Рішення сесій ради

 
 

 

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               28СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                     РІШЕННЯ

    14 червня 2018 року             с.  Колодисте                            № 28/1    

Про встановлення місцевих                                                                      податків і зборів на 2019 рік 

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1, 291-295  Податкового кодексу України ( далі - ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи, протокол №1 наради з суб’єктами  мікро та малого підприємництва села від 20.04.2018 року,  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від 04 червня 2018 р. , сільська рада                                                                                                             ВИРІШИЛА :

      1.Встановити з 1 січня 2019 року на території  Колодистенської         сільської ради місцеві податки і збори :

  * 1.податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно додатку 1.

 * 1.2.транспортний податок, згідно додатку 2.

 *1.3. туристичний збір, згідно додатку 3.

 *1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів, згідно додатку 4.                                                                                                    *1.5. Єдиний податок, згідно додатку 5.  

          2.Секретарю сільської ради :

          2.1.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.         2.2.   відповідно до п.п.12.3.3. п.12.3. статті 12 ПКУ, копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.                               3.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2019року.                                                                                       4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

Сільський голова                                                      О.Сарана 

 

                                                                                     Додаток  1                                                                                   до рішення сільської ради                                                                                   від 14.06.2018 №28/1

1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

  1. Визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ:

     -об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

е)  дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

    - об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

       У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі;

     1.2. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ:

 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

     1.3. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об*єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ:                                                                                Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

     1.1.4. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

     1.1.5. згідно п.п. 266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;                    б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;                                                                                                       в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.                                                                                                    Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

1.1.6.ставки податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для  об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються на 2019 рік рішенням сільської радив розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування  згідно таблиці, що  додається. 

    1.1.7. відповідно пункту 266.4.2 статті 266 Податкового кодексу України, та враховуючи відсутність прибутків і пропозиції релігійної громади, встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що наявні на території села і перебувають   у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями)   звільнивши їх від сплати цього податку;

    1.1.8. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

    1.1.9.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ:                                                                                            Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті 266  ПКУ, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті 266 ПКУ , та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті 266 ПКУ, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

 ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

    1.1.10.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ:

     Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар ради                                                                         О.Ополонець 

 

                                                                            Таблиця 1 до додатку 1

                                                                      до рішення про встановлення місцевих податків і зборів

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         рішенням Колодистенської сільської ради

                                                                                   14.06.2018 р. №28/1

 

 

