Рішення сесій ради

                                    КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                             29 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                                             Код згідно з КОАТУУ 7124084000

                                                          РІШЕННЯ

18 вересня  2018 року                     с. Колодисте                 № 29|1                             

Про внесення змін до рішення сільської

ради від 26.06.2017 р. №19/2« Про встановлення

ставок земельного податку,  пільг з його

сплати  на  2018 рік»

       Відповідно до Закону Українивід 10 липня 2018 року  № 2497-VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», який вступив в дію  15.08.2018 року, статтей 273, 274, 277,  281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) , керуючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483      « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від  13.03.2017р.№16/2, що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ, лист   начальника Тальнівського відділення Звенигородської ОДПІ  від 10.09.2018 року № 395/23-22-13-015, лист  Черкаської обласної ради від 06.09.2018 № 3429/01.1-60    сільська  рада                                                            ВИРІШИЛА  :                                                                                                               1.Взяти до відома, що згідно ч.3 розділу П «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України  від 07.12.2017 року № 2245/УШ «Про  внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» установлено, що у 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".                                              2. Внести зміни до рішення сільської ради від 26.06.2017 р. №19/2 « Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його сплати  на  2018 рік», виклавши його вирішальну  частину в новій редакції :                                                       « 1. Установити на території  Колодистенської  сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1 ;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органів державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетних установ в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 2.

      2.    Врахувати ,  що :

   2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;

    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;

    2.3. базою оподаткування є :

    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;

     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;

     2.8.відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є :

- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

     3.   Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.

      4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.

      6 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення».

 

  Сільський голова                                                               О.Сарана     

 

                                                                                   Додаток 1

                                                          до  рішення про встановлення ставок
                                                          та пільг із сплати земельного податку

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                  рішенням Колодистенської    сільської ради                                                                   від 18  вересня  2018  р. № 29/1

 

                                  СТАВКИ земельного податку1

                 Ставки встановлюються на 2018  рік та вводяться в дію з  01 січня  2018  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

71

Код району

240

Код
згідно з КОАТУУ

7124084000

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Колодисте   

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

-

-

-

-

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

-

 

01.07

Для городництва4

-

0,3

-

0,3

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

-

0,3

-

-

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

-

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

-

-

-

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

-

-

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

0,3

-

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

-

0,3

-

-

 

02.0

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та

-

-

-

-

 

 

 для

 

 

 

 

 

8

збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

03

                                         Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

            -

       -

          -

       -

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1

-

-

-

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,3

-

-

-

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

-

-

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

-

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3

3

-

-

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

-

-

-

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

-

-

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

-

-

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

-

-

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

-

-

-

-

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

0,3

0,3

-

-

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

     -

       -

      -

      -

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

 

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

 

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

        -

        -

         -

       -

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

 

05

                          Землі  іншого  природоохоронного  призначення

 

06

                                             Землі оздоровчого призначення

(землі, що мають природні лікувальні властивості, які  використовуються  або  можуть  
використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

                                                                              

 

 

                                                                                              

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

      -

     -

       -

    -

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

      -

     -

       -

    -

06.03

Для інших оздоровчих цілей

      -

     -

       -

    -

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

07

                                      Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

      0,3

      0,3

       0,3

    0,3

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

      -

       -

       -

    -

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

      0,3

      0,3

       0,3

    0,3

07.04

Для колективного дачного будівництва 

      -

     -

       -

    -

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для

збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

08

                             Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

      -

     -

       -

    -

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

      -

     -

       -

    -

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

      -

     -

       -

    -

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

09

                               Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

        0,1

     -

       0,1

    -

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1

-

0,1

0,03

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

10

                                    Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

      0,3

      0,3

-

-

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

-

-

       -

    -

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

-

-

       -

    -

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

      -

            -

       -

    -

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

      0,3

      0,3

     0,3

       0,3

10.07

Для рибогосподарських потреб

      -

     -

       -

    -

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

      -

     -

       -

    -

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

      -

     -

       -

    -

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

      -

     -

       -

    -

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

      -

     -

       -

    -

    -

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

 

 

11

                                                              Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

      -

     -

       -

    -

 

11.0

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої

      -

    

     -

    

       -

      

    -

   

 

2

промисловості

 

 

 

 

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

      -

     -

       -

    -

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

      -

     -

       -

    -

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження  та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

 

