Рішення сесій ради

 

 
 

 

                                  КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                32 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

             

                                                       РІШЕННЯ

22 лютого 2019 року                                                                № 32/1 

Про внесення змін до рішення сільської                                                  ради від 14.06.2018 № 28/ 1                                                                     «Про встановлення місцевих                                                                  податків і зборів на 2019 рік»

           Відповідно до Закону України   від 23 листопада 2018 року  № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»,   який вступив в дію  з 01.01.2019  року, статтей 266, 267,  268  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) , керуючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483      « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», сільська  рада

ВИРІШИЛА:

     1. Внести зміни  в  рішення сільської ради від 14.06.2018 № 28/1 « Про встановлення місцевих податків і зборів  на  2019 рік», виклавши в новій редакції:

      1.1. пункт 1.3.  додатку  1«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»:

 «  1.3.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської  ради ;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади, крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей».

1.2.  додаток 3 «Туристичний збір» ( додається).

      2. Взяти до відома, що:

      2.1.  пунктом 3 розділу П «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 листопада 2018 року  № 2628-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»установлено, що у 2019 році  до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4підпункту 12.3.4 пункту 12.3підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

      2.2. пунктом 4 розділу П «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» установлено, що  що у 2019 році до змін, внесених цим Законом до статті 268пункту 26-1підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, як виняток не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4 Податкового кодексу України, а також частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України".

     3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

     4. Секретарю ради забезпечити подання копії рішення контролюючому  органу  до  1 березня 2019 року.      

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради. 

      6.Рішення набирає чинності з дня оприлюднення.

Сільський голова                                                           О.Сарана

 

                               

 
 


                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              32 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                    

                                                  РІШЕННЯ 

22 лютого 2019  року                                                                   №32/2 

Про внесення змін до рішення сільської                                                         ради від 14.06.2018 № 28/ 2                                                                   «Про встановлення   ставок земельного                                                     податку,  пільг з його  сплати  на  2019 рік»

           Відповідно до Закону України   від 23 листопада 2018 року  № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»,   який вступив в дію  з 01.01.2019  року, статтей 269 -  285  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) , керуючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483      « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від   13.03.2017р.№16/2 , що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА  :

     1. Внести зміни до рішення сільської ради від 14.06.2018 № 28/2 « Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його сплати  на  2019 рік», виклавши додаток 1   в новій редакції ( додаються).   

       2.Взяти до відома, що:

      2.1.  пунктом 3 розділу П «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 листопада 2018 року  № 2628-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»установлено, що у 2019 році  до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4підпункту 12.3.4 пункту 12.3підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

      2.2. пунктом 4 розділу П «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 листопада 2018 року  № 2628-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» установлено, що  що у 2019 році до змін, внесених цим Законом до статті 268пункту 26-1підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, як виняток не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4 Податкового кодексу України, а також частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України";

     2.3. відповідно до п.284.1 статті 284 ПКУ   зміни щодо встановлених ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку  подаються відповідному контролюючому органу  до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

     3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

     4. Секретарю ради забезпечити подання копії рішення контролюючому  органу  до  1 березня 2019 року.      

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради. 

      6 .Рішення набирає чинності з дня оприлюднення.

Сільський голова                                                                 О.Сарана

 

 

 
  Описание: GERB


                              КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                  32 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                РІШЕННЯ  

     22 лютого 2019 року                                                   № 32/3 

Про розгляд листів районної ради та                                                          міської ради щодо поділу майна в натурі                                              адмінбудівлі,  що належить до спільної                                                      власності територіальних громад сіл і міста району

         Розглянувши листи Тальнівської районної ради  від 02.01.2019 р. № 3/01 за підписом голови районної ради В.О.Любомської та Тальнівської міської ради від 19.12.2018 р. № 01-11/2809 за підписом міського голови О.В.Юрченка  щодо поділу майна в натурі (виділ частки в розмірі 50%) будівлі в м. Тальне, вул. Соборна 28, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та міста району, сільська рада відмічає, що  статтею 10 Закону передбачено, що  сільські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами. Згідно  частин 1 та 4 статті  355 Цивільного кодексу України майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно). Спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно.

      Статтею  368 ЦК  передбачено, що спільнавласність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.   Частки у праві власності на адмінбудівлю  в м. Тальне, вул. Соборна 28,   не  були  визначені ні договором, ні будь-яким рішенням.

      Частинами 1 та 2  статті 369 ЦК визначено, що співвласникимайна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників.

      Статтею 372 ЦК  передбачено, що майно, що є у спільній сумісній власності, може бути поділене між співвласниками за домовленістю між ними, крім випадків, установлених законом.