СТАВКИ 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

71

Код району

240

Код згідно з КОАТУУ

7124084000

Найменування

адміністративно-

територіальної

одиниці або

населеного пункту,

або території

об’єднаної

територіальної

громади

с.Колодисте

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

-

-

-

-

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

-

-

-

-

1110.3

Будинки садибного типу

0,10

 -

0,10

1110.4

Будинки дачні та садові

-

-

-

-

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

-

0,10

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

-

-

-

-

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

-

-

-

-

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

-

-

-

-

1122.3

Будинки житлові готельного типу

-

-

-

-

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

-

-

-

-

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

-

-

-

-

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

-

-

-

-

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

-

-

-

-

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

-

-

-

-

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

-

-

-

-

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

-

-

-

-

1211.2

Мотелі

-

-

-

-

1211.3

Кемпінги

-

-

-

-

1211.4

Пансіонати

-

-

-

-

1211.5

Ресторани та бари

-

-

-

-

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

-

-

-

-

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

-

-

-

-

1212.3

Центри та будинки відпочинку

-

-

-

-

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

-

-

-

-

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,10

 -

0,10

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,10

0,10

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

-

-

-

-

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

-

-

-

-

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

-

-

-

-

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,10

0,10

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,25

-

-

-

-

-

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

-

-

-

-

-

-

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

-

-

-

-

-

-

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,25

-

-

-

-

-

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

-

-

-

-

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,25

-

 -

 -

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,25

-

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

-

-

-

-

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

-

-

-

-

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

-

-

-

-

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

-

-

-

-

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

-

-

-

-

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

-

-

-

-

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

-

-

-

-

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

-

-

-

-

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,10

-

 -

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

-

-

-

-

1242.2

Гаражі підземні

-

-

-

-

1242.3

Стоянки автомобільні криті

-

-

-

-

1242.4

Навіси для велосипедів

-

-

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

-

-

-

-

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

-

-

-

-

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

-

-

-

-

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

-

-

-

-

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

-

-

-

-

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

-

-

-

-

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,25

-

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

-

-

-

-

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

-

-

-

-

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

-

-

-

-

1252.2

Резервуари та ємності інші

-

-

-

-

1252.3

Силоси для зерна

0,10

0,10

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

-

-

-

-

1252.5

Склади спеціальні товарні

-

-

-

-

1252.6

Холодильники

-

-

-

-

1252.7

Складські майданчики

-

-

-

-

1252.8

Склади універсальні

-

-

-

-

1252.9

Склади та сховища інші5

0,10

-

-

0,10

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

-

-

-

-

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

-

-

-

-

1261.3

Цирки

-

-

-

-

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,00

 -

1,00

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

-

-

-

-

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

-

-

-

-

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

-

-

-

-

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0,10

-

1262.3

Технічні центри

-

-

-

-

1262.4

Планетарії5

-

-

-

-

1262.5

Будівлі архівів5

0,01

 -

-

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

-

-

-

-

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

-

-

-

-

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

-

-

-

-

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,10

-

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

-

-

-

-

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,10

-

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

-

-

-

-

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

-

-

-

-

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

-

-

-

-

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

-

-

-

-

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

-

-

-

-

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

-

-

-

-

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

-

-

-

-

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,10

-

 -

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

-

-

-

-

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

-

-

-

-

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

-

-

-

-

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

-

-

-

-

1265.2

Басейни криті для плавання

-

-

-

-

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

-

-

-

-

1265.4

Манежі легкоатлетичні

-

-

-

-

1265.5

Тири

-

-

-

-

1265.9

Зали спортивні інші

-

-

-

-

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,10

0,10

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,10

0,10

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,10

0,10

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,10

0,10

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,10

0,10

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

-

-

-

-

1271.7

Будівлі рибного господарства5

-

-

-

-

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,25

-

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,10

0,10

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,10

-

 -

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

-

-

-

-

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,01

-

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,01

-

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

-

-

-

-

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,01

-

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

-

-

-

-

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

-

-

-

-

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

-

-

-

-

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

                                                                  

0,10

-

 

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви,   гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси,

 котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, тощо

-

 -

0,00

 -

                 

 __________

 1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

Секретар ради                                                            О.Ополонець 

 

Таблиця  2 до  додатка 1                      про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки                                        ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням  сільської ради від 14.06.2018 р. № 28/1

                                               ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2019  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

71

Код району

240

Код згідно з КОАТУУ

7124084000

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які

перебувають у власності органів державної влади,

органів місцевого самоврядування, а також

 організацій, створених ними в установленому порядку,

що повністю утримуються за рахунок відповідного

державного бюджету чи місцевого бюджету і є

неприбутковими (їх спільній власності);                                  100%

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;                             100%

в) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання,

 у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана

 такою згідно з рішенням сільської ради                                                        100%

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки,

 що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського

 піклування, та особам з їх числа, визнаним такими

відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються

 одинокими матерями (батьками), але не більше одного

 такого об’єкта на дитину;                                                           100 %

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються  суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу,  що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах  та на  ринках;          100%

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;                                100%

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,  призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;                                                                                                            100%

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості,  які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;                  100%

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності

 релігійних організацій, статути (положення) яких

 зареєстровано у встановленому законом порядку, та

використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної

діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність

 засновані такими релігійними організаціями добродійні

 заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім

 об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича

та/або господарська діяльність;                                                    100%

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних

закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування,

що використовуються для надання освітніх послуг;                            100%

к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним

 або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.       100%    База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в

       тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи

        - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).                                                                              __________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Секретар  ради                                                        О.Ополонець

 

                                                                                       Додаток 2                                                                                               до рішення ради                                                                                       від 14.06.2018 №28/1

                            2.Транспортний податок

    2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     2.2. об'єктом оподаткування транспортним податком  є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;                                                                      2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

     2.4. ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

     2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

     2.7. Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ.

