КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

03 квітня    2017   року                       с.Колодисте                           №  06-РК 

Про початок перевірки достовірності відомостей,                                               поданих Канак Антоніною Павлівною, щодо                                             застосування до неї заборон, передбачених                                           Законом України “Про очищення влади” 

     Відповідно до пункту 11 частини першої статті 2,  статті 6 Закону України "Про очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі-Порядок)": 

      1. 3 квітня  2017 року  розпочати перевірку достовірності  відомостей  поданих Канак Антоніною Павлівною щодо застосування до неї заборон, передбачених Законом України “Про очищення влади”. 

      2. Визначити  відповідальною за проведення перевірки секретаря виконавчого комітету Ополонець О.В.

3. Відповідальній за проведення перевірки:

      3.1. ознайомити (у письмовій формі – під особистий підпис) Канак А.П.із Законом України "Про очищення влади" та заборонами, передбаченими частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", із зазначенням критеріїв, на підставі яких застосовуються заборони;

      3.2.розпорядження  про початок проведення перевірки  оприлюднити в день його прийняття на офіційному веб-сайті сільської ради та в той самий день довести до відома особи, яка підлягає перевірці;

3.3.в той самий день оприлюднити на офіційному веб-сайті сільської ради копію заяви Канак А.П. про її згоду на проведення перевірки та її декларацію;

3.4.не пізніше як  на  3-й день після надходження заяви Канак А.П. про згоду на проведення перевірки  (форма №1), підготовити та направити запити за встановленою формою №3 до органів перевірки;

3.5.в той самий день направити повідомлення Мінюсту України                  ( форма№4) про початок  перевірки та  оприлюднити його веб-сайті сільської ради ;

      3.6. після отриманням  від органів перевірки висновків про результати перевірки достовірності відомостей, що подавались Канак А.П. щодо застосування заборон, передбачених Законом в одноденний строк (з дня надходження останнього висновку) підготувати довідку про результати перевірки  за формою згідно з додатком 5 до Порядку,  подати її сільському голові та  в той самий день оприлюднити на офіційному веб-сайті сільської ради.

       4. Дане розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті  сільської  ради.

      5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 Сільський голова                                                                              О.Сарана  

 

                                КОЛОДИСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від  17 листопада   2015   року  № 2

с.Колодисте        

 

Про організацію виконання Закону

України "Про очищення влади"

 

 

     Відповідно до Закону України "Про очищення влади", постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади":

 

      1. Взяти до відома, що :

 

1.1.згідно статті 4 Закону України «Про очищення влади» ,  посадовіта службові  особи(крім виборних посад) органу   місцевого самоврядування подають сільському голові  власноручно написану заяву, у якій повідомляють про те, що до них застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону, або повідомляють про те, що до них не застосовуються відповідні заборони, та про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей щодо них відповідно до цього Закону;

 

 1.2. заява подається не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки  згідно іззатвердженим  планом проведення перевірок;

 

 1.3. неподання заяви у встановлений строк  є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніш як на третій день після спливу строку на подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону.

 

1.4. згідно інформації секретаря сільської ради про те, що на виконання вимог пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про очищення влади", на підставі відомостей, наявних в особових справах штатного складу працюючих осіб, встановлено,  що у  сільській  раді та її виконавчих органах не працюють особи, до яких застосовується заборона, зазначена в частині третій статті 1 Закону України "Про очищення влади", на основі критеріїв, визначених частиною першою статті 3 цього Закону;

 

1.5.відповіднодо п.46 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади ”, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 ( далі- Порядок),   не пізніше ніж на третій день після обрання  секретаря ради  на посаду,  надсилаються  запити до органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 17-19 цього Порядку.

 

 

      2. Затвердити Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", у Колодистенській       сільській  раді та її виконавчих органах, що додається.

 

       3. Провести відповідно до Закону України "Про очищення влади" перевірку у  сільській  раді та її виконавчих органах щодо посадових і службових осіб (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") органів місцевого самоврядування, у грудні   2015 року– червні   2016 року.

 

      4. Проводити перевірку відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у  сільській  раді та її виконавчих органах та працюючих осіб у строки та на умовах, визначених Порядком, затвердженим цим розпорядженням.

 

      5. Організацію проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" у  сільській  раді та її виконавчих органах залишити за сільським головою.

      5.1. Сільському голові відповіднодо п.46 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади ”, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 ( далі- Порядок),   не пізніше ніж на третій день після обрання  секретаря ради  на посаду,  надіслати   запити до органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 17-19 цього Порядку.

 

 

     6. Встановити, що :

     6.1. забезпечення проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" у  сільській  раді та її виконавчих органах покладається на секретаря сільської ради;

    6.2. перевірці підлягають посадові особи сільської ради : секретар сільської ради, який виконує повноваження секретаря виконкому, спеціаліст- землевпорядник, головний бухгалтер;

 

     7. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” стосовно: 


1) головного бухгалтера сільської ради - посада є вакантною;

 

2) спеціаліста –землевпорядника, визначивши 24  грудня  2015 року днем початку проведення перевірки. 

 

 

     8. Секретарю сільської ради:

 

    8.1. невідкладно ознайомити (у письмовій формі – під особистий підпис)   посадових і службових осіб сільської  ради та її виконавчих органів із Законом України "Про очищення влади" та заборонами, передбаченими частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", із зазначенням критеріїв, на підставі яких застосовуються заборони, а також  з цим розпорядженням та Порядком, затвердженим цим розпорядженням, згідно з додатком 1;

 

    8.2. ознайомлювати (у письмовій формі – під особистий підпис) осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у сільській  раді та її виконавчих органах, із Законом України "Про очищення влади" та заборонами, передбаченими частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", із зазначенням критеріїв, на підставі яких застосовуються заборони, а також Порядком, затвердженим цим розпорядженням;

 

    8.3.  на офіційному веб-сайті сільської  ради створити:

-  розділ "Очищення влади" з відповідною нормативною базою та підтримувати його в актуальному стані,

- базу персональних сторінок осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у сільській  раді та її виконавчих органах, для подальшого розміщення в них у встановленому порядку повідомлення про початок проходження перевірки відповідною особою разом із копією її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), а також інформації щодо результатів проведення перевірки на період перебування такої особи на посаді (посадах) у сільській  раді та її виконавчих органах;

 – базу персональних сторінок штатного складу працюючих посадових і службових осіб (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") сільської  ради та її виконавчих органів для подальшого розміщення в них у встановленому порядку повідомлення про початок проходження перевірки відповідною особою разом із копією її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), а також інформації щодо результатів проведення перевірки на період перебування такої особи на посаді (посадах) у сільській  раді та її виконавчих органах.

 

     9. Дане розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті  сільської  ради.

 

      10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 Сільський голова                                                                             О.Сарана

 

 

Розпочато  перевірку секретаря ради Ополонець Оксани Володимирівни

Розпочато перевірку спеціаліста-землевпорядника Варгач Лесі Прокопівни з 24 грудня 2015 року.