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

      -

     -

       -

    -

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

      -

     -

       -

    -

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

      -

     -

       -

    -

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

  -

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

      -

     -

       -

    -

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

      -

     -

       -

    -

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

      -

     -

       -

    -

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і

споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

      -

     -

       -

    -

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

      -

     -

       -

    -

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

 

13

                                                            Землі зв’язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

      -

     -

       -

    -

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

     1

      1

    1

      1

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

-

-

-

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

 

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій      

     0,3

      0,3

    0,3

      0,3

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

     0,3

      0,3

    0,3

      0,3

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду      

     -

       -

    -

     -

 

15

                                                                              Землі оборони

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

      -

     -

       -

    -

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

      -

     -

       -

    -

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

      -

     -

       -

    -

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

      -

     -

       -

    -

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

      -

     -

       -

    -

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

      -

     -

       -

    -

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      -

     -

       -

    -

 

16

Землі запасу

-

-

-

-

 

17

Землі резервного фонду

-

-

-

-

 

18

Землі загального користування4

1

1

1

1

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

__________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

Секретар  сільської ради                                                                                   О.Ополонець

 

                                                                                                 Додаток 2      до  рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                     рішенням Колодистенської сільської ради                                                                      від 18  вересня 2018 р. № 29/1

                                                ПЕРЕЛІК
              пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
             відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
             кодексу України, із сплати земельного податку1

   Пільги  встановлюються  на  2018 рік вводяться в дію з 01.01. 2018  року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

71

Код району

240

Код
згідно з КОАТУУ

7124084000

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Колодисте    

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

                    Фізичні особи :

          - інваліди першої і другої групи;                                                       100%

   -  фізичні особи, які виховують трьох і

   більше дітей віком до 18 років;                                                          100%

   -  пенсіонери (за віком);                                                                       100%

   - ветерани війни та особи, на яких поширюється

          дія Закону України  « Про статус ветеранів війни,

          гарантії їх соціального захисту» ;                                                       100 %

  • фізичні особи, визнані законом особами, які

          постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                       100%                                                 

   При цьому, звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як   

2 гектари;

  -  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських      

 будівель і споруд (присадибна ділянка)  не більш як 0,25 гектара;

  -   для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

  -  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

  -  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

  • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

та землекористувачі за умови передачі земельних

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику

єдиного податку четвертої групи на період дії єдиного

податку четвертої групи                                                                          100 %

      

                      Юридичні особи :

  • дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 незалежно від форми власності і джерел фінансування,

 заклади культури, науки,  освіти, охорони здоров’я,

 соціального захисту, фізичної культури та спорту,

 які повністю утримуються за рахунок коштів

 державного або місцевих бюджетів                                                      100 %

 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування ,

 бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини,

 водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та

 повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою

діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних

благ                                                                                                         100%  

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Секретар сільської  ради                                            О.Ополонець

 

 

 
 

                           

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         29 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                    РІШЕННЯ

 18 вересня 2018 року                с.Колодисте                       № 29/3

Про укладення договору оренди

земельної ділянки під будівлею

млина, який орендує ФОП Ясінський В.В.

          Відповідно до статей  12, 120, 122,  124, 125Земельного кодексу України, керуючись Законом України «Про оренду землі», п. 34 ч.1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши заяву ФОП Ясінського В.В.  та те, що заявник на конкурентних засадах набув право оренди будівлі млина, що розташований за адресою с.Колодисте, вул..Доманицького 1а і  є комунальною власністю  територіальної громади , сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1. Надати ФОП Ясінському Володимиру Васильовичу, який проживає в с.Колодистому, вул.. Миру, 34 а, в користування на умовах оренди  земельну ділянку площею 0,0948 га, кадастровий номер 7124084000:02:001:0272, в межах населеного пункту, для іншого  сільськогосподарського  призначення, із земель комунальної власності Колодистенської сільської ради , які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид угідь -  землі під сільськогосподарськими та іншими  господарськими будівлями за адресою с.Колодисте,   вул..Доманицького 1а, для обслуговування  будівлі млина,  яку заявник орендує згідно договору оренди від  06.04.2018 року №1, терміном  на строк дії  договору оренди нерухомого майна – будівлі млина, з орендною платою 3 % від нормативної грошової оцінки землі в рік та щорічною індексацією орендної плати.

    2. Взяти до відома, що нормативна грошова оцінка  землі становить 41,10      грн. за  кв.м.