Секретар ради                                                                          О.Ополонець

 

                                                                                   Додаток 3                                                                                                      до рішення                                                                                           ради від 14.06.2018 №28/1

                                 3.Туристичний збір                               

     3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

     3.2. платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     3.3. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

     3.4. база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     3.5. справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     3.6. порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     3.7. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар ради                                                О.Ополонець

 

                                                                                       Додаток 4                                                                                             до рішення ради                                                                                     від 14.06.2018 №28/1

                   4.Збір за місця для паркування транспортних засобів

   4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     4.2. об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      4.3. базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

4.4.  ставки збору за місця для паркування транспортних засобів  встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року»;

      4.5. порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

     4.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар ради                                                          О.Ополонець

 

                                                                                      Додаток 5                                                                                                   до рішення ради                                                                                         від 14.06.2018 №28/1

                                               5.Єдиний податок

       5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України ( далі –ПКУ), та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

    Відповідно до п.   291.4. статті 291 ПКУ, суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

        5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

        5.3.  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

         5.4. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

         5.5. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік ;       

   5.6.  відповідно до п. 293.1. статті 293 ПКУ, ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

   5.7. відповідно до п.293.2. статті 293 ПКУ, фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими радами  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

  5.8. відповідно до п. 293.3 статті 293  ПКУ, відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

       5.9. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

       5.10. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

       5.11. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ;

 5.12. встановити фіксовані ставки єдиного податку   для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у  відсотках до  розміру прожиткового мінімуму :

Розмір ставок для платників єдиного податку 1 групи –

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осібта обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує  300 000грн.

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 1 групиу відсоткахдо  розмірупрожиткового мінімумудля працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  харчовими  продуктами

10%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  текстильними  виробами,  одягом  і  взуттям

10%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  іншими  товарами

10%

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10%

81.30

Надання ландшафтних послуг

10%

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10%

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10%

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10%

13.96

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

13.99

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10%

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10%

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10%

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10%

14.14

Виробництво спіднього одягу

10%

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

10%

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10%

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та ін. м-лів

10%

15.20

Виробництво взуття

10%

 16.23

Виробництво  інших  дерев»яних  будівельних  конструкцій  і  столярних  виробів

10%

16.29

Виробництво  інших   виробів  з  деревини:  виготовлення  виробів  з  корка,  соломки  та  рослинних  матеріалів  для  плетіння

10%

 25.12

Виробництво  металевих  дверей  і  вікон

10%

25.72

Виробництво  замків  і  дверних  петель

10%

25.99

Виробництво  інших  готових  металевих  виробів, н. .в. і. у.

10%

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

10%

31.01

Виробництво меблів  для  офісів  і  підприємств  торгівлі

10%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

10%

31.09

Виробництво  інших  меблів

10%

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10%

45.40

Торгівля  мотоциклами,  деталями , приладдям  до  них,  техобслуговування  і  ремонт 

10%

52.21

Допоміжне  обслуговування  наземного  транспорту

10%

95.23

Ремонт взуття

10%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10%

95.25

Ремонт годинників

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

13.30

Оздоблення текстильних виробів

10%

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10%

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10%

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

81.21

Загальне прибирання будинків

10%

81.22

Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів

10%

81.29

Інші види діяльності з прибирання

10%

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10%

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10%

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10%

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10%

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

10%

 

 

5.13. встановити фіксовані ставки єдиного податку   для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць  для другої групи платників єдиного податку - у  відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати.

