КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                    26 ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                  РІШЕННЯ

06 квітня 2018 року                  с. Колодисте                              № 26/1

 Про надання дозволу на розроблення генерального                               плану села Колодисте Тальнівського району                                          Черкаської області 

        Відповідно до п. 42 ч. 1 ст. 26, ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 17, 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою вирішення питань розвитку, планування, забудови та іншого використання територій села, сільська  рада                 ВИРІШИЛА : 

      1. Розробити генеральний  план села Колодисте Тальнівського району Черкаської області.

     2. Визначити замовником містобудівної документації – виконавчий комітет Колодистенської сільської  ради.

      3. Виконавчому комітету сільської  ради :

3.1. визначити в установленому законодавством порядку розробника генерального  плану,  встановити строки розроблення та джерела його  фінансування;

3.2.  повідомити через місцеві засоби інформації, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті сільської ради рішення про початок розроблення генерального  плану  ;

3.3. забезпечити попередні  громадські слухання для  врахування   громадських інтересів  для подальшої  розробки  проекту Генерального плану села із зміною його  адміністративних меж  та  включенням  земель державної форми власності;

3.4. забезпечити  проведення громадських  слухань    проекту генерального плану у відповідності до вимог постанови КМУ   від 25 травня 2011 р. N 555      « Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  під час розроблення проектів містобудівної   документації на місцевому рівні»;

3.5. оприлюднити  на офіційному веб-сайті  сільської проект генерального  плану  не пізніше як у місячний строк з дня їх надходження до виконавчого комітету сільської  ради;

3.6. оприлюднити в місцевих засобах інформації, а також на офіційному веб-сайті сільської ради  результати розгляду пропозицій громадськості до проекту генерального  плану  двотижневий строк з дня їх прийняття;

3.7. внести на розгляд сільської  ради проект  генерального  плану  для його затвердження.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                   О. Сарана