        При цьому, у разі поділу майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом. Законодавством України не передбачено виділяти частки у спільному майні пропорційно кількості жителів територіальних громад, які є співвласниками майна.                                                                                                                  Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26,  статтями 10 , 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада.

ВИРІШИЛА :

      1. Враховуючи, що в даний час в адмінбудівлі,  що розташована за адресою  м. Тальне, вул. Соборна 28 та  є  спільною  власністю територіальних громад сіл та міста району, розміщуються виконавчий апарат районної ради, відділ РАЦС Головного територіального управління юстиції у Черкаській області,  архівний відділ райдержадміністрації , відділ ведення Державного  реєстру  виборців, ЦНАП, інші структури,  що   обслуговують, крім жителів територіальних громад сіл,  і жителів Тальнівської міської  об’єднаної територіальної громади, не давати згоду Тальнівській районній раді на виділ Тальнівській міській раді  частки в натурі  в розмірі 50%  адмінбудівлі, що є у спільній сумісній власності всіх територіальних громад сіл та міста району.   

    2. Вважати за доцільне, володіти та користуватись   адмінбудівлею, вказаною  в пункті 1 цього рішення,  спільно всіма  співвласниками разом без виділення часток в натурі.  

      3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захистунаселення.

Сільський голова                                             О.Сарана

 

 


                                КОЛОДИСТЕНСЬБКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                           32 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ 

22 лютого 2019 року                     с.Колодисте                         № 32/4

Про розгляд листа першого заступника                                                голови Тальнівської райдержадміністрації                                                       від 14.01.2019 р. № 01-29/65

                Розглянувши лист першого заступника голови Тальнівської районної державної адміністрації від 14.01.2019 р. № 01-29/65про надання субвенції районному бюджету на організацію заходів з рятування людей на водних об’єктах, відповідно до «Програми організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2019– 2023роки», затвердженої рішенням  обласної ради  від 18.12.2018р. № 28-3/VII, керуючись  ч.2 ст.85, статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Утриматись тимчасово від надання субвенції районному бюджету на організацію заходів з рятування людей на водних об’єктах, відповідно до «Програми організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2019– 2023роки».

        2.Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення, при розподілі вільних залишків сільського бюджету.

        3. Секретарю ради направити копію рішення до Тальнівської райдержадміністрації .                                                                      

         4.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                        О.Сарана   

 


                          КОЛОДИСТЕНСЬБКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                                        ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                         32 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                        РІШЕННЯ  

22 лютого 2019 року                     с.Колодисте                         № 32/5 

Про розгляд листа першого заступника                                                          голови Тальнівської райдержадміністрації                                                  від 01.02.2019 р. № 123/01-50   

              Розглянувши лист першого заступника голови Тальнівської районної державної адміністрації від 01.02.2019 р. № 123/01-50 про надання субвенції районному бюджету на забезпечення повноцінного функціонування Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Тальнівської районної ради «ми з майбутнім», відповідно до районної програми «Турбота» в розмірі 10000 грн., керуючись  ч.2 ст.85, статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Утриматись тимчасово від надання субвенції районному бюджету на забезпечення повноцінного функціонування Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Тальнівської районної ради «ми з майбутнім», відповідно до районної програми «Турбота».

        2.Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення, при розподілі вільних залишків сільського бюджету.

        3. Секретарю ради направити копію рішення до Тальнівської райдержадміністрації .                                                                      

         4.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                        О.Сарана   

 


                                                               

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                32 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ               

                                                   РІШЕННЯ

22 лютого 2019 року                  с.Колодисте               № 32/6

Про розгляд листа головного лікаря                                                           КЗ «Тальнівський районний центр первинної                                               медико-санітарної допомоги»                                                                         від 01.02.2019 р. № 183-СУ

              Розглянувши лист головного лікаря КЗ «Тальнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» від 01.02.2019 р. № 183-СУ про надання субвенції в сумі 18600 грн. на забезпечення роботи фельдшерсько-акушерського пункту с.Колодисте, а саме: на заробітну плату працівникам, нарахування на заробітну плату, дезінфікуючі засоби, повірку медичного обладнання, швидкі тести (ВІЛ, гепатит С, гепатит В), бензину для виїзду лікаря на село, керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

          1. Утриматись тимчасово від надання субвенції районному бюджету на забезпечення роботи фельдшерсько-акушерського пункту с.Колодисте, а саме: на заробітну плату працівникам, нарахування на заробітну плату, дезінфікуючі засоби, повірку медичного обладнання, швидкі тести (ВІЛ, гепатит С, гепатит В), бензину для виїзду лікаря на село.

        2.Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення, при розподілі вільних залишків сільського бюджету.

