Рішення сесій ради

 
 


                                                                                                                          ПРОЕКТ

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         _____СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                               РІШЕННЯ

_______ 2019 року                                                                   №________   

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2020 рік 

        Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1, 291-295  Податкового кодексу України ( далі - ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи, протокол  наради з суб’єктами  мікро та малого підприємництва села від 10.04.2019 року,  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада  ВИРІШИЛА :

      1. Встановити з 1 січня 2020 року на території  Колодистенської    сільської ради    місцеві податки і збори    :

  -  1.1  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  згідно додатку 1;

  -  1.2.транспортний податок, згідно додатку 2;

  -  1.3. туристичний збір, згідно додатку 3;

  -  1.4. збір за місця для паркування транспортних засобів, згідно додатку 4;

  -  1.5. єдиний податок, згідно додатку 5.  

     2.Секретарю сільської ради :

     2.1.  оприлюднити  це рішення  в  одному з районних друкованих ЗМІ  та на  Інтернет - сайті сільської ради  у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

     2.2. відповідно до п.п.12.3.3. п.12.3. статті 12 ПКУ,надіслати рішення в електронному вигляді у десятиденний строк з дня його прийняття  до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів.

      3.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2020року.

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

Сільський голова                              О.Сарана

 

 

 
 


                                                                                                                          ПРОЕКТ

                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         _____СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                 РІШЕННЯ

__________ 2019 р.                                                                  №_____

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати  на  2020 рік

           Відповідно до  пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3.,  12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті  12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14,  пунктів 30.2. , 30.5., 30.9  статті  30, статей 269, 270, 271,  274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючисьЗаконом  України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від 13.03.2017р.№16/2,   що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,     аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від _______,  сільська  рада ВИРІШИЛА  :

      1. Установити з 01.01.2020 року  на  території  Колодистенської    сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1 ;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, встановлені  відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України,  та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 2.                                                                                                              2.    Взяти до відома ,  що :

     2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;

    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;

    2.3. базою оподаткування є :

    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;

     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;

     2.8.відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є :

- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

     3.   Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

      4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації  та  в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.  

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради. 

      6 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення , але не раніше 01.01.2020 року.

Сільський голова                                         О.Сарана

 

КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                     

                                                         РІШЕННЯ  

     18 квітня 2019 року                                                №33/3

Про доцільність, порядок та умови                                                          передачі квартири в комунальну                                                      власність Тальнівської міської                                                                    ради  для її   приватизації лікарем-                                                          інфекціоністом Терлецькою І.В.

     Розглянувши лист Тальнівської районної ради від 15.03.2019 №135/01 продоцільність,порядок та умови безоплатної передачі  житлового приміщення (квартира) в багатоквартирному будинку, загальною площею 37,9 кв.м, за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 61, із спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району до житлового фонду Тальнівської міської радив зв’язку з тим, що районна рада не має повноважень щодо приватизації житла,копію рішення Тальнівської  міської  ради, яка  погодила  прийняття до житлового фонду  міської ради квартирита подальшої її приватизації лікарем-інфекціоністом Тальнівської ЦРЛ Терлецькою І. В.,   відповідно до частини 6 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи, що Тальнівська центральна лікарня повідомила, що не заперечує в приватизації квартири лікарем-інфекціоністом  Терлецькою І. В., яка проживає в даній квартирі та особистого житла не має,   сільська рада                                     ВИРІШИЛА :

         1. Дати згоду на безоплатну передачу Тальнівською районною  радою  житлового приміщення (квартири) в багатоквартирному будинку, загальною площею 37,9 кв.м, за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 61, із спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району до житлового фонду Тальнівської міської ради для подальшої  її приватизації лікарем-інфекціоністом  Тальлнівської ЦРЛ  Терлецькою І. В., яка в ній проживає.

