Рішення сесій ради

                                                     

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

6 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                     РІШЕННЯ

 

 

 

 

12 квітня 2016 року

с.Колодисте     

    № 6/1

 

Про внесення змін і доповнень до

Регламенту Колодистенської  сільської ради 

 

       На виконання Закону України „Про внесення зміни до статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань”,  керуючись статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внестизміни і  доповнення  до статті 5.3. розділу V« Прийняття рішень» Регламенту Колодистенської    сільської ради, затвердженого  рішенням сільської ради від 16листопада 2015 року № 1/3,  виклавши його в новій редакції :

« Стаття 5.3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або відведеному для таємного голосування місці. Депутат, який був присутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше, або доручити проголосувати за себе іншому депутату.

      Для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів шляхом голосування лічильну комісію.

      Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

      Відкритим поіменним голосуванням рада приймає всі рішення, окрім випадків передбачених діючим законодавством та цим Регламентом.

      Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування членами лічильної комісії списку депутатів.Кожен депутат під час зачитування його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування.      

      Члени лічильної комісії фіксують оголошене рішення депутата і вносять його у листок голосування за відповідне питання порядку денного пленарного засідання. Члени лічильної комісії підписують кожний листок поіменного голосування.

      Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів і повідомляють результат голосування, який заноситься до протоколу пленарного засідання.

 

        Підрахунок голосів депутатів при поіменному голосуванні здійснюється шляхом внесення результатів голосування по кожному з питань до Форми 1-ПГ. У період пленарного засідання при необхідності лічильна комісія сесії проводить перереєстрацію депутатів, що беруть участь у роботі сесії.

        Реєстраційний список депутатів, присутніх на засіданні, результати поіменного голосування (Форма 1-ПГ) додаються до протоколу сесії і є його невід'ємною частиною.

       Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті сільської  ради в день голосування.

      Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

      Результати поіменного голосування зберігаються протягом необмеженого строку».

 

2. Затвердити Форму 1-ПГ «Результати поіменного голосування», що додається.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

 

 

 

Сільський голова                                                          О. Сарана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                          

                             КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

6 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                 РІШЕННЯ

 

12 квітня 2016 р.

      с.Колодисте   

       № 6/2

 

 

Про внесення  змін в рішення  сільської

 ради від 24.12.2015 року  №4/11 «Про

сільський бюджет на 2016 рік із змінами

внесеними рішенням від29.01.2016 р. № 5/2

 

          Заслухавши інформацію  бухгалтера  сільськоі ради Канак А.П. про внесення змін в рішення сільськоі ради від 24.12.2015 № 4/11 Про сільський бюджет на 2016 рік із змінами внесеними рішенням від 29.01.2016 № 5/2, враховуючи пропозиціі депутатів сільськоі ради та керуючись п.7,8 ст.78 Бюджетного кодексу України п.п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення сільської ради від 24.12.2015 № 4/11 Про сільський бюджет на 2016 рік із змінами внесеними рішенням від 29.01.2016 № 5/2 такі зміни:

1. Додаток 1 викласти в новій редакції:

Установити доходи сільського бюджету в сумі 658511гривень 00  копійок  в т.ч. загального фонду в сумі 644511 гривень 00 копійок, спеціального фонду 14000 гривень.

2.Додаток 3 викласти в новій редакції (додаток 3) додається:

Установити видатки  сільського бюджету в сумі 738172 гривні 00 копійок в т.ч. загального фонду в сумі 724172 гривні 00 копійок, спеціального фонду в сумі 14000 гривень 00 копійок.

    3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                            О.Сарана

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

6  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ

12 квітня 2016року                              

         с.Колодисте                                          

               №  6/3

 

 

 

Про  внесення  змін  дорішення

сільської ради  від 24.12.2015 № 4/13

«Про структуру виконавчих органів, загальну 

чисельність апарату Колодистенської   сільської

ради та її виконавчих органів, витрат на їх

утримання»

       3аслухавши  та обговоривши інформацію бухгалтера сільської ради Канак А.П. про внесення змін до штатного розпису апарату сільської ради,  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р.№77 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 і від 9 грудня 2015 р. № 1013», якою Кабінет Міністрів України постановив викласти в новій редакції п.3 постанови  Кабінету Міністрів України  від 9.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати,  особливості проведення індексації та внесення  змін до деяких нормативно-правових актів» та передбачив можливість підвищення  у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисі сільської ради  за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, на 25 відсотків  посадових окладів керівним працівникам, спеціалістам,  розміри яких затверджено додатком 54 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із урахуванням змін, внесених постановами  Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 р. № 34 “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України” та від 20 травня 2009 р. № 482 “Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету” , сільська рада

ВИРІШИЛА :

   1. У межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисі сільської ради на 2016 рік,  за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією та преміюванням, підвищити з 01.01.2016 року   на 25 відсотків  посадові оклади  керівним працівникам та  спеціалістам  сільської ради, з врахуванням   підвищення посадових окладів, проведених з 01.12.2015 року,  згідно постанови  Кабінету Міністрів України  від 9.12.2015 № 1013.