 

                   Розмір ставок для платників єдиного податку 2 групи -

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб

або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,

одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує 1 500 000 грн. 

 

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 2 групиу відсотках до розмірумінімальної заробітної плати, встановленої  на 1 січня податковогозвітного року

01.11 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

15%

01.13

Вирощування овочів і баштаних культур ,корнеплодів і бульбоплодів

15%

01.19 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

15%

01.24 

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

15%

 01.25

Вирощування ягід,горіхів,інших фруктів

15%

01.29 

Вирощування інших багаторічних культур 

15%

01.30

Відтворення  рослн

15%

01.41 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

15%

01.42 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

15%

01.46 

Розведення свиней 

15%

01.47 

Розведення свійської птиці 

15%

01.49 

Розведення інших тварин 

15%

01.50 

Змішане сільське господарство 

15%

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

15%

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

15%

01.63

Післяурожайна діяльність

15%

01.70 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

15%

02.10 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

15%

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

15%

03.12 

Прісноводне рибальство 

15%

10.13 

Виробництво м'ясних продуктів 

15%

10.39 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

15%

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

15%

10.51

Перероблення  молока,  виробництво  масла  та  сиру

15%

10.61 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

15%

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

15%

10.73 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

15%

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

15%

10.92 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

15%

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

15%

13.94 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

15%

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

15%

14.12

Виробництво  робочого  одягу

15%

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

15%

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

15%

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

15%

15.20 

Виробництво взуття 

15%

16.10 

Лісопильне та стругальне виробництво 

15%

16.21 

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 

15%

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

15%

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

15%

18.11 

Друкування газет 

15%

18.12 

Друкування іншої продукції 

15%

20.14 

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 

15%

22.11 

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 

15%

22.23 

Виробництво будівельних виробів із пластмас 

15%

23.11 

Виробництво листового скла 

15%

23.12 

Формування й оброблення листового скла 

15%

23.31 

Виробництво керамічних плиток і плит 

15%

23.32 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 

15%

23.41 

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

15%

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

15%

23.69 

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 

15%

23.70 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

15%

25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

15%

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

15%

25.72 

Виробництво замків і дверних петель 

15%

25.99 

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 

15%

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

15%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

15%

31.09 

Виробництво інших меблів 

15%

32.30

Виробництво  спортивних  товарів

15%

32.40 

Виробництво ігор та іграшок 

15%

32.99 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 

15%

33.13 

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 

15%

33.14 

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 

15%

33.17 

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 

15%

33.19 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 

15%

35.13 

Розподілення електроенергії 

15%

35.22 

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

15%

35.30 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

15%

36.00 

Забір, очищення та постачання води 

15%

37.00 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

15%

41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

15%

42.11 

Будівництво доріг і автострад 

15%

42.99 

Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 

15%

43.21 

Електромонтажні роботи 

15%

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

15%

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

15%

43.31 

Штукатурні роботи 

15%

43.32 

Установлення столярних виробів 

15%

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

15%

43.34 

Малярні роботи та скління 

15%

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

15%

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

15%

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

15%

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

15%

46.18

Діяльність  посередників,  що  спеціалізуються  в  торгівлі  іншими  товарами

15%

46.21 

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 

15%

46.31 

Оптова торгівля фруктами й овочами 

15%

46.32

Оптова  торгівля  м»ясом  і  м»ясними  продуктами 

15%

46.38 

Оптова торгівля іншими продуктами харчування,  у т.ч.  рибою, ракоподібними імолюсками 

15%

46.49 

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 

15%

46.90 

Неспеціалізована оптова торгівля 

15%

47.11 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування

15%

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

15%

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

15%

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

15%

47.41 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

15%

47.43 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

15%

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.53

Роздрібна  торгівля  килимовими  виробами,  покриттям  для  стін  та  підлоги  в  спеціалізованих  магазинах

