – 2020 роки від 20.12.2017 року № 24/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати громадянину ХХХХХХХ одноразову  цільову допомогу в сумі 2000 (дві тисячі) гривень.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана                                                                                 

 

 

 
  Описание: GERB


                            КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                  27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                

                                                       РІШЕННЯ 

04 травня 2018 року                   с. Колодисте              № 27/11                                            

Про виділення одноразової

 цільової допомоги згідно

поданої заяви ХХХХХХХ

      Розглянувши заяву громадянина ХХХХХХХ про виділення одноразової  цільової допомоги учасник бойових дій  та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми  «Турбота »  на 2018 – 2020 роки від 20.12.2017 року № 24/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати громадянину ХХХХХХХ одноразову  цільову допомогу в сумі 2000 (дві тисячі) гривень.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана 

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                     27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                               

                                                     РІШЕННЯ

04 травня 2018 року                   с. Колодисте              № 27/12                                            

Про виділення одноразової

 цільової допомоги згідно

поданої заяви ХХХХХХХ

      Розглянувши заяву громадянина ХХХХХХ про виділення одноразової  цільової допомоги учасник бойових дій  та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми  «Турбота »  на 2018 – 2020 роки від 20.12.2017 року № 24/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Надати громадянину ХХХХХХ одноразову  цільову допомогу в сумі 2000 (дві тисячі) гривень.

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана       

 

      КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                          27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                             РІШЕННЯ

04 травня 2018 року                   с. Колодисте              № 27/13                                            

Про виділення одноразової

цільової допомоги згідно

поданої заяви ХХХХХХХ

      Розглянувши заяву громадянина ХХХХХХХ про виділення одноразової  цільової допомоги учасник бойових дій  та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми  «Турбота »  на 2018 – 2020 роки від 20.12.2017 року № 24/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати громадянину ХХХХХХХХ одноразову  цільову допомогу в сумі 2000 (дві тисячі) гривень.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана   

 

 

 
  Описание: GERB


                            КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                

                                                   РІШЕННЯ

04 травня 2018 року                   с. Колодисте              № 27/14                                           

Про виділення одноразової

цільової допомоги згідно

поданої заяви ХХХХХХ

      Розглянувши заяву громадянки ХХХХХХХ про виділення одноразової  цільової допомоги учасник бойових дій  та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми  «Турбота »  на 2018– 2020 роки від 20.12.2017 року № 24/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати громадянці ХХХХХХ одноразову  цільову допомогу на вирішення соціально - побутових питань в сумі 2000 (дві тисячі) гривень.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана   

 

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                

                                                      РІШЕННЯ

04 травня 2018 року                    с.Колодисте              № 27/ 15                                            

Про можливість виділення матеріальної

допомоги на лікування згідно

поданої заяви ХХХХХХ

      Розглянувши заяву гр. ХХХХХХ про виділення матеріальної допомоги на лікування, придбання медикаментів та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програмою «Турбота» на 2018 – 2020 роки від 20.12.2017 року № 24/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити гр. ХХХХХХ у наданні допомоги на лікування та придбання медикаментів, оскільки в сільській програмі «Турбота» на 2018-2020 роки затвердженої рішенням сесії від 20.12.2017 року № 24/3 матеріальна грошова допомога на лікування та придбання медикаментів надається тільки онкохворим та тяжкохворим громадянам.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                              

                                                       РІШЕННЯ

 

04 травня 2018 року                    с.Колодисте              № 27/ 16                                           

Про виділення матеріальної допомоги

на лікування згідно

поданої заяви Качур П.К.

      Розглянувши заяву гр. Качур Парасковії Кузьмівни про виділення матеріальної допомоги на лікування, придбання медикаментів та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програмою «Турбота» на 2018 – 2020 роки від 20.12.2017 року № 24/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити гр. Качур Парасковії Кузьмівні у наданні допомоги на лікування та придбання медикаментів, оскільки в сільській програмі «Турбота» на 2018-2020 роки затвердженої рішенням сесії від 20.12.2017 року № 24/3 матеріальна грошова допомога на лікування та придбання медикаментів надається тільки онкохворим та тяжкохворим громадянам.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана   

 
 
 
 
Описание: GERB


                              КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
27 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                                     РІШЕННЯ

04 травня 2018 року                 с. Колодисте                    № 27/17

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 20.12.2017 р. №24/3

«Про сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки                                  та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2018 рік»

          Заслухавши інформацію сільського голови Сарани О.Д.  про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2017 р. №24/3 «Про сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2018 рік» врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

      Внести зміни в Додаток 1 рішення сільської ради від 20.12.2017 № 24/3 «Про затвердження плану заходів та кошторису витрат на 2018 рік з реалізації  сільської Програми «Турбота» на 2018 -2020 роки», а саме:

1.  Доповнити кошторис витрат на 2018 рік з  реалізації Програми:

- підпункт  8«Надання одноразової цільової допомоги учасникам бойових дій, в тому числі  в Афганістані»коштами в сумі 18 тис. гривень за рахунок вільних залишків видатками сільського бюджету та викласти План заходів та кошторис витрат з реалізації Програми на 2018 рік  в новій редакції    (додаток 1).

