Рішення сесій ради

 

                             КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                   РІШЕННЯ

 

17 травня 2016 року

      с.Колодисте   

       № 7/1

 

Про внесення  змін в рішення  сільської

 ради від 24.12.2015 року  №4/11 «Про

сільський бюджет на 2016рік із змінами

внесеними рішенням від29.01.2016 р. № 5/2,

від 12.04.2016 р. № 6/2

          Заслухавши інформацію  бухгалтера  сільськоі ради Канак А.П.

про внесення змін в рішення сільськоі ради від 24.12.2015 № 4/11 Про

сільський бюджет на 2016 рік із змінами внесеними рішенням від 29.01.2016 № 5/2, від 12.04.2016 р. № 6/2 враховуючи пропозиціі депутатів сільськоі ради та керуючись п. 8 ст.78 Бюджетного кодексу України п.п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення сільської ради від 24.12.2015 № 4/11 Про

сільський бюджет на 2016 рік із змінами внесеними рішенням від 29.01.2016 № 5/2, від 12.04.2016 р. № 6/2 такі зміни:

1. Додаток 1 викласти в новій редакції:

Установити доходи сільського бюджету в сумі 678841гривня00  копійок  в т.ч. загального фонду в сумі 664841гривня00 копійок, спеціального фонду 14000 гривень.

2.Додаток 3 викласти в новій редакції (додаток 3) додається:

Установити видатки  сільського бюджету в сумі 758502гривні 00 копійок в т.ч. загального фонду в сумі 744502гривні 00 копійок, спеціального фонду в сумі 14000 гривень 00 копійок.

    3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                    О.Сарана

 

 

                                  КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                       РІШЕННЯ

17 травня 2016року                              

       с.Колодисте                                         

   

№  7/2

 

 

 

Про  внесення  змін  дорішення

сільської ради  від 24.12.2015 № 4/13

«Про структуру виконавчих органів, загальну 

чисельність апарату Колодистенської   сільської

ради та її виконавчих органів, витрат на їх

утримання» із змінами внесеними

рішенням від 12.04.2016 р. № 6/3

        3аслухавши  та обговоривши інформацію бухгалтера сільської ради Канак А.П. про внесення змін до штатного розпису апарату сільської ради,  на виконання постанови  Кабінету Міністрів України від квітня 2016 р.№288 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих закладів бюджетної сфери та внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України»,  постанови  Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р.№77 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 і від 9 грудня 2015 р. № 1013», якою Кабінет Міністрів України постановив викласти в новій редакції п.3 постанови  Кабінету Міністрів України  від 9.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати,  особливості проведення індексації та внесення  змін до деяких нормативно-правових актів» та передбачив можливість підвищення  у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисі сільської ради  за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, на 25 відсотків  посадових окладів керівним працівникам, спеціалістам,  розміри яких затверджено додатком 54 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із урахуванням змін, внесених постановами  Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 р. № 34 “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України” та від 20 травня 2009 р. № 482 “Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету ” , сільська рада

ВИРІШИЛА :

   1. У межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисі сільської ради на 2016 рік,  за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією та 

преміюванням, підвищити з 01.05.2016 року  в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати підвищити  посадові оклади  працівникам із мінімальною заробітною платою та  працівникам освіти та культури згідно Єдиної тарифної сітки по розрядах.

   2.  Викласти  в новій редакції штатний   розпис  апарату   сільської ради, освіти, культури  з 01.05.2016 року( додатки 1,2,3,4,5 додаються).  

   3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на сільського голову.