15%

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

15%

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.64

Роздрібна торгівля  спортивним  інвентарем  у  спеціалізованих  магазинах

15%

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

15%

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

15%

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

15%

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

15%

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

15%

47.77 

Роздрібна торгівля годинниками  

15%

47.78

Роздрібна  торгівля  іншими  невживаними  товарами  в  спеціалізованих  магазинах

15%

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

15%

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами

15%

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

15%

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

15%

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

15%

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

15%

49.32 

Надання послуг таксі 

15%

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

15%

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

15%

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

15%

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

15%

56.3

Обслуговування  напоями

15%

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

15%

56.29 

Постачання інших готових страв 

15%

58.11 

Видання книг 

15%

58.13 

Видання газет 

15%

62.01 

Комп'ютерне програмування 

15%

62.02 

Консультування з питань інформатизації 

15%

62.09 

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 

15%

63.11 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 

15%

63.99 

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

15%

65.11 

Страхування життя 

15%

65.12 

Інші види страхування, крім страхування життя 

15%

65.30 

Недержавне пенсійне забезпечення 

15%

66.21 

Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

15%

66.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

15%

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (земельних ділянок загальна площа яких не перевишує 0,2га,житлові приміщення загальна площа яких не перевищує 100кв.метрів,нежитлові приміщення(споруди,будівлі)та/або їх частини загальна площа яких не перевищує 300кв.метрів)

15%

69.10 

Діяльність у сфері права 

15%

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування 

15%

70.22 

Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

15%

71.12 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 

15%

73.11 

Рекламні агентства 

15%

73.20 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

15%

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

15%

75.00 

Ветеринарна діяльність 

15%

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

15%

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

15%

77.31 

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 

15%

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

15%

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

15%

80.10 

Діяльність приватних охоронних служб 

15%

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

15%

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

15%

82.19

Фотокопіювання,  підготовка документів  та  ін.  спеціалізована  допоміжна  офісна  діяльність

15%

82.92 

Пакування 

15%

82.99 

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

15%

85.53 

Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів 

15%

85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. 

15%

86.22 

Спеціалізована медична практика 

15%

86.23 

Стоматологічна практика 

15%

93.12

Діяльність  спортивних  клубів

15%

93.13

Діяльність  фітнес-центрів

15%

93.19 

Інша діяльність у сфері спорту 

15%

93.29 

Організування інших видів відпочинку та розваг 

15%

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 

15%

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

15%

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

15%

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

15%

95.25 

Ремонт годинників

15%

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

15%

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

15%

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

15%

96.04 

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

15%

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

15%

Секретар  ради                                                                    О.Ополонець 

 

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА      СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                           28 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                                  Код згідно з КОАТУУ 7124084000

                                                РІШЕННЯ

Про  встановлення   ставок земельного  податку,                                                       пільг з його  сплати  на  2019 рік

           Відповідно до  пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3.,  12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті  12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14,  пунктів 30.2. , 30.5., 30.9  статті  30, статтей 269, 270, 271,  274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючись Законом  України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від  13.03.2017р.№16/2, що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,     аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від 04 червня 2018р.,  сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

      1. Установити на території  Колодистенської   сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета

створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 2.                                                                                                              2.    Взяти до відома ,  що :

   2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;

    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;

    2.3. базою оподаткування є :

    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;

     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;

     2.8.відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є :

- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

     3.   Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

    4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.  

      6 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення , але не раніше 01.01.2019 року.