   2.  Внести  зміни  в додаток 1  до  пункту 2   рішення сільської ради  від 24.12.2015 р.№ 4/13 «Про структуру виконавчих органів, загальну чисельність апарату Колодистенської   сільської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання», виклавши  в новій редакції штатний   розпис  апарату   сільської ради з 01.01.2016 року( додається).

   3. Затвердити розпорядження сільського голови від 25.03.2016 р.№ 22-Р

   4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на сільського голову.

  Сільський голова                                                              О. Сарана 

 

 

                                                                                                  Додаток №1

                                                                              до пункту 1  рішення ради

                                                                                    № 6/3 від 12.04.2016 р

п/п

Установи

Кількість одиниць

 

Колодистенська сільська рада

1.

Сільський голова

1,0

2.

Секретар

1,0

3.

Головний бухгалтер

1,0

4.

Спеціаліст II категорії

1,0

5.

Касир

0,5

6.

Архіварус

0,5

7.

Прибиральниця службових приміщень

0,5

 

 

 

 

Всього

5,5

 

 

 

 

Секретар ради                                                   О.Ополонець 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                         Рішення сесіі від 12.04.2016 року №6/3

                                                                                                Затверджую
                                                            штат у кількості 5,5штатних одиниць 

                                                           з місячним фондом заробітної плати за

                                                        посадовими окладами 11126,00 гривень

                                             Одинадцять тисяч сто двадцять шість  гривень

                                                                     00 копійок
                                                              ___Сільський голова____________

                                                                                               (посада) 
                                                             ______________СаранаО.Д.
                                                                         (підпис керівника)         

 

25.03.2016 року 
     М. П.

 

                               ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2016рік

                   

                     Працівників Колодистенськоі  сільської ради
                                         (назва установи)

 

 

Вводиться в дію з 01.01.2016

 


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами 
(грн.) 

 

 

Сільський голова  

1

2910

2910

 

Секретар  виконавчого комітету

  1

2358

2358

 

Головний бухгалтер  

1

1723

1723

 

4  

Спеціаліст  11 категорії

 

  1

1723

1723

 

5

Касир

0,5

1723

861,50

 

6

Архіварус

0,5

1723

861,50

 

7

Прибиральник службових приміщень

0,5

1378

689

 

  

Усього

 5,5 

13538

11126

Сільський голова                        О.Д.Сарана

 

 

Бухгалтер                                     А.П.Канак

 

 

 

 

                                                                                                   

 

                                  КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      6 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                   

                                              РІШЕННЯ

12 квітня 2016 року                  с. Колодисте                      №6/4  

 

Про внесення змін до рішення ради від 16.11.2015 р.

№ 1/6 «Про затвердження Положення

про постійні комісіїсільської ради», виклавши

Положення в новій редакції  

       Заслухавши інформацію сільського голови про необхідність  покладання повноважень із  здійснення контролю за дотриманнямзаконодавства щодо  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на одну із постійних комісій, відповідно до Регламенту сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 16 листопада 2015 р. № 1/3,  на виконання вимог ч.14 ст.46,    ст. 47, 59-1  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до рішення ради від 16 листопада 2015 р № 1/6 «Про затвердження  Положення про постійні комісії Колодистенської  сільської ради», виклавши Положення в новій редакції.     (додається)                        2. Головам та членам постійних комісії сільської ради у роботі керуватися Положенням про постійні комісії сільської ради та Регламентом.                 

 Сільський голова                       О.Сарана

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                             КОЛОДИСТЕСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        6 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                               РІШЕННЯ

 

12.04.2016 р.