2.Контроль за виконання програми покласти на постійні комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів. 

Сільський голова                                                                      О.Сарана  

 

                                                                                       Додаток1                                                                                      до  рішення  сільської  ради                                                                          від 04.05.2018 № 27/17

                                                                                        

План заходів та кошторис витрат

на 2018рік з реалізації сільської програми

                                       «Турбота» на 2018-2020 роки

                                            

№ п/п

               Зміст заходів

Відповідальні   

  виконавці

Термін

викона-

ня

Джерело фінансування,

тис. грн

 

 

Сільський бюджет

Кошти вільного залишку

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Проводити планомірне обстеження умов проживання осіб похилого віку, інвалідів, багатодітних та малозабезпечених сімей з метою визначення осіб, які потребують різних видів допомоги

Виконавчий комітет сільської ради, фахівець із соціальної роботи

Постійно

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

2

Надання грошової допомоги на поховання громадян не пенсійного віку та невідомим особам

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно по мірі не обхід-ності

   

 

 

3

Систематично проводити благодійні акції з метою залучення додаткових коштів та натуральної допомоги для надання різних видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення

Виконавчий комітет сільської ради, фахівець із соціальної роботи

Постійно

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

4

Надання грошової допомоги до Міжнародного дня інвалідів дітям-інвалідам

Виконавчий комітет сільської ради

3 грудня 2018року

    

 

 

5

Надання грошової ї допомоги для лікування  онкохворих, тяжкохворих громадянта для  придбання медикаментів;

 

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно по мірі необхідності

  

 

     2,0

 

 

6

Надання одноразової цільової матеріальної допомоги ветеранам  Великої Вітчизняної війни до  Дня пам’яті та примирення

Виконавчий комітет сільської ради

8 Травня 2018року

    

 

 

7

Придбання листівок для вітання людей похилого віку до ювілейних дат

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Надання одноразової цільової допомоги учасникам бойових дій, в тому числі  в Афганістані

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

   18,0

 

 

9

Надання одноразової грошової матеріальної допомоги особам, переміщеним зі східних областей України

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

   

 

 

10

Надання одноразової цільової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції на сході України, батькам або  їх членам  сім»ї, мобілізованим  та членам сім»ї мобілізованих,  військовозобов’язаних

для придбання необхідних речей (одягу, взуття, амуніції тощо) та для лікування і реабілітації  учасників АТО і мобілізованих

Виконавчий комітет сільської ради

 

Постійно

      

 

 

 

11

Надання одноразової матеріальної допомоги голові ради ветеранів до Дня людей похилого віку

Виконавчий комітет сільської ради

Жовтень 2018рік

    

 

 

12

Надання матеріальної допомоги жителям села в надзвичайних ситуаціях (пожежа, буревії та н...)

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно

    

 

 

13.

Надання одноразової цільової грошової допомоги для  підтримки малозабезпечених, соціально незахищених громадян, а також пільгової категорії громадян, в тому числі на придбання лічильників витрати  води,

Виконавчий

Комітет

Сільської ради

 

2018р.

 

 

 

14.

Надання одноразової  цільової грошової допомоги  для  підтримки малозабезпечених, соціально незахищених громадян, багатодітних сімей для часткової оплати за харчування дітей в дошкільному комунальному закладі освіти.

Виконавчий

Комітет

Сільської ради

 

2018 р

 

 

 

15.

надання одноразової цільової грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, для   вирішення соціально-побутових питань до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 14 грудня

 Виконавчий комітет сільської ради

14 грудня

2018 р.

 

 

 

 

16.

надання одноразової  цільової грошової допомоги  громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин села»

Виконавчий комітет сільської ради        

До Дня села

 

 

 

 

 

    Разом

 

 

      20,0

 

 

               

 

 

Секретар ради                                               О.Ополонець                                                                                                                       

 

  


КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
27 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

04 травня 2018 року                с. Колодисте                    № 27/18

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 20.12.2017 р. №24/7

«Про Програму розвитку культури та спорту

на території Колодистенської сільської ради

та плану заходів і  кошторису витрат з її реалізації  на 2018 рік»

 

          Заслухавши інформацію сільського голови Сарани О.Д.  про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2017 р. №24/7 «Про Програму розвитку культури та спорту на території Колодистенської сільської ради

та плану заходів і  кошторису витрат з її реалізації  на 2018 рік» врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