Колодистенський сільський голова                                        О Сарана с.Колодисте   

14 червня 2018 р.№ 28/2     

 

                                                         

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                            28  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                   

                                                   РІШЕННЯ

14 червня  2018 року               с.Колодисте                       № 28/3   

Про оголошення конкурсу                                                                            з відбору  суб’єкта оціночної діяльності                                                          для  проведення незалежної оцінки                                                            об’єкта комунальної власності нерухомого                                                    майна - 3 кімнати нежитлового приміщення                                          другого поверху адміністративної будівлі

         В зв’язку з можливим поновленням договору оренди на  об’єкт комунальної власності -   нерухомого майна - 3 кімнати нежитлового приміщення другого поверху адміністративної будівлі, відповідно до рішення сільської ради від 26 червня 2017 р. №19/15«Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади»,  керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,«Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні», статтею  60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Оголосити  конкурс  з відбору  суб’єкта  оціночної  діяльності, який  буде залучений до проведення незалежної оцінки об’єкта, що належить до комунальної  власності територіальної громади і  перебуває  на балансі  сільської ради :

1.1. Назва об’єкта – 3 кімнати нежитлового приміщення другого поверху адміністративної будівлі , загальною площею 51,6 м2 ;

1.2.Місцезнаходження: 20400, Черкаська область, с.Колодисте, вул.Шевченка, буд.№5 ;  

1.3.Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для поновлення договору  оренду будівлі.

  1. Встановити, що :

2.1. Учасники конкурсу подають до сільської ради документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів.

2.2. До підтвердних документів належать:

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;

-  засвідчені  копії установчих документів учасника конкурсу;  

- копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково

залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

3. Покласти на Комісію, утворену рішенням сільської ради від 26 червня 2017 року №19/16«Про  утворення   конкурсної комісії  з проведення конкурсів на право оренди  комунального майна», повноваження  щодо організації та проведення  конкурсу  з    відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта, що належить до комунальної власності територіальної громади  села та перебуває  на балансі  сільської ради.

4.  Конкурснадокументація має  подаватися   до сільської ради   за адресою: вул.Шевченка,6, с.Колодисте, Тальнівський район, Черкаська область, індекс 20450(з відміткою «На конкурс»).

5. Конкурсна пропозиція претендента подається окремо в запечатаному конверті ( з відміткою «Пропозиція на конкурс») і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт в календарних днях.

6.Заяви  прийматимуться впродовж 30 календарних днів з дня  оприлюднення  оголошення  про конкурс в одній із районних газет.

 7. Конкурс провести 20 липня 2018року о 10.00 за адресою: вул.Шевченка,6, с.Колодисте, Тальнівський район, Черкаська область.  

Сільський голова                                                                 О.Сарана   

 

                                                      

                              КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                           28 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VIІ СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

14 червня 2018 року                   с.Колодисте                               № 28/4 

Про  режим роботи торгових                                                                          точок на території сільської ради та                                                              обмеження продажу алкогольних напоїв

        Відповідно Закону України від 22.03.2018 року № 2376-VIII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових», керуючись підпунктом 4 пункту “б” статті 30, пунктом 44-1  частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 19.12.1995р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами, постановою КМУ від 30.07.1996 р. № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» із змінами, враховуючи листи суб’єктів підприємницької діяльності про погодження режиму роботи торгових точок та пропозиції постійної комісії з питань АПК, земельних відносин, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

   1. Погодити режим роботи:

1.1.магазину підприємця Ковтюшенка Олександра Івановича, що розташований по вул.Шевченка, №1Б:

- щоденно з 08.00 до 18.00 , без вихідних та перерви на обід;

1.2. магазину підприємця Кириленко Тамари Василівни, що розташований по вул.Шевченка, №1А:

- щоденно з 08.00 до 18.00 ,  обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.;

 1.3. магазину підприємця Тернової Надії Миколаївни, що розташований по вул.Доманицького, №1А:

- щоденно з 08.00 до 18.00 , обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.  

     2.  Заборонити  продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території  сільської ради з 22.00 години вечора до 8.00 години ранку.

     3.  Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в місцях проведення масових громадських заходів на території сільської ради -  урочистих зібрань, святкувань загальнодержавних та релігійних свят, мітингів, виставок, концертних заходів тощо.