        2. Секретарю ради копію  рішення надіслати Тальнівській районній раді.          3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

Сільський голова                                                                        О.Сарана

 

КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                     

                                                    РІШЕННЯ  

     18 квітня 2019 року                                                №33/4

Про розгляд листа Тальнівської районної

ради щодо  надання згоди на передачу

приміщень ФАПів та амбулаторій

загальної практики сімейної

медицини  до комунальної власності

територіальних громад сіл району

Розглянувши лист Тальнівської районної ради від 29.03.2019 № 161/01 про розгляд питання щодо передачі приміщень ФАПів та амбулаторій загальної практики сімейної медицини із спільної власності територіальних громад сіл та міста  району до  комунальної власності  територіальних громад сіл району, враховуючи, що приміщення ФАПів та  медичних амбулаторій знаходяться на території  відповідних сільських рад та використовуються для обслуговування в основному  жителів  населених пунктів на території   яких вони розміщені та  ініціативу балансоутримувача приміщень -Комунального некомерційного підприємства «Тальнівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тальнівської районної ради,  керуючись  частинами  5 та  6  статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:                                                                                                  1.Надати згоду  на безоплатну  передачу  приміщень ФАПів та амбулаторій загальної практики сімейної медицини із спільної власності  територіальних громад сіл та міста  району до комунальної власності територіальних громад сіл району, на території яких вони розташовані та використовуються  для обслуговування   жителів цих   населених пунктів.

           2. Секретарю ради направити копію цього рішення Тальнівській районній раді.

           3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захистунаселення.

Сільський голова                                                  О.Сарана 

 

  

 
  GERB

КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                     

                                                     РІШЕННЯ  

     18 квітня 2019 року                                                №33/5

Про надання згоди на прийняття

до комунальної власності сільської ради

приміщення ФАПу с.Колодисте

     Розглянувши лист Тальнівської районної ради від 29.03.2019 № 161/01 про прийняття  до комунальної власності територіальної громади  приміщення ФАПу, враховуючи, що  балансоутримувач   приміщення -Комунальне некомерційне підприємство «Тальнівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тальнівської районної ради звернулось  з  вказаною ініціативою до Тальнівської районної ради та керуючись частинами  5 та  6  статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Дати згоду  на  прийняття до комунальної власності сільської ради приміщення ФАПу, що розташоване  в с.Колодисте ,вул. Шевченка, 56а в порядку, передбаченому  чинним законодавством України.

    2.Секретарю сільської ради направити копію цього рішення  Тальнівській районній раді.

    3.Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію сільської ради з питаньАПК, земельних відносин, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захистунаселення.

Сільський голова                                                           О.Сарана

 


                                                               

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                               33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                 

                                                     РІШЕННЯ

    18 квітня 2019 року               с.Колодисте                       № 33/6  

Про надання субвенції на виконання 

районних Програм «Освіта Тальнівщини» 

та «Оздоровлення та відпочинку дітей

і учнівської молоді на 2016-2021 роки»

        Розглянувши лист директора Колодистенського  НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.» імені Василя Доманицького від  17.04.2019 р.  № 26,  керуючись ч.2 статті 85,  статтями   91, 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтею   65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Надати субвенцію районному бюджету длявиконання  районних Програм: «Освіта Тальнівщини» та  «Оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2021 роки» за рахунок коштів вільного залишку сільського  бюджету за умови відсутності заборгованості  бюджету за захищеними статтями видатків на :

- на фінансування витрат з харчування дітей, які будуть відпочивати у пришкільному оздоровчому таборі–4,0 тис. грн. ;

- на придбання фарби на поточний ремонт школи – 6,0 тис. грн.

        2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті  для  надання субвенції районному бюджету згідно пункту 1 цього рішення на суму10,0 тис. гривень.

          3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення,  рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  договору   здійснити передачу  коштів  між місцевими бюджетами.

          4.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                        О.Сарана   

 


                              КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                 

                                              РІШЕННЯ

18 квітня 2019 року              с.Колодисте               № 33/7

Про розгляд листа директора                                                    Тальнівського районного територіального                                                центру соціального обслуговування                                                              від 07.02.2019 р. № 67

        Розглянувши лист директора Тальнівського районного територіального центру соціального обслуговування  від 07.02.2019 р. № 67 про надання субвенції районному бюджету для виплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату 1соціальному робітнику, який обслуговує одиноких непрацездатних громадян на дому в с.Колодисте,  керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА:                                                                                                  1. Надати субвенцію районному бюджету для виплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату 1 соціальному робітнику, який обслуговує одиноких непрацездатних громадян на дому в с.Колодисте, на період з травня 2019 року по серпень 2019 року,  в сумі 20365 гривень.