   

Сільський голова                                                              О. Сарана 

 

 

 
   

          ПРОЕКТ

                                  КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                   7 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                  

                                                      РІШЕННЯ

    _______________               с. Колодисте                    №____

     

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2017 рік 

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України ( далі - ПКУ) , із змінами внесеними  Законом  України  № 654-VIII від 17.07.2015, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постанови  Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів  , сільська рада

ВИРІШИЛА :       

      1.Встановити з 1 січня 2017 року на території села Колодисте  місцеві податки і збори    :

   * 1.податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості та   для об’єктів нежитлової нерухомості(визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ), при цьому врахувати, що:

     1.1.1. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ;

     1.1.2. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об*єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ;

     1.1.3. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

     1.1.4. згідно п.п.266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

    1.1.5.ставки податку на 2017 рік для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (ставки податку викладені в додатку 1  до даного рішення);

    1.1.6. встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);

    1.1.7.згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

    1.1.8.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ;

    1.1.9.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ.

   * 1.2.транспортний податок, при цьому врахувати, що :

    1.2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     1.2.2. об'єктом оподаткування є легкові автомобілі,  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

      Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;

     1.2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

     1.2.4. ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     1.2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

     1.2.6.порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

     1.2.7.Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ;

   *1.3. туристичний збір, при цьому врахувати, що :

     1.3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

     1.3.2.платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     1.3.2. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

     1.3.3.база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     1.3.4.справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     1.3.5.порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     1.3.6. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;    

    *1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів, при цьому врахувати, що :

     1.4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     1.4.2.об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      1.4.3.базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

     1.4.3.ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

      1.4.4.порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

     1.4.5.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

     *1.5. встановити з 1 січня 2017  року єдиний податокта врахувати, що :

       1.5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005 ), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

1.5.3. не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групиособи, що вказані в п.291.5-1 статті 291 -1 ПКУ;

              1.5.4..  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

              1.5.5. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

              1.5.6. об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої груп вказаний в статті 292-1 ПКУ;

  1.5.7.ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі- мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати(згідно додатку 2 до  даного рішення).

         Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПодатковимКодексом;

2) 5відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

          Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 Податкового кодексу.

         Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу відповідно.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного упідпункті 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у  главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громадзастосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

1.5.8.ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням  особливостей, вказаних п.293.8 статті 293 ПКУ;

1.5.9. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

1.5.10. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

1.5.11. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ.

           2.Секретарю ради :

          2.1.Оприлюднити  дане   рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що оголосити  в ЗМІ до 15  липня цього року.

         2.2.Направити копію цього регуляторного акта  в ДПІ в Тальнівському  районі.

         3.Дане рішення набирає чинності з дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2017року.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                                                 О.Сарана                                  

Додаток № 1

до рішення сільської ради

                                                                                  № 7/3 від 17.05.2016 р.

 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у с. Колодисте на 2017 рік

Типи об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

Фізичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

 

Юридичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

Об’єкти житлової нерухомості з них

 

 

а) житлові будинки :

- житловий будинок садибного типу

- житловий будинок квартирного типу різної поверховості

 

0,25

 

0,25

б) прибудова до житлового будинку

0,15

0,15

в) квартира

0,25

0,25

г) котедж

0,25

0,25

ґ)кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,15

0,15

д) садовий будинок

0,15

0,15

е) дачний будинок

0,15

0,15

Об’єкти нежитлової нерухомості з них

 

 

а) будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку)

 

0,10

0,10

б) будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей)

0,05

0,05

в) будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування)

0,50

0,50

г) гаражі (гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки)

1,0

1,0

ґ)будівлі промисловості та склади

0,50

0,50

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

0,10

0,10

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях

0,00

0,00

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні тощо  в разі використання цих будівель та приміщень в комерційних цілях (у підприємницькій діяльності)

0,01

0,01

ж) інші будівлі

0,05

0,05

Секретар ради                                                             О.Ополонець 

 

 

ПРОЕКТ                            

                                 КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                                               7  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

                                           

                                                  РІШЕННЯ

 