     4.  Визначити вільними від розпивання алкогольних напоїв  наступні місцяна території   сільської ради :

    4.1.у  приміщеннях та на території ФАПу;

   4.2.у приміщеннях та на територіїдошкільного та шкільного комплексу  та у десятиметровійзоніпо периметру навколо нього;

   4.3.  на   території   спортивного  майданчику та у десятиметровійзоніпо периметру навколо нього;

   4.4.у приміщеннях  та на території об’єктів культурного призначення

( клуб, бібліотека);

   4.5.   у   приміщенні сільської ради, інших державних організацій та установ та на їх території ;

  4.6.   на зупинкахгромадського транспорту ;

  4.7.  в культовихбудівляхта прилеглійтериторіїдо них;

  4.8.у  приміщеннях  підприємств,  установ та організацій усіх форм власності  .

   5. На території  сільської ради  забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років.

   6.  Продавець пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв  зобов'язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні напої, слабоалкогольні напої  паспорт або інші документи, які підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку.
    У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв  такій особі забороняється.

   7.  На території  сільської ради  забороняється:        

   7.1.розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, крім місць, вказаних в п.4 цього рішення,  також : на вулицях;у скверах, парках; на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі в нетверезому стані;

   7.2. поява  громадян в громадських місцях  у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль. 

    8. Суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю, в тому числі продаж  пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових,   дотримуватись встановленого пунктом 1 цього рішення  режиму роботи.

    9. Копію цього рішення направити в РВ УМВС України в Черкаській області та Тальнівське відділення Звенигородської ОДПІ.

   10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                            О.Сарана 

 

                                                                  

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             28 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                

                                                    РІШЕННЯ 

    14 червня 2018 року               с.Колодисте                       № 28/ 5  

Про розгляд листа начальника                                                                     відділу освіти Тальнівської                                                                             райдержадміністрації від 30.05.2018 р. №346/07  

              Розглянувши лист начальника відділу освіти Тальнівської районної державної адміністрації від 30.05.2018 р. №346/07  про надання субвенції для належного функціонування Колодистенського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.» імені Василя Доманицького в 2018 році, для реалізації районної програми «Освіта Тальнівщини», керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Надати субвенцію для реалізації районної програми «Освіта Тальнівщини» на 2016-2021 роки для належного функціонування Колодистенського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.» імені Василя Доманицького у 2018 році,  за рахунок коштів вільного залишку сільського  бюджету за умови відсутності заборгованості  бюджету за захищеними статтями видатків на  придбання та встановлення модемного обліку на постачання газу в сумі 20,0 тис.

        2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті  для  надання субвенції районному бюджету згідно пункту 1 цього рішення на суму20,0 тис. гривень.

          3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення,  рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  договору   здійснити передачу  коштів  між місцевими бюджетами.

          4.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                        О.Сарана

 

                                                               

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                            28 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ               

                                                       РІШЕННЯ 

    14 червня 2018 року                с.Колодисте                       № 28/6 

Про розгляд листа заступника головного                                                       лікаря КЗ «Тальнівський районний центр первинної                                 медико-санітарної допомоги»                                                                         від 09.02.2018 р. № 133-СУ 

              Розглянувши лист заступника головного лікаря КЗ «Тальнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» від 09.02.2018 р. № 133-СУ про надання субвенції на забезпечення роботи фельдшерсько-акушерського пункту с.Колодисте  керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Надати субвенцію на забезпечення роботи фельдшерсько-акушерського пункту с.Колодисте ,  за рахунок коштів вільного залишку сільського  бюджету за умови відсутності заборгованості  бюджету за захищеними статтями видатків на  придбання медикаментів та виробів медичного призначення: невідкладна допомога  в сумі 1,0 тис.

        2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті  для  надання субвенції районному бюджету згідно пункту 1 цього рішення на суму1,0 тис. гривень.

          3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення,  рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  договору   здійснити передачу  коштів  між місцевими бюджетами.