        3. Секретарю ради направити копію рішення до КЗ «Тальнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» .                                      4.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                        О.Сарана   

 


                                                               

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                32 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                

                                               РІШЕННЯ

22 лютого 2019 року             с.Колодисте               № 32/7

Про розгляд листа директора                                                            Тальнівського районного територіального                                                центру соціального обслуговування                                                             від 07.02.2019 р. №  67 

              Розглянувши лист директора Тальнівського районного територіального центру соціального обслуговування від 07.02.2019 р. №  67 про надання субвенції в сумі 61092,72 грн. на виплату заробітної плати соціальному робітнику, який обслуговує одиноких непрацездатних громадян на дому в с.Колодисте, керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

          1. Утриматись тимчасово від надання субвенції районному бюджету на на виплату заробітної плати соціальному робітнику, який обслуговує одиноких непрацездатних громадян на дому в с.Колодисте.

        2.Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення, при розподілі вільних залишків сільського бюджету.

        3. Секретарю ради направити копію рішення до Тальнівського районного територіального центру соціального обслуговування.                                                                      

         4.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                        О.Сарана 

 


                                                               

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               32 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                

                                               РІШЕННЯ

22 лютого 2019 року             с.Колодисте               № 32/8

Про розгляд листа головного лікаря                                                              КЗ «Тальнівський районний центр первинної                                              медико-санітарної допомоги                                                                      від 15.02.2019 р. № 252-СУ

              Розглянувши лист головного лікаря КЗ «Тальнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» від 15.02.2019 р. № 252-СУ про перегляд проекту «Програми вдосконалення ПМСД» та затвердження   програми для подальшої підтримки закладів охорони здоров’я на первинному рівні, враховуючи пропозиції депутатів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

  1. Перенести затвердження «Програми вдосконалення ПМСД»  для подальшого вивчення даної програми.

Сільський голова                                                                        О.Сарана   

 

                                                                                                                                   

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                           

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                     РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               №  32/9

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства Мальцевої  В.П.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Мальцевої  Валентини Петрівни    про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,50 га.,  у  власність громадянці Мальцевій  Валентині  Петрівні для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка,5.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                                                   О.Сарана

 

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                           

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                     РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               № 32/10

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 технічної  документації  із  землеустрою,

 щодо  встановлення  (відновлення) меж 

 земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,

 для  будівництва  та  обслуговування

 житлового  будинку, господарських

 будівель  та  споруд  Мальцевій  В.П.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Мальцевої  Валентини Петрівни    про  надання дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,   відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  на  розроблення технічної  документації  із землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості), площею 0,2500 га., фізичній  особі  Мальцевій  Валентині  Петрівні  для  будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд  із  земель  комунальної  власності Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою, за    адресою:  20450, Черкаська   область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка,5, з  метою  надання  земельної  ділянки  у власність.

2. Розроблену технічну   документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості, для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд   надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                О.Сарана

 

     

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                           

                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                     РІШЕННЯ

22 лютого  2019 року               с.Колодисте               №  32/11

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства Кириленко В.М.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Кириленко  Валентини  Миколаївни    про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                                  ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,60га.,  у  власність громадянці Кириленко  Валентині  Миколаївні  для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка, б/н.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

 


                            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                           

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                     РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               № 32/12

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 технічної  документації  із  землеустрою,

 щодо  встановлення  (відновлення) меж 

 земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,

 для  будівництва  та  обслуговування

 житлового  будинку, господарських

 будівель  та  споруд  Коновал  Л.О.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Коновал  Лариси  Олександрівни   про  надання дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,   відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  на  розроблення технічної  документації  із землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості), площею 0,2500га., фізичній  особі  Коновал  Ларисі  Олександрівні  для  будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд  із  земель  комунальної  власності Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою, за    адресою:  20450, Черкаська   область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Козацька,1, з  метою  надання  земельної  ділянки  у власність.

2. Розроблену технічну   документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості, для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд   надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                О.Сарана

 

                                                         

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                           

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                     РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               №  32/13

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства Коновал Л.О.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Коновал  Лариси  Олександрівні   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 1,00га.,  у  власність громадянці Коновал  Ларисі  Олександрівні  для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Козацька,1.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.    

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

                                                                   

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                           

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                        РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                  с.Колодисте                № 32/14

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 технічної  документації  із  землеустрою,

 щодо  встановлення  (відновлення) меж 

 земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,

 для  будівництва  та  обслуговування

 житлового  будинку, господарських

 будівель  та  споруд  Гайшук  Г.А.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Гайшук  Ганни  Антонівни  про  надання дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,   відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  на  розроблення технічної  документації  із землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості), площею 0,2500 га., фізичній  особі   Гайшук  Ганні  Антонівні  для  будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд  із  земель  комунальної  власності Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою, за    адресою:  20450, Черкаська   область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,56, з  метою  надання  земельної  ділянки  у власність.