        2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету, передбачити видатки у сільському бюджеті  для  надання субвенції районному бюджету згідно пункту 1 цього рішення на суму20365 гривень.

          3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення,  рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  договору   здійснити передачу  коштів  між місцевими бюджетами.

          4.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                        О.Сарана  

 


                                                              

                          КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ               

                                                 РІШЕННЯ

18 квітня 2019 року              с.Колодисте               № 33/8

Про розгляд листа першого заступника голови

Тальнівської РДА  від 14.01.2019 р. № 01-29/65

        Розглянувши лист першого заступника голови Тальнівської РДА  від 14.01.2019 р. № 01-29/65 про надання субвенції районному бюджету на організацію заходів з рятування людей на водних об’єктах з розрахунку      70 коп. на одного жителя ,  керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА:                                                                                                                    1. Надати субвенцію районному бюджету на організацію заходів з рятування людей на водних об’єктах,  в сумі 500 гривень.

        2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету, передбачити видатки у сільському бюджеті  для  надання субвенції районному бюджету згідно пункту 1 цього рішення на суму500 гривень.

          3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення,  рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  договору   здійснити передачу  коштів  між місцевими бюджетами.

          4.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                        О.Сарана    

 


                                                               

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                               33СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                

                                                    РІШЕННЯ

    18 квітня 2019 року                с.Колодисте                       № 33/9

Про розгляд листа голови

Тальнівської райдержадміністрації

від 03.12.2018 р. № 1161/01-17

              Розглянувши лист голови Тальнівської райдержадміністрації від 03.12.2018 р. № 1161/01-17  про надання субвенції для реалізації районних програм  керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

            ВИРІШИЛА: 

 1. Надати субвенцію районному бюджету в сумі 6500 (Шість тисяч п’ятсот) гривень, а саме:
  1. На відшкодування вартості проїзду пільговим категоріям громадян автомобільним транспортом в межах району в сумі 5000 грн.;
  2. Згідно районної програми «Розвитку фізичної культури та спорту Тальнівського району» на 2018-2020 роки на організацію районного свята «Найспортивніше село» в сумі 1500 грн.;
 2. Утриматись тимчасово від надання субвенції в зв’язку з недостатньою кількістю коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади а саме:
  1. На відшкодування вартості санаторно-курортного лікування інвалідам загального захворювання в сумі 8186 грн;
  2. На організацію місцевих спортивних заходів, які проводитимуться в 2019 році в сумі 1000 грн.
  3. Матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Тальнівської РДА  в сумі 5000 грн.

         3. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції районному бюджету для цілей, вказаних в п.2цього рішення, при перевиконаннісільського бюджетуза І півріччя 2019 року тапри наявності відповідних коштів.

         4.Головному бухгалтеру сільської ради  при внесенні змін до бюджету, передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок розподілу вільного залишку сільського бюджетув сумі 6500,00 гривень.

     5.Уповноважити сільського голову,  на підставі п.1 цього рішення та

рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

6.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                               О.Сарана

 

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                               33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ               

                                                      РІШЕННЯ

    18 квітня 2019 року                с.Колодисте                       № 33/10 

Про розгляд листа першого заступника голови                                          Тальнівської райдержадміністрації

від 01.02.2019 р. № 123/01-50

              Розглянувши лист першого заступника голови Тальнівської райдержадміністрації від 01.02.2019 р. № 123/01-50  про надання субвенці, згідно районної програми «Турбота»,  для забезпечення повноцінного функціонування Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Тальнівської районної ради «Ми з майбутнім» в сумі 10000 гривень,  керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Утриматись тимчасово від надання субвенції в сумі 10000 гривень, згідно районної програми «Турбота»,  для забезпечення повноцінного функціонування Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Тальнівської районної ради «Ми з майбутнім», в зв’язку з недостатньою кількістю коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади.