________________              с.Колодисте                            №___                                                                   

Про  встановлення  ставок  земельного

податку, пільг  з  його  сплати та  розміру

орендної  плати  на  2017 рік

       Керуючись  пунктами  24,  28  та  35  частини  1статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,відповідно  до  пункту  7.1.статті 7, підпунктів  12.3.2., 12.3.4. пункту  12.3.  та  підпункту 12.4.1.  пункту 12.4.  статті   12., пунктів 30.2., 30..5.  статті 30., статті 274.  Податкового  кодексу  України (  далі ПКУ)із  змінами,  внесеними  Законом  України  № 654 – VIII  від  17.07.2015, технічної  документації  з  нормативно-грошової  оцінки  земель  с.  Колодисте,   Колодистенської  сільської  ради  Тальнівського  району  Черкаської  області  виготовленої  Черкаським  науково-дослідним  та  проектним  інститутом  землеустрою (в  цінах  2010 року)затвердженою  рішенням сільської  ради  від  13.07.2011 року  № 6/10 ,  яке  оприлюднене  згідно  вимог  пункту  271.2.  статті  272. ПКУ, врахувавши  аналіз  регуляторного  впливу  та  експертний  висновок   постійної  комісії  з  питань  планування,  бюджету  та  фінансів,  сільська  рада вирішила: 

1.  Встановити  на  2017  рік  ставки  податку  по с.  Колодисте  за земельні  ділянки, нормативну  грошову  оцінку  яких  проведено,  за один  гектар землі  у  таких  розмірах ( у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової  оцінки):

  1.1.  для  ріллі,  сіножатей  та  пасовищ  - 0,1;  в  тому  числі  по  агро групах: 

             РІЛЛЯ:

              29е     3302х3,2=10567х1,756х1,249х1,2х0,1%=27,82    грн./га.

37е     2578х3,2=8248х1,756х 1,249х1,2х0,1%=21,71     грн./га.

             38е     1853х3,2=5928х1,756х 1,249х1,2х0,1%=15,60     грн./га.

             39е     1450х3,2=4639х1,756х1,249х 1,2х0,1%=12,21     грн./га.

             41е     4994х3,2=15980х1,756х1,249х 1,2х0,1%=42,06   грн./га. 

          49е     3866х3,2=12371х1,756х1,249х 1,2х0,1%=32,56   грн./га.    

             50е     2899х3,2=9278х1,756х1,249х 1,2х0,1%=24,42     грн./га.

             51е     2336х3,2=7474х1,756х1,249х1,2х 0,1%=19,67     грн./га.

             53е     5233х3,2=16753х1,756х1,249х1,2х 0,1%=44,10   грн./га.

             55е     4430х3,2=14175х1,756х1,249х 1,2х0,1%=37,30   грн./га.

             56е     3391х3,2=10852х1,756х1,249х1,2х0,1%=28,49    грн./га.

             57е     2658х3,2=8505х1,756х1,249х 1,2х0,1%=22,38     грн./га.

             133д   2658х3,2=8505х1,756х1,249х1,2х 0,1%=22,38     грн./га.

             209д   46,72х3,2=14949х1,7561,249х х1,2х0,1%=39,35   грн./га.

             210д   3947х3,2=12629х1,756х1,249х1,2х0,1%=33,24     грн./га.

 

             СІНОЖАТІ:                      

29е        1622х3,2=5190х1,249х1,2х 0,1%=7,78      грн./га.

             39е        624х3,2=1996х1,249х 1,2х0,1%=3,00        грн./га.

51е        1040х3,2= 3327х1,249х1,2х 0,1%=4,99     грн./ га.                                                                                                                                                                                  56е        1497х3,2= 4791х1,249х1,2х 0,1%=7,18     грн./ га.                                                                                                                                           57е        1164х3,2=3726х1,249х 1,2х0,1%=5,59      грн./ га .                                                                                                           133д      1747х3,2= 5589х1,249х 1,2х0,1%=8,38     грн./ га.                                                                                                         141        374х3,2=1198х1,249х1,2х 0,1%=1,80        грн./ га.                                                                                                      209д      2537х3,2=8118х1,249х1,2х 0,1%=12,17    грн./ га.                                                                                                         

             210д      2163х3,2=6920х1,249х 1,2х0,1%=10,37     грн./ га.