    3. Уповноважити сільського голову Сарану О.Д. укласти з ФОП Ясінським В.В. договір оренди земельної ділянки згідно п.1 цього рішення.

    4. Попередити ФОП Ясінського В.В. про те, що укладений договір оренди земельної ділянки підлягає  державній  реєстрації.

     5.Контроль за виконанням рішення покласти на Постійна комісія агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

Сільський голова                                                                О.Сарана

 

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

29 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ

18 вересня 2018 року

        с. Колодисте      

     № 29/4

 

Про Порядок проведення конкурсного

відбору суб’єктів оціночної діяльності

з незалежної (експертної) оцінки об’єктів

нерухомого майна, що є комунальною  

власністю  територіальної  громади   

     Відповідно до  статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні», Закону  України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України  від  31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016р. за № 60/28190,  з метою упорядкування  питань управління комунальною   власністю  територіальної  громади , врахувавши пропозиції  постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА :

     1.Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є  комунальною власністю  територіальної  громади  (додається).

     2. Визнати таким, що втратило  чинність рішення сільської ради від 26.06.2017 р.№ 19/15« Про  Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є коммунальною власністю  територіальної громади».  

     3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                О.Сарана

 

                                                             

                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             29  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII СКЛИКАННЯ                                                  

                                                   РІШЕННЯ

18 вересня2018року              с.Колодисте              № 29/5               

Про Порядок  приватизації (відчуження)

об’єктів комунальної власності  сільської ради

та  проведення електронних аукціонів

        Відповідно до  статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні», Закону  України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку  проведення електронних аукціонів для продажу об»єктів малої  приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 , Положення  про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого наказом  Фонду державного майна України 

06.04.2018 № 486, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 27 квітня 2018 р. за № 529/31981,

 з метою упорядкування  питань управління комунальною   власністю  територіальної  громади , врахувавши пропозиції  постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА :

     1.Затвердити Порядок приватизації (відчуження)об’єктів комунальної власності  сільської ради та  проведення електронних аукціонів(додається).

     2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                       О.Сарана  

 

                                                              

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                            29 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                

                                                      РІШЕННЯ

    18 вересня 2018 року               с.Колодисте                       № 29/6   

Про розгляд листа начальника                                                                     відділу освіти Тальнівської                                                                              райдержадміністрації від 09.07.2018 р. № 646/07  

              Розглянувши лист начальника відділу освіти Тальнівської районної державної адміністрації від 09.07.2018 р. № 646/07  про надання субвенції для належного функціонування Колодистенського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.» імені Василя Доманицького в 2018 році, для реалізації районної програми «Освіта Тальнівщини», керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Надати субвенцію для реалізації районної програми «Освіта Тальнівщини» на 2016-2021 роки для належного функціонування Колодистенського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.» імені Василя Доманицького у 2018 році,  за рахунок коштів вільного залишку сільського  бюджету за умови відсутності заборгованості  бюджету за захищеними статтями видатків на  оплату енергоносіїв в сумі 30,0 тис.

        2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті  для  надання субвенції районному бюджету згідно пункту 1 цього рішення на суму30,0 тис. гривень.

          3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення,  рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  договору   здійснити передачу  коштів  між місцевими бюджетами.

          4.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                        О.Сарана 

 

                                                              

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                28 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                

                                                 РІШЕННЯ

14 червня 2018 року              с.Колодисте               № 29/7

Про розгляд листа головного лікаря                                                           КЗ «Тальнівський районний центр первинної                                                 медико-санітарної помоги»                                                                            від 17.09.2018 р. № 984-СУ

              Розглянувши лист заступника головного лікаря КЗ «Тальнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» від 17.09.2018 р. № 984-СУ про запобігання та виявлення захворювань на туберкульоз на підвідомчій території на про надання субвенції на придбання туберкуліну, керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Надати субвенцію на придбання туберкуліну,за рахунок коштів вільного залишку сільського  бюджету за умови відсутності заборгованості  бюджету за захищеними статтями видатків в сумі 2100,00 гривень.

        2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті  для  надання субвенції районному бюджету згідно пункту 1 цього рішення на суму2100,00 гривень.

          3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення,  рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  договору   здійснити передачу  коштів  між місцевими бюджетами.

