ПРОТОКОЛ  № 1

засідання конкурсної комісії з відбору  виконавця  земельних  торгів    з  продажу  права  оренди  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  , визнаних за рішенням суду відумерлою спадщиною та переданих до комунальної власності територіальної громади

« 07»  червня  2017 р.                                                                     с.Колодисте

Засідання розпочалось о 11.00 год.

Засідання закінчилось о 12.30 год.

ПРИСУТНІ:

Кособлик Олександр  Дмитрович - голова постійної комісії сільської ради з питань агропромислового  комплексу,  земельних  ресурсів,  екології,  комунального  майна,  соціального  розвитку  села, охорони  здоров’я,  освіти,  культури  виховання,  соціального  захисту  населення – голова  комісії;

Калиушко  Людмила  Володимирівна - голова комісії  з  питань  регламенту,  депутатської  етики,  законності  та  правопорядку – заступник  голови  комісії;

Варгач  Леся  Прокопівна - спеціаліст – землевпорядник – секретар комісії ;

Ополонець  Оксана  Володимирівна - депутат сільської ради – член комісії;

Кириленко  Валентина  Миколаївна - депутат сільської ради – член комісії;

Гайшук  Леся  Сергіївна - депутат сільської ради – член комісії;

       Голова комісії  запропонував порядок денний засідання комісії :                                 

                                 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд конкурсної документації, поданої  претендентами (виконавцями  земельних  торгів  з  продажу  права  оренди  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення, визнаних за рішенням суду відумерлою спадщиною та переданих до комунальної власності територіальної громади)  та допущення їх до участі у конкурсі.

Інформує голова комісії .

Голосували:

За -                  6   « Шість »

Проти –          0   « Нуль »

Утримались – 0   « Нуль »

Комісія приступила до обговорення питань  порядку денного.

1. Слухали питання порядку денного: Відповідно до рішення сільської ради від 04.05.2017 р. №39/10 «Про  оголошення конкурсного відбору виконавців робіт із земельних   торгів»  було  оголошено про проведення конкурсного відбору   виконавців робіт із землеустрою,оцінки  земель  та  продажу  права  оренди  земельних  ділянок  комунальної  власності  територіальної  громади    та допущення їх до участі у конкурсі.

   Оголошення оприлюднене  на сайті http://kolodiste.talnern.gov.ua    22 травня  2017р.

    За час, відведений для одержання конкурсної документації, надійшло  дві  пропозиції   від претендентів  –Приватне підприємство «Фірма «СОМГІЗ »     та «Рівенська товарна біржа».

     За умовами проведення  конкурсу, передбаченими  частиною  1  статті 134,  статтей 135,136  Земельного  кодексу  України,  рішення  сільської  ради  від  27.05.2015  №39/9  «Про  Порядок  відбору  виконавців  робіт  із  землеустрою,  оцінки  земель  та  продажу  права  оренди  земельних  ділянок  комунальної  власності  територіальної  громади»,  враховуючи  витяг  з  Державного  земельного  кадастру  №НВ – 7103048555015  від  26.11.2015р.,  керуючись  п.п.34 ч.1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

«Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», конкурс проводиться  за наявності не менше двох учасників конкурсу.      При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою  враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

 запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

 15 балів - найменша пропозиція;

 12 балів - друга за найменшою пропозиція;

 8 балів - третя за найменшою пропозиція;

 7 балів - інші пропозиції;

 запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

 5 балів - найменша пропозиція;

 4 бали - друга за найменшою пропозиція;

 3 бали - інші пропозиції;

 кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою):

 3 бали - найбільша пропозиція;

 2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 1 бал - інші пропозиції;

      Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

 Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців згідно з додатком   3 до цього Порядку.

 Вирішили : 1.Допустити обох претендентів до участі у конкурсі.

                       2. В зв’язку з тим, що пропозиції та конкурсна документація, що  надійшла від приватного підприємства «Фірма «СОМГІЗ »  на виконання  земельних  торгів    з  продажу  права  оренди  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  , визнаних за рішенням суду відумерлою спадщиною та переданих до комунальної власності територіальної громади, набрала найбільше балів, обрати його переможцем конкурсу.

                     3. Запропонувати :

                     3.1.секретарю конкурсної комісії з відбору  виконавців  робіт із землеустрою  заповнити відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців, що є додатком до цього протоколу та про результати конкурсу направити   на сайт Колодистенської сільської ради;

                   3.2. сільському голові укласти відповідний договір на виконання робіт із землеустрою із переможцем конкурсу  приватним підприємством «Фірмою «СОМГІЗ ».

       Голосували:

За –                   6 « Шість »

Проти –            0   « Нуль »

Утримались –  0   « Нуль »

      ( Рішення прийнято)

Голова комісії                                  ______________         О.Кособлик

Заступник  голови  комісії               ______________        Л.Калиушко

Секретар комісії                              ______________         Л.Варгач

Член комісії                                     ______________         В.Кириленко

Член комісії                                     ______________         Л.Гайшук

Член комісії                                     ______________         О.Ополонець

 

                                                                                    Додаток до протоколу                                                                                                   

                                               ВІДОМІСТЬ

підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців із землеустрою   

запропонована  вартість робіт         ПП «Фірма «СОМГІЗ»         «Рівенська                                                                                                              товарна                                                                                                              біржа»   

15 балів                                                   так                                   ____

 

 12 балів                                                  ____                                   так

 

 8 балів                                                   _____                                _____

 

 7 балів                                                   _____                                _____

 

 строк виконання робіт( к-ть днів,місяців)   34                                     38       

 

 5 балів                                                       так                                  _____                                                    

 4 бали                                                        ____                                   так 

 3 бали                                                      _____                              _____

 кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу:

 3 бали                                                        так                                   ____

 2 бали                                                     ____                                   ____

 1 бал                                                       ____                                    так

 

ВСЬОГО БАЛІВ :                                        23                                        17

 

Секретар комісії                          ______________         Л.Варгач    

 

Опубліковано на сайт 07.06.2017 року.