Рішення сесій ради

                                                                                                                          
                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                                 35 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VII СКЛИКАННЯ                   
                                                         РІШЕННЯ
 
20 червня 2019 року                                                            № 35/1
    
Про встановлення місцевих
податків і зборів на 2020 рік  
 
        Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1, 291-295  Податкового кодексу України ( далі - ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи, протокол  наради з суб’єктами  мікро та малого підприємництва села від 10.04.2019 року,  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада          ВИРІШИЛА : 
      1. Встановити з 1 січня 2020 року на території  Колодистенської    сільської ради    місцеві податки і збори    :
  -  1.1  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  згідно додатку 1;
  -  1.2. транспортний податок, згідно додатку 2;
  -  1.3. туристичний збір, згідно додатку 3;
  -  1.4. збір за місця для паркування транспортних засобів, згідно додатку 4; 
  -  1.5. єдиний податок, згідно додатку 5.   
     2.Секретарю сільської ради :
     2.1.  оприлюднити  це рішення  в  одному з районних друкованих ЗМІ  та на  Інтернет - сайті сільської ради  у десятиденний строк після його прийняття та підписання.
     2.2. відповідно до п.п.12.3.3. п.12.3. статті 12 ПКУ, надіслати рішення в електронному вигляді у десятиденний строк з дня його прийняття  до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів.
      3.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2020 року.
      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів. 
 
Сільський голова                                                              О.Сарана   
 
Додаток 1
 /upload/files/.doc        
Таблиця 1 до дод.1 
/upload/files/.doc
Таблиця 2 до дод.1
/upload/files/.doc
Додаток 2
/upload/files/.doc
Додаток 3
/upload/files/.doc
Додаток 4
/upload/files/.doc
Додаток 5
/upload/files/.doc
 
 
                                                                                                                             
                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                             35 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VII СКЛИКАННЯ   
               
                                                      РІШЕННЯ
 
        20 червня 2019 року                                                № 35/2
 
Про  встановлення   ставок земельного
податку,  пільг з його  сплати  на  2020 рік
 
           Відповідно до  пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3.,  12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті  12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14,  пунктів 30.2. , 30.5., 30.9  статті  30, статей 269, 270, 271,  274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючись Законом  України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від 13.03.2017р.№16/2,   що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,     аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від 21.05.2019 №3425/0/20-19,  сільська  рада                ВИРІШИЛА  :
      1. Установити з 01.01.2020 року  на  території  Колодистенської    сільської  ради:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1 ;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, встановлені  відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України,  та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 2.
      2.    Взяти до відома ,  що :
     2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;
    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;
    2.3. базою оподаткування є :
    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;
    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);
     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;
     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;
     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;
     2.8. відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є : 
- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);
- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).
     3.   Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.
      4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації  та  в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.   
     5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.  
      6 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення , але не раніше 01.01.2020 року. 
 
Сільський голова                                                                О.Сарана
 
Додаток 1
Додаток 2
 
 
            
                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                             35 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VII СКЛИКАННЯ   
              
                                                    РІШЕННЯ
 
  20 червня 2019 року                                                   № 35/3
 
Про внесення змін до рішення сільської ради                                                від 18.04.2019 №33/3 «Про доцільність, 
порядок та умови передачі квартири в комунальну 
власність Тальнівської міської ради  для її 
приватизації лікарем- інфекціоністом Терлецькою І.В.» 
 
        Розглянувши лист Тальнівської районної ради від 22.05.2019 №21/03-01 про внесення змін до рішення сільської ради щодо безоплатної передачі  житлового приміщення (квартира) в багатоквартирному будинку, загальною площею 75,9 кв. м,  в тому числі житлової площі 37.9 кв. м та допоміжної площі 38 кв. м. за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 61, із спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району до комунальної власності Тальнівської міської ради для можливої подальшої її приватизації лікарем-інфекціоністом КНП «Тальнівська центральна районна лікарня» Терлецькою І. В.,враховуючи, що Тальнівська центральна лікарня повідомила, що не заперечує в приватизації квартири лікарем-інфекціоністом  Терлецькою І. В., яка проживає в даній квартирі та особистого житла не має, керуючись  частиною 6 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада                                ВИРІШИЛА : 
Внести зміни до п.1 рішення сільської ради від 18.04.2019 № 33/3«Про доцільність, порядок та умови передачі квартири в комунальну власність Тальнівської міської ради  для її  приватизації лікарем- інфекціоністом Терлецькою І.В.», а саме: замінити «загальною площею 37,9 кв. м» на «загальною площею 75,9 кв.м, в тому числі житлової площі 37.9 кв.м та допоміжної площі 38 кв.м».
       2. Секретарю сільської ради копію  рішення надіслати Тальнівській районній раді
       3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.
 
Сільський голова                                                                 О.Сарана   
 
 
            
                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                             35 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VII СКЛИКАННЯ
                  
                                                    РІШЕННЯ
 
  20 червня 2019 року                                                                  № 35/4
 
Про внесення змін до рішення сільської ради                                                від 13.11.2018 №30/2 «Про план                                                                  діяльності з  підготовки та перегляду 
проектів регуляторних актів  сільської ради
на 2019 рік»
 
          Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів Кулинич Л.М., відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши пропозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада
ВИРІШИЛА: 
          1.Внести зміни та затвердити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів Колодистенської сільської ради на 2019 рік в новій редакції (додається).
          2. Оприлюднити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019 рік в новій редакції на  офіційному сайті сільської ради.
          3.Конроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради.    
 
 
Сільський голова                                                              О.Сарана
 
 
                                                          
 
                                КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА
                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                              35 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
 
                                                    РІШЕННЯ
 
20 червня 2019 року                   с. Колодисте                                № 35/5
 
 Про план роботи Колодистенської
сільської ради на друге півріччя
2019 року 
 
         Заслухавши інформацію сільського голови Сарани О.Д. про план роботи Колодистенської сільської ради на друге півріччя 2019 року, врахувавши пропозиції депутатів по її обговоренню та висновок постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку, керуючись підпунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада 
ВИРІШИЛА: 
         1.Затвердити план роботи Колодистенської сільської ради на друге півріччя 2019 року. (Додається)
         2. Доручити сільському голові Сарані О.Д. в разі потреби вносити зміни
та доповнення до плану роботи на друге півріччя 2019 року. 
         3. Контроль за виконанням плану роботи  покласти на сільського голову Сарану О.Д. 
                                                                                              
 
Сільський голова                                                                           О.Сарана