          4.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                        О.Сарана 

 

                                  КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               29 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

18 вересня2018 року

     с.Колодисте   

       № 29/ 8

 

Про внесення змін в рішення                                                                        сільської ради від 20.12.2017 № 24/12                                                          «Про сільський бюджет на 2018 рік»                                                              із змінами внесеними                                                                       рішенням від 05.02.2018 р. № 25/7                                                             рішенням від 06.04.2018 р. № 26/5                                                            рішенням від 04.05.2018 р. № 27/25                                                           рішенням від 14.06.2018 р. № 28/7

       Заслухавши інформацію  головного бухгалтера  сільської ради Канак А.П. про внесення змін в рішення сільської ради від 20.12.2017 року  №24/12 «Про сільський бюджет на 2018 рік», із змінами внесеними рішенням від 05.02.2018 р. № 25/7, рішенням від 06.04.2018 р. № 26/5, рішенням від 04.05.2018 р. № 27/25,  рішенням від 14.06.2018 р. № 28/7 враховуючи пропозиції депутатів сільської ради та керуючись п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України .п.п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення сільської ради від 20.12.2017 року  №24/12 «Про сільський бюджет на 2018», із змінами внесеними рішенням

від 05.02.2018 р. № 25/7, рішенням від 06.04.2018 р. № 26/5, рішенням від 04.05.2018 р. № 27/25,  рішенням від 14.06.2018 р. № 28/7 такі зміни:

     1.Установити доходи сільського бюджету в сумі 1157780гривень00 копійок  в  т.ч.загального фонду в сумі 1156780гривень00 копійок, спеціального фонду 1000 гривень 00 копійок.

      2.Установити видатки  сільського бюджету в сумі 1416742 гривень00 копійок в т.ч.загального фонду в сумі 1415742гривень 00 копійок, спеціального фонду в сумі 1000 гривень. Додаток 3 викласти в новій редакції /додаток 3/ додається.

3. Затвердити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 92125 гривень, джерелом покриття якого є визначення розподілу вільного залишку станом на 01.01.2018 року /додаток 2 додається/.

   3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань плануваннябюджету та фінансів.

Сільський голова                                                    О.Сарана   

 


                             КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                        

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

29СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ 

                                                   РІШЕННЯ

18 вересня  2018 року               с.Колодисте                    № 29/9

 Про  затвердження технічної  документації                                                   із  землеустрою, щодо  встановлення  меж земельної                                      ділянки  в  натурі (на  місцевості)Куценко  Т.М. 

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Куценко  Т.М.  з  клопотанням  затвердити  технічну документацію із  землеустрою, щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі (на  місцевості)  площею – 0,2500га., у  власність,  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до категорії  земель -  землі    житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Шевченка,41керуючись   статтями  122,123, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                          ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  технічну документацію із  землеустрою, щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі (на  місцевості)  площею – 0,2500га., громадянці  Куценко   Тетяні  Михайлівні,  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до категорії  земель -  землі    житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь - землі  під  житловою  забудовою.

     2. Передати  у приватну  власність Куценко  Тетяні  Михайлівні ,земельну  ділянку, для  будівництва  і обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд  із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до категорії  земель -  землі    житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь - землі  під  житловою  забудовою,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка,41  кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0278 .

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                                О.Сарана         

 

 

                           КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                   29 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                  РІШЕННЯ

18 вересня 2018 року               с.Колодисте                    №  29/10

 Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                      щодо  відведення   земельної  ділянки                                                   власність,  для  ведення  особистого                                                            селянського  господарства Куценко Т.М.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Куценко  Тетяни  Михайлівни   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,7000 га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Партизанська,28. Керуючись   статтями  22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,7000 га.,  громадянці  Куценко  Тетяні  Михайлівні    у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Партизанська, 28.  

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,7000 га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0279 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 

 

 Сільський  голова                                                  О.Сарана

 

 

                                                                                                                                              КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                       

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

              29  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                           

                                                  РІШЕННЯ

18 вересня 2018 року              с.Колодисте                    №  29/11

 Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                    щодо  відведення   земельної  ділянки                                                         у  власність, для  ведення  особистого                                                            селянського господарства Савранській  В.П.  

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Савранської  Віри  Павлівни   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,4383 га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Партизанська, б/н. Керуючись   статтями  22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,4383 га.,  громадянці  Савранській  Вірі  Павлівні    у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Партизанська, б/н.  