2. Розроблену технічну   документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості, для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд   надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                О.Сарана

 

 

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                           

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                                     РІШЕННЯ

 

22 лютого  2019 року                с.Колодисте               №  32/15

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства Гайшук Г.А.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Гайшук  Ганни  Антонівни   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 2,00 га.,  у  власність громадянці Гайшук  Ганні  Антонівні  для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,56.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

 

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                           

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                     РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               № 32/16

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 технічної  документації  із  землеустрою,

 щодо  встановлення  (відновлення) меж 

 земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,

 для  будівництва  та  обслуговування

 житлового  будинку, господарських

 будівель  та  споруд  Гайшук  В.І.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Гайшука Віталія  Івановича   про  надання дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,   відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  на  розроблення технічної  документації  із землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості), площею 0,2500 га., фізичній  особі   Гайшуку  Віталію  Івановичу  для  будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд  із  земель  комунальної  власності Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою, за    адресою:  20450, Черкаська   область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шкільна,4, з  метою  надання  земельної  ділянки  у власність.

2. Розроблену технічну   документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості, для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд   надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                О.Сарана

 

 

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                           

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                     РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте                   №  32/17

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства Гайшук В.І.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Гайшука  Віталія  Івановича   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,60 га.,  у  власність громадянину Гайшуку  Віталію  Івановичу  для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шкільна,4.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

 

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                           

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                     РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               №  32/18

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства Гайшук Т.В. 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Гайшук  Тетяни  Володимирівни   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                             ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,36 га.,  у  власність громадянці Гайшук  Тетяні  Володимирівні   для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шкільна,4.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

 

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                     РІШЕННЯ 

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               №  32/19

  Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                  проекту  землеустрою, щодо  відведення                                           земельної  ділянки  у  власність,                                                                    для  ведення  особистого  селянського                                              господарства Гайшук І.В. 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Гайшука  Івана  Віталійовича  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,52 га.,  у  власність громадянину Гайшуку  Івану  Віталійовичу    для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шкільна,4.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

                                                               

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                            

                                                     РІШЕННЯ 

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               №  32/20 

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                  проекту  землеустрою, щодо  відведення                                             земельної  ділянки  у  власність,                                                             для  ведення  особистого  селянського                                                господарства Заремба  І.В.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Заремби  Інни  Вікторівни   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                                        ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,80 га.,  у  власність громадянці Зарембі  Інні  Вікторівні   для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,49.

 

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                 О.Сарана 

 

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ 

                                                  РІШЕННЯ 

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               №  32/9

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                            проекту  землеустрою, щодо  відведення                                           земельної  ділянки  у  власність,                                                             для  ведення  особистого  селянського                                           господарства Мальцевої  В.П.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Мальцевої  Валентини Петрівни    про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,50 га.,  у  власність громадянці Мальцевій  Валентині  Петрівні для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка,5.

 

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.      

 Сільський  голова                                                   О.Сарана

 

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                 32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                     РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               № 32/10 

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                технічної  документації  із  землеустрою,                                                щодо  встановлення  (відновлення) меж                                         земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,                                            для  будівництва  та  обслуговування                                                          житлового  будинку, господарських                                                  будівель  та  споруд  Мальцевій  В.П.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Мальцевої  Валентини Петрівни    про  надання дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,   відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  на  розроблення технічної  документації  із землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості), площею 0,2500 га., фізичній  особі  Мальцевій  Валентині  Петрівні  для  будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд  із  земель  комунальної  власності Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою, за    адресою:  20450, Черкаська   область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка,5, з  метою  надання  земельної  ділянки  у власність.

2. Розроблену технічну   документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості, для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд   надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                О.Сарана

 

                                                                                                                                                          КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                  РІШЕННЯ

22 лютого  2019 року               с.Колодисте               №  32/11

Про  надання  дозволу  на  розроблення                                              проекту  землеустрою, щодо  відведення                                        земельної  ділянки  у  власність,                                                              для  ведення  особистого  селянського                                                господарства Кириленко В.М.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Кириленко  Валентини  Миколаївни    про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                                   ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,60га.,  у  власність громадянці Кириленко  Валентині  Миколаївні  для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка, б/н.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.      