      с.Колодисте   

       № 6/5

 

Провзяття на баланс Колодистенської

сільської ради невідомих ХЗЗР

      Відповідно розділу 2, ст. 9 Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР -  територіальна громада є власником відходів, що утворюються на об’єктах комунальної власності чи знаходяться на її території  і не мають власника або власник невідомий (безхазяйні відходи), акту щодо виявлення отрутохімікатів невідомого походження на підвідомчій території Колодистенської сільської ради» від 22.07.2015 року, Протоколу засідання тимчасової комісії районної державної адміністрації для організації проведення робіт по вивезенню та утилізації непридатних, невідомих та заборонених до використання пестицидів, що виявлені та зберігаються на території Тальнівського району від 07.04.2016 р.№1, заслухавши сільського голову Сарану О.Д. про те, що на території села Колодисте по вулиці Партизанській, 23-а знаходяться перезатарені невідомі пестициди сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Взяти на баланс Колодистенської сільської ради невідомі ХЗЗР в кількості близько 2500 кг, для  вирішення питання їх якнайшвидшої утилізації.
  2. Згідно рішення Тальнівської районної ради від 29.01.2016 р.№ 3-20/VII«Про районну програму утилізації непридатних, заборонених до використання та невідомих пестицидів» та «Обласної програми вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки» подати необхідний пакет документів, в тому числі гарантійний лист, для фінансування утилізації невідомих ХЗЗР.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                                 О. Сарана

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                               

                             КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

6 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

12 квітня 2016 року

         с.Колодисте

   № 6/6

 

Про Правила благоустрою

 та утримання території села Колодисте

      З метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою села, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини,запобігання захворюванням на сказ,  керуючись п.6 ч.1 ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 24 Закону України     « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення », статтею 16 Закону України «Про захист від інфекційних хвороб», Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження»,   п.44 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити Правила благоустрою та утримання території села Колодисте  (додається).

      2.Виконавчому комітету сільської ради відновити роботу адміністративної комісії при виконкомі сільської ради та уповноважити відповідну посадову особу на складання  протоколів  про адміністративні правопорушення,  передбачені  пунктом 2 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

      3. Дане рішення діє з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті  сільської ради .     

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на адміністративну комісію сільської ради.

Сільський голова                                               О.Сарана

 

 

                                                                                                 

 

                                                

                             КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        6 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                   РІШЕННЯ

12.04.2016 р.

      с.Колодисте   

       № 6/7

 

 

 Про  затвердження проекту  землеустрою,

щодо  відведення   земельної  ділянки.  

       Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Калиушко  Галини  Володимирівни  з  клопотанням  затвердити  Проект  землеустрою,  щодо   відведення    земельної  площею – 0,5338га., у  користування  на  умовах  оренди  терміном  на  10  років,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Доманицького,  б/н     керуючись   статтями 22, 33, 122, 123,  134, 186-1  Земельного  кодексу  України  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Затвердити  проект землеустрою,  щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,5338га.,  громадянці  Калиушко  Галині  Володимирівні у  користування  на  умовах  оренди  терміном  на  10  років,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності за  рахунок  земель Колодистенської  сільської  ради,  які   відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  сільськогосподарських  угідь  -  рілля,  за  адресою:  20450,  Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с.  Колодисте,  вул. Доманицького,  б/н.

   2. Передати  у  користування  на  умовах  оренди терміном  на  10  років,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  із  земель  комунальної  власності  земельну  ділянку площею  - 0,5338га., для  ведення  особистого  селянського  господарства,  в  межах  населеного  пункту.

   3. Віднести  земельну  ділянку  площею  - 0,5338га.,  до  земель комунальної  власності  Колоди астенської  сільської  ради,  яка  відноситься  до  категорії  земель – землі  сільськогосподарського  призначення,  вид  угідь – рілля.

   4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійно  діючу  комісію  з  питань  регулювання  земельних  відносин  та  розвитку  АПК  Колодистенської  сільської  ради.

Сільський  голова                                   О.Сарана

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                  

                                   КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 6 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                        РІШЕННЯ

12 квітня 2016 р.

              с.Колодисте   

       № 6/8

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 

у  користування  на  умовах  оренди,  для  ведення

особистого  селянського  господарства

      Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянина  Моклюк  Антоніни  Петрівни   про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  користування  на  умовах  оренди,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідності.12, 22, 33, 93, 122, 123 Земельного  Кодексу  України,  ст.50  Закону  України «Про  землеустрій»  сільська  рада  

ВИРІШИЛА:

    1. Надати  дозвіл  на  виготовлення   проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки площею 0,10га., у  користування  на  умовах  оренди  терміном  на  15 років  гр. Моклюк  Антоніні  Петрівні ,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  за  рахунок  земель  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель – землі  сільськогосподарського  призначення,  за  адресою:  Черкаська  область,  Тальнівський  район, с. Колодисте,  вул. Вдовиченків,б/н.