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,4383 га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0277 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 Сільський  голова                                             О.Сарана 

 

                                                           

                       КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    29  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                 РІШЕННЯ

18 вересня 2018 року              с.Колодисте                    №  29/12 

 Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                    щодо  відведення   земельної  ділянки                                                         у  власність,  для  ведення  особистого                                                        селянського  господарства Біленькому В.С.  

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Біленького  Володимира  Степановича   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,5065 га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Вдовиченків,32. Керуючись   статтями  22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,5065 га.,  громадянину  Біленькому  Володимиру  Степановичу у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Вдовиченків,32.  

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,5065 га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001: 0280  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 Сільський  голова                                  О.Сарана

 

                                                                 

                       КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

              29  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                  РІШЕННЯ

18 вересня 2018 року              с.Колодисте                    №  29/13

 Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                  щодо  відведення   земельної  ділянки                                                          у  власність,  для  ведення  особистого                                                     селянського  господарства Калиушко  Л.В.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Калиушко  Людмили  Володимирівни   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,9000 га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Партизанська,9. Керуючись   статтями  22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,9000  га.,  громадянці  Калиушко  Людмилі  Володимирівні     у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Партизанська,9.  

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,9000 га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0281 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 Сільський  голова                                       О.Сарана

 

                                                                                                                                                    КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                           29  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                     РІШЕННЯ 

 18 вересня  2018 року               с.Колодисте                       № 29/14 

Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                    щодо  відведення   земельної  ділянки                                                          у  власність,  для  ведення  особистого                                                   селянського  господарства Олійник  В.М.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Олійник  Вікторії  Миколаївни   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 2,0000 га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Вдовиченків,5. Керуючись   статтями  22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 2,0000 га.,  громадянці  Олійник  Вікторії  Миколаївні    у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Вдовиченків,5.  

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 2,0000 га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0276 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                              О.Сарана

 

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         29  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                     РІШЕННЯ

 18 вересня  2018 року               с.Колодисте                       № 29/15

Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                  щодо  відведення   земельної  ділянки                                                          у  власність,  для  ведення  особистого                                                  селянського  господарства Польовій  Л.М.  

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Польовій  Любові  Миколаївні   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,4384га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Миру,9.

 Керуючись   статтями  22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,4384га.,  громадянці  Польовій  Любові  Миколаївні   у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Миру,9.  

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,4384 га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0282 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                    О.Сарана

 

                                                                                                                                                    КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                          

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                            29  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                    РІШЕННЯ 

 18 вересня 2018 року               с.Колодисте                       № 29/16 

 Про  затвердження проекту  землеустрою,                                                   щодо  відведення   земельної  ділянки                                                         у  власність,  для  ведення  особистого                                                        селянського  господарства, Закревському В.В.  

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Закревському  Віктору  Васильовичу   з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,3169 га., у  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Миру, б/н. Керуючись   статтями  22,  122, 186, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                                          ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  - 0,3169 га.,  громадянину  Закревському  Віктору  Васильовичу у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Миру, б/н.  

     2. Передати  у приватну  власність,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,3169га., кадастровий  номер  земельної  ділянки  7124084000:02:001:0283 для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                 О.Сарана  

 


                               КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                        

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

29 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

18 вересня  2018 року                с.Колодисте                    № 29/17 

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                    технічної  документації  із  землеустрою,                                                         щодо  встановлення  (відновлення) меж                                                 земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,                                                 для  будівництва  та  обслуговування                                                      житлового  будинку, господарських                                                         будівель  та  споруд  Руденко В.П.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Руденко  Валентини  Петрівни   про  надання дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,   відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                                    ВИРІШИЛА:                                                                                                        1.  Надати  дозвіл  на  розроблення технічної  документації  із землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості), площею 0,2500 га., фізичній  особі  Руденко  Валентині  Петрівні для  будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд  із  земель  комунальної  власності Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою, за    адресою:  20450, Черкаська   область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Козацька, 26, з  метою  надання  земельної  ділянки  у власність.

2. Розроблену технічну   документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості, для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд   надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                   О.Сарана

 

                             КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                        

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

29 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

18 вересня  2018 року                с.Колодисте                    № 29/18 

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                    проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                   земельної  ділянки  у  власність,                                                                   для  ведення  особистого  селянського                                                  господарства Цілюри  Л.П.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Цілюри  Леоніда  Петровича  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                                  ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,36га.,  у  власність громадянину Цілюрі Леоніду  Петровичу для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Козацька,26.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                                 О.Сарана

 

18.09.2018 р. Сільський голова  О.Сарана