 

             ПАСОВИЩА:

49е       1200х3,2=3840х1,249х1,2х 0,1%=5,76     грн./га.                                                                                                                                                                                                                                                                                 50е       750х3,2=2400х1,249х 1,2х0,1%=3,60       грн./га.                                                                                                               51е       600х3,2=1920х1,249х 1,2х0,1%=2,88       грн./га.                                                                                                           53е       1625х3,2=5200х1,249х1,2х 0,1%=8,09     грн./га.                                                                                                                       56е       850х3,2=2720х1,249х 1,2х0,1%=4,05       грн./га.                                                                                                              57е       700х3,2= 2240х1,249х1,2х0,1%=3,36        грн./га.

 

1.2.  для   багаторічних  насаджень-0,03;  в  тому  числі  по  агро групах:

 

             БАГАТОРІЧНІ  НАСАДЖЕННЯ:

             29е      4993х3,2=15977х1,249х1,2х 0,03%=7,18      грн./ га.                                                                                                                                     

              37е      3566х3,2= 11412х1,249х1,2х 0,03%=5,12     грн./ га.                                                                                     

              38е      2148х3,2= 6874х1,249х 1,2х0,03%=3,08       грн./ га.                   39е      1732х3,2= 5543х1,249х1,2х 0,03%=2,50       грн./ га.                       

              41е      7540х3,2=24128х1,249х1,2х 0,03%=10,85     грн./ га.                                     

              49е      3910х3,2=18911х1,249х1,2х 0,03%=8,50       грн./ га.                                                                                                                                              

              50е      3668х3,2=11738х1,249х1,2х 0,03%=5,28       грн./ га.                

              51е      2649х3,2=8478х1,249х1,2х 0,03%=3,80         грн./ га.

               53е      6012х3,2=19238х1,249х1,2х0,03%=8,65        грн./ га.                55е      5095х3,2=16303х1,249х1,2х 0,03%=7,34       грн./ га.                                                                       56е      3770х3,2=12064х1,249х1,2х 0,03%=5,42       грн. / га.                               57е      2955х3,2= 9456х1,249х 1,2х0,03%=4,26        грн./ га.                       210д    3872х3,2=12390х1,249х1,2х 0,03%=5,58       грн./ га .

 

 1.3. за  землі житлової  забудови

         - квартали  першої  економіко-планувальної  зони:                                №1-3,10-21,23,28,29      

              5,52х3,2= 17,66х1,249х1,433х 0,03%х10000=94,82  грн. /га.                                                                                                                   №4-7,24-27,31,32,37,39,40 

              5,23х3,2= 16,74х1,249х1,433х 0,03%х10000=89,85  грн. /га.                         №8,9,30,38,41,42               

             4,99х3,2= 15,98х1,249х 1,433х0,03%х10000=85,80  грн. /га.                    №22,33-36  

            5,61х3,2= 17,96х1,249х 1,344х1%х10000=90,45  грн. /га.

                                                                                                                     

      - квартали  другої  економіко-планувальної  зони:                                            №43-46

             3,61х3,2=11,55х1,249х1,433х 1%х10000=62,02  грн. /га.                                                    

  1.4.  за  землі комерційного  призначення:

           14,03х3,2=44,90х1,249х1,433х1%х10000=8036,28 грн. /га.                              

  1.5. за  землі  громадського  призначення(школа, дитячий  садок,  відділення  зв’язку, приміщення  сільської  ради ,будинок  культури землі  під  лініями електропередач, Ф А П.)

          4,68х3,2=14,92х1,249х1,433х1%х10000=2670,41   грн. /га.

1.6. за  землі під  водним  дзеркалом  в  кварталах:

           №22     2,66х3,2=8,52 х1,249 х1,433х1%х10000=1524,93   грн. /га.                                                     

           №40     2,54х3,2=8,14 х1,249 х1,433х1%х10000=1456,93  грн. /га.