      Внести зміни в Додаток 1 рішення сільської ради від 20.12.2017 № 24/7 «Про затвердження плану заходів та кошторису витрат на 2018 рік

з реалізації  сільської Програми розвитку культури та спорту на території Колодистенської сільської ради на 2018 -2020 роки», а саме:

1.  Доповнити кошторис витрат на 2018 рік з  реалізації Програми:   -    підрозділ 1.2. «Проведення заходів до Новорічних та Різдвяних свят, до Дня матері, до Дня пам’яті та примирення (вшанування ветеранів війни),  проведення  свята Івана Купала, інших свят,  в тому числі закупівля новорічних  призів, ялинкових прикрасі  подарунків та подарунків і квітів  до  Дня матері, Дня пам’яті та примирення ,   Івана Купала, Дня села,  для першокласників та випускників школи коштами в сумі 2,0тис. гривень за рахунок вільних залишків сільського бюджету та викласти План заходів та кошторис витрат з реалізації Програми на 2018 рік  в новій редакції    (додаток 1).

2.Контроль за виконання програми покласти на постійні комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                                      О.Сарана 

 

                                                                                       Додаток 1                                                                 до рішення ради від 04.05.2018 № 27/18                 

                      ПЛАН ЗАХОДІВ  ТА КОШТОРИС ВИТРАТ                                 в 2018 році з   реалізації Програми  розвитку  культури та спорту                   на  території  сільської  ради  на  2018 – 2020   роки  

Розділ 1.  Забезпечення  населення  сільської  ради  послугами  закладів  культури та  створення  комфортних   умов  для  користувачів  послуг  і  відвідувачів

         1.1.  Забезпечення  функціонування    мережі  закладів  культури  сільської  ради, за умови  «дофінансування» для їх утримання за рахунок коштів вільного залишку сільського бюджету 0 грн.

        1.2. Проведення заходів до Новорічних та Різдвяних свят, до Дня матері, до Дня пам’яті та примирення (вшанування ветеранів війни),  проведення  свята Івана Купала, інших свят,  в тому числі закупівля новорічних  призів, ялинкових прикрасі  подарунків та подарунків і квітів  до  Дня матері, Дня пам’яті та примирення ,   Івана Купала, Дня села,  для першокласників та випускників школи    - 2,0 тис.грн.                                                                      

Розділ 2.  Забезпечення  розвитку  культури та спорту

     2.1.  Підтримка  діяльності  клубного закладу, в тому числі поточний ремонт та інвентар, створення  умов  для  розвитку  самодіяльної  народної творчості, в тому числі участь за  запрошенням   аматорського художнього колективу  у виїзних концертах та оглядах,    проведення спортивних  змагань та участь у виїзних змаганнях,   в тому числі змагання за звання  « Найспортивніше село» в сумі 400 грн.

    2.2.  Створення  сприятливих  умов  для  роботи  аматорських  колективів,   окремих  виконавців,  сільської футбольної команди, в тому числі придбання концертних костюмів та спортивної форми 0 грн.                                                                    

     2.3.  Сприяння   художнім  аматорським  колективам   та  окремим  виконавцям,  працівникам, сільській футбольній команді   у  поїздках на  районні  огляди,  конкурси,   свята, творчі та  спортивні змагання,   звіти ( транспортні витрати та витрати на харчування)  -0 грн

               Розділ  3.  Забезпечення  розвитку  творчого  потенціалу  та  культурного  і спортивного простору  сільської  ради

     3.1.  Участь   сільської футбольної команди   у  районних  оглядах,    спортивних змаганнях   звітах -0 грн.                                                                   

Розділ 4. Забезпечення  розвитку  кадрового  потенціалу  галузі культури та спорту .

     4.1. Направляти на  навчання  до  вищих  навчальних закладів  культури,   мистецтва  та спорту випускників  сільського навчального закладу .

     4.2.  Організувати  акції  підтримки  працівників   культури та спорту   місцевими  підприємствами,  організаціями,  сільгосптовариствами.       

Секретар  ради                                                     О.Ополонець   

 

КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
27 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                                     РІШЕННЯ

04 травня 2018 року                 с. Колодисте                    № 27/19

Про виділення коштів на проведення

Дня пам’яті та примирення

          Заслухавши інформацію сільського голови Сарани О.Д.  про виділення коштів на проведення Дня пам’яті та примирення, а саме придбання та покладання вінків до обеліска Слави згідно«Програми розвитку культури та спорту на території Колодистенської сільської ради та плану заходів і  кошторису витрат з її реалізації  на 2018 рік» врахувавши пропозиції депутатів керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

      1. Виділити кошти на проведення Дня пам’яті та примирення, а саме придбання та покладання вінків до обеліска Слави згідно«Програми розвитку культури та спорту на території Колодистенської сільської ради та плану заходів і  кошторису витрат з її реалізації  на 2018 рік» в сумі 587 гривень.