         2. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення, при уточненні виконання бюджету за результатами роботи за Іпівріччя 2019року при наявності відповідних коштів.

         3.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                               О.Сарана

 


                                                               

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                               33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                        

                                                    РІШЕННЯ

    18 квітня 2019 року                с.Колодисте                       № 33/11  

Про розгляд листа головного лікар                                                КНП«Тальнівський районний центр первинної                                     медико-санітарної допомоги»                                                                         від 01.02.2019 р. № 183-СУ

              Розглянувши лист головного лікаря КНЗ «Тальнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» від 01.02.2019 р. № 183-СУ про надання субвенції на забезпечення роботи фельдшерсько-акушерського пункту с.Колодисте  в сумі 18600 гривень, керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Утриматись тимчасово від надання субвенції в сумі 18600 грн. для забезпечення необхідним в роботі фельдшерсько-акушерського пункту с.Колодисте на 2019 рік, в зв’язку з недостатньою кількістю цих коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади.

         2. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення, при уточненні виконання бюджету за результатами роботи за Іпівріччя 2019року при наявності відповідних коштів.

         3.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питаньпланування, бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                               О.Сарана

 


                                                               

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                               33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                

                                                    РІШЕННЯ

    18 квітня 2019 року                с.Колодисте                       № 33/12  

Про розгляд листа керівника

аматорського ансамблю української

пісні «Ордана» від 27.02.2019 р.

              Розглянувши лист керівника аматорського ансамблю української пісні «Ордана» від 27.02.2019 р. про надання фінансової підтримки для участі колективу в XIXМіжнародному конкурсі «Lanciano Prize–2019», який відбудеться в Італії, керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Утриматись  від надання фінансової підтримки для участі колективу в XIXМіжнародному конкурсі «Lanciano Prize–2019», який відбудеться в Італії, в зв’язку з недостатньою кількістю цих коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади.

 Сільський голова                                                               О.Сарана

 


                                                               

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                               33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                

                                                     РІШЕННЯ

    18 квітня 2019 року               с.Колодисте                       № 33/13

Про розгляд листа голови                                                                    Тальнівської райдержадміністрації                                                                  від 29.03.2019 р. № 01-50/341 

              Розглянувши лист голови Тальнівської райдержадміністрації від 29.03.2019 р. № 01-50/341 про надання субвенції для реалізації районної програми «Про створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг в Тальнівському районі на 2013-2020 роки» , забезпечення надання якісних послуг жителям с.Колодистого в 2019 році  керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями 28 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів та рішення комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Утриматись тимчасово від надання субвенції в сумі 1200 грн. для забезпечення надання якісних послуг жителям с.Колодистого в 2019 році , в зв’язку з недостатньою кількістю цих коштів для всіх запланованих потреб територіальної громади.

         2. Повернутись до розгляду питання щодо надання субвенції районному бюджету для цілей, вказаних в п.1 цього рішення, при уточненні виконання бюджету за результатами роботи за Іпівріччя 2019 року при наявності відповідних коштів.

         3.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питаньпланування, бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                               О.Сарана

 

                                                                           

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

33 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

18 квітня 2019 року

      с.Колодисте   

       № 33/14

 

  Про виконання сільського

 бюджету за 1 квартал 2019року 

          Заслухавши та обговоривши звіт  бухгалтера сільської ради Канак А.П. про виконання сільського бюджету за 1 квартал 2019року, врахувавши висновки постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, сільська рада відмічає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проводилась робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населеномупункті. За 1 квартал 2019рокудо сільського бюджету надійшло                374201,74 грн., з них 374152,81 грн. – кошти загального фонду, міжбюджетні трансферти, які надані з районного бюджету на утримання установ культури  в сумі 0 грн. Кошти спеціального фонду за  1 квартал 2019року  надійшли в сумі 48,93 грн.Видатки сільського бюджету проведені: по загальному фонду 286016,65грн.при плані330558 грн. 86%,по спеціальному  фонду –0 грн.  Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, за погодженням виконавчого комітету та постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,  з метою забезпечення виконання завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  сільська рада

 ВИРІШИЛА:

              1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за   1 квартал 2019року  по загальному фонду по доходах  в сумі374152,81 грн., по видатках – 286016,65 грн., з перевищенням доходівнад видатками в сумі   88136,16 грн., по спеціальному фонду по доходах –48,93 грн., по видатках у сумі –0 грн.