           №41     2,43х3,2=7,76 х1,249 х1,433х1%х10000=1370,95   грн. /га.                                          


1.7.  Податок  за  земельні  ділянки  ( в  межах  населеного  пункту ),  зайнятих  житловим  фондом, автостоянками  для  зберігання  особистих  транспортних  засобів  громадян,  які  використовуються  без  отримання  прибутку,  гаражно-будівельними,  дачно - будівельними та  садівницькими  товариствами,   індивідуальними  гаражами,  садовими  і  дачними  будинками  фізичних   осіб,  а  також  земельні  ділянки,  надані  для  потреб  сільськогосподарського  виробництва,  водного  та  лісового  господарства,  які  зайняті  виробничими,  культурно – побутовими,  господарськими   та  іншими  будівлями  і  спорудами,  справляється  у  розмірі  0,03  відсотків  від  їх  нормативної  грошової  оцінки;

    2.Встановити  на  2017рік  ставки  податку  за  земельні  ділянки, розташовані  за  межами  населеного  пункту, нормативно  грошову  оцінку  яких  не  проведено:   у  розмірі  3  відсотки  від  нормативної  грошової  оцінки  одиниці  площі  ріллі  по  області.

    3.Податок  за  земельні  ділянки,  надані  для  потреб  сільськогосподарського  виробництва,  водного  та  лісового  господарства,  які  зайняті  виробничими,  культурно-побутовими,  господарськими  та  іншими  будівлями  і  спорудами (залежно  від  розташування),  справляється  у  розмірі  3 відсотків  суми  земельного  податку.

    4.Податок  за  земельні  ділянки  надані  підприємствам  промисловості,  транспорту,  енергетики,  а  також  підприємствам  і  організаціям,  що  здійснюють  експлуатацію ліній  електропередач у розмірі  3  відсотки  від  нормативної  грошової  оцінки  одиниці  площі  ріллі  по  області.


       5. Ставки  земельного  податку  та  розмір  орендної  плати  у  2017році  застосовуються  згідно  затвердженої  нормативно  грошової  оцінки  земель села,  проіндексованої  на  коефіцієнт,  який  буде  встановлений  законодавчими  актами  в  2017році.

       6.Відповідно  до  п.274.2.  ст. 274  Податкового  кодексу  України,  встановити  ставку  податку  у  розмірі  3  відсотки  від  їх  нормативної  грошової оцінки  за  земельні  ділянки,  які  перебувають  у  постійному  користуванні  суб’єктів  господарювання  (крім  державної  та  комунальної  форми  власності).

7.Взяти  до  відома,  що:

7.1. платниками  земельного  податку  є власники  земельних  ділянок,  земельних  часток  (паїв), землекористувачі  з  урахуванням  особливостей  визначених п.269.1.ст.269 Податкового  кодексу  України;

З  урахуванням особливостей  визначених  п.269.1. ст. 296  Податкового  кодексу  України;

7.2.  базою  оподаткування є  нормативна  грошова  оцінка  земельних  ділянок,  з  урахуванням  коефіцієнта  індексації,  визначеного  відповідно  до  порядку,  встановленого  Податковим кодексу  України ;  площа  земельних  ділянок, нормативну  грошову  оцінку  яких  не  проведено;

7.3.база  оподаткування  розраховується  з  урахуванням  пільг,  передбачених  ст.281, ст.282 Податкового  кодексу  України;

7.4.визначені  земельні  ділянки,  які  не  підлягають оподаткуванню  з  урахуванням  особливостей  визначених  ст.283 Податкового  кодексу  України та  особливості  застосування  пільгового  оподаткування  відповідно  до  ст.284 Податкового  кодексу  України;

7.5.податок за  лісові  землі  справляється  як  складова  рентної  плати, що  визначається  податковим  законодавством;

7.6.податковим  періодом  для  плати  за  землю  є  календарний  рік.