 2.Контроль за виконання програми покласти на постійні комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Сільський голова                                                                      О.Сарана 

 
 
 

 

КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
27 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

     РІШЕННЯ

04 травня 2018 року                    с. Колодисте                    № 27/20

Про надання субвенції на виконання 

районних Програм «Освіта Тальнівщини» 

та «Оздоровлення та відпочинку дітей

і учнівської молоді на 2016-2021 роки»

 

        Розглянувши лист директора Колодистенського  НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.» імені Василя Доманицького від  03.05.2018 р.вих. № 37,  керуючись ч.2 статті 85,  статтями   91, 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтею   65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Надати субвенцію районному бюджету длявиконання  районних Програм: «Освіта Тальнівщини» та  «Оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2021 роки» за рахунок коштів вільного залишку сільського  бюджету за умови відсутності заборгованості  бюджету за захищеними статтями видатків на :

- на фінансування витрат з харчування дітей, які будуть відпочивати у пришкільному оздоровчому таборі–3,0 тис. грн. ;

- на придбання фарби на поточний ремонт школи – 7,0 тис. грн.

        2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті  для  надання субвенції районному бюджету згідно пункту 1 цього рішення на суму10,0 тис. гривень.

          3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення,  рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  договору   здійснити передачу  коштів  між місцевими бюджетами.

          4.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питаньпланування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                        О.Сарана  

 


                                                               

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                               27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                 

                                                      РІШЕННЯ 

    04 травня 2018 року                 с.Колодисте                       № 27/ 21  

Про розгляд листа начальника                                                                      відділу освіти Тальнівської                                                                            райдержадміністрації від 22.01.2018 р. № 71/07 

              Розглянувши лист начальника відділу освіти Тальнівської районної державної адміністрації від 22.01.2018 р. № 71/07 про надання субвенції для належного функціонування Колодистенського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.» імені Василя Доманицького в 2018 році, для реалізації районної програми «Освіта Тальнівщини», керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Утриматись тимчасово від надання субвенції в сумі 180,2 тис. грн. для реалізації районної програми «Освіта Тальнівщини» на 2016-2021 роки для належного функціонування Колодистенського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.» імені Василя Доманицького у 2018 році, саме: на заробітну плату, з урахуванням підвищень, та нарахувань на неї 0,5 ставки підсобного робітника; на оплату електроенергії; на придбання продуктів харчування для 18 учнів 1-4 кл.; на заробітну плату та нарахування на неї обслуговуючому персоналу , в зв’язку з недостатньою кількістю цих коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади.

         2. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення, при уточненні виконання бюджету за результатами роботи за Іпівріччя 2018року при наявності відповідних коштів.

         3.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                               О.Сарана   

 

                                                               

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                          27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                

                                                      РІШЕННЯ

    04 травня 2018 року               с.Колодисте                       № 27/ 22  

Про розгляд листа директора                                                                    Тальнівського районного територіального центру                                          соціального обслуговування від 05.02.2018 р. № 77 

              Розглянувши лист директора Тальнівського районного територіального центру соціального обслуговування про надання субвенції для виплати заробітної плати соціальному робітнику, який обслуговує одиноких непрацездатних громадян на дому в с.Колодисте, керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Утриматись тимчасово від надання субвенції в сумі 57621,82  грн. для виплати заробітної плати соціальному робітнику, який обслуговує одиноких непрацездатних громадян на дому в с.Колодисте, в зв’язку з недостатньою кількістю цих коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади.

         2. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення, при уточненні виконання бюджету за результатами роботи за Іпівріччя 2018року при наявності відповідних коштів.

         3.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питаньпланування, бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                               О.Сарана 

 

                                     

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                          ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                               27 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                  РІШЕННЯ

 

    04 травня 2018 року               с.Колодисте                       № 27/ 23  

Про розгляд листа першого заступника голови Тальнівської райдержадміністрації  від 05.02.2018 р. № 01-30/122/14 

              Розглянувши лист першого заступника голови Тальнівської райдержадміністрації від 05.02.2018 р. № 01-30/122/14 про надання субвенції для реалізації районної програми «Про створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг в Тальнівському районі на 2013-2020 роки» , забезпечення надання якісних послуг жителям с.Колодистого в 2018 році  керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Утриматись тимчасово від надання субвенції в сумі 1200 грн. для забезпечення надання якісних послуг жителям с.Колодистого в 2018 році , в зв’язку з недостатньою кількістю цих коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади.

         2. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення, при уточненні виконання бюджету за результатами роботи за Іпівріччя 2018року при наявності відповідних коштів.

         3.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                               О.Сарана