GERB                                                                                                                          

                              

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

24  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                 РІШЕННЯ

 

20 грудня 2017року                              

      с.Колодисте                                         

    №  24/14

 

 

Про структуру виконавчих органів, загальну  

чисельність апарату Колодистенської сільської

ради та її виконавчих органів, витрат на їх

утримання

        Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 26 , частини 1, 4 статті 61   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановами  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, Наказом  Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказом    Міністерства культури ітуризму Українивід 18.10.2005  N745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України          27 жовтня 2005 р. за N1285/11565,  наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р №557 ”Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” із змінами, Наказом  міністерства  освіти  і  науки  України  від  04.11.2010 р. №1055 «Про  затвердження  Типових  штатних  нормативів  дошкільних  навчальних  закладів»,  враховуючи пропозиції сільського голови та депутатів, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити з 01.01.2018  року структуру та загальну   чисельність апарату Колодистенської  сільської ради та її виконавчих органів: 

№п/п

Найменування розділу виконавчих органів ради

 

 

 

Гранична чисельність штатних оди ниць

Примітка

1.

 Апарат сільської ради   

5,5

 

 

 

Сільський голова

1,0

 

 

 

Секретар ради

1,0

 

 

 

Головний бухгалтер

1,0

 

 

 

Спеціаліст IIкатегорії

1,0

 

 

 

Касир

0,5

 

 

 

Архіваріус

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибиральник службових приміщень

0,5

 

 

 

 

 

 

2.

 ЖКГ

2,0

 

 

 

                                   

Робітник по благоустрою

території населеного пункту

 

    1,0

 

 

 

Технік-електрик

1,0

 

 

 

 

 

 

3.

Бібліотека             

 

 

 

 

Завідувач  бібліотекою

0,25

 

 

 

 

 

 

4.

 Сільський будинок культури             

 

 

 

 

Директор СБК

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2. Затвердити штатні розписи  та видатки на утримання згідно додатків 1,2,3,4.

           

            3. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти  на комісію з питань планування та виконання бюджету.

 

 

 

Сільський голова                                                                     О.Сарана

 

 

 

Затверджено

рішенням сесії сільської ради від 20.12.2017р № 24/14
штат у кількості ____5,5_____ штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими     

        окладами ___16884,50__ грн.

 

 

 

                                                                                                        Додаток 1

 

 

 

 

 

                                    ШТАТНИЙ РОЗПИС

                                                                                                                       На2018р.                                                                                                                                                       

                                                                  із 01 січня  2018 року

______010116-Органи місцевого самоврядування_________
       (назва установи)

 


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість

штатних

посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами 
(грн.) 

 

5

 

1

Сільський голова

1

4300

4300

 

2

Секретар ради

1

4100

4100

 

3

Головний бухгалтер  

1

3200

3200

 

4

Спец ІІ категорії

1

2200

2200

 

5

Архіваріус

0,5

1895

947,50

 

6

Касир   

0,5

2118

1059

 

7

Прибиральник  службових приміщення

0,5

2156

1078

 

 

Усього

5,5

19969

16884,50

Керівник 

_______________
(підпис)                (ініціали і прізвище) 

 

Керівник бухгалтерської служби / 

начальник планово-фінансового підрозділу

 
________________
(підпис)         (ініціали і прізвище)