    2. Гр. Моклюк  Антоніні  Петрівні    розроблений  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  користування  на  умовах  оренди  надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

Сільський  голова                                                      О. Сарана

 

           

                             КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ          

                       6  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                              РІШЕННЯ

12 квітня  2016 року               с.Колодисте                       № 6/9   

Про перелік об’єктів комунальної

власності, що можуть бути  передані

в орендне користування та  оголошення конкурсу

з відбору  суб’єктів оціночної діяльності

 

         В зв’язку з можливою передачею в орендне користування об’єктів комунальної власності -   частини  приміщення  адміністративної  будівлі  сільської ради  та оголошення  конкурсу  на право  оренди  майна, що є  комунальною  власністю  територіальної  громади    і  перебуває  на балансі  сільської ради, відповідно до рішення сільської ради від 27.11.2015 №2/2 «Про управління  комунальним майном територіальної громади с. Колодисте

»,  керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,«Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні», статтею  60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити перелік нерухомого майнакомунальної власності,що можуть бути передані в оренду:

- частина приміщення  адміністративної  будівлі  сільської ради площею 258,2 м2, що знаходиться на ІІ поверсі за адресою с.Колодисте, вул.Шевченка №5.

2.Оголосити  конкурс  з відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта, що належить до комунальної  власності територіальної громади і  перебуває  на балансі  сільської ради :

2.1.Назва об*єкта – нерухоме майно-   приміщення  адміністративної  будівлі  сільської ради площею 258,2 м2, що знаходиться  за адресою с.Колодисте, вул.  Шевченка №5

 2.2.  Місцезнаходження: 20400, Черкаська область, с.Колодисте, вулиця Шевченка №5

  1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для передачі в оренду частини приміщення.

2.4. Відомості про об’єкт: адміністративне   приміщення сільської ради , загальною площею 258,2 кв.м.

  1. Встановити, що :

3.1. Учасники конкурсу подають до сільської ради   документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів.

3.2. До підтвердних документів належать:

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;

-  засвідчені  копії установчих документів учасника конкурсу;

- копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково

залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

4. Покласти на Комісію, утворену рішенням сільської ради від 27.11.2015 №2/2«Про управління  комунальним майном територіальної громади с. Колодисте», повноваження  щодо організації та проведення  конкурсу  з    відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта, що належить до комунальної власності територіальної громади  села та перебуває  на балансі  сільської ради.

5.  Конкурснадокументація має  подаватися   до сільської ради   за адресою: с. Колодисте, вул. Шевченка,6  (з відміткою «На конкурс»).

6.  Конкурсна пропозиція претендента подається окремо в запечатаному конверті ( з відміткою «Пропозиція на конкурс») і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт в календарних днях.

7.Заяви  прийматимуться впродовж 10 календарних днів з дня  оприлюднення  оголошення  про конкурс в ЗМІ.

 8. Конкурс провести 20 травня2016року о 10.00 за адресою: с. Колодисте, вул. Шевченка,6 .  

Сільський голова                                                                             О. Сарана

                                                                                        

 

 

                                               

                             КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                           6 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

12.04.2016 р.

      с.Колодисте   

       № 6/10

 

Про створення навчально-виховного

 комплексу «дошкільний навчальний

 заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів» на базі Кололистенської

 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 та дошкільного навчального закладу

        Заслухавши інформацію сільського голови Сарани О.Д. про необхідність створення в селі Колодисте навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний  заклад – загальноосвітній навчальний заклад» та керуючись       ст. 36 Закону України «Про освіту», ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний  заклад – загальноосвітній навчальний заклад» п.п.2 п.а. ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити Колодистенський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний  заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» в с. Колодисте на базі Кололистенської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  та дошкільного навчального закладу з 01 вересня 2016 року.

2. Передати безоплатно частину майна дошкільного навчального закладу «Берізка» у власність новоствореного Колодистенського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний  заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів».

3. Делегувати кошти районному відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації на утримання дошкільного підрозділу навчально- виховного комплексу.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

Сільський голова                                         О.Сарана                                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         6СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                  

                                                      РІШЕННЯ

 

    12 квітня2016 року                с.Колодисте                       №6/11

 

Про  внесення змін у рішення ради від 24.12.2015 р.