Базовий  податковий (звітний)  рік  починається  з  1  січня  і  закінчується  31  грудня  того  ж  року  (для  новостворених  підприємств  та  організацій,  а  також  у  зв’язку  із  набуттям  права  власності  та/або  користування  на  нові  земельні  ділянки  може  бути  меншим  12  місяців).

7.7.  підставою  для  нарахування  земельного  податку  є  дані  державного  земельного  кадастру;  

7.8.порядок  обчислення  плати  за  землю  встановлений  статтею 286 Податкового  кодексу  України;

7.9.пільги  щодо  сплати  земельного  податку  для  фізичних  осіб  встановлені  статтею  281 Податкового  кодексу  України;

8.  Надати  податкову  пільгу  шляхом  звільнення  від  сплати  земельного  податку:
    8.1.  фізичних  та  юридичних  осіб  в  межах  граничних  норм,  встановлених  статтями  281, 282  ПКУ;
    8.2.  органи  державної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування,  дошкільні  та  загальноосвітні  навчальні  заклади,  заклади  культури,  освіти,  охорони  здоров’я,  соціального  захисту, фізичної  культури та  спорту,  які  повністю  утримуються  за  рахунок  коштів  державного  або  місцевого  бюджетів,  мета  створення  і  основна  діяльність  яких  передбачає  одержання  прибутку,  які  не  займаються  підприємницькою  діяльністю  та  створені  для  досягнення  соціальних,  культурних,  управлінських  цілей  стосовно  охорони  здоров’я  громадян,  розвитку  фізичної  культури  і  спорту,  задоволення    духовних  та  інших  не  матеріальних  потреб  громадян,  захисту  прав,  законних  інтересів  громадян  і  організацій,  розв’язання   суперечок    і  конфліктів,  а  також  інших  цілей,  спрямованих  на  досягнення  суспільних  благ. 
  При цьому  врахувати:
    -  що  головною  загальною  особливістю,  основним  результатом  їх  діяльності  є  надання  послуг;

    -  в  разі,  коли  платники  податку,  які  користуються  пільгами  з  цього  податку,  самостійно  не  використовують  (надають  в  оренду)  земельну  ділянку,  окремі  будівлі,  споруди  або  їх  частини,  податок  за  такі  земельні  ділянки  та  земельні  ділянки  під  такими  будівлями(їх  частинами)  сплачується  загальних  підставах   з  урахуванням  при будинкової  території.
    Ця  норма  не  поширюється  на  бюджетні  установи  у  разі  надання  ними  будівель,  споруд (їх  частин)  в  тимчасове  користування (оренду)  іншим  бюджетним  установам,  дошкільним,  загальноосвітнім  навчальним  закладами  незалежно  від  форм  власності  і  джерел  фінансування.
     9.  Затвердити  на  2017  рік  розмір  орендної  плати  на  земельні  ділянки  комерційного  призначення  3  відсотки  від  нормативно  грошової  оцінки  земельної  ділянки  за  1 м. кв. земель  населеного  пункту  сільської  ради  з  урахуванням  коефіцієнта  індексації.

       10.  Орендна  плата  за  землі  промисловості,  транспорту  та  зв’язку,  та  надані  для  розміщення  та  експлуатації  об’єктів  енергетики,  які  виробляють  електричну  енергію  з  відновлюваних  джерел  енергії,  включаючи  технологічну  інфраструктуру  таких  об’єктів (виробничі  приміщення, бази, розподільчі пункти  (пристрої),  електронні  підстанції,  електричні  мережі)  справляється  в  розмірі  3  відсотки  відповідно  показників  грошової  оцінки  1 м. кв.  земель  населених  пунктів  сільських  рад  з  урахуванням  коефіцієнта  індексації.

      11.Секретарю  сільської  ради оприлюднити  це   рішення  та  аналіз  його  регуляторного  впливу  на  Інтернет – сайті  сільської  ради,  про  що  повідомити  в  ЗМІ.