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 Сільський голова                                                                О.Сарана

 

 

 
 


                              КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 33   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

18квітня 2019 року

     с.Колодисте   

       № 33/15

 

 

Про внесення змін в рішення                                                             сільської ради від 20.12.2018 № 31/13                                                   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

       Заслухавши інформацію  головного бухгалтера  сільської ради Канак А.П. про внесення змін в рішення сільської ради від 20.12.2018 року  №31/13 «Про сільський бюджет на 2019 рік», враховуючи пропозиції депутатів сільської ради та керуючись п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України .п.п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення сільської ради від 20.12.2018 року  №31/13 «Про сільський бюджет на 2019»такі зміни:

     1.Установити доходи сільського бюджету в сумі 1350308гривень00 копійок  в  т.ч.загального фонду в сумі 1349308гривень00 копійок, спеціального фонду 1000гривень 00 копійок.

      2.Установити видатки  сільського бюджету в сумі 1387673гривень00 копійок в т.ч.загального фонду в сумі 1386673гривень 00 копійок, спеціального фонду в сумі 1000 гривень. Додаток 3 викласти в новій редакції /додаток 3/ додається.

3. Затвердити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 37365гривень, джерелом покриття якого є визначення розподілу вільного залишку станом на 01.01.2019 року /додаток 2 додається/.

   3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань плануваннябюджету та фінансів.

Сільський голова                                                  О.Сарана

 

КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                     

                                                    РІШЕННЯ  

18 квітня  2019 року                   с.Колодисте               №  33/16

 Про  надання  дозволу Колодистенській 

сільській  раді   на  розроблення технічної

із  землеустрою, щодо інвентаризації 

земель комунальної  власності,  які 

відносяться  до категорії  земель -  землі 

сільськогосподарського  призначення,  вид

земельних  угідь – землі  під  сільськогоспо-

дарськими  та  іншими  господарськими

будівлями  і  дворами

(бувші  землі  колективної  власності)

    Розглянувши   клопотання  голови Колодистенської сільської ради     про надання дозволу Колодистенській   сільській раді на  розроблення  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, які відносяться до категорії земель - землі сільськогосподарського призначення, вид земельних угідь -  землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, які знаходяться за адресою: Черкаська область Тальнівський район адмінмежі Колодистенської сільської ради за межами населеного пункту (бувші землі колективної власності).           Взявши до уваги  пропозиції  постійної комісії з питань  агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,депутатів  сільської  ради ,   керуючись  ст.  12,122,186,186-1, пункту 21 розділу Х перехідних положень Земельного  Кодексу України, статей 19,35,57 Закону України “Про землеустрій”, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 513, постанови Кабінету міністрів України від 17.10.2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», наказу Держкомзему України від 23.07.2010 року № 548, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 року за № 1011/18306  пунктом  34  ч.1  ст. 26  Закону  України   «Про  місцеве   самоврядування  в  Україні ”, сесія  Колодистенської  сільської  ради                                                            ВИРІШИЛА:

 Надати дозвіл Колодистенськійсільській раді на  розроблення  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею –  28,65 га комунальної власності, які відносяться до категорії земель - землі сільськогосподарського призначення, вид земельних угідь -  землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, які знаходяться за адресою: Черкаська область Тальнівський район адмінмежі Колодистенськоїсільської ради за межами населеного пункту (бувші землі колективної власності).