№4/6 «Про  Програму«Будівництво,

реконструкція, ремонт та  утримання вулиць

 і доріг  села Колодисте  в2016-2017 роках»

 

         Заслухавши інформацію сільського голови ,враховуючи, що  Законом України від 2 червня 2015 року, № 491-VIII«Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення» передбачено, що до видатків які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, а також внесено зміни до  підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та доповнено повноваження  виконавчих органів сільських рад  повноваженнями щодо  організації  за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах),  керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011№ 52  «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»,   підпунктом  1 пункту а статті  27, статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статтями 20, 40, 41 Закону України  «Про автомобільні дороги», статтею 91 Бюджетного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

   1. Внести зміни в п.1  рішення сільської ради від 24.12.2015 р.№4/6 «Про Програму «Будівництво, реконструкція, ремонт та  утримання вулиць  і доріг   села Колодисте   в 2016 -2017 роках» ( далі- Програма), виклавши Програму в новій редакції та передбачити в ній фінансування об’єктів  поточного ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення  ( додається).

    2.У разі фінансування за рахунок коштів сільського бюджету  ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення в адмінмежах сільської ради, розпорядником коштів є сільська рада. Замовником робіт, як балансоутримувач зазначених автомобільних доріг, виступатиме  Служба автомобільних доріг в Черкаській області, яка у тому числі здійснюватимефункції технічного контролю за їх виконанням.

    3. У разі надання субвенції районному бюджету,  об'єднання на договірних засадах коштів на реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) здійснюватиме Тальнівська районна державна адміністрація. 

     5.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Сарану О.Д.

Сільський голова                                                  О.Сарана       

 

 

                                                                                                                

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                          6 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                   

                                               РІШЕННЯ

 

    12 квітня 2016 року           с.Колодисте                      № 6/12

   

Про визначення місць масового

розмноження диких   тварин в мисливських

угіддях, що знаходяться в адмінмежах

Колодистенської  сільської ради,  та оголошення

в цих місцях "сезону тиші"

 

     Розглянувши  лист Тальнівської районної організації  Українського Товариства мисливців та рибалок  від 11.04.2006р. за вих.№17,

відповідно до статтей 38, 39 Закону України «Про тваринний світ», керуючись  підпунктом 3 пункту «а» частини  1 статті 33, пунктом 37  частини 1 статті 26  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  із змінами, внесеними згідно із Законом № 322-VIII від 09.04.2015, з метою збереження  і відтворення тварин,  сільська рада

ВИРІШИЛА :

   1. Уповноважити спеціаліста – землевпорядника сільської ради Варгач Л.П., депутатів сільської ради Гайшук Р.В.,  Кириленко В.М., спільно з представником Тальнівської районної організації  Українського Товариства мисливців та рибалок Ясінським В.В. визначити  місця масового  розмноження диких   тварин в мисливських угіддях, що знаходяться в адмінмежах  сільської ради.

    2.  Оголосити  в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами в мисливських угіддях, що знаходяться в адмінмежах  сільської ради, з 1 квітня до 15 червня 2016 року  "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.

    3. Проінформувати  підприємства, установи, організації та громадян   про  правила поведінки, яких необхідно дотримуватися в таких місцях :

    - підприємства, установи,   організації   і    громадяни    при здійсненні  будь-якої діяльності,  що впливає або може вплинути на стан   тваринного   світу,   зобов'язані   забезпечувати   охорону середовища  існування,  умов розмноження і шляхів міграції тварин;

    - під час   розміщення,   проектування  та  забудови  населених пунктів,  підприємств,  споруд та  інших  об'єктів,  удосконалення існуючих  і впровадження нових технологічних процесів,  введення в господарський обіг цілинних  земель,  заболочених,  прибережних  і зайнятих  чагарниками  територій,  меліорації  земель,  здійснення лісових  користувань  і  лісогосподарських   заходів,      видобування   корисних   копалин, визначення місць випасання і прогону свійських тварин, та  організації місць відпочинку населення, повинні  передбачатися  і  здійснюватися  заходи  щодо  збереження середовища  існування  та  умов  розмноження тварин,  забезпечення недоторканності ділянок,   що  становлять  особливу  цінність  для збереження тваринного світу;

- введення в  експлуатацію  об'єктів  і застосування технологій без забезпечення їх  засобами  захисту  тварин  та  середовища  їх існування забороняються;

-  період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня,  забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного  шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків,   санітарних   рубок   лісу,   використання   моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);    

- експлуатація гідротехнічних   та   інших   споруд  на  водних об'єктах,   встановлення   гідрологічного    режиму    і    режиму водоспоживання та інша діяльність,  що впливає чи може вплинути на стан середовища існування диких тварин,  повинні  здійснюватися  з урахуванням  вимог  охорони тваринного світу,  інтересів рибного і мисливського господарства.

   4.Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров»я,освіти, культури, виховання, соціального захисту населення. 

Сільський голова                                          О.Сарана