          4.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питаньпланування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                        О.Сарана   

 

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               28 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                 РІШЕННЯ

14 червня2018 року

     с.Колодисте   

       № 28/ 7

 

Про внесення змін в рішення                                                                        сільської ради від 20.12.2017 № 24/12                                                          «Про сільський бюджет на 2018 рік»                                                           із змінами внесеними                                                                                     рішенням від 05.02.2018 р. № 25/7                                                               рішенням від 06.04.2018 р. № 26/5                                                               рішенням від 04.05.2018 р. № 27/25

       Заслухавши інформацію  головного бухгалтера  сільської ради Канак А.П. про внесення змін в рішення сільської ради від 20.12.2017 року  №24/12 «Про сільський бюджет на 2018 рік», із змінами внесеними рішенням від 05.02.2018 р. № 25/7, рішенням від 06.04.2018 р. № 26/5, рішенням від 04.05.2018 р. № 27/25 враховуючи пропозиції депутатів сільської ради та керуючись п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України .п.п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення сільської ради від 20.12.2017 року  №24/12 «Про сільський бюджет на 2018», із змінами внесеними рішенням

від 05.02.2018 р. № 25/7, рішенням від 06.04.2018 р. № 26/5, рішенням від 04.05.2018 р. № 27/25 такі зміни:

     1.Установити доходи сільського бюджету в сумі 1157780гривень00 копійок  в  т.ч.загального фонду в сумі 1156780гривень00 копійок, спеціального фонду 1000 гривень 00 копійок.

      2.Установити видатки  сільського бюджету в сумі 1324617 гривень00 копійок в т.ч.загального фонду в сумі 1323617гривень 00 копійок, спеціального фонду в сумі 1000 гривень. Додаток 3 викласти в новій редакції /додаток 3/ додається.

3. Затвердити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 21000 гривень, джерелом покриття якого є визначення розподілу вільного залишку станом на 01.01.2018 року /додаток 2 додається/.

   3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань плануваннябюджету та фінансів.

Сільський голова                                                    О.Сарана 

 

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                         28 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ 

14 червня 2018р                          с. Колодисте                                № 28/8 

Про внесення змін до рішення сільської

ради від 20.12.2017р № 24/14 «Про структуру

виконавчих органів, загальну чисельність апарату

сільської ради та її виконавчих органів у 2018 році»

із змінами, внесеними рішенням сільської ради

від 06.04.2018 р. № 26/8

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року  № 363, що була  опублікована в офіційному виданні Кабінету Міністрів України – «Урядовому кур’єрі» в № 93(6209) та набрала чинності з 18.05.2018 р. внесено зміни до постанови  Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р.    № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» ( далі - постанова) в частині щодо  підвищення посадових окладів працівників, в тому числі службовців,  органів місцевого самоврядування ( далі – ОМС) та  пунктами 1 і 2 якої передбачено, що орган місцевого самоврядування встановлює  посадові оклади  працівникам та керівникам ОМС відповідно до затверджених постановою схем посадових окладів.       При цьому, реалізація постанови буде здійснюватись в межах видатків, передбачених на оплату праці працівників у кошторисі  органу місцевого самоврядування.       Керуючись підпунктом 5 частини 1 статті 26 , частини 1, 4 статті 61   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою  Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами,від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, Наказом  Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами)сільська рада

 В И Р І Ш И Л А :

       1 .  Внести зміни до пункту 2  рішення сільської ради від 20.12.2017р № 24/14 «Про структуру виконавчих органів, загальну чисельність апарату сільської ради та її виконавчих органів у 2018 році», із змінами, внесеними рішенням сільської ради від 06.04.2018р. №26/1,  виклавши штатний розпис працівників апарату управління  сільської ради в новій редакції  ( додається).

       2. Ввести в дію новий штатний розпис працівників апарату управління сільської ради з 18.05.2018 року.

       3. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти  на комісію з питань планування та виконання бюджету.

Сільський голова                                                                       О.Сарана