      При  цьому  врахувати,  що  оголошення  ЗМІ    має  бути  надруковане  не  пізніше  15  липня  цього  року.

       12. Спеціалісту -  землевпоряднику  сільської  ради  після  оприлюднення  цього  рішення,  подати  його  копію  в  ДПІ  в  Тальнівському  районі,  але  не пізніше  25  грудня  цього  року. 

      13. Рішення  «Про  встановлення  ставок  земельного  податку, пільг  з  його  сплати  та  розміру  орендної  плати  на  2016рік»  набирає  чинності  після  його  оприлюднення  в  термін,  визначений  підпунктом  12.3.4.  пункту  12.3.  статті  12  податкового  кодексу  України,  але  не  раніше  01.01.2017року.

       14. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  планування,  бюджету  та  фінансів. Сільський  голова                                           О.Сарана

 

 

 

 
   

                           КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                               7 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VII СКЛИКАННЯ

                                              РІШЕННЯ

17 травня 2016 року         с.Колодисте                        № 7/5                                            

Про виділення матеріальної допомоги

на лікування згідно

поданої заяви Журавель Г.М.

      Розглянувши заяву громадянки Журавель Ганни Миколаївни про виділення матеріальної допомоги на лікування сина Журавель Тимура Андріановича та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми «Турбота» на 2016 – 2017 роки від 24.12.2015 року № 4/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Надати громадянці  Журавель Ганні Миколаївні допомогу на лікування сина Журавель Тимура Андріановича в сумі 2000(дві тисячі)гривень
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                           О.Сарана

 

 

 

 
   

                           КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                  7 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ                                                                                                                                

                                               РІШЕННЯ

17 травня 2016 року           с.Колодисте                 № 7/6                                            

Про виділення матеріальної допомоги

на лікування згідно

поданої заяви Гайшук Т.В.

      Розглянувши заяву громадянки Гайшук Тетяни Валеріївни про виділення матеріальної допомоги на лікування сина Гайшук Михайла Миколайовича та подані документи,  керуючись підпунктом 3 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , та програми «Турбота» на 2016 – 2017 роки від 24.12.2015 року № 4/3 враховуючи висновки і рекомендаціїпостійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Надати громадянці  Гайшук Тетяні Валеріївні допомогу на лікування сина Гайшук Михайла Миколайовича в сумі 2000(дві тисячі)гривень
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                           О.Сарана   

 

     

 

 
   

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                

                        7 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

 

                                                  РІШЕННЯ  

 

     17 травня 2016                 с. Колодисте                         № 7/7

 

Про доцільність добровільного

об’єднання територіальної громади

села Колодисте

 

      Заслухавши інформацію сільського голови, керуючись Законом України № 157 від 05.02.2015 року «Про добровільне об’єднання територіальних громад», в разі об’єднання територіальних громад  якість та доступність публічних послуг, що будуть надаватися  в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж ті, що до об’єднання надавались в районі. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт, який  має розвинуту інфраструктуру і,  як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади. Розглянувши врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Колодистенська територіальна громада залишається  на даний час працювати самостійно, в подальшому перспективному плані - об’єднання  з Тальнівською територіальною  громадою.

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Сарана О.Д.

Сільський голова                                                           О.Сарана 

 

 

                                            КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                                          7 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                       

                                                      РІШЕННЯ

17 травня 2016 року                   с. Колодисте                    № 7/8

 

Про  надання  дозволу  на  розроблення

 проекту  землеустрою, щодо  відведення

 земельної  ділянки  у  власність,

 для  ведення  особистого  селянського 

 господарства

             Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки   Любарської  Інни  Валеріївни  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідно  ст..12, 22, 33, 121, 122, 123  Земельного  Кодексу  України, ст.50  Закону  України  «Про  землеустрій» і взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати   дозвіл  на  розроблення  проекту землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  площею  - 0,61га.,  у  власність громадянці  Любарській  Інні  Валеріївні    для  ведення  особистого  селянського  господарства,   із  земель  комунальної  власності  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель  -  землі  сільськогосподарського  призначення, за    адресою:  20450, Черкаська  область,  Тальнівський  район,  с. Колодисте,  вул. Партизанська,4