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

                            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                     РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               № 32/12

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                         технічної  документації  із  землеустрою,                                                щодо  встановлення  (відновлення) меж                                                  земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,                                            для  будівництва  та  обслуговування                                                  житлового  будинку, господарських                                                        будівель  та  споруд  Коновал  Л.О.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Коновал  Лариси  Олександрівни   про  надання дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,   відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  на  розроблення технічної  документації  із землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості), площею 0,2500га., фізичній  особі  Коновал  Ларисі  Олександрівні  для  будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд  із  земель  комунальної  власності Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою, за    адресою:  20450, Черкаська   область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Козацька,1, з  метою  надання  земельної  ділянки  у власність.

2. Розроблену технічну   документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості, для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд   надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                О.Сарана

 

 

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ             

                                                    РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               №  32/13

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                проекту  землеустрою, щодо  відведення                                            земельної  ділянки  у  власність,                                                                  для  ведення  особистого  селянського                                                господарства Коновал Л.О.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Коновал  Лариси  Олександрівні   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 1,00га.,  у  власність громадянці Коновал  Ларисі  Олександрівні  для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Козацька,1.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                     РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                  с.Колодисте                № 32/14 

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                технічної  документації  із  землеустрою,                                                    щодо  встановлення  (відновлення) меж                                                 земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,                                            для  будівництва  та  обслуговування                                            житлового  будинку, господарських                                                     будівель  та  споруд  Гайшук  Г.А. 

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Гайшук  Ганни  Антонівни  про  надання дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,   відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  на  розроблення технічної  документації  із землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості), площею 0,2500 га., фізичній  особі   Гайшук  Ганні  Антонівні  для  будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд  із  земель  комунальної  власності Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою, за    адресою:  20450, Черкаська   область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,56, з  метою  надання  земельної  ділянки  у власність.

2. Розроблену технічну   документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості, для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд   надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                О.Сарана

 

 

                             КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

22 лютого  2019 року                с.Колодисте               №  32/15

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                             проекту  землеустрою, щодо  відведення                                              земельної  ділянки  у  власність,                                                              для  ведення  особистого  селянського                                                господарства Гайшук Г.А.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Гайшук  Ганни  Антонівни   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 2,00 га.,  у  власність громадянці Гайшук  Ганні  Антонівні  для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,56.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.      

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

 

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                  32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                  РІШЕННЯ

22 лютого  2019 року                с.Колодисте               № 32/16

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                           технічної  документації  із  землеустрою,                                                     щодо  встановлення  (відновлення) меж                                                 земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,                                           для  будівництва  та  обслуговування                                           житлового  будинку, господарських                                                         будівель  та  споруд  Гайшук  В.І.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Гайшука Віталія  Івановича   про  надання дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,   відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  на  розроблення технічної  документації  із землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості), площею 0,2500 га., фізичній  особі   Гайшуку  Віталію  Івановичу  для  будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд  із  земель  комунальної  власності Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою, за    адресою:  20450, Черкаська   область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шкільна,4, з  метою  надання  земельної  ділянки  у власність.

2. Розроблену технічну   документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості, для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд   надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                О.Сарана

 

 

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                           

                                                  РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте                   №  32/17

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                 проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                земельної  ділянки  у  власність,                                                                 для  ведення  особистого  селянського                                                    господарства Гайшук В.І.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Гайшука  Віталія  Івановича   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                            ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,60 га.,  у  власність громадянину Гайшуку  Віталію  Івановичу  для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шкільна,4.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                             32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                     РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               №  32/18

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                           проекту  землеустрою, щодо  відведення                                         земельної  ділянки  у  власність,                                                             для  ведення  особистого  селянського                                      господарства Гайшук Т.В.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Гайшук  Тетяни  Володимирівни   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,36 га.,  у  власність громадянці Гайшук  Тетяні  Володимирівні   для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шкільна,4.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

 

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                          

                                                     РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               №  32/19

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                   проекту  землеустрою, щодо  відведення                                               земельної  ділянки  у  власність,                                                             для  ведення  особистого  селянського                                              господарства Гайшук І.В.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Гайшука  Івана  Віталійовича  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,52 га.,  у  власність громадянину Гайшуку  Івану  Віталійовичу    для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шкільна,4.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

 

                         КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                              32 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                            

                                                    РІШЕННЯ

 22 лютого  2019 року                с.Колодисте               №  32/20 

 Про  надання  дозволу  на  розроблення                                                 проекту  землеустрою, щодо  відведення                                                   земельної  ділянки  у  власність,                                                              для  ведення  особистого  селянського                                       господарства Заремба  І.В. 

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Заремби  Інни  Вікторівни   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                                ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,80 га.,  у  власність громадянці Зарембі  Інні  Вікторівні   для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,49.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                                              О.Сарана