2. Врахувавши, що на земельній ділянці площею – 28,65га був  розміщений в минулому комплекс будівель молочно тваринної ферми, будівлі якого на даний час демонтовані (розібрані) , зруйновані;

3. Виконкому Колодистенськоїсільської ради   розроблену  технічну докумен - тацію із землеустрою  передати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,депутатів  сільської  ради.

Сільський  голова                                           О.Сарана

 


КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                     

                                                     РІШЕННЯ  

18 квітня  2019 року                   с.Колодисте               №  33/17

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства Турура  Н.М.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Турури  Ніни  Михайлівни   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада                                                                                        ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,25 га.,  у  власність громадянці Турурі  Ніні  Михайлівні, для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка, 28.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                             О.Сарана

 

 

КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ           

                                                  РІШЕННЯ

    18 квітня 2019 року            с.Колодисте                № 32/18

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 технічної  документації  із  землеустрою,

 щодо  встановлення  (відновлення) меж 

 земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,

 для  будівництва  та  обслуговування

 житлового  будинку, господарських

 будівель  та  споруд  Турура  Н. М.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Турури  Ніни  Михайлівни   про  надання дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,   відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  на  розроблення технічної  документації  із землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості), площею 0,2500 га., фізичній  особі  Турурі  Ніні  Михайлівні  для  будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд  із  земель  комунальної  власності Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою, за    адресою:  20450, Черкаська   область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка, 28, з  метою  надання  земельної  ділянки  у власність.

2. Розроблену технічну   документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості, для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд   надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 Сільський  голова                                                О.Сарана

 

КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                                     

                                                     РІШЕННЯ

 18 квітня  2019 року               с.Колодисте               №  33/19

Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства Бондаренко О.В.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Бондаренко  Оксани  Володимирівни    про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою,  щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,40 га.,  у  власність громадянці Бондаренко  Оксані  Володимирівні, для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків, б/н.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                                     О.Сарана

 

 

КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                                     

                                                  РІШЕННЯ

 18 квітня  2019 року                с.Колодисте               №  33/20

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства Бондаренко Н.П.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Бондаренко  Наталії  Петрівни  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,28 га.,  у  власність громадянці Бондаренко  Наталії  Петрівні, для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Вдовиченків, б/н.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                                                О.Сарана

 

 

КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                                                                                                 

                                                       РІШЕННЯ

 18 квітня  2019 року                   с.Колодисте               №  33/21

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства Уманець  М.А.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Уманець  Марії  Антонівни про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,60 га.,  у  власність громадянці Уманець  Марії  Антонівни, для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка, 53.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                                        О.Сарана

 

                                                                       

КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ  

                                                     РІШЕННЯ

    18 квітня  2019 року               с.Колодисте               №  33/22

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 технічної  документації  із  землеустрою,

 щодо  встановлення  (відновлення) меж 

 земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,

 для  будівництва  та  обслуговування

 житлового  будинку, господарських

 будівель  та  споруд  Біленькому  М.В.

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Біленького Миколи  Васильовича   про  надання дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель  та  споруд,   відповідно  ст..12, 38, 40, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  на  розроблення технічної  документації  із землеустрою, щодо  встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості), площею 0,2500га., фізичній  особі  Біленькому  Миколі  Васильовичу  для  будівництва  та  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд  із  земель  комунальної  власності Колодистенської  сільської  ради, що  відносяться  до  категорії  земель   -  землі  житлової  та  громадської  забудови,  вид  угідь  - землі  під  житловою  забудовою, за    адресою:  20450, Черкаська   область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка,2, з  метою  надання  земельної  ділянки  у власність.

2. Розроблену технічну   документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення) меж   земельної  ділянки  в  натурі  на  місцевості, для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  та  споруд   надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

Сільський  голова                                                 О.Сарана

 

                            
КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                               ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                    33 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ     

                             РІШЕННЯ

 18 квітня  2019 року                  с.Колодисте               №  33/23

 Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства Біленькому М.В.

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Біленького  Миколи  Васильовича   про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,40га.,  у  власність громадянину  Біленькому  Миколі  Васильовичу, для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Шевченка,2.

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.     

 Сільський  голова                                             О.Сарана