2. Розроблений  проект  землеустрою, щодо  відведення    земельної  ділянки  у  власність    надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 

Сільський  голова                                                                О.Сарана

 

 

 
 
GERB

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                 

    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                                        7 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ                                       

                                                       РІШЕННЯ

17 травня 2016 року                  с. Колодисте                     № 7/9 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 

у  користування  на  умовах  оренди,  для  ведення

особистого  селянського  господарства

         Розглянувши  та  обговоривши  заяву  громадянки  Качур  Тетяни  Петрівни   про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  користування  на  умовах  оренди,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  та  відповідності.12, 22, 33, 93, 122, 123 Земельного  Кодексу  України,  ст.50  Закону  України «Про  землеустрій»  сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

    1. Надати  дозвіл  на  виготовлення   проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки площею 0,30га., у  користування  на  умовах  оренди  терміном  на  15 років  гр. Качур  Тетяни  Петрівни,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  за  рахунок  земель  Колодистенської  сільської  ради,  що  відносяться  до  категорії  земель – землі  сільськогосподарського  призначення,  за  адресою:  Черкаська  область,  Тальнівський  район, с. Колодисте,  вул. Пролетарська, б/н.

    2. Гр. Качур  Тетяні  Петрівні   розроблений  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  користування  на  умовах  оренди  надати  на  затвердження  рішенням  сесії  сільської  ради.

 

Сільський  голова                                               О.Сарана

 

 

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                                   РІШЕННЯ

 

17 травня 2016року                              

     с.Колодисте                                         

    №  7/10

 

 

 

Про надання та затвердження

характеристики сільського голови

с. Колодисте САРАНИ О.Д.

 

      На лист Управління захисту економіки в Черкаській області від 19.04. 2016 року № 2089/39/122/02-2016 про надання характеристики сільського голови Сарани Олексія Дмитровича, на виконання Закону України «Про запобігання корупції» сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

1.Надати характеристику сільського голови с.Колодисте Сарани Олексія Дмитровича. /характеристика додається/

2. Доручити голові постійної  комісіїз питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядкуКалиушко Л.В. затвердити характеристику сільського голови с.Колодисте Сарани О.Д.

 

Сільський голова                                  О.Сарана

 

 

                             КОЛОДИСТЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7 СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                     РІШЕННЯ

 

17.05.2016 р.

      с.Колодисте   

       № 7/11

 

Проукладення угоди на передачу

прав на здійснення видатків

       Керуючись ст. 93 Бюджетного кодексу України, підпунктом 27 пункту а, частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення постійної комісії сільської ради  з питань охорони здоров’я, культури, виховання, соціального захисту населення, законності і правопорядку, пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

   1.Укласти угоду між Колодистенською сільською радою та Тальнівською районною радою на передачу прав на здійснення видатків:

    1) Для фінансування затрат по реалізації районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді на 2010-2016 роки для Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ступенів в сумі 8500 гривень , в тому числі на придбання продуктів харчування 3500 гривень; на придбання фарби на поточний ремонт школи 5000 гривень.

     2) Для фінансування заходів з рятування людей на водних об’єктах, згідно Програми організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2014-2018 роки.

    3) Для фінансування соціального працівника згідно районної програми «Турбота»  в сумі 1769 гривні, в тому числі на заробітну плату і нарахування 1769 гривень.   

   2. Доручити сільському голові Сарана О.Д. підписати угоду між Колодистенською сільською радою та Тальнівською районною радою на передачу прав на здійснення видатків в сумі 10769 гривень.